De tragiek van een ontspoord leven

Ik sta rustig een sigaretje te roken voor de rechtbank van Amsterdam als een oudere man woest op mij af stormt. In zijn hand een videocamera. De lens als wapen op mij gericht. Uit zijn mond daalt een stortvloed aan beledigingen op mij neer. Dit is een verhaal over de tragiek van een ontspoord leven. Over corrupte rechters, misdadige advocaten en journalistentuig. Maar veel meer nog over onvermogen en onmacht.