Asielcrisis uitroepen is volksverlakkerij

Het opvangen van asielzoekers is een actueel, maar heikel thema in Nederland. Het draagvlak voor migratie is wel eens hoger geweest. De vier formerende partijen zijn dan ook druk bezig met het smeden van plannen om de migratiestroom in te dammen. Een onderdeel daarvan is het uitroepen van een asielcrisis, met onder meer als resultaat […]