Briefje aan Jan (Dijkgraaf)

Het is niet mijn gewoonte om een briefje te schrijven aan het schrijvende orakel Jan Dijkgraaf uit het Friese gehucht Eesterga. Maar na een reeks rancuneuze briefjes waarin ik een rol speelde, is het wel zo eerlijk om ook eens wat van mij te laten horen. Het kan niet altijd maar van één kant komen. […]