Zware week voor complotdenker Wim Dankbaar

Het juridische net lijkt zich definitief te sluiten rond ondernemer in ruste en berucht complotdenker Wim Dankbaar uit Overveen. De man die al jaren bekend staat als de belager van de nabestaanden van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra kreeg maandag drie maanden celstraf opgelegd. Een dag later werd duidelijk dat er terecht een half miljoen euro aan verbeurde dwangsommen bij hem is weggehaald.

Voor de mensen die nog niet weten wie Wim Dankbaar is, een korte uitleg. Deze zelfbenoemde burgerspeurder en voormalig handelaar in computeronderdelen probeert al vele jaren tevergeefs een alternatieve theorie rond de moord en verkrachting van het 16-jarige meisje aan de man te brengen. Via boeken en internetpublicaties wil hij duidelijk maken dat niet de inmiddels definitief veroordeelde Friese veeboer Jasper S. de dader is. In zijn eigen verhaal moet het een asielzoeker uit het toenmalige asielzoekerscentrum in Kollum zijn. Justitie zou tot op het hoogste niveau betrokken zijn bij het complot, hoewel daar nooit enig bewijs voor is gevonden.

Manipulatie

Dankbaar gebruikt, samen met zijn partner in crime Hans Mauritz, nogal opvallende methodes om zijn eigen waarheid aan de man te brengen. Zo publiceerde hij tegen de zin van de moeder van Marianne Vaatstra uit haar dagboek en verweet hij haar het ‘ultieme verraad aan haar dochter’ te plegen. Ook legde hij ooit beslag op een deel van haar AOW, schreef hij zeer kwetsende brieven in haar naam en kroop hij in een schrijven in de huid van de omgekomen Marianne Vaatstra, onder meer om zichzelf te prijzen.

Daarnaast publiceerde hij foto’s van de kinderen van een broer van Marianne en benaderde hij ‘getuigen’ op een intimiderende en manipulerende wijze. Nog zeer recent liet hij de vader van het vermoorde meisje weten dat hij eens een keer moest gaan praten, omdat Marianne hem immers ‘nu wel had geleerd dat je alleen kunt praten als je nog leeft’

Er is zelfs sprake van een vervalste verklaring van een ‘kroongetuige’. Hoewel deze getuige, die volgens Dankbaar aanwezig zou zijn geweest bij de moord op Marianne in een ‘sekscaravan’ op het asielzoekerscentrum, al bij een rechter onder ede heeft verklaard nooit een dergelijke verklaring te hebben afgelegd, blijft Dankbaar hem opvoeren als ‘kroongetuige’.

Hij deinsde er zelfs niet voor terug om daarvoor een notarisverklaring te vervalsen. Het stuk zou dienst moeten doen als bewijs voor de complottheorie, maar knullig genoeg plaatste Dankbaar en/of Mauritz een ‘handtekening’ van de ‘kroongetuige’ in een vakje specifiek bestemd voor de ontvangstverklaring van de notaris…

Celstraf

Wim Dankbaar gaat zo ver in zijn strijd dat hij nu door het Gerechtshof is veroordeeld tot een celstraf van in totaal drie maanden. Dit omdat hij een onschuldige man betrok bij zijn theorie over de moord. Die stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Volgens het Hof is er sprake van smaadschrift omdat Dankbaar lichtvaardig, zonder getuigen zelf te spreken en met onvoldoende onderzoek allerlei ernstige verdenkingen publiceerde, waaronder de stelling dat de man medeplichtig was aan de moord op Marianne en in een sekscaravan woonde waar snuff movies (filmpjes over verkrachting en moord) werden gemaakt.

De impact van de publicaties was groot. Het slachtoffer zegt geen leven meer te hebben door de valse verdenkingen, hij werd met de dood bedreigd en moest zelfs zijn naam (en die van zijn kinderen) veranderen in een poging om normaal door het leven te kunnen. Volgens het Hof getuigt het handelen van Dankbaar van een gebrek aan respect voor de nabestaanden. Ook noemt het Hof de complotdenker ‘grensoverschrijdend’ en is de conclusie dat hij geen inzicht heeft in het kwalijke van zijn handelen.

Dit artikel lees je gratis. Het zou mooi zijn als je onderaan een kleine bijdrage deed, zodat ik dit soort artikelen kan blijven schrijven

Opvallend genoeg speelt ‘uitgever’ Hans Mauritz een grote rol in deze zaak. Deze zwaarlijvige en ook al meerdere malen veroordeelde man uit Dongen was het die Dankbaar de verhalen over het slachtoffer vertelde. Hij was het ook die het slachtoffer in de zaak probeerde te chanteren met ‘negatieve publiciteit’, onder meer door hem te mailen: ‘neem nu maar van mij aan dat jij – zoals het er nu bij staat – na de verschijning van ons boek een heel groot probleem hebt. Eigenlijk gun ik je dat niet op je ouwe dag…je rol zal voor de lezer heel duidelijk worden’.

Een bekende tactiek van Mauritz, chantage. Ook het Hof betitelt dit als zodanig in het recente arrest.

Half miljoen euro

De celstraf van drie maanden is bepaald niet de eerste veroordeling voor Dankbaar. De complotdenker heeft inmiddels een lange rij rechtszaken verloren. Een van die procedures ging over dwangsommen van een half miljoen euro.

De moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra, die bij herhaling heeft aangegeven dat Wim Dankbaar haar en haar familie met rust moet laten, had ten einde raad de rechter ingeschakeld om een einde te maken aan de jarenlange belaging van Dankbaar, die haar telkens benaderde en haar in publicaties voortdurend bij zijn theorie betrok.

In eerste aanleg legde de rechter Dankbaar als stevige waarschuwing een reeks dwangsommen op en dwong hem om kwetsende en smadelijke teksten te verwijderen. Ook kreeg de complotdenker een contactverbod opgelegd.

Dankbaar bleek in zijn strijd echter niet in staat om zich volledig aan het vonnis te houden, waardoor hij volgens de rechtbank het maximale bedrag aan dwangsommen verspeelde en een half miljoen euro verloor. Hij tekende beroep aan tegen die in zijn ogen ‘bizarre’ beslissing, maar gisteren werd duidelijk dat ook het Hof meent dat het volledige bedrag terecht is verspeeld.

Het Hof oordeelt hard over het gedrag van de auteur en betitelt het als ‘kwetsend, schrijnend, leed toevoegend en getuigend van een stuitend gebrek aan respect’. Dankbaar probeerde de vrouwelijke raadsheer (rechter in hoger beroep) nog te wraken toen zij al vijf minuten bezig was met de uitspraak, maar het is maar zeer de vraag of die poging succesvol kan en zal zijn.

Dankbaar wraakte namelijk omdat zijn verzoek tot het horen van getuigen niet werd ingewilligd, maar een eerder wrakingsverzoek van hem met die strekking werd al eens afgewezen. Een nieuwe wraking moet nu eenmaal op nieuwe gronden gebeuren, nog los van het gegeven dat het weigeren van getuigen an sich geen valide wrakingsgrond is. Op 18 februari werd het wrakingsverzoek afgewezen.

Failliet

Daarmee is de financiële malaise voor Dankbaar compleet. Hoewel het door alle processen nauwelijks meer bij te houden is, is wel bekend dat hij inmiddels meer dan 700.000 euro aan dwangsommen kwijt is geraakt. De hardnekkige complotdenker komt zelf tot een schadebedrag van 800.000 euro en stelt inmiddels persoonlijk failliet te zijn en een bijstandsuitkering te hebben aangevraagd.

Al eerder verkocht hij zijn kapitale villa in Overveen voor 1,6 miljoen euro (op een hypotheek van 600.000 euro) en nam hij zijn intrek in een klein flatje. Zijn vrouw heeft hem verlaten, naar eigen zeggen deels door zijn bemoeienis met de zaak Vaatstra en volgens Dankbaar is hij een vermogen kwijt aan advocaatkosten.

De strijd van Dankbaar is echter nog niet gestreden. Hij heeft nog de mogelijkheid om zijn zaken bij de Hoge Raad aan te kaarten, al zal die niet meer inhoudelijk naar het dossier kijken maar slechts toetsen of de lagere rechters zich aan de wet hebben gehouden. Ook met die procedure lijkt er nog geen einde te komen aan de voor de nabestaanden pijnlijke strijd van Dankbaar. De complotdenker is ondanks het gegeven dat hij vrijwel alle rechtszaken verliest, nog steeds van mening dat hij aan het strijden is voor een goede zaak.

Twee eerdere pogingen van Justitie om een psychiater te laten praten met hem, zijn op niets uitgelopen.

Black Knight

Of een celstraf de nabestaanden zal helpen, is maar zeer de vraag. Dankbaar ziet in iedere verloren rechtszaak meer bewijs voor zijn stelling dat de overheid tegen hem is en hem het zwijgen op wil leggen. De rechters en raadsheren die over hem oordelen moeten allemaal in het complot zitten, net als alle journalisten die zijn visie niet delen en advocaten die juridisch met hem de vloer aanvegen.

Dankbaar voert een oorlog tegen de hele wereld en is net als de bekende Black Knight van Monty Python niet van plan de strijdbijl te begraven, al is hij alles inmiddels al kwijt.

Wordt vervolgd.

UPDATE: Op 2 juni 2020 heeft de Hoge Raad besloten het oordeel van het Gerechtshof in stand te houden. Lang verhaal, maar komt er op neer dat Dankbaar nu echt twee maanden gevangenisstraf uit zal moeten zitten.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wil laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Met een grotere bijdrage steun je mij nog veel meer. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen