Een kansloze corona-aanklacht

Groot nieuws! Nederlandse politici, virologen en de media: ze worden aangeklaagd! Ze zullen hun straf niet ontlopen voor hun rol in de coronapandemie! Een unieke rechtszaak! Nee, ik ben niet ineens wappie geworden. Dit is wat er nu rondgaat in complotkringen. De werkelijkheid is een stuk minder spannend.

De onbekende stichting RechtOprecht uit het Friese gehucht Wergea heeft met twee advocaten namens zeven mensen met (naar eigen zeggen) vaccinatieschade een lijst met zeventien bekende namen opgesteld. Van mensen die in hun ogen verantwoordelijk zijn voor deze schade. Ze krijgen allemaal een dagvaarding.

De lijst is lang: van voormalige minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tot de hoofdredactie van NOS en de Telegraaf, viroloog Marion Koopmans en RIVM-baas Jaap van Dissel. Zelfs multimiljardair Bill Gates ontbreekt niet. Hij zou de grote leider zijn van het ‘valse narratief’.

Her en der in het land duiken plastic spandoeken op, waarop te lezen valt dat Rutte en anderen aangeklaagd zijn. In een lange dagvaarding komt de stichting tot allerlei bizarre conclusies. Covid-19 bestaat helemaal niet en de ‘vermeende pandemie’ is een geplande en georkestreerde mondiale actie in het kader van The Great Reset. Maar daarover later meer.

Kan dit?

Kunnen advocaten dan zomaar dagvaardingen versturen? Ja, dat kan. In het civiel recht kun je zelfs als burger eigenhandig een dagvaarding opstellen. Er is geen sprake van een aanklacht zoals we die kennen van het Openbaar Ministerie. De ‘aangeklaagden’ worden ook nergens van verdacht. Tot op zekere hoogte (afhankelijk van hoogte schadebedrag) kan iedere burger zelfstandig een dagvaarding op de computer in elkaar knutselen, uit laten delen door een gerechtsdeurwaarder en bij de rechtbank inleveren.

Het draait in deze civiele bodemprocedure dus niet om strafbare feiten, maar om een door de stichting zelf veronderstelde onrechtmatige daad.

Gedachten

Er komt in dit stadium geen rechter aan te pas. Het zijn slechts gedachten op papier. De dagvaarding begint al met een disclaimer. Hoewel de stichting spreekt van Covid-19, wil dat niet zeggen dat ze er zelf in geloven.

‘Het gebruik van het begrip Covid-19 betekent evenmin dat eisers het bestaan van het Sars-Cov-2 virus erkennen. Integendeel, eisers zijn van oordeel dat Covid-19 een project is, ingezet door NGO’s en gefinancierd door de World Bank welk project door onder andere gedaagden wordt uitgevoerd’

De pandemie heeft zelf natuurlijk ook niet bestaan.

‘Waar in deze dagvaarding wordt gesproken over een pandemie, wordt daarmee steeds gedoeld op de door de WHO voorgewende Covid-19 pandemie. Het gebruik van het begrip pandemie betekent dus geenszins dat eisers erkennen dat er sprake was van een gezondheidsrisico veroorzaakt door een gevaarlijk pathogeen. Integendeel, eisers zijn van oordeel dat ieder bewijs daarvoor ontbreekt’

Dagvaarding

De concept-dagvaarding staat bol van de grote woorden. Zo stellen de opstellers dat de Staat via de nationale televisie ‘niet gevaccineerde burgers met de dood bedreigde’.

Het voert op deze plek te ver om de hele dagvaarding bij langs te lopen, dus even een bloemlezing van de ‘argumenten’ van de stichting:

‘Schwab is de meerdere van Rutte’

‘Tijdens haar Ministerschap is Kaag voor het WEF gaan werken en maakt zij daar deel uit van een zogenaamde denktank. In deze denktank worden plannen uitgedacht voor het doorvoeren van een totale herschikking van onder andere de Nederlandse maatschappij’

‘Onder leiding van De Jonge heeft het RIVM de Covid-19 strategie van het WHO geïmplementeerd en uitgevoerd. Deze strategie berust op militaire psychologische gedragsbeïnvloedingstactieken. Deze tactieken zijn vooral gebaseerd op het opwekken van grote angst, in dit geval voor een voorgewend dodelijk virus. Dit met het doel om de bevolking te misleiden’

Gommers

In een zeer wonderlijke passage over intensivist en bijzonder hoogleraar Diederik Gommers blijkt de bizarre logica.

‘Gommers pleegde zijn onrechtmatige gedragingen opzettelijk en had daarbij kennelijk het oogmerk om bij zorgmedewerkers een Covid-19 injectie te laten zetten met het voorzienbare gevolg dat hierdoor deze mensen letsel zullen oplopen en de zorgcapaciteit daardoor af zal nemen. Het ligt in de rede dat gedaagden die afname dan vervolgens aan (de voorgewende ziekte) Covid-19 toeschrijven waarmee dan opnieuw Covid-19 maatregelen valselijk zullen worden gelegitimeerd’

‘Schwab heeft Hoekstra in Nederland ingezet als één van de belangrijke uitvoerders van het Covid-19 project’

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gemak waarmee allemaal losstaande zaken aan elkaar worden gekoppeld en waarmee bizarre causale verbanden worden gelegd is schrijnend. Zo stelt de stichting dat de Telegraaf bewust columnisten als Ronald Plasterk en Marianne Zwagerman zogenaamd kritisch liet schrijven om ‘de schijn van oppositie een podium te geven’.

Stichting

Wie zitten er nou achter de dagvaarding? De stichting is begin 2010 onder een andere naam opgericht en brengt ons via de Kamer van Koophandel naar het adres van een paardenfokkerij in Friesland. Op 26 juni 2023 zijn de statuten en de naam gewijzigd. De stichting verleent nu ‘juridische bijstand’.

Op de eigen website ronkt het van de grote woorden. Zo wordt gesteld dat de ‘kopstukken van het systeem’ bij ‘veel landgenoten (99%) enorme (letsel) schade hebben aangericht’. De stichting vergelijkt de eigen strijd met de Franse Revolutie.

‘Alleen de Waarheid zal het oprechte Nederlandse volk uit deze corrupte tijd bevrijden. Leugenaars zullen al hun leugens op hun schouders moeten dragen en zij zullen uiteindelijk onder het kwade gewicht daarvan bezwijken

Forum

Maar wie zijn dan de mensen achter de stichting? Voorzitter Ritske Blom is werkzaam in de paardenfokkerij en directeur van een soort villapark in Honduras. Tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad in Leeuwarden en tijdens de Provinciale Statenverkiezingen stond hij op de kieslijst voor Forum voor Democratie. Hij haalde in het laatste geval 128 stemmen. In zijn uitingen online schakelt hij moeiteloos tussen paardennieuws, complotgedachten en boerenprotesten.

Advocaten

De eisers zijn niet bekend, maar hun advocaten wel. Raadsman Arno van Kessel is een bekende uit het complotcircuit. Hij was advocaat van de corona-kritische club Artsen voor Waarheid, maar functioneerde meer als activist.

Zo verstoorde hij een bijeenkomst van de GGD op een school en viel hij medewerkers bij een prikbus lastig, onder meer door ze te vertellen dat ze ‘de wet overtreden’ en ‘een grote misdaad begaan’.

De tuchtrechter legde hem een voorwaardelijke schorsing op. Hij loopt nog in een proeftijd.

‘Verweerder heeft door zich volledig te scharen achter de denkbeelden van zijn cliënte en die ook op voornoemde locaties uit de dragen zoals door hem gedaan, zijn professionele rol als onafhankelijk advocaat uit het oog verloren’

Doodstraf

Van Kessel hakte vaker met het bijltje van de grote woorden. Hij kondigde in 2021 ook al aan aangifte te zullen doen tegen Mark Rutte en anderen en stelde toen dat Rutte ‘een oorlogscrimineel’ is: ‘Hij verdient de doodstraf’.

Van Kessel stelde een aanklacht op in een boekwerk van 418 pagina’s en verkocht die voor 17,50 euro. In het blauwe boekwerk staat onder meer te lezen dat Covid-19 een ‘biologisch wapen’ is ‘dat wordt ingezet om de hele wereld onder controle te krijgen’. De retoriek vertoont veel overeenkomsten met de recente civiele zaak.

Van Kessel was toen ook al niet van de zachte woorden.

‘Voor het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid, moord met voorbedachten rade, het aanwakkeren van vrees onder burgers en het samenspannen met anderen om het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen’

Strafzaak

Volgens Van Kessel zouden zeker 7000 mensen op basis van zijn boek aangifte hebben gedaan. Het is nooit tot een strafzaak gekomen. Op vragen van het KRO-NCRV-programma Pointer gaf het Landelijk Parket van het OM in die tijd aan nog nooit van de zaak te hebben gehoord.

Zijn partner in crime, advocaat Van Stassen, heeft als specialisatie ondernemingsrecht. Hij liep al eens tegen een deels onvoorwaardelijke schorsing op omdat hij niet op had mogen treden als advocaat van klagers wegens een conflicterend belang met een andere cliënt.

Kans?

Er zijn inmiddels talloze civiele procedures gevoerd rond corona en het coronabeleid. Met name Viruswaarheid heeft een barrage aan procedures in gang gezet, die stuk voor stuk werden afgewezen, meer dan eens omdat ingenomen stellingen geen basis hadden in de werkelijkheid. Rechters verwijzen doorgaans moeiteloos naar gedegen wetenschappelijk onderzoek, internationale standaarden en naar de democratische vrijheid van de Staat. Zoals in een procedure rond de PCR-test:

‘De vrijheid van de Staat om keuzen te maken beperkt de vrijheid van de rechter in de toetsing van die keuze. De besluiten die het kabinet neemt zijn onderwerp van debat in het parlement en afwegingen die worden gemaakt behoren bij uitstek tot het domein van de uitvoerende macht. Dit brengt mee dat een civiele rechter zich terughoudend op moet stellen bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het handelen van de Staat. Alleen als evident is dat de Staat onjuiste keuzes maakt en de Staat aldus niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het gehanteerde beleid, is plaats voor rechterlijk ingrijpen’

Kansloos

Hoewel ik bepaald geen civiel expert ben, durf ik wel te beweren dat de rechtszaak tegen Rutte cs kansloos is. Als je al begint met de stelling dat Covid-19 én de pandemie helemaal niet bestaan hebben en alle ellende slechts het gevolg is van een vooraf bedacht ‘project’ van een miljardair (in eendrachtige samenwerking met de mondiale politiek) waarbij 99% van de bevolking letsel heeft opgelopen, dan geef je de rechter wel heel veel ruimte om je stellingen subiet naar de prullenbak te verwijzen.

Je bouwt dan een gebouw op drijfzand.

Om in aanmerking te komen voor aansprakelijkheid zullen de eisers moeten bewijzen dat de gedaagden de gezondheid van Nederlanders op het spel hebben gezet. De wetenschap wijst echter voortdurend op het tegendeel: ja, de (vrijwillige) en door de EMA goedgekeurde vaccinaties hebben (veelal lichte) bijwerkingen (die in de bijsluiter staan), maar onderzoek onder vele miljoenen gezette prikken leert keer op keer dat een besmetting met het Covid-virus beduidend meer risico’s met zich meebrengt, zoals sterfte, ontstekingen van het hartzakje of long-covid.

Daar komt bij dat eisers ook nog eens moeten bewijzen dat het vaccin juridisch te betitelen valt als een ‘gebrekkig product’. Het enkele feit van een ernstige, maar zeldzame bijwerking kan die karakterisering echter niet rechtvaardigen.

Brandweer

Het is absoluut interessant om eens te bekijken wie er precies verantwoordelijk is voor klachten na een vaccinatie en of individuele slachtoffers in aanmerking komen voor een schadevergoeding, maar de aanklacht van deze stichting is zo ongericht, pompeus en zonder fundering dat een rechter er weinig tot niets mee zal kunnen. Het is schieten met hagel.

Wat de eisers hier doen is de brandweer, de politie, ambulancemedewerkers en aanwezige persfotografen na het blussen van een brand aanklagen voor de ontstane waterschade en als klap op de vuurpijl ook nog eens verwijten dat ze de brand zelf hebben aangestoken om de hele buurt ‘onder controle te krijgen’.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *