analyseColumn

De galg van de onmacht

Afgelopen weekeinde zagen we allemaal tijdens de zoveelste optocht van de ontevredenen een galg opdoemen. Kennelijk was het de bedoeling dat bepaalde mensen op een middeleeuwse wijze afgestraft dienden te worden. Er is helaas in Nederland al langer een onzalige trend gaande van grote woorden en veel te grote gebaren. Ik ben een zoon van een vakbondsman. Mijn vader trok in zijn beste dagen met veel enthousiasme en strijdlust ten strijde tegen het grootkapitaal. Hij zorgde op die manier voor

Lees meer