De dagvaarding van Wilders

 

De kogel is door de (linkse) kerk. Politicus Geert W. zal zich op 20 januari moeten verantwoorden voor zijn uitlatingen aan het adres van Moslims.

Zijn dagvaarding telt maar liefst 21 pagina’s en het medicircus rond zijn persoon draait al weer op volle toeren. Zo moet de Telegraaf-lezer welhaast wel denken dat Wilders in zijn eentje de regie voert. Volgens de wakkere ochtendkrant brengt Wilders even zelfstandig Mohammed B. als getuige voor de rechter, samen met maar liefst 24 andere getuigen.

De werkelijkheid is natuurlijk een andere. Niet Wilders beslist over de getuigen. Dat doet de rechtbank en die zal, zo is mijn inschatting, nooit en te nimmer zoveel getuigen toestaan. Daar komt nog bij dat een rechtbank wel de waarde van een getuigenis moet inzien. Hij of zij moet nadrukkelijk en uit eigen wetenschap iets kunnen zeggen over het door de verdachte gepleegde strafbare feit.

Het lijkt mij sterk dat Mohammed B. iets kan zeggen over de eventuele fouten van Wilders, maar we zullen zien. Het is en blijft een bijzondere zaak.

Maar er is nog iets geks aan de hand. Wilders heeft zijn strafzaak handig om weten te draaien naar een zaak over de vrijheid van meningsuiting. Een rechtszaak van het vrije Westen tegenover de onverdraagzaamheid van een oprukkend geloof, zo u wilt.

Dat is natuurlijk onzin.

Wij in het mondige Nederland zijn gewend om onze mening overal luid te verkondigen. Ook dit weblog is er een voorbeeld van. Wij Nederlanders vinden dat een belangrijk recht waar we met alle middelen voor moeten strijden.

En dat is terecht.

Maar we mogen ook wel eens stil staan bij het gegeven dat vrijheid van meningsuiting geen absoluut recht is.

Onze vrijheid wordt beperkt door allerlei nationale en internationale wetgeving. Allemaal op papier gezet om de een te beschermen tegen de willekeur van de ander.

Die wetgeving is ook bepaald geen dode letter.

Er worden dagelijks in Nederland mensen veroordeeld omdat ze in een bepaalde situatie dachten even hun mening te kunnen ventileren. Belediging, laster, smaad en bedreiging. Het zijn nog altijd strafbare feiten waar iedere burger voor kan worden veroordeeld.

Wilders is een burger en dus is het de normaalste zaak van de wereld dat hij zich moet verantwoorden bij de rechter voor zijn uitlatingen. Het feit dat hij als politicus een bepaalde macht heeft, maakt dat alleen maar pregnanter.

Mij maakt de uitkomst van deze rechtszaak overigens helemaal niets uit. Het zou me niet verbazen als de politicus wordt vrijgesproken en als glorieuze winnaar uit de strijd komt. Inclusief de onvermijdelijke zetelwinst.

Het belang van de rechtszaak zit hem in de rechtszaak zelf. 

Wat er verder ook van die zaak zal komen, ik denk dat Wilders op een hele andere manier bestreden dient te worden. Politici zullen, meer dan nu, moeten aantonen dat de denkbeelden van Wilders en de zijnen ondoordacht zijn.

En dat ze zelfs bij uitvoering leiden tot meer problemen.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *