De misverstanden rond Volkert

De fans van Pim Fortuyn kunnen maar niet wennen aan feiten. De waarheid telt niet meer. Moordenaar Volkert van der G. is en was een gevaarlijk monster zonder geweten.

Het verhaal Volkert van der G. kent een vreemde dynamiek. Een door politieke kleur ingevulde werkelijkheid die nergens terugkeert in de realiteit.

Eerst was er de grote zorg over maatschappelijke onrust als Volkert vrij zou komen. Tijdens zijn proefverlof bleek dat al onzin. En nu hij vrij is, blijft het ook oorverdovend stil. De enige onrust die boven borrelt, komt uitgerekend van de politici die graag in de voetsporen van Pim willen treden, maar daar niet de geestelijke bagage voor hebben.

Toen kwam het grote misverstand spijt. Volkert zou geen berouw tonen en dus nog altijd gevaarlijk zijn. Ook dat is een onzinnige stelling. Tijdens de behandeling van zijn hoger beroep nam Volkert in het openbaar zelf het woord. Hij gaf aan wel degelijk spijt te hebben.

En dan hebben we nog het grote gevaar op herhaling. Populistische politici deinzen er niet voor terug om fact free in het rond te toeteren dat Volkert ‘een wandelende tijdbom is’. Dat is gek. De intellectueel hoogbegaafde en overdreven gewetensvolle Volkert is weken aan een stuk door het gespecialiseerde Pieter Baan Centrum onderzocht. Meerdere gedragsdeskundigen hebben bij herhaling en op verschillende momenten in de tijd met hem gesproken. Zelfs vlak voor zijn omstreden vrijlating nog. De gevangenisdirectie is om advies gevraagd en de Reclassering heeft een rapport opgesteld.

De eindconclusie was en is duidelijk. Het recidivegevaar van Volkert wordt als laag ingeschat. Honderd procent garantie is nooit te geven. Maar als forensisch specialisten ‘laag’ zeggen, dan ben je mijlenver weg van ‘een wandelende tijdbom’.

Ook over de kwalificatie van de moord valt veel te zeggen. Het Openbaar Ministerie zag er geen politieke moord in. De rechtbank acht de aanslag op de democratie niet groot genoeg voor een levenslange gevangenisstraf.

De gekleurde roeptoeters in de samenleving hebben echter geen oog voor de mening van deskundigen die dag in dag uit werken met mensen die de meest vreselijke dingen hebben gedaan.

Zij roepen in hun ten onrechte aangetrokken witte jassen vrolijk dat Volkert een gestoorde man is en altijd zal blijven. Ook al blijkt zonneklaar uit zijn vonnis dat de beperkte stoornis die hij heeft niet aanwijsbaar in verband staat met de moord. Ook al geeft het PPC in Scheveningen aan dat Volkert helemaal geen man is met onwrikbare standpunten.

En dat alles stoort mij mateloos. De feiten niet kennen is onkunde en onkunde valt nog te bestrijden met kennis. Maar de feiten niet onder ogen willen zien, gaat veel verder. Dan praten we niet langer over onzin, maar over kwade onzin.

Fortuynisten die de integriteit en onafhankelijkheid van de rechtsgang en het professionele oordeel van deskundigen in twijfel trekken en feiten stelselmatig negeren om hun eigen idool te eren vind ik gevaarlijker voor de rechtstaat dan Volkert ooit geweest is.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *