De rechtszaak van Wilders

 

Op 20 januari start de rechtszaak tegen politicus Geert Wilders.

De populaire Wilders staat terecht voor belediging en het aanzetten tot discriminatie en haat (artikel 137c en 137d WvS). Hij zou uitspraken hebben gedaan over moslims en de islam die niet door de beugel kunnen.

Zoals we van Wilders kunnen verwachten, grijpt hij zelfs de aankondiging van de rechstzaak aan om een politiek punt te maken. Zijn stelling: ik wil dat de Islam terecht staat en niet ik.

Hoe verrassend.

Wilders maakt in deze twee fouten. Ten eerste is het niet aan hem om te bepalen wie er terecht staat. Als hij wil dat de Islam in het beklaagdenbankje komt, dan zal hij zelf aangifte moeten doen.

Ten tweede gebruikt Wilders een tactiek die je vaak ziet bij verdachten. Het is niet Wilders die iets fout heeft gedaan, het zijn de anderen.

Ik heb al honderden malen het antwoord  van de rechter gehoord op een dergelijke stelling. ‘Dat kan allemaal wel zijn, meneer Wilders, maar de ander staat hier niet terecht en u wel.’

Wilders kan zich beter bezig houden met de inhoud van de rechstzaak. Daar heeft hij in het verleden ook wel eens wat over gezegd. De politicus beroept zich fanatiek op de vrijheid van meningsuiting.

Die vrijheid wordt in de Westerse wereld terecht als een groot goed gezien. Een belangrijk recht voor een ieder. Iets waar we niet zomaar aan mogen tornen.

Maar dit recht is, anders dan wat Wilders ons wil doen geloven, geen absoluut recht.

Je mag in Nederland heel veel zeggen, maar niet alles. De vrijheid van meningsuiting vindt zijn begrenzing in de schade die je anderen er mee kan bezorgen.

Ik schreef op deze plek ooit over een man die zo boos was op Jeugdzorg dat hij enkele gezinsvoogden op het internet uitmaakte voor criminelen en kinderhandelaren.

Vrijheid van meningsuiting, toch? ‘Ik vind dat nu eenmaal en dan moet ik dat kunnen zeggen.’

De rechter dacht daar toch aanmerkelijk anders over. Het staat de boze man volledig vrij om op het net zijn mening te geven over Jeugdzorg, zo redeneerde de rechter, maar hij dient dat wel op een correcte wijze te doen. Oftewel: zijn recht op een mening wordt beperkt door de rechten van een ander, bijvoorbeeld om niet blootgesteld te worden aan laster, smaad of belediging.

Vrijheid van meningsuiting is geweldig. Daar moet iedereen voor blijven strijden.

Maar de vrijheid om je mening te uiten wordt terecht beperkt door een groot aantal wetten en verdragen (grondwet, universele verklaring van de rechten van de mens, EVRM, IVUR, en niet in de laatste plaats het strafrecht).

Niet om mensen willekeurig de mond te snoeren of het debat onmogelijk te maken, maar om anderen te beschermen tegen de willekeur van asocialen.

De vrijheid van de een kan namelijk een gruwel zijn voor een ander.

In artikel 10, lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden staat dat  het recht op vrijheid van meningsuiting ‘kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn. Hierbij worden verschillende zaken genoemd, bijvoorbeeld het voorkomen van strafbare feiten en de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. Ook internationaal is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut.

In een beschaafd land mag je best ver gaan, maar het is uiteindelijk een rechter die stelt hoe ver je mag gaan.

Ik zie niet in hoe het maatschappelijk debat gebaat kan zijn bij het weghalen van deze noodzakelijke regels.

Begrijp me goed.

Ook ik ben voorstander van een onbeperkte vrijheid van meningsuiting.

De geschiedenis leert ons echter dat veel mensen die onbeperkte vrijheid helemaal niet aan kunnen. Kijk naar het internet. Zelden zoveel ongenuanceerde en ronduit hatelijke prietpraat bij elkaar gezien.

Een mening hebben en uiten betekent in een beschaafde samenleving ook de verantwoordelijkheid nemen voor die mening. Kennis vergaren. Nadenken over wat je zegt en hoe je het zegt.

Ik vind dat iedereen een mening mag hebben en dat mensen best ver mogen gaan.

Maar er moet uiteindelijk wel een correctie achteraf mogelijk zijn.

Dat komt het (beschaafde) debat pas ten goede.

Het gaat Wilders of wie dan ook niet aan om de vrijheid van meningsuiting te misbruiken om anderen te beschadigen of in een hoek te zetten. Als Wilders meent dat andersdenkenden zelf misbruik maken van het recht, dan moet hij gewoon aangifte doen.

Nu gaat het om zijn eigen handelen.

Delen

0 reacties

 1. Die boze vader ben ik dus, en ik ben van mening dat het hier gaat om 2 verschillende dingen,maar dat terzijde.

  Daarbij heeft de politie geconstanteert dat ik gelijk heb en is wachten op mij dat ik opnieuw aangifte doe bij de politie, dat ga ik ook doen.

  Ik ben bereid aan jou Chris om de bewijzen aan jou te overleggen want ik heb het op zwart en wit dat mijn dochter ontvoert is door hulpverleners waar die pleegvader 1 van die hulpverleners is.

  Bovendien het zijn zendelingen en hangen de pinkstergemeente aan terwijl Alicia uit een athiestisch gezin komt.

  Wist je wanneer je iemand aanzet tot een misdrijf ook strafbaar is zeker als het gepaart gaat door zo’n iemand tot wanhoop te drijven?

 2. Prachtige tekst Chris :

  “”Die vrijheid wordt in de Westerse wereld terecht als een groot goed gezien. Een belangrijk recht voor een ieder. Iets waar we niet zomaar aan mogen tornen. “”

  Alleen heel jammer dat je daar in feite weer meteen op terug komt en daarbij gemakshalve ook weer dat “internetgebeuren” er met de haren bij sleept.
  Ik spreek nu namens “iemand” en kom nog even terug op het laatste : jij bent natuurlijk bekend met het feit dat een dagvaarding op een juist adres wordt betekend en dat de beklaagde daardoor geeft kennis heeft kunnen nemen van de tenlastelegging. Een verdachte heeft dan natuurlijk verschillende mogelijkheden tot zijn beschikken. Gemakshalve kan ie ook in verzet gaan en dat leidt dan toch een “echte uitspraak” . Het was een leuk stukje informatie in HP, De Tijd. Alleen jammer dat jouw verhaal werd samen gevoegd bij allerlei onzin. Maar dat komt vanzelf en dan komt ook de waarheid naar boven. Via een echte uitspraak, een echt vonnis dat gewoon via Rechtspraak.nl kan worden gepubliceerd en worden doorgelinkt.
  Dan zal blijken dat de gepubliceerde “waarheid” toch wel anders in elkaar steekt en slechts een rookgordijn voor een vreemdgaanderij is. Dat wordt vervolgd dus (letterlijk en figuurlijk).

  Wat jouw artikel betreft : ik blijf zeggen dat je de hele grote aanhang wel heel erg eenvoudig bestempeld als simpele zielen; iets van een Tokkie gebeuren.
  Dat mag jij natuurlijk vinden, je mag je er tegen verzetten.
  Het probleem is evenwel dat een heel groot van de Nederlandse bevolking het met Wilders eens is. En niet alleen autochtonen.

 3. De tolerantie van de Nederlanders doen zichzelf een keer de das om, word het niet eens tijd voorons zelf op te komen?

 4. @Chris: ook jij grijpt de rechtszaak aan om een politiek punt te maken, namelijk dat Wilders ongelijk heeft en dat hij en zijn aanhang niet deugen. Ik vind dat politiek niet in de rechtszaal thuis hoort, maar in verkiezingen en in het parlement. En als je ongenuanceerde en ronduit hatelijke prietpraat bij elkaar wil zien raad ik je aan eens de Koran te gaan lezen.

 5. @kuchhoest: ik begrijp niet helemaal waar je heen wil met je opmerking mbt de HP de Tijd. Bedoel je dat een van de anderen verhalen onzin bevat?

  Ik bestempel niemand als simpele zielen. Feit is overigens dat de overgrote meerderheid het niet met Wilders eens is.

 6. @Jaap: ik grijp de rechtszaak aan om mijn met argumenten onderbouwde mening te geven over de rechtszaak. Ik waak er juist voor een politiek standpunt in te nemen. Politiek hoort an sich niet in de rechtszaal, mijn betoog is er nu juist op gericht te laten zien dat deze zaak (anders dan Wilders wil doen geloven) geen politieke zaak is.

  Wat de Koran en hatelijke teksten betreft. Ik ken de Koran niet, maar weet dat de Bijbel ook niet bepaald een lieflijk kindersprookje is. Beide geschriften dien je volgens mij te plaatsen in de tijdsgeest waarin ze geschreven zijn.

  Bovendien lijkt het me in zijn algemeenheid niet zo handig om deze geschriften letterlijk te nemen.

 7. Sterke argumentatie hoor…
  “Omdat hij slecht is, mag ik ook slecht zijn.”

  En we moeten de Koran en Bijbel plaatsen in de tijdsgeest waarin ze geschreven zijn. En Wilders dan? Mogen we die ook plaatsen in de tijdsgeest waarin ze geschreven zijn? Namelijk in de tegenwoordige tijd waarin de Islam zwaar onder vuur ligt bij steeds meer mensen?

  Misschien is het in zijn algemeenheid niet zo handig om de uitspraken van Wilders letterlijk te nemen.

  En ‘ik waak ervoor om een politiek standpunt in te nemen’. Hou nou toch op! Je hele weblog is ervan doordrenkt om het rechtse gedachtengoed aan te vallen en het linkse gedachtengoed op te hemelen. Dat moet jij weten, het is immers jouw weblog. Maar ga hier niet de onafhankelijke rechtbankverslaggever uithangen, want dat ben je niet.

 8. 1 september was ik op het politieburo en teamleider van het leger des heils heeft gezegt dat niet alle onderdelen van justitie aan waarheidsvinding hoeven te doen..onderzoek gebasseert op feiten.

  dat onderdeel word mee bedoelt de raad voor de kinderbescherming,
  zelfs de politie vond dat een rare opmerking.

  Veel ouders horen van de raadsonderzoekers het bovenstaande verhaal..en + we rapporteren alleen maar.

  Buro Jeugdzorg kan niet uitleggen wat het definitie van het belang van het kind is. (staat op film Chris).

  Ik weet wat schijnprocessen zijn,Chris,
  en dat is precies wat Geert Wilders ook zal ondergaan.

 9. Wouter,

  Ik probeer met dit weblog uit te leggen hoe het recht in theorie en in de praktijk werkt. En het recht is niet links of rechts.

  Ik ben niet voor of tegen Wilders. Ik neem kennis van zijn plannen en hou ze tegen het licht. Ik vind zijn plannen met betrekking tot het strafrecht catastrofaal en ik leg uit waarom dat zo is.

 10. Een kenner van schijnprocessen is “schijnbaar een deskundig”.
  Laten we de rechtszaak afwachten de tijd zal het ons leren.

 11. @Edwin

  Ik wordt onpasselijk van dit soort, jouw suggesties.

  Dit filmpje verwijst naar de dreiging van RADICALE Islamieten. Dat heeft niets met Moslims en de Islam in het algemeen te maken.

  Bijvoorbeeld: Ik ben ooit gedoopt en heb mijn eigen weg moeten vinden in wat wel of niet kan, binnen de wereld van een niet-verkozen ‘Geloof’.

  Je zou je eens moeten verdiepen in de streng Gereformeerden, streng Katholieken en wat die lui uitdragen als je anders denkt.

  Wat Wilders doet is: Hetzevorming, over de rug van een ‘Bijbel’ heen.

  Vooral mensen die niet verder denken dan hun hersencellen gaan, de persoonlijk gefrustreerden, menen in hem hun nieuwe ‘God’ te zien.

  Ik ben het volledig met het stuk van Chris eens. Dit proces heeft namelijk totaal niets met politiek te maken maar met het toetsen van grensoverschrijdend gedrag, waaronder belediging van bevolkingsgroepen en/of religie, dat hoort in de rechtbank thuis.

  En Wilders probeert heel slim de boel af te leiden door te stellen dat niet Hij, maar de Islam terecht hoort te staan. Schandalig inconsequent voor een politicus die achter zijn uitspraken zou horen te staan.

 12. Tjonge. Wilders weer eens vreselijk uit de bocht, nu over Obama i.c.m. de Islam en Moslim’vijanden’:

  http://www.nu.nl/algemeen/2080909/wilders-vergelijkt-obama-met-chamberlain.html

  Volgens mij is Wilders vergeten dat het ‘Vrije Westen’ mede te danken is geweest aan het ingrijpen door de States, Canada en de Engelsen…

  En nog belangrijker, dat de vrijheden in het westen destijds door een ‘Westerse’ doorgeslagen gek (Hitler) werden aangetast.

  Wat heeft die Wilders toch met zijn wanhopig blond, allochtone afkomst -Indisch Joods- en allochtone echtgenote.

  Wordt het niet eens tijd om te kijken hoeveel Wilders kost?

  En over een transparante democratie gesproken…..

  Waarom geeft Wilders als enige partij geen inzage in de financiering van zijn club, noch een lijst van ledenvertegenwoordigers zodat iedereen waar hij of zij aan toe is?

Geef een reactie