De stoere taal van Joost Eerdmans

Oud- Tweede Kamerlid Joost Eerdmans staat weer eens in de krant.

Hij werpt zich op als beschermheer van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Die komen er wat hem betreft bekaaid vanaf in de rechtspraak.

Ik ben bepaald niet onder de indruk van de ronkende retoriek van Eerdmans. 

Hij zegt bijvoorbeeld het volgende over het spreekrecht tijdens rechtszaken:

” Nabestaanden mogen nu alleen iets zeggen over de gevolgen van het misdrijf en niets over of tegen de dader, omdat dat te kwetsend kan zijn voor de dader. Aan die beperkingen moet een einde komen”

Nog los van het feit dat deze stelling niet juist is, vergeet Eerdmans voor het gemak maar even dat een rechtszaak helemaal geen daders kent, slechts verdachten. Dat klinkt als een futiliteit, maar is van essentieel belang. Rechters worden namelijk geacht tijdens het verhoor ter zitting uit te gaan van de onschuld van de verdachte.

Dan is het raar als een nabestaande ineens begint te praten tegen een dader.

Ik heb op deze plek al eerder gezegd dat ik tegen het spreekrecht ben. Het recht van een slachtoffer of nabestaande om tijdens een rechtszaak te spreken vloekt met de onschuldpressumptie. Het is wat mij betreft een ongepaste poging om rechters te beinvloeden en past niet in een volwassen rechtstaat.

Maar Eerdmans gaat verder.

Hij wil dat moordenaars en verkrachters van kinderen standaard levenslang krijgen. Dat is een minimumstraf in optima forma en daarbij ga je voorbij aan het unieke karakter van iedere rechtszaak. Bovendien geef je de rechter geen enkele speelruimte om een passende straf op te leggen. Geloof het of niet, maar moorden kun je niet vergelijken.

Ook zijn idee om moordenaars iedere week een foto van hun slachtoffer(s) te laten zien, stuit mij tegen de borst. Wat is hier het nut van? Leedtoevoeging?  Zullen nabestaanden nu echt beter slapen als ze weten dat een moordenaar gedwongen naar een foto moet kijken?

Eerdmans pleit vurig voor een betere positie van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Ik ben het daar volledig mee eens. Maar de positie van slachtoffers kun je op vele manieren verbeteren.

Rommelen aan de rechten van verdachten hoort daar wat mij betreft niet bij.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *