De tergende hypocrisie van Forum

Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie blies deze week hoog van de toren over de ‘zogenaamde ‘pandemie’. Volgens Van Houwelingen zijn we ONGELOOFLIJK bedonderd door politici en ‘experts’. Maar zijn eigen partij natuurlijk niet. De FvD’er vertelde vol trots op sociale media dat één politieke partij dat al die tijd al door had.

Veel schaamtelozer dan Pepijn van Houwelingen zul je ze niet snel tegenkomen. Begin februari verklaarde hij in een Kamerdebat ook al dat er helemaal geen pandemie is geweest. Zijn leider Baudet doet het al niet beter.

In juli 2021 betitelde Baudet de coronacrisis als volgt: ‘er is geen reet aan de hand’ en ‘het is gebaseerd op helemaal niets’. 

Maar hoezo had Forum als enige partij dan eigenlijk ‘al die tijd’ door dat er geen pandemie was? Dat er niets aan de hand was? Geen reet? Laten we maar eens kijken naar hoe de partij zich daadwerkelijk gedroeg gedurende de coronapandemie.

Forum voor Democratie was samen met de PVV de eerste partij die in een motie dringend aan het kabinet vroeg om een algehele lockdown voor heel Nederland om het gevaar van corona af te wenden. Volgens de partijen was groepsimmuniteit  ‘uiterst riskant’ en er zouden ‘onnodig veel mensen ziek worden en sterven’.

Rekbaar

Goed, laten we de partij dit feit vergeven en maar eens verder kijken. Baudet was ooit een groot lobbyist voor mondkapjes. Hij wilde ze in de horeca en voor kappers. In april 2020 overhandigde hij een envelop aan minister Hugo de Jonge met daarin een mondkapjesdeal voor vier miljoen kapjes. Er was tevens contact met een andere leverancier die tot 300.000 mondkapjes per week kon leveren.

‘We hebben de maskers vandaag laten testen bij een commerciële partij en ze zijn van hoge kwaliteit. En wij hebben nog veel meer leads. Het is triest om te zien dat de overheid zo tekortschiet’, aldus Baudet strijdvaardig. Een bijzondere deal als je nu als partij meent dat je vanaf het begin al door had dat er niets aan de hand was.

Ook hier draaide hij 180 graden. De door hem zo vurig gewenste kapjes werden ineens denigrerend ‘mondluiers’ genoemd.

Spoed

Zowel op 28 als 29 januari 2020 riep Baudet op tot een spoeddebat over het coronavirus. Volgens hem was het dringend tijd voor maatregelen om verspreiding van corona in Nederland te voorkomen. Hij sprak over een ‘urgente situatie’ die acuut de aandacht nodig had.

Op 12 maart 2020 twittert Baudet dat het coronavirus nu een pandemie is geworden. Hij pleitte voor een inreisverbod vanuit infectiehaarden, sluiting van scholen en universiteiten, afgelasting van evenementen met meer dan honderd personen en thuisisolatie in geval van twijfel. Volgens Baudet doet het kabinet te weinig en moeten we meer maatregelen treffen.

Op 14 maart 2020 riep Baudet samen met Geert Wilders alle fracties op voor een spoedzitting met de minister-president. Forum voor Democratie wilde alle scholen met spoed sluiten om verspreiding van corona te voorkomen.

Op 23 maart 2020 twittert Baudet dat het kabinet met een intelligente lockdown eindelijk op de goede weg is om het virus in te dammen en Nederlanders te beschermen.

‘FVD steunt de maatregelen en roept Nederlanders op om zoveel mogelijk thuis te blijven’

Vast opnieuw wat foutjes van de partij die naar eigen zeggen ‘al die tijd al’ wist hoe de vork nou echt in de steel zat en we met zijn allen werden bedrogen.

Moties

Op 1 april 2020 diende Baudet een motie in over een steekproef waarbij een representatief deel van de bevolking op corona getest zou moeten worden. Een wat opmerkelijk voorstel voor een partij die ‘al die tijd’ al wist dat er kennelijk geen pandemie was en we met zijn allen bedrogen werden.

Op 20 mei 2020 kwam Baudet opnieuw met een motie. Hij pleitte voor onderzoek naar het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van corona. Waarom in godsnaam? We werden toch bedonderd? Er was toch geen reet aan de hand? Dat wist de partij toch al vanaf het begin?

Voorlichting

Eind oktober 2021 was het de beurt aan Van Houwelingen zelf. Hij diende een motie in over de juiste voorlichting aan de bevolking over de kans om in het ziekenhuis te komen door corona. Zou het kunnen dat Van Houwelingen hier zelf de bevolking voor de gek hield? Waarom moesten burgers dit weten als er kennelijk niets aan de hand was? En de partij dit vanaf het begin al wist?

Op 1 december 2021 diende Van Houwelingen weer een motie in. Nu om ‘ingrijpende coronamaatregelen eerst per referendum voor te leggen aan de Nederlandse bevolking’. Opmerkelijk als er nooit een pandemie heeft bestaan en je dat als partij altijd al hebt geweten. Waarom zou je dan ‘ingrijpende maatregelen’ voor moeten leggen?

Dat is zoiets als vragen of bewoners van een al honderden jaren kurkdroog woestijngebied wel of niet gratis regenkleding willen hebben.

Op 28 juni 2022 diende Van Houwelingen een motie in om de IC-capaciteit in ziekenhuizen te verdubbelen ‘om zo een lockdown te voorkomen’. Waarom een verdubbeling van de zorgcapaciteit als we toch met zijn allen bedrogen worden met een zogenaamde ‘pandemie’? En FvD dit al die tijd al heeft geweten? En hoezo maatregelen om een lockdown te voorkomen? Wie moeten er dan op de IC’s terechtkomen als er geen sprake is van een pandemie? Als er geen reet aan de hand is?

Hypocriet

Eens te meer is duidelijk hoe tergend hypocriet, opportunistisch en populistisch Forum voor Democratie is. Eerst goede sier willen maken met het aanbod van miljoenen mondkapjes en harde maatregelen zoals een lockdown, het verbieden van evenementen en de sluiting van scholen en universiteiten, om daarna 180 graden te draaien om kiezers mee te krijgen die tegen een lockdown en sluiting protesteren.

Gedurende de hele coronapandemie met moties komen om de coronapandemie te kunnen bestrijden en na afloop van de pandemie glashard ontkennen dat er ooit uberhaupt zoiets is geweest als een pandemie. Dat de hersenen van Van Houwelingen en zijn kameraden niet permanent in een onontwarbare en pijnlijke knoop zitten mag een wonder heten.

Populistisch

Het is een feit dat Forum gaandeweg de pandemie uiterst kritisch werd op het coronabeleid en dat is prima, hoewel de verbale oorlog tegen vaccineren ronduit gevaarlijk te noemen is. Maar nu beweren dat er helemaal niets aan de hand was en dat ze de enige partij waren die ‘al die tijd al’ wist dat het bedrog was, is aantoonbaar een leugen.

Forum voor Democratie is de ultieme populistische partij. Iedere ochtend steken de heren en dames even de thermometer in de onderbuik van het electoraat om zo de hongerige monden van de chronische boosmens ongeremd en schaamteloos te voeden.

Het zal mij niet eens meer verbazen als Forum voor Democratie zich in de toekomst op zal werpen als grote redder in de klimaatcrisis en dapper zal beweren dat ze de klimaatproblemen ‘als enige partij al die tijd al’ heeft zien aankomen.

Met droge ogen en een uitgestreken gezicht.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt me ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen