Ditkanzonietlanger.nl?

 

Een vader van een ontvoerd en misbruikt meisje heeft als burgerinitiatief een site opgericht waar aandacht wordt gevraagd voor een probleem.

Het probleem dat verdachten weigeren mee te werken aan onderzoek om zo een tbs te kunnen ontlopen.

Het initiatief heeft al ruim 40.000 handtekeningen binnengehaald en is op zijn zachtst gezegd sympathiek te noemen.

Maar is het wel nodig?

Volgens mij niet.

Ten eerste gaat het initiatief uit van een verkeerde veronderstelling. Het is namelijk helemaal niet zo dat een tbs niet kan worden opgelegd als de verdachte niet wenst mee te werken. Het zal er niet makkelijker op worden en rechtbanken zullen minder snel genegen zijn om het ook daadwerkelijk op te leggen. Maar het is sinds 1994 wettelijk toegestaan om ook zonder actieve deelname van een verdachte aan onderzoek een tbs op te leggen.

Veel cijfers hebben we niet, maar er is ooit gezegd dat ongeveer 10% van de verdachten weigert mee te werken aan observatie in bijvoorbeeld het Pieter Baan Centrum. Zo’n weigering heeft in de praktijk echter niet zo veel betekenis. De verdachte zal toch af moeten reizen en zijn weigering vervolgens zeven weken lang vol moeten.

Ondertussen proberen de deskundigen op allerlei manier om een beeld te krijgen van de man of vrouw. Door hem of haar constant te observeren tijdens bijvoorbeeld het eten of andere groepsactiviteiten. Hoe gaat hij/zij om met anderen? En met bewakers? Ook probeert men in een brede kring rond de verdachte antwoorden te krijgen op prangende vragen. Bovendien hebben verdachten meestal al uitgebreide geestelijke documentatie in de kast staan.

Ik persoonlijk kan me niet heugen dat er in Groningen ooit een tbs niet is opgelegd omdat deskundigen niets konden zeggen over een aanwezige stoornis en het verband tussen probleem en strafbaar feit.

Tweede punt is dat ik niet helemaal goed begrijp wat de initiatiefnemer precies aan de wet wil veranderen. Het gaat hier om de al dan niet vrijwillige deelname van een verdachte aan gesprekken met psychiaters en psychologen. Er dient voor een dergelijk onderzoek nadrukkelijk in het hoofd van de verdachte te worden gekeken.

En een verdachte die zijn hoofd sluit, is met geen wet tot openheid van zaken te dwingen.

Een derde aspect is de positie van de nabestaanden/slachtoffers. De initiatiefnemer van de burgeractie komt op voor de rechten en de gevoelens van de slachtoffers. Die gevoelens rechtvaardigen volgens de man een inperking van het recht van de verdachte om niet aan zijn eigen veroordeling mee te werken.

Het is nobel om op deze manier op te komen voor de belangen van slachtoffers. Maar de vraag is of dat wel zo gewenst is.

Het strafrecht in Nederland is er niet op gericht om al die heftige gevoelens van slachtoffers te bevredigen of een misdrijf één op één te vergelden. Sterker nog: het strafrecht komt juist in de plaats van die dreigende vorm van eigenrichting.

Dat is misschien voor velen een harde boodschap, maar het is wel waar we voor hebben gekozen in Nederland. Je zou het zelfs een teken van beschaving kunnen noemen.

Het leed van slachtoffers is soms onnoemelijk groot en daar wil ik geen millimeter op afdingen. Het is echter de vraag of deze gevoelens te lijf moeten worden gegaan met het strafrecht of met de hulpverlening.

Ik opteer voor het laatste.

Delen

0 reacties

 1. Mooi dat er zoveel mensen gereageerd hebben en
  dat dit onderwerp in de tweede kamer op de agenda
  komt. Ik ben benieuwd hoeveel reacties er totaal zijn geweest, waar kan ik dit zien ???

 2. Wat ben je ook een eikel om dit onderuit te willen halen.Schaam je

 3. @Geertforpresident zegt:
  april 3, 2010 om 13:01

  Voorlopig zie ik hier nog niks onderuit gehaald worden. Behalve misschien de beleefdheid die binnen een debat normaal hoort te zijn.

 4. Het rechtsysteem faalt hierin mi volledig, maar zit vast in een eigen systeem. Dit soort gedrag is koren op de molen van partijen zoals de PVV.

  Het aantal stemmen is nu 1 tegen ruim 40.000 en ik schat zo in dat het naar de 400.000 gaat.

  Laat iedereen die het niet eens is met deze blog zijn stem uitbrengen op http://www.ditkannietlanger.nl

  Gelukkig las ik in de Telegraaf dat ook het OM al hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

 5. @hans: afgaande op Corine de Ruijter is het 2-40.000!

  Overigens vraag ik me af of je het blog gelezen hebt. Ik betoog juist dat er geen wetswijziging nodig is om potentieel gevaarlijke mensen een tbs op te leggen. Dat is nu al heel goed mogelijk. De wet voorziet daar al sinds 1994 in.

 6. Natuurlijk kun je niet in iemands hoofd kijken als hij/zij dat niet wil. Blijkbaar is het in de samenleving niet bekend dat iemand ook tot tbs veroordeeld kan worden als hij/zij niet meewerkt aan een persoonlijkheids onderzoek. Wat blijft hangen is de berichtgeving dat dit NIET kan. En dan krijg je dit soort reacties en acties. Ons hele strafrecht is gebaseerd op de verdachte/dader en zijn/haar rechten. Ik ben oprecht van mening dat je daar niet aan moet tornen. Maar iets meer compassie met het slachtoffer zou onze rechtstaat niet misstaan. Wat de schrijfer van dit stuk doet is uitgaan van het bestaande systeem. Daar gaat het wat mij betreft helemaal niet over. De vraag die voor mij blijft staan is, kan het beter? Door rechters die beter uitleggen waarom ze tot een bepaald oordeel komen in plaats van in een ivoren toren te zitten. Of door het gevoel van slachtoffers wat serieuzer te nemen. Of wellicht iets meer recht te doen.
  Ik geniet van de nuance in de verhalen die ik hier lees, maar mijn vraag op twitter was eigenlijk, zouden we van een dader gericht rechtssysteem niet meer naar een slachtoffer gericht rechtssysteem moeten? En hoe richten we dat dan in, dat zowel de rechten van de verdachten/daders gewaarborgd blijven als recht gedaan wordt aan het leed dat slachtoffers is aangedaan. En die vraag blijft ook na lezing van dit stuk recht overeind staan.

 7. @anette: ik denk dat rechters heel goed uitleggen waarom ergens voor gekozen is. Kijk bij rechtspraak.nl eens naar een willekeurig vonnis. Leest in de regel heel logisch. Ik vind ook niet dat rechters in een ivoren toren zitten. Sterker: de meeste rechters hebben meer kennis en feeling met de doelgroep dan de gemiddelde media-gebruiker.

  Ik denk dat je in je reactie vergeet dat we een rechtsysteem hebben dat op een verdachte is ingericht en niet op een dader. Een rechter onderzoekt in eerste instantie of iemand het gedaan heeft en dus ook of het slachtoffer terecht slachtoffer is van die specifieke verdachte.

  Er is geen enkel systeem te bedenken dat recht doet aan het leed dat een slachtoffer is aangedaan. Het is naief om te denken dat dit wel kan. Strafrecht moet altijd achteraf een manier vinden om iets minder krom te maken.

  Het huidige systeem is trouwens wellicht veel meer slachtoffergericht dan je nu denkt. Door de verdachte (en later de dader) centraal te stellen, zorg je ervoor dat hij of zij in de toekomst minder slachtoffers maakt.

 8. ik vind het klasse justitie om dit soort een hand boven het hoofd te houden
  verpicht vind ik een goed en verpicht punt
  het is te gek dat de advocaattuur doet bepalen wat voor straf er op gedragen woord
  einde verhaal mee werken en je poten van kinderen af

 9. ik vind dit een goede aktie ik vind dat ze van de kinderen af moeten blijven ik hoop dat ze hun straf krijgen.

 10. Er is absoluur geen behandeling voor dit soort schoften dat is al heel vaak gebleken
  Er zijn talloze voorbeelden van
  Geen medeledijden of mededogen maar volledige lavenslange gevangenisstraffen

 11. onze ’tekenen’ van beschaving uitten zich in een correcte rechtspraak. Dat is, naar mijn mening, geweest. Tijden veranderen, het soort ‘misdaden’ en het ’type misdadigers’ veranderen. De rechtspraak verandert (zo op het oog)niet en hanteert nog steeds dezelfde regels. Bovenstaand burgerinitiatief is daar, naar mijn mening, een gevolg van. Of een verdachte gedwongen kan worden om mee te werken aan zijn ‘eigen veroordeling’ is een interessante vraag. Heeft het slachtoffer een keuze? Ik denk dat een verdachte wel degelijk verplicht is mee te werken, zelfs als ertoe komt dat hij veroordeeld wordt. Zelfs als het tot niets leidt. Ik vind die ‘vrijblijvendheid’ moeilijk te begrijpen.

 12. Wellicht is een wetswijziging te overwegen in die zin dat als iemand een ernstig delict (12jrs feit) pleegt en hij/zij om zijn/haar moverende redenen geen inzicht wil laten geven in de geestelijke gesteldheid, dat dan de maatschappij beveiliging het zwaarst moet wegen en de maximum straf opleggen. Tevens zou er een mogelijkheid moeten komen voor het geval dat zo iemand gedurende die straf tot inkeer komt en zich alsnog laat onderzoeken en behandelen, dat dan het strafrestant na een geslaagde behandeling voorwaardelijk wordt met een lange proeftijd

 13. dit moet het begin zijn van het opstaan tegen onrecht in nederland.mensen moeten veel meer van zich laten horen.en deze viespeuken moeten gestopt worden.zo gauw ze worden opgepakt verteld hun advocaat wat hun rechten zijn……….over de rechten van de slachtoffers word niet gesproken,dit is ongehoord.3 neefjes van mij zijn misbruikt in ochten een kind kwam daardoor zelfs in een tehuis terecht.en zei dat als de dader terug kwam hij zefmoord zou plegen.en die kwam inderdaad na korte tijd de weekenden thuis………schandalig.

 14. we zijn er zo langzamerhand wel achter dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken…..of gaan we van de dadersslachtoffers maken….. als deze mensen niet gestopt worden gaan ze gewoon door….dat is toch wel duidelijk.makkelijk praten als je er zelf niet mee geconfronteerd wordt…….we hebben het hier wel over gevaarlijke mensendie levens vernietigen…….of heeft dit gebeuren niks met het meisje gedaan……

 15. @nour: is dat zo? Zijn de misdadigers van nu anders dan de misdadigers van vroeger? Je kunt de rechtspraak niet zomaar wegzetten als een oud systeem. Punt 1 omdat het steeds in beweging is en punt 2 omdat het gemaakt is rond menselijk gedrag. We kunnen met zijn allen wel denken dat we heel snel veranderen, maar dat is naar mijn mening helemaal niet zo.

  @allen: volgens mij vergeten we dat we hier te maken hebben met verdachten. Mensen van wie we eerst maar eens moeten kijken of ze uberhaupt schuldig zijn. JE realiseert je pas hoe weinig rechten je hebt als je zelf een keer verdachte bent. Mensen hebben erg veel begrip voor slachtoffers, maar dat begrip verdwijnt ineens als een slachtoffer verdacht is. Vreemd.

 16. Het probleem is ook veelal dat rechters niet de kennis hebben om te oordelen over psychische problemen, als iemand dan niet meewerkt aan een onderzoek dan heb je als rechter geen houvast om zo iemand TBS op te leggen. Wat overigens wel kan is dat een Psychiater een rapport schrijft op basis van observaties, en dan eventueel alsnog TBS kan adviseren.

 17. Verplichten mee te werken aan een psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek. Als door het O.M. gevorderd wordt dat een verdachte zich laat onderzoeken en de verdachte stemt daarmee in en zegt zijn medewerking aan het onderzoek toe, dan heb je op zich al geen verplichting meer nodig. Wat een rechtbank dan vaak wel doet is een bevel tot observatie afgeven voor het geval een verdachte zich bedenkt en later terugkomt op zijn toezegging. Hij/zij wordt dan geobserveerd in de kliniek (bijv. Pieter Baan Centrum). Maar ook dat levert niet altijd het onderzoek op dat het O.M. of de rechtbank voor ogen staat. Als een verdachte dan weigert in zijn hoofd te laten kijken zoals Chris al schreef, dan heb je alleen nog de resultaten van de observatie. Even afhankelijk van het gedrag van de ‘observandus’ kun je dan uiteindelijk toch komen tot een min of meer bevredigend observatieverslag op basis waarvan een rechtbank tot het al dan niet opleggen van tbs kan komen. Niet meewerkende verdachten kunnen dan soms lastig zijn, ook een wel meewerkende verdachte kan in die zin problemen opleveren dat de verschillende deskundigen tot verschillende uitkomsten komen. Dan is het de rechtbank die moet kiezen en dat kan lastig zijn, omdat rechters nu eenmaal geen gedragsdeskundigen in de gebruikelijk zin van het woord zijn. Dat neemt niet weg dat zij veelal wel degelijk weten, uit ervaring (!), wat er in een (gestoorde) verdachte kan omgaan. Moraal: doe wat Chris ook al suggereerde: lees eens GOED een vonnis waarin een tbs is opgelegd of welk ander willekeurig vonnis ook. Bij goede lezing (dwz zonder vooringenomenheid) zul je kunnen constateren dat vonnissen in het algemeen geen kleutervertelseltjes zijn, maar stukken waarin zowel de feiten alsook de verdachte geanaliseerd worden.
  En daar kan ik goed mee leven.

 18. Een teken van beschaving vind ik dat de overheid de goede burgers tegen de slechte beschermen.

  Ik weet wel dat rechtbankverslaggevert vindt dat alle mensen die hij in rechtzaken tegenkomt hele gewone mensen zijn (“het zou jou ook kunnen overkomen”), maar die mening deel ik niet. Zelf ken ik niemand die ooit veroordeeld is en ik denk dat het over over overgrote deel van de Nederlanders nooit veroordeeld is, en dat komt niet omdat ze zo’n goede advocaat hebben.

  Dat een land niet compleet naar de knoppen gaat doordat de hufters en het tuig regeren is een gevecht. Een hard gevecht dat de brave burgers moeten winnen, voor elke prijs.

 19. Ik heb het stuk van de vader in het AD gelezen e wilde gelijk mijn handtekening zetten. Na het lezen van het stuk van Chris Klomp vind ik nog seeds dat misdadigers absoluut niet boven de rechten van hun slachtoffers uit mogen stijgen. Maar ik begrijp ook dat als de verdachte zijn hoofd dicht laat geen mens hem kan open barsten maar straf moet dan wel een optie blijven. Continu in de gaten houden is eengoede opie maar dan ook filmen en niet blaten over het schenden van privacy want die hebben zij geschonde op het moment dat zijn hun misdrijf pleegden.
  Gr
  Yvonne Haring

 20. @wilhem T. ik ken niemand met een cd van Jantje Smit en toch is hij heel populair.

  Wat cijfers betreft: ongeveer een half miljoen Nederlanders loopt jaarlijks tegen een veroordeling aan en daar tel ik de verkeerszaken niet bij op.

  En volgens mij is het een teken van beschaving dat de overheid opkomt voor alle burgers, ongeacht een eventuele overtreding van de regels.

 21. “En volgens mij is het een teken van beschaving dat de overheid opkomt voor alle burgers, ongeacht een eventuele overtreding van de regels.”

  Dan hebben wij een compleet verschillende opvatting van beschaving.

 22. @wilhelm t: dat denk ik ook.

  Voor de goede orde: een officier van justitie staat er wettelijk niet alleen voor de maatschappij/het slachtoffer, maar ook voor de verdachte.

 23. Iedere burger is verplicht zich te identificeren als daarom gevraagd wordt, om fraude en criminaliteit te bestrijden.
  Dat is een maatregel die is opgelegd om ons te beschermen, dus verplicht meewerken ben ik voor, mits eerst is bewezen dat dader schuldig is, dan de volgende stap.Is tevens ook bescherming voor de dader.
  Chris schreef al:
  “recidive gedetineerden: 70%
  recidive na tbs-behandeling: 30%”
  Men wil liever geen tbs omdat als men vindt dat je daar niet aan toe bent, niet zo snel in de maatschappij wordt losgelaten en na een gevangenisstraf ben je er van af.
  Tevens ben ik van mening dat juist door verplicht onderzoek beter het traject kan worden bepaald wat nodig is om ook dader te beschermen, zodat deze niet recidiveert.

 24. @Aka: verplicht ID kun je instellen omdat het een kleine moeite is en bovendien uitvoerbaar. Dat kun je niet zeggen van verplicht meewerken aan onderzoek naar de geestvermogens.

 25. Dat klopt Chris, wilde daar mee aangeven dat het ons ook verplicht werd, mee eens of oneens, puur ter bescherming, zo ook moet een dader worden beschermd.
  We hebben het hier niet over inbraken etc…..maar over delicten die gepaard gaan met asociaal gedrag en psychisch niet goed functioneren. Geen controle kunnen uitoefenen, anders was dit delict niet gepleegd. Om alles juist te kunnen bepalen en goed recht te doen, moet er de mogelijkheid zijn de dader geestelijk te onderzoeken.En alleen een gevangenisstraf zal deze persoon niet helpen, vaak komen ze er nog slechter uit.
  Puur niet toelaten om eigen gewin….want daar komt het op neer, zal in principe de dader dus niet helpen, alleen zijn straf.
  Als een kind om wat voor reden uit huis wordt geplaatst, moet een ouder door een diep dal deze moet ook meewerken aan een onderzoek naar de geestvermogens, om te bepalen hoe de weg verder te bewandelen.Dit doet men voor het kind en de ouder.
  Ik verzet me ook niet tegen verplichte legitimatie, omdat het in belang van iedereen is, dus waarom iemand die schuldig is bevonden niet?
  Daarom komt voor mij het eigenbelang hier te veel naar boven, er zijn grenzen.

 26. @Aka: je geeft het zelf al aan. ‘Waarom iemand die schuldig bevonden is, niet dwingen?’

  Omdat de dwang in dit geval plaats zou moeten vinden bij een verdachte en in het kader van de afdoening van zijn zaak.

 27. Is het iedereen bekend dat de veroordeelde reeds eerder veroordeeld is geweest voor zedendelicten? Met andere woorden als deze verdachte destijds direct keihard aangepakt was met levenslange gevangenisstraf (lekker naast Koos H. wat mij betreft) was dit meisje niet door deze viespeuk voor het leven getekend geweest. De wetgeving in andere landen is op dit gebied veel harder, raar dat ze in die geen tot weinig misbruikzaken voorkomen?

 28. Ja…Chris. dat is nu eenmaal niet anders, maar als men dit kan eisen, nadat deze is schuldig bevonden, ben je er dan ook tegen?

 29. Trouwens ze zijn met het meisje aangetroffen, dit gaat om strafmaat, niet schuld.
  ‘Genezing’,voorkoming van recidive, wat altijd het doel zou moeten zijn van elke maatregel of straf, begint met erkenning en besef van de dader.
  In feite is het weigeren aan een oplossing mee te werken.
  De rechter wordt te veel beperkt voor echt creatieve oplossingen door de huidige wetgeving.

 30. @aka: het is niet zozeer de vraag of ik het er mee eens ben, maar of het uitvoerbaar en noidg is. Zoals ik al heb gezegd: het is niet nodig (want gebeurt nu al) en het is niet uitvoerbaar (wie zijn hoofd sluit…)

  De rechter wordt helemaal niet beperkt. Hij of zij heeft een zeer uitgebreid arsenaal aan middelen om de dader te dwingen.

 31. @Chris, velen zullen beweren dat dader genoeg gestraft wordt in de gevangenis, want ook jij weet dat deze delinquenten het dan niet makkelijk hebben/krijgen, maar ik denk aan invloed wat dit kan hebben op de dader, schiet niemand wat mee op. Ik zie dat puur als straf, het enige wat hen treft is vrijheidsberoving, maar zijn ze dan van hun “kwaal” af?

  Mensen die een psychisch probleem hebben, moeten geholpen worden, om gezond weer deel te nemen in de Maatschappij en dat kan alleen met goede begeleiding.
  Ik ben bang dat als hij vrij komt niet genezen zal zijn ook gezien de herhaling van delict.
  Dus een goed wetsvoorstel omtrent dit, is niet verkeerd, weten we allemaal waar we aan toe zijn.

 32. @Chris, maar hoe kan een rechter hem het ten lasten gelegde feit goed toerekenen als er geen psychische stoornis in relatie tot dit feit kan worden vastgesteld?
  Ook kan er geen pathologisch bepaald gevaar voor recidive worden aangetoond.

 33. Zolang hij maar geen privileges krijgt als hij tbs krijgt, zoals Koos H, in de best beveiligde Tbs klniniek…

 34. @aka: of je begrijpt het niet of je wilt het niet begrijpen. Ik ga niet voor de derde keer uitleggen dat je iemand niet kan dwingen om in zijn hoofd te kijken.

  @sierra: ik snap absoluut niet wat er mis is met porno in gevangenissen of tbs-klinieken. Gun die gasten ook wat, zou ik zeggen.

 35. Ik heb geprobeerd uit te leggen waarom het bij sommigen wel verplicht zou moeten worden.I rest my case!

 36. Ik vind het juist een teken van beschaafdheid als een dader soms niet meer terug keert in de maatschappij. Aangezien ‘levenslang’ in ons rechtsysteem geen levenslang meer garandeert en tbs dit vaak veel meer levenslang inhoudt, kan ik me voorstellen dan slachtoffers graag daders verplicht tbs willen laten opleggen. Ik vind trouwens dat je wel heel veel vetrouwen hebt in de compassie van rechters voor slachtoffers. Blijkbaar voelen slachtoffers in Nederland dit toch heel anders.

 37. @kruisbes: als jij mij kunt vertellen hoe slachtoffers de compassie van rechters beoordelen, dan zou dat mooi zijn.

  Ik ken slachtoffers die erg tevreden zijn over de gang van zaken bij een rechtbank en slachtoffers die dat niet zijn.

  Maar zoals eerder gezegd: het strafrecht leent zich niet voor de behandeling van gevoelens van onmacht en verdriet bij slachtoffers.

 38. @Chris, het antwoord op @kruisbes, heb je bij deze gegeven:”het strafrecht leent zich niet voor de behandeling van gevoelens van onmacht en verdriet bij slachtoffers.”
  Het is puur business!

 39. Rechters etc, worden betaald door de staat, dus van ons belastinggeld, daar profiteren advocaten, incasso en alle werknemers in gerechtsgebouw en daar buiten weer van een pure onderneming, business, bedrijf dus.

  Trouwens TBS of niet, kijk wat het Leo Smit heeft gebracht, met hersenletsel opgenomen omdat hij in de gevangenis in elkaar is geramd en gestoken, wat vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt verwerpelijk is, maar gewoon kan.
  Het ontbreekt in dit land aan individualisatie, alles en iedereen wordt op de grote hoop gegooid, maar ieder individu is anders, met een andere aanpak en om dat te realiseren is een onderzoek naar de geestelijke gesteldheid juist nodig, juist ook om de dader te beschermen.

  Ik ben bang dat hele dagen vonnissen aanhoren jouw objectieve beeld wat heeft vertroebeld.

 40. rechtbankverslaggever zegt: “Er moet nogal wat geld bij ieder jaar….”
  Om maar een voorbeeld te noemen, als je [url=http://www.quotenet.nl/biz/chipshol-staat-betaalt-advocaat-van-rechter.php]DIT[/url] leest dan kan ik daar inkomen!

 41. Klopt Chris, en mijn mening blijft ja….als daar aanleiding toe is en in dit geval zeker, omdat hij eerder zo`n misdrijf heeft gepleegd.
  Ik hoop dat de overheid dat ook gaat in zien en dat zaken individueel worden bekeken en behandeld en rechters deze bevoegdheid krijgen.
  Jammer dat een burger weer zo`n initiatief moet tonen, zoals met heel veel gevallen, dan pas worden ze wakker.

 42. Beste Aka,

  Leg mij nu eens uit hoe je iemand kan dwingen in zijn hoofd te kijken? Hoe doe je dat? Hoe praat je met iemand die niet wil praten? Hoe breng je gevoelens naar boven die diep onderdrukt worden?

 43. Beste Chris,

  Dwingen kun je niemand, dat staat vast…..
  En het niet willen praten is nu in eigen belang, echter is er dan alle tijd en kans om door te dringen, met gevoelens om te leren gaan, hoe diep deze ook zijn onderdrukt.
  En dat kun je niet bereiken in de gevangenis, dus ik ga voor de kans op verbetering.

 44. TBS is géén strafmaatregel, maar wordt meer en meer als strafmaatregel opgelegd om zo iemand gewoon voor onbepaalde tijd achter de tralies te krijgen.

  Als een rechter, met of zonder PBC rapport géén tbs aanbeveling krijgt en dus geen tbs oplegt, is er dus geen verminderde toerekeningsvatbaarheid en dient iemand gewoon de volle gevangenisstraf te krijgen. Als wij ‘met zijn allen’ vinden dat de gevangenisstraf niet lang genoeg is, dan moeten we dáár wat aan doen en niet iemand middels een TBS maatregel langer ’te straffen’ persoonlijk begrijp ik niet waarom Kaj maar 10 jaar krijgt. Ontvoering+gijzeling+verkrachting van een minderjarige zou toch iets meer op moeten leveren. Johan Stellingwerf kreeg al 10 jaar voor het wippen met 4 dronken vrouwen. Me dunkt dat Kaj Malle wel iets meer fout heeft gedaan dan Stellingwerf. 18 jaar voor de bovenstaande combinatie van misdrijven was billijk geweest.

 45. @kruisbes
  Levenslang garandeert meer levenslang dan dat TBS dat doet.
  Het is juist zo dat mensen met levenslang alleen nog maar een kans maken om buiten te komen als ze slagen de tbs in te gaan (Cevdet Yilmaz, Koos Hertogs), of door gratie. Dat laatste is echter vrijwel een illusie.

 46. Sorry voor het kicken van dit oude item.
  Bij weigering om mee te werken aan het onderzoek in het PBC is de tijd dat je daar dan bent niet altijd 7 weken.
  Ik heb het in ca 10 dagen klaargespeeld.
  Kwestie van weten hoe je dient te weigeren.

 47. Ik denk niet dat de stoornis pedofiel te behandelen is. Het kost onze samenleving alleen maar nog meer geld.
  Zelfs met een tbs label ontsnappen die gestoorden en moorden/verkrachten ze maar wat raak. Hun dossier mag dan niet vrijgegeven worden aan justitie omdat deze al “behandeld” word en het beroepsgeheim niet geschonden mag worden. Met tbs worden deze mensen alleen maar nog meer beschermt en het hand boven het hoofd gehouden. Jammer dat in Europa deze mensen maar kunnen doen wat ze willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *