Een digitale bedreiging

 

Wat doet een journalist bij een bedreiging via het internet?

Haalt hij zijn schouders op en denkt hij: ach, ook de dorpsgek heeft internet?

Laat maar zitten? De soep zal vast niet zo heet worden opgediend?

Ik publiceer nu eenmaal over boeven en boefjes, dus ik moet het me maar aan laten leunen?

Of stapt hij naar de politie om aangifte te doen van bedreiging?

Omdat er altijd grenzen zijn en je niet altijd maar over je heen kan laten lopen? En de kans op een veroordeling aanwezig is, omdat de bedreiging immers zwart op wit te lezen staat/stond?

Op 24 februari is het zover. Dan buigt de politierechter zich over een regelrechte digitale bedreiging,  gepleegd tegen een journalist.

 

De vermeende bedreiging is gericht tegen drie misdaadjournalisten en zou gedaan zijn door de in de Verenigde Staten geboren beroepsquerulant Steven Brown.

Zo zeg je dat in de misdaadjournalistiek. Zou gedaan zijn door. Vaak gevolgd door een rechtszaak waarbij de verdachte vaak ontkent zoiets dergelijks gezegd te hebben.

Op het internet ligt dat anders. Wie eenmaal op het net iets naar voren brengt, zal daar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weer mee worden geconfronteerd. Bijna het ultieme bewijs.

Blijft de strafrechtelijke kant van de zaak over. Wanneer is een bedreiging eigenlijk een bedreiging?

Ten eerste moet het slachtoffer van de bedreiging weet hebben van de bedreiging. Dat is bij een weblog geen probleem.

Ten tweede moet de bedreiging naar algemeen geldende maatstaven bedreigend zijn. Ik kan wel vinden dat het woord sinasappel als bedreigend te ervaren is, maar daar zal de maatschappij anders over denken en dus een rechter ook.

Ten derde moet er een reëele kans zijn dat de bedreiger zijn dreigement waar maakt. Er moet namelijk vrees worden opgewekt.

 En dan hebben we nog de functie van journalist.

Onlangs bracht een rechter naar voren dat de bedreiging van een journalist extra zwaar zou moeten wegen. De journalistiek is van belang voor een democratische rechtstaat en de individuele journalist moet ongestoord zijn of haar gang kunnen gaan.

Maar er zit ook nog een andere kant aan de slachtoffer-rol. Moet een gedreven misdaadjournalist die zelf aanklaagt en ontmaskert ook niet een dikkere huid hebben?

En waar ligt die grens eigenlijk?

Het kan nog een interessante rechtszaak worden.

Delen

45 reacties

 1. Jammer dat je het door je werk op de officiële manier moet gaan doen. Een stalker kan je anders zeer goed verhandelen in het milieu.Zoals de overige vorderingen die je snel en veilig wil gaan innen.
  Ik ken mensen die een aantal stalkers hebben gekocht van de slachtoffers en dan blijkt het toch altijd een bang persoon te zijn de zelf wel dreigt, maar helemaal niet bestand is tegen wat hij zelf belooft te zullen waarmaken.
  Ik weet dat sommige stalkers al jaren lang betalen en zelfs hun onderneming hebben moeten sluiten, om de schade te kunnen betalen.
  Een aantal doet hooguit aangifte van woning overval, maar zal verder geen bewijs aanleveren.
  Ze kunnen toch bij niemand terecht, en stalker die aangifte wil doen van bedreiging door totaal onbekende personen, nemen ze nooit serieus.
  Misschien dat je een paar tientjes smartengeld krijgt.

 2. Bedreigingen tegen journalisten zijn niet nieuw, maar net zo verwerpelijk als bedreigingen die tegen anderen worden geuit. Ik kan me nog herinneren dat er voorafgaande aan een zaak tegen de ons allemaal wel bekende Johan V. zelfs in de wachtkamer van de rechtbank bedreigingen in onze richting werden geuit. We deden er toen wat lacherig over. Boeven en boefjes roepen immers wel eens vaker wat. Niet dat ik dat goedkeur, maar wat jij nu voor de kiezen hebt gekregen gaat een stuk verder. Dat het tot een rechtzaak heeft moeten komen is triest. Het is te hopen dat de aangeklaagde er iets van opsteekt en dergelijke acties in de toekomst achterwege laat.

 3. Ook ik volg deze zaak en reeds eerder heeft verdachte bekend gemaakt dat deze uitgeloofde beloning als niet serieus genomen kon worden omdat hij sprak over een geldbedrag van:

  500.000 GULDEN

  in de tijd dat de euro al lang haar intrede had gedaan.

  Het zal mij benieuwen hoe deze zaak afloopt doch wil wel vermelden dat het bedreigen van de journalistiek volledig uit den boze is.

  Zo ook iedere andere bedreiging….het maken van een ‘belofte’ zie ik dan weer anders.

 4. Zoals jezelf al geschreven hebt:

  “Ten tweede moet de bedreiging naar algemeen geldende maatstaven bedreigend zijn.”

 5. @jacques: uiteraard. een bedreiging is geen bedreiging als niemand het als bedreigend ervaart. Zoals de aankondiging van een aangifte geen laster is omdat een ieder het recht heeft een aangifte te mogen doen.

 6. In deze dwaal je opzettelijk af om mij voor het blok te zetten.

  Gisteren omschreef jij het op Twitter als:

  Trialed by media

  Ik omschreef het als publiekelijk aan de schandpaal genageld alvorens er ook maar enig politie of Justitie-onderzoek is geweest, laat staan een uitspraak van de Rechtbank.

  De opzet was duidelijk, mijn naam willens en wetens via de media beschadigen (dit was HUN eerste stap naar de media, niet de mijne!)

  Doch laten we nog even wachten op de reactie van het O.M. naar aanleiding van het schrijven van mijn advocaat aan het O.M. Arnhem.

  (Dit wordt wel off-topic)

 7. Jacques,

  Er is een verschil tussen iemand aan de schandpaal nagelen en als beginnend politicus in de belangstelling staan. Als je actief wilt zijn bij TON en iemand knikkert je er uit omdat je bedreigend en intimiderend zou zijn, dan moet je niet raar opkijken als dit nieuws in de kranten komt te staan.

  De melding van een aangifte an sich, met daarbij aangegeven de verdenkingen is geen laster.

  Bovendien snap ik je probleem niet zo goed. Je bent in het recente verleden enorm door het slijk gehaald in de media. Kranten schrijven dat je een fantast bent. Een cowboy. Iemand die het niet zo nauw neemt met regels en de rechtsstaat. Die anderen bewust zwart probeert te maken.

  Dat zou veel eerder laster kunnen zijn. Waarom toen geen aangifte? Dat snap ik niet.

  Ik vind je opstelling in deze een beetje hypocriet. Je zegt eigenlijk dat niemand iets mag zeggen zo lang een rechter nog geen oordeel heeft uitgesproken. Maar wat deed je zelf bij Malika dan?

 8. Chris toch…..je weigert keihard het boek over Malika te lezen waardoor je nu wederom met achterhaalde informatie komt.

  Lees nu eerst het boek een goed, dan krijg je een antwoord op al die vragen (die overigens ook al in de Revu zijn beantwoord).

  In de zaak tegen ToNL sanp je nog steeds niet waar het om gaat of je wilt het niet begrijpen uit wrok tegen mijn persoontje….zullen we het op het laatste houden want je blijft blind voor alle tegenover gestelde feiten.

  Jij stelt nu:

  ‘Als je actief wilt zijn bij TON en iemand knikkert je er uit omdat je bedreigend en intimiderend zou zijn’

  Een geaagde stelling waarvan ik graag de wettelijke bewijslast van jou zou willen zien. Nu niet gaan zitten draaikonten, jij doet deze stelling dus moet je deze ook hard maken, anders gewoon excuses aan mij aanbieden en verder je mond houden.

  Tevens stel jij dit:

  ‘Iemand die het niet zo nauw neemt met regels en de rechtsstaat.’

  Graag dit ook even met bewijzen onderbouwen en wederom niet draaikonten of met ‘horen/zeggen’ verhaaltjes komen. Boter bij de vis graag.

 9. het boek over Malika doet niet ter zake. Jij hebt allerlei zeer belastende zaken de wereld in geslingerd, terwijl de rechter daar geen enkele uitspraak over heeft gedaan.

  Wat het boek betreft. Maria Mosterd heeft ook een boek geschreven.

  Ik poneer geen stelling. Ik zeg: zou zijn. Ik vat slechts samen wat anderen in de media hebben gezegd.

  Iemand die zelf trots claimt rechters om te kopen of eigenhandig op bezoek gaat bij getuigen, neemt het wat mij betreft niet zo nauw met de rechtstaat.

 10. Het boek Malika, geschreven door een collega journalist van jou, doet zeker ter zake. Daar staat DUIDELIJK in hoe deze gehele procedure is verlopen.

  De ‘belastende’ zaken die ik de wereld heb ingeslingerd binnen deze procedure waren gerechtelijke uitspraken, onderbouwd met de schriftelijke bewijslast.

  Toen daar een wijziging op kwam door veranderde omstandigheden is mijn plan van aanpak toen ook aangepast (iets wat jij niet begrijpt omdat je het boek niet wenst te lezen).

  Zo ik heb kunnen lezen heeft Maria Mosterd dit boek zelf geschreven, dat heb ik niet gedaan. Een journalist heeft binnen deze gehele procedure meegelopen en vanuit zijn neutrale visie hier een boek over geschreven, dat is iets geheel anders waarde vriend.

  Jij vat slechts het ‘negatieve’ samen (selectief lezen) waarbij je geen oog voor de andere kant hebt omdat jij met oogkleppen op blijft lopen.

  Wees eens een man en lees het boek dan weet je waarover je spreekt, hierbij alsnog de link naar dit boek:

  http://www.nieuwamsterdam.nl/boekuitgave.aspx?id=1560

  Ja, ik heb een rechter in Venezuela omgekocht om 2 ontvoerde Nederlandse kinderen weer naar hun in Nederland wonende moeder terug te krijgen. In deze heb ik mij naar de normen en waarden van dit land aangepast. Wij Nederlanders zijn enorm flexibel.

  Van wie moet ik toestemming hebben om bij getuigen van een babymoord op bezoek te gaan?

  Mijn onderzoek in bovenstaande zaak (Arjun Chedie te Leeuwarden) heeft wel tot resultaat gehad dat de schuldige van deze ‘verdrinking’ is veroordeeld.

  Als het OM Leeuwarden (Oebele Brouwer) en de politie Leeuwarden hun werk goed gedaan zouden hebben, dan had de vader van dit kind mij nimmer hoeven in te schakelen.

  Maar…daar ben jij natuurlijk weer niet mee eens en ga je weer kontendraaien en je oogkleppen nog strakker opzetten.

 11. Beste Jacques:

  Jij hebt haar in de media neergezet als een dubbelspion. Ik zou graag weten waar ik de uitspraak kan vinden voor een dergelijke stelling.

  Wat het boek betreft: stuur maar een recensie-exemplaar op, dan bekijk ik of ik er tijd voor heb.

  Het beinvloeden door burgers van getuigen komt de waarheid en daardoor de rechtspraak nooit ten goede. Ik heb al eens eerder mijn ergernis uitgesproken over je niet aflatende trots mbt een dergelijke veroordeling. Het gaat hier om een menselijk drama, daar past deze mentaliteit absoluut niet bij.

 12. Ik heb NIEMAND als dubbelspionne neergezet, dat is jouw eerste fout, informeer je beter dan doe je niet van deze domme uitspraken.

  Jij veroordeeld mij alvorens je alle kanten van het verhaal gelezen/gehoord hebt. Als dagelijkse bezoeker van de rechtbank in de functie van rechtbankverslaggever had ik toch wel beter van jou verwacht of wil je ook van deze rechters niks leren?

  Nu doe je een zekere stelling dat ik getuigen zou hebben beïnvloed, als je nu nog niet met enige juridische onderbouwing komt, dan ben je de knip voor de neus niet waard en moeten rechters, advocaten en politiefunctionarissen die deze blog regelmatig bezoeken toch eens ga nadenken over de oprechtheid van jou als verslaggever.

  Verder, zoals jij schrijft mag bij een menselijk drama de waarheid dus NOOIT boven tafel komen? Ik begin nu toch echt aan jouw geestelijke gezondheid te twijfelen kerel.

 13. Pingback: Tweets that mention Een digitale bedreiging « Rechtbankverslaggever -- Topsy.com

 14. Moet ik nu echt de screenshots van je eigen weblog laten zien? Of je honderden commentaren bij HJK? Of je tientallen e-mails aan mij?

  De waarheid mag altijd boven water komen, iets anders is het om je eigen ego te voeden met behulp van een diep tragische rechtszaak.

  Denk je dat justitie staat te juichen bij de behandeling van dit soort zaken?

  Wat mijn oprechtheid betreft: daar mag een ieder over nadenken en de eigen conclusies trekken.

 15. Chris,

  Ik raak echt niet onder de indruk van jou en mij bang maken met je Tweets doe je mij al helemaal niet.

  De VARA heeft gedurende het hele Arjun Chedie onderzoek meegelopen en hebben ook kunnen constateren dat ik volledig in mijn gelijk stond, welke middels een Art. 12 SV procedure ook bewezen is.

  Chris, geef het toch op man, je lijkt net als Trots op Nederland, vechten tegen de bierkaai oftewel continue met je kop tegen een muur lopen.

  Je hebt nu op meerdere fronten bakzeil bij mij gehaald en het zal je nooit lukken omdat ik weet waar ik mee bezig ben.

 16. Jet,

  Bij mij wel, want ik heb geen plaat voor mijn kop, althans niet op deze blog 😉

 17. Chris,

  Je hebt een anonieme held…..supertje! Wees trots op dat soort bezoekers!

 18. laat die smits toch, chris. Die man is al voldoende afgeschminkt door Bas van der Hout!

 19. Bas van der Hout? Mij volledig onbekend.

  De klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt?

  Chris is op zichzelf echt geen slechte vent, althans voor zover ik hem ken, maar dat hij nu hulp nodig heeft van anonieme derden strekt hem niet tot eer.

  Waar blijft het antwoord op:

  ‘Nu doe je een zekere stelling dat ik getuigen zou hebben beïnvloed, als je nu nog niet met enige juridische onderbouwing komt, dan ben je de knip voor de neus niet waard en moeten rechters, advocaten en politiefunctionarissen die deze blog regelmatig bezoeken toch eens ga nadenken over de oprechtheid van jou als verslaggever’

  en

  ‘Van wie moet ik toestemming hebben om bij getuigen van een babymoord op bezoek te gaan?

  en

  ‘Iemand die het niet zo nauw neemt met regels en de rechtsstaat.’

  Graag dit ook even met bewijzen onderbouwen en wederom niet draaikonten of met ‘horen/zeggen’ verhaaltjes komen. Boter bij de vis graag.

  en

  ‘Als je actief wilt zijn bij TON en iemand knikkert je er uit omdat je bedreigend en intimiderend zou zijn’

  Een gewaagde stelling waarvan ik graag de wettelijke bewijslast van jou zou willen zien. Nu niet gaan zitten draaikonten, jij doet deze stelling dus moet je deze ook hard maken, anders gewoon excuses aan mij aanbieden en verder je mond houden.

  Nog meer voorbeelden van jouw zwakte en manipulerende opmerkingen naar je lezers?

 20. Smits, draai het balletje nou niet om…
  Jij bent de enige die hier loopt te manipuleren, zoals je voorheen bij o.a. Hendrik Jan Korterink en op de site van Revu deed.

  En maar janken in het filmpje van Panorama, hahaha!
  Daarna alles snel van je eigen site verwijderen.
  http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2008/11/nieuws-over-m-1.html#comment-23466707

  Mijn mening is dat je nu wel genoeg aandacht hebt gehad.
  Doei Smits, veel succes met stofzuigen en de afwas doen.

 21. Mia,

  Dank voor deze verwijzing, daar wordt duidelijk wat ik toen zei, ook nu weer zeg, geen woord anders.

  Heb je ook het boek gelezen?

  Toch blijft het zo dat Chris van alle antwoorden verstoken blijft, hoe je hem ook bijstaat, de antwoorden komen maar niet.

  Of heb ik geen recht op antwoorden na de aantijgingen van Chris? Zou me niet verbazen!

 22. Jacques,

  de antwoorden zijn om 16.08 al gegeven. Maar ik wil best een toelichting geven.

  Ik zeg niet dat je toestemming nodig hebt, ik zeg dat het de waarheid niet ten goede komt als je getuigen opzoekt en ze als een rechercheur ondervraagt. Volgens mij ben je daar al eens op gewezen door een bekende advocaat uit het Noorden.

  Wat de rechtstaat betreft: je koopt een rechter om en pleit voor eigenrichting.

  En nogmaals: ik poneer geen stelling. Ik breng de mening van mensen naar voren die met je te maken hebben gehad.

  De link van Mia is duidelijk. Je noemt Malika een spion, wat nooit bewezen is. Bovendien probeer je de eer van het Revu verhaal naar je toe te trekken door te stellen dat dit je eigen verhaal is. Iets wat je later weer glashard ontkent, overigens. En weer later weer toegeeft. En weer ontkent.

  Dergelijke acties maken je onbetrouwbaar en voeden de rond je persoon hardnekkige gedachte dat je veel fantaseert.

 23. ‘Volgens mij ben je daar al eens op gewezen door een bekende advocaat uit het Noorden.’
  Dit was een wanhoopspoging van advocatenkantoor Anker & Anker uit Leeuwarden. Ze hebben deze zaak dan ook VERLOREN!!!

  ‘je koopt een rechter om en pleit voor eigenrichting.’
  Ik heb me naar de gewoonten van dat land aangepast, het recht stond aan onze kant, geld liet het systeem gewoonweg wat sneller draaien, maar ja, als je niet verder dan Groningen komt is dit moeilijk te begrijpen.

  Voor wat betreft de link van Mia, lees eerst het boek voordat je enige oordeel naar buiten brengt.

  De blog van HJK werd ook gebruikt om ‘het’ doel te bereiken.

  Ach ja, denk maar dat het fantaseren was, als jij werkelijk tijdens je dienstplicht of KVV periode voor zo een sectie stiekem gewerkt hebt, dan weet jij maar al te goed hoe dit soort organisaties werken.

  Anders toch maar eens het boek ‘Villa Maarheze’ lezen (ja alweer een boek) of binnen jouw advocaten/politiekring vragen hoe deze diensten werken…je zal zeker wel iemand van de CIE kennen of ze kennen jou.

  Alhoewel, je zit te twitteren met die plv. korpschef, moet je toch eens bij hem op audiëntie gaan, misschien kan hij je wat bijbrengen.

 24. En Jakkes, kunnen we nog “spectaculaire” onthullingen van je verwachten? Klaarblijkelijk heb je na het oliebollen bakken nog steeds niets zinnigs om handen. Zo jammer dat je steeds wordt geblokkeerd in het benutten van het grote talent dat je hebt meegekregen. Er zijn zoveel grote, internationale zaken die nog niet opgelost zijn. En toch wordt je maar niet gebeld.

  Laat het een troost voor je zijn dat ook grootheden als een Peter R. de Vries geen politieke carrière van de grond konden tillen. Al was die wel zo verstandig om er zelf op tijd mee te stoppen, dus voordat hij zijn geloofwaardigheid verloor.

 25. Jacques,

  Ik heb je een tijdje gevolgd op het net en dan valt een ding heel erg op. Je roept iets net zolang totdat het tegendeel blijkt en dan geef je aan dat je het hebt gezegd in het kader van een bepaalde van te voren bepaalde strategie.

  Zoiets kan een keer werken, maar is een beetje doorzichtig als je het driehonderd keer doet.

  Ik twitter inderdaad met een korpschef. Sterker nog, de beste man heeft in het verleden erg veel met CIE te maken gehad. Hij kent zijn pappenheimers….

 26. Laat die plv. korpschef jou dan maar eens goed informeren, voor zover hij dat kan en mag, anders blijf jij tot aan je stervensbed toe in het duister tasten.

  Hij zal je dan ook vertellen dat niemand, buiten de organisatie om, iets van hun werkwijze zal snappen of je moet er zelf ‘in’ gezeten hebben.

  Niets is wat het lijkt,
  en als het wat lijkt,
  dan is het nog niets.

 27. tuurlijk Jacques,

  Luister.

  Ik heb twee jaar van mijn leven bij een ultra-geheime afdeling van de SAS gezeten. Zo geheim dat ik het eerste half jaar dacht gewoon bij de Luchtmacht in Arnhem te zitten. Het was onze taak om de linkse kerk in de steigers te zetten om zo de oprukkende demonstratie-bereidheid van het Nederlandse volk te temperen.

  Nu kun jij wel denken: de SAS is nooit in Arnhem geweest! Nee, dat lijkt maar zo…

  Waarom zet ik dit op een goed gelezen weblog? Strategie natuurlijk. Ik leg het er zo dik bovenop dat iedereen denkt dat ik jou op de hak neem. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Of toch weer wel? Of toch niet?

  Niets is…

  enzovoort enzovoort

 28. Chris, hier moet je toch moe van worden..
  ff terug ON topic… het mag dan wel tegen een journalist gericht zijn, maar als je een in open uitnodiging aanzet tot in feite moord, op een open medium als internet, dan ben je de controle kwijt. Kan jij het wel als grap bedoelen, maar je hebt geen controle over hoe serieus anderen het opvatten. Je bent dan m.i. wel verantwoordelijk voor evt gevolgen. Zo bekeken vind ik het aardig bedreigend, zélfs als de journalist in kwestie zelf aanklaagt-enzovoorts…

 29. Dhr Smits gebruikt methoden die niet deugen. Het gegeven dat je maar lang genoeg dingen blijft roepen maakt het nog geen bewijsbare feiten lijkt mij.
  Smits is onze afdeling uitgezet omdat hij steevast mixed signals afgaf over andere personen. Daar heb ik hem persoonlijk op aangesproken, meermaals. Verder heeft hij me verteld dat hij de Kieskringvoorzitter heeft getraced op haar telefoon en meermaals dikke aanvaringen met haar gehad. Hij verspreide geruchten over mensen die niet waar waren. Over mij zei hij dat ik vreemd zou gaan, daarmee geconfronteerd zou het een betrouwbaarheid test zijn van de voorzitter. Dit en nog veel meer wil ik graag onder ede verklaren. Als een rechter dan nog van mening is dat /smits geschaad is dan kan dat maar komt dat dan wel door zijn eigen gedrag.
  Dat er aangifte is gedaan door iemand van onze partij is zijn/haar goed recht als hij/zij dat nodig acht. Als ik iemand tegen zou houden die aangifte wil doen van een strafbaar feit dan zou mij dat strafbaar maken volgens mij!

  Ik kan eerlijk gezegd niet wachten tot die rechtzaak begint en daarmee die rare man juridisch de mond gesnoerd wordt.

 30. Hij probeert mij nu in kwaad daglicht te stellen, maar hij doet z’n best maar. Ik ben Raadslid in Arnhem en word gewaardeerd.
  Smits Zit elke vergadering als een ziekelijke Paparazzi in de vergader- of raadszaal foto’s van mij en m’n fractiegenoten te maken, vraagt dan als er niemand bij is of ik mijn huis al te koop heb staan en dergelijke opmerkingen.
  Trouwens ik heb geen koophuis (toch niet zo goed geïnformeerd die man!). Ik lig er niet wakker van maar het is wel vervelend, een beetje zoals muggen in de nacht die maar blijven zoemen!
  Daarom kan ik niet wachten dat die hoorzitting is geweest en hij hem getrokken krijg en dan zal ik eens een tegen eis formuleren vanwege emoe schade en karaktermoord!
  Maar ik kijk er wel naar uit om dit alles onder ede te verklaren!
  Even een vraag aan jou als journalist:
  Als ik jou info verstrek en aangeef dat dit interne informatie is die niet voor publicatie is bedoeld. Moet ik jou dan vooraf eerst een disclaimer laten tekenen om er zeker van te zijn dat je het niet publiceert?

 31. @Anoniem

  Haal je nou echt Bas van Hout erbij? Die man die geld aan neemt van criminelen om overheids ambtenaren en Fred Teeven af te schilderen als corrupt?

  Wie gelooft Bas van Hout nog. Zelfs zijn collega’s kotsen hem uit.

  Wat een soap dit…

 32. Bert,

  Bedankt voor deze erkenning:

  “Als ik jou info verstrek en aangeef dat dit interne informatie is die niet voor publicatie is bedoeld. Moet ik jou dan vooraf eerst een disclaimer laten tekenen om er zeker van te zijn dat je het niet publiceert?”

  Voor alle zekerheid een screenshot gemaakt en aan mijn advocaat Gerlad Roethof doorgezonden.

  En dan dit:

  “en dan zal ik eens een tegen eis formuleren vanwege emoe schade en karaktermoord!”

  Karakter?

  Als je vewijst naar dit artikel:

  http://www.blog-magazine.nl/?p=390

  of naar dit artikel:

  http://www.blog-magazine.nl/?p=26

  inzake gepleegd ‘karaktermoord’ op jou……sla je weer naast de plank/spijker daar dit niet van mijn hand komt.

  Succes Bert en nogmaals bedankt voor je erkenning.

 33. @Bert: lastige vraag. In principe is het zo dat journalisten een ‘off the record’ gesprek (als je daar op doelt) gewoon dienen te respecteren. Disclaimers tekenen is niet gebruikelijk. Het is een kwestie van vertrouwen.

 34. Bert Geurtz wast zijn handen in onschuld, hierbij de link naar het vonnis van de Rechtbank te Den Haag.

  LJN: BM7506, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 360850 / HA RK 10-120

  Laat een beslissing aan de rechter over zou ik zeggen.

  Vriendelijke groet,

  Jacques Smits

 35. @jacques: Het gaat hier niet om een vonnis, maar om een beschikking (civiel). In casu: het toewijzen van een voorlopig getuigenverhoor ten einde de kansen op een civiele zaak beter in te schatten voor de initiatiefnemer.

 36. @Chris IK kan in elk geval niet wachten tot de hoorzitting, want dan zal blijken dat de hete aardappel van dhr Smits niets anders is dan gebakken lucht.
  Volgens mij heeft hij namelijk geen poot om op te staan.
  De man heeft zelf constant de publiciteit gezocht nadat wij de samenwerking hadden opgezegd met hem.
  De reden waarom ik uberhaupt met de journalist in gesprek kwam over Smits, was omdat Smits zelf krant had benaderd. Dat ben ik bereid onder ede te verklaren in september.
  Dat is meteen de de bottleneck van deze discussie volgens mij.
  Want hoe kun je nu beweren dat je schade oploopt van publiciteit en dus publicaties die door je zelf zijn gestart omdat je contact zocht met de media.

  Smits denkt maar dat ik op dit punt lieg, maar de journalisten van de Gelderlander kunnen dit bevestigen. Als dit nodig mocht zijn dan laten we die ook horen op dit punt!

  Ik kan echter niet wachten tot het september is!
  Meneer Smits zat maandag in de Raadszaal waar wij dus vergaderen, met een polo van Trots op Nederland aan! Ik vroeg hem of dit weer zijn wekelijkse uitje was voor demente bejaarden! Omdat hij kennelijk vergeten was dat hij geen Fan meer is van Trots.

  Ik ben het met je eens Chris dat over het algemeen dit soort zaken alleen maar verliezers kennen!
  Tenzij je doel is om alleen maar schade toe te brengen en daar ziet dit wel een beetje naar uit. Het past in elk geval in de strategie die Smits gewoon is toe te passen.

  Meer ga ik er hier niet over zeggen, want zoals je ziet roept 1 reactie van mij tientallen van Smits op en daar mee wil ik jouw site niet belasten. Kennelijk struint de beste man het hele internet af om te zien of ik of anderen ergens iets over hem zeggen. Dat zegt volgens mij genoeg, misschien eens tijd voor een bezoekje aan een specialist misschien zou ik adviseren

 37. Beste Bert,

  Uit bovenstaand artikel blijkt wederom dat het in de aard van jouw “karakter” zit om laagvloers en emotioneel te blijven reageren zonder dat je bewust bent wat je schrijft.

  Is dat allemaal wel politiek ‘zuiver’ voor een publiek persoon die ook nog een plaatselijk politiek leider is.

  Voor jouw informatie:

  Wetboek van Strafrecht
  Titel XVI. Belediging
  Artikel 266

  1
  Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de tweede categorie.

  2
  Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

  Laat het nu aan de rechtbank in Den Haag over of contacteer mijn advocaten (Gerald Roethof -strafrecht- en Machteld Roethof -civielrecht-) om tot een regeling te komen.

 38. geachte heer Smits,

  Ik wil me nergens mee bemoeien, maar soms is de spiegel in deze een vriend. Een wat ongemakkelijke vriend, maar toch een vriend. Belediging, laster en smaad. Wat moet ik er meer over zeggen dan dat het internet er vol mee staat. Er zijn mensen die dit oke vinden. Iets met het doel en de middelen…

  Dat is alles wat ik er verder over te zeggen heb. Ik sluit bij deze de ‘discussie’. Vecht het uit bij de rechter. Die heeft verstand van dit soort zaken.

Reacties zijn gesloten.