Geen hulp bij dyslexie

 

images

 

Ik heb vorige week voor RTV Noord een bericht  gemaakt over een dyslectische studente.

Door haar ongeneeslijke taalstoornis gaat haar studie niet zoals ze graag wil en daarom vroeg ze aan de UWV een laptop met een speciaal leesprogramma.

De UWV weigerde het hulpmiddel en de studente stapte naar de rechter.

Die gaf de UWV gelijk.

Op het bericht op de site van RTV Noord kwamen een paar boze reacties. De strekking: ‘belachelijk dat een gehandicapt meisje niet de hulp krijgt die ze nodig heeft om mee te komen met ‘gewone’ studenten’.

Dat vraagt om uitleg.

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis waardoor mensen niet goed kunnen schrijven en/of lezen. Vroeger vond de wetenschap dyslectici dom. Er werd gesproken over mensen met een laag IQ.

Die tijd is voorbij. Laag of hoog IQ. Dyslexie maakt geen onderscheid.

Hersenonderzoek laat ons nu zien dat het ‘simpel’ gaat om een stoornis in de hersenen. Opvallend genoeg vaak bij mensen die als kind niet veel gekropen hebben. Mensen met dyslexie nemen informatie niet zo snel op. Dyslexie is een probleem in het taalgebied, waardoor woorden niet automatisch correct op papier komen. Of: zoals de wetenschap het formuleert:

een cognitieve, specifieke, levenslange, op biologische wijze aan een individu gebonden stoornis die belet, binnen een gemiddelde termijn, tot het voldoende vlot automatiseren te komen van de teken-klank-koppelingen van elke aan te leren taal en die het noodzakelijk maakt terug te vallen op spontane en/of onderwezen compensatietechnieken.

Met de juiste hulpmiddelen is het ook voor deze gehandicapten heel goed mogelijk om een normaal leven te leiden. Je zal niet zo snel de journalistieke wereld veroveren, maar voor een groot aantal beroepen moet het geen enkel probleem zijn.

Mits de patiënten een beetje steun en begrip krijgen bij de noodzakelijke opleidingen.

En daar ontbreekt het volgens de studente uit Warffum aan. Toen zij op de HAVO zat, had ze een computer tot haar beschikking die haar in staat stelde om enigszins aangepast de leerstof tot haar te nemen.

Nu ze studeert, wil ze opnieuw kunnen beschikken over een computer. Ditmaal over een laptop.

Uitkeringsinstantie UWV weigerde de schootcomputer echter te geven. Volgens nieuwe wetgeving mag iemand met dyslexie namelijk alleen een computer als er ook een motorische storing aanwezig is. Bovendien moet de laptop de leerbelemmeringen nadrukkelijk wegnemen.

En dat is volgens geraadpleegde deskundigen hier niet het geval.

Samengevat: de problemen die de studente heeft met leren, zullen niet verminderen als ze een laptop mag gebruiken.

Al met al dus eigenlijk best een logisch vonnis.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *