Het gevaar van softdrugs

Nederland is een liberaal land. Ooit bedachten we dat het prima zou zijn om softdrugs legaal te verkopen. Omdat het lang zo schadelijk niet is als harddrugs. Maar is dat wel zo?

Ik kom in de rechtbank opvallend vaak jonge delinquenten tegen die een probleem hebben met softdrugs. En niet zomaar een probleem. Ze blowen – naar eigen zeggen – tot wel tien gram per dag weg. Het maakt hun leven – naar eigen zeggen – leeg. Ze komen tot niets. Hangen rond. Halen verveeld rottigheid uit. Soms plegen ze een overval of straatroof om aan geld te komen om in hun verslaving te voorzien.

Jonge delinquenten zeggen natuurlijk wel vaker wat. Niet zelden onterecht. Maar de aanwezigheid van softdrugs in het leven van verdachten lijkt als een rode draad door hun leven te lopen. En ze zijn niet de enigen die het naar voren brengen tijdens rechtszaken.

De Reclassering is in Nederland de organisatie die zich drukt maakt om het lot van verdachten. Dat doen ze in opdracht van het Openbaar Ministerie. De Reclassering heeft een invloedrijke advies-functie. Rechters en officieren luisteren naar wat de reclasseringswerkers te zeggen hebben.

Voor de reclassering is het zo klaar als een klontje. Softdrugsgebruik is een zogenaamde criminogene factor. Het gebruik van de in Nederland inmiddels sociaal geaccepteerd drug vormt een aantoonbaar risico op crimineel gedrag. Rechters leggen wekelijks drugsverboden op om het gevaar te kunnen keren.

Dat is ook niet zo raar. Het overmatige gebruik van softdrugs heeft een nogal dempende werking op een persoonlijkheid in ontwikkeling. Jongeren verliezen ambitie en werklust. Een opleiding schiet er bij in. Allemaal factoren die een werkzaam leven in de weg kunnen staan. En de deur open laten naar een leven waar het snelle (illegale) geld lonkt.

Het gevaar van softdrugs wordt nogal eens onderschat. Niet bij jeugdhulpverleners, die hebben dagelijks te kampen met de gevolgen, maar wel bij het grote publiek. Belangenorganisaties in de cannabissector laten het niet na om mij te wijzen op de absentie van gevaar. Het gebruik van softdrugs zou geen rol spelen in de misdaad.

Het spijt mij, beste belangenorganisaties. Dat doet het wel. En op grote schaal. Het zal tijd worden dat daar eens wat meer aandacht voor komt. Een volwassen softdrugsgebruiker zal prima in staat zijn om een normaal leven te kunnen leiden. Maar bij jongeren is het risico op afglijden te groot aanwezig.

Delen

25 reacties

 1. Zou alcohol bij deze groep dezelfde rol vervullen als softdrugs er niet meer zouden zijn? Dat gevoel heb ik.
  Softdrugs zijn niet gevaarloos, dat wil ik best met de schrijver eens zijn. De reden dat softdrugs voor sommigen helpt af te zakken in het leven (criminogene factor is), zit echter in het feit dat het bepaalde gedragsfactoren van deze groep versterkt. Deze mensen kunnen al niet goed kiezen, niet op lange en niet op korte termijn, door diverse oorzaken (genen, opvoeding, IQ, omstandigheden en waarschijnlijk nog meer). Softdrugs versterken die keuze-effectiviteit – dat is waar. Maar ze zijn er geen oorzaak van.
  In de statistiek heet dat dat een correlatie (“factor”) geen oorzaak hoeft te zijn.
  De oorzaak, eh oorzaken, zijn complex, vrees ik (niet mijn vakgebied). En niet met 1 maatregel of zelfs maar 1 programma “even” op te lossen. Zou ik best wel willen, wat zou het heerlijk zijn als het leven zo simpel was.

 2. @kruidigmeisje: ik beweer ook niet dat alleen softdrugs de oorzaak is van misdaad. Er spelen zoals altijd veel factoren mee. Maar softdrugs is – anders dan alcohol – wel een grote factor in de langdurige ontwrichting van een jonge persoonlijkheid.

 3. Er zijn wel meer dingen die schadelijk zijn voor de jonge persoonlijkheid. Dat is nog lang niet genoeg reden om het voor iedereen te verbieden. We kunnen beter verslaving voorkomen op andere wijzes, zoals voorlichting. De beste manier om criminaliteit rond softdrugs tegen te gaan is overigens juist het legaliseren ervan.

 4. Alcohol geen “grote factor in de langdurige ontwrichting van een jonge persoonlijkheid”? Daar denkt de Jellinke heel anders over: http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/alcohol-drugs/alcohol/risico-lange-termijn/wat-is-de-invloed-van-alcohol-op-de-hersenen-van-jongeren/

  En als we willen dat jongeren minder makkelijk toegang hebben tot cannabis, zullen we in de eerste plaats het illegale circuit moeten bestrijden / overbodig maken. Het aantal coffeeshops is gedaald van meer dan 1500 in jaren 90 tot zo’n 600 nu; het illegale circuit is flink toegenomen. In het zuiden is het dankzij de wietpas (geldt nog steeds; niet-ingezetenen komen er niet in en kopen op straat) helemaal feest voor dealers.
  Onze belangenorganisatie, het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, heeft nooit geclaimd dat cannabis zonder gevaar is. Voor een kleine groep mensen met genetische dispositie voor oa schizofrenie, kan (overmatig gebruik van) cannabis een trigger zijn voor problemen. Hetzelfde geldt voor o.a. alcohol, slaapgebrek en traumatische ervaringen. Tegenstanders van regulering en legalisering maken meestal een karikatuur van de argumenten van hun tegenstanders, die cannabis fatsoenlijk willen regelen in plaats van overlaten aan de georganiseerde misdaad. Klomp is wat dat betreft geen uitzondering.

 5. En waar maak ik precies een karikatuur? De softdrugslobby onderkent stelselmatig de grote invloed van softdrugs op de ontwikkeling van jongeren. Het is met name die verstoorde ontwikkeling die een grotere kans geeft op crimineel gedrag. Zowel in het niet opbouwen van een maatschappelijk basis als het plegen van misdrijven om in de verslaving te voorzien.

 6. De karikatuur is dit:
  “Belangenorganisaties in de cannabissector laten het niet na om mij te wijzen op de absentie van gevaar.”

  Noemt u 1 belangenorganisatie die ooit heeft gesteld dat bij alle vormen van cannabisconsumptie gevaar niet bestaat (absent is). Waar het om gaat is dat het verbod op cannabis de risico’s en problemen die er zijn niet kleiner maar groter maakt. 18 negatieve effecten van het verbod op cannabis staan hier:
  http://www.voc-nederland.org/18-negatieve-effecten-van-het-cannabisverbod/

  Wat jeugd, criminaliteit en uw avonturen in de rechtbank betreft: u haalt hardnekkig oorzaak en gevolg door elkaar. Ik geef u op een briefje dat de jongeren waar u het over heeft niet alleen (teveel) cannabis gebruiken, maar ook teveel drinken, snuiven etc. en dat ze in veel gevallen een problematische thuissituatie en een laag opleidingsniveau hebben. Ook voor deze jongeren is het -zeker als ze voor een rechter staan- het makkelijkste om alle schuld op cannabis te schuiven. En ook de verslavingszorg heeft een duidelijk belang bij de problematisering van cannabis; de schoorsteen moet roken. Gelukkig mikt deze industrie zich de laatste tijd weer wat meer op “gameverslaving”; zie Nieuwsuur vanavond.

  Oud minister van VWS Ab Klink (CDA) antwoordde eens op een Kamervraag waarom het aantal gevallen van “cannabisverslaving” onder jongeren toe was genomen: omdat het aantal behandelplaatsen sterk is gestegen. Denkt u daar maar even over na. Misbruik van cannabis en gebruik van cannabis onder de 18 is afkeurenswaardig en dient ontmoedigd te worden, met name door ouders. Hetzelfde geldt voor alcohol. Toch zou het niet slim of effectief zijn om de productie van alcohol te verbieden, omdat een klein deel van de jongeren er door in de problemen komt. Of bent u ook voor een verbod op alcohol, met in totaal 600 gedoogde verkooppunten (café’s), die dichtgespijkerd worden als er éen 17-jarige wordt aangetroffen?

 7. Nog 1 ding: via Twitter heeft u het VOC eerder laten weten “dat u geen wetenschap nodig” heeft, om uw wilde claims te onderbouwen. Het Amerikaanse NIDA (National Institute on Drug Abuse) heeft de afgelopen decennia letterlijk miljarden gespendeerd aan wetenschappelijk onderzoek om de schadelijkheid en schadelijke effecten van cannabis aan te tonen. Als er werkelijk een harde relatie zou bestaan tussen gebruik van cannabis en crimineel gedrag, dan zouden daarover tientallen (door NIDA bekostigde) studies bestaan. Maar die studies bestaan niet. Zelf dingen verzinnen is leuk, maar jezelf tegelijkertijd journalist noemen is dan wat minder gelukkig.

 8. @stichting: wat u nu doet is andere factoren erbij halen die ook een rol spelen. Dat maakt mijn betoog niet anders. Ik snap dat u uw heilige softdrugs wilt beschermen. Feit is dat ik in mijn blog wel degelijk wetenschappelijke resultaten laat zien, waar u stelsematig aan voorbij gaat. Dat gezegd hebbende: de wetenschap verzamelt voorbeelden om te komen tot een algemeen geldende conclusie: als ik in twaalf jaren tijd bij voortduring verdachten ontmoet, die een probleem hebben van softdrugs, dan zegt dat iets.

  Ik noem mij journalist omdat ik niet alleen met voorbeelden uit de praktijk kom, maar deze voorbeelden ook ondersteun met de bevindingen van erkende organisaties.

 9. Eén citaat uit de bron die u noemt, de Reclassering, over criminogene factoren:

  “Horne en Sayger zetten een aantal onderzoeken op een rij die duidelijk maken dat afwijzing door ouders, inconsistente en/of harde discipline door ouders, veelvuldige wisseling van opvoeders, de afwezigheid van een vader, ouders met antisociale persoonlijkheidsstoornissen, en alcohol- en druggebruik een duidelijk relatie hebben met het ontstaan van antisociaal en delinquent gedrag.”

  Om uit deze rij alleen cannabis te isoleren is een verkeerde weergave van deze bron. Het gaat er juist om dat bij de jongeren die u bedoelt een groot aantal omstandiheden samen leiden tot asociaal en/of delinquent gedrag. Met uw werkwijze zou u ook een ronkend stuk kunnen schrijven over HET GEVAAR VAN KINDEROPVANG. Veel van de jongeren in de rechtbank hebben namelijk te maken met “veelvuldige wisseling van opvoeders” en minder kinderopvang betekent minder wisseling van opvoeders.

  Nogmaals: misbruik van cannabis bestaat, dat heeft het VOC nooit ontkend, hoe vaak u dat ook insinueert of Twittert. Wij geloven alleen dat het verbod op cannabis misbruik niet zal verminderen, niet onder jongeren en evenmin onder volwassenen. Wij denken dat een transparante en gecontroleerde productie van cannabis te verkiezen is boven ongecontroleerde productie in een grijs circuit. Juist een product dat risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt zouden we niet aan de maffiia over moeten laten, het model waar u kennelijk nog steeds voorstander van bent.

  Dat karikaturiseren (zeg maar gerust: ridiculiseren) is trouwens een hardnekkig trekje: wie heeft het over “heilige softdrugs” behalve uzelf? Uw argumentatie wordt er niet sterker door, integendeel. En waarom gaat u niet in op de vragen die ik u stel?

 10. @stichting: u draait de discussie in een richting die ik nooit ben ingegaan. Ik heb het niet over wel of niet legaliseren. Ik stel de vraag of gebruik van softdrugs wel zo veel onschadelijker is dan harddrugs.

  Ik ben al drie keer ingegaan op uw stelling dat er meer factoren een rol spelen. Dat is altijd zo. Het draait hier om de steeds maar weer aangetoonde negatieve en prominente criminogene factor van softdrugs.

  Niemand zal bijvoorbeeld ontkennen dat alcohol een grote rol speelt bij agressie in het uitgaansleven (ook terug te vinden in verhalen op mijn blog).

  Duizenden jongeren zuipen zich een slag in het rond, maar niet iedereen pleegt meteen geweld. Het feit dat ook daar meer factoren spelen, maakt de stelling echter niet anders. Sterker: de overheid zet zwaar in op die factor. Maakt de overheid dan een karikatuur van alcoholmisbruik? Is het verbod op alcohol voor jongeren een belachelijke maatregel?

  Wat kinderopvang betreft: ik heb een rechter nog nooit een kinderopvang-verbod horen opleggen in verband met het gevaar voor misdrijven. Rechters leggen echter wekelijks softdrugsverboden en intensieve behandeling voor de drugsverslaving op om het gevaar van crimineel gedrag te beteugelen (tot aan anderhalf jaar! opname in strenge verslavingsklinieken). Maakt de rechtspraak in uw ogen dan een karikatuur van de problematiek?

  Wat het woord heilig betreft: in uw ijver om softdrugs te verdedigen spreekt een grote voorliefde voor cannabis. Dat is prima. U kunt er blijkbaar goed mee omgaan. De praktijk leert echter dagelijks dat jongeren dat niet kunnen.

  Wat Twitter betreft: het zou u sieren om de ronduit krenkende reacties uit het cannabisveld aan mij gericht te vermelden.

 11. Dank voor uw reactie. Maar u bent de discussie begonnen, op het moment dat u in uw eerste alinea schreef:

  ‘Ooit bedachten we dat het prima zou zijn zijn om softdrugs legaal te verkopen. Omdat het lang zo schadelijk niet is als harddrugs. Maar is dat wel zo?’

  Hoe moeten wij u nu begrijpen: vindt u het prima dat softdrugs legaal verkocht worden (is overigens niet zo, de verkoop wordt gedoogd maar is nog steeds illegaal) of vindt u dat juist niet?

  Als u na zo’n eerste aline aleen maar schrijft hoe gevaarlijk cannabis is, kunt u niet uw lezers verwijten dat zij de discussie in een richting draaien die u nooit op bent gegaan.

  U schrijft nu dat het u gaat om de vraag of harddrugs wel zoveel schadelijker zijn dan soft drugs. Ik weet niet of u kinderen heeft, maar als u kon kiezen tussen uw zoon of dochter met een spuit heroïne in de arm, een snuif coke in de neus of een pijpje of (piefst pure) joint met cannabis, wat zou u dan kiezen?

  Overigens is het gedoogbeleid in 1976 niet alleen ingezet vanwege de geringe schade en risico’s van cannabis, maar ook omdat het justitiële systeem vast dreigde te lopen door de grote hoeveelheid mensen (vooral studenten) die wegens een kleine hoeveelheid cannabis in de cel belandden.

  Alcohol veroorzaakt inderdaad veel agressie in het uitgaansleven (en ook in gezinnen). Toch heb ik nog geen stuk van uw hand gezien over alcoholreclame op televisie, in bushokjes en nota bene als sportsponsoring (Heineken House). Ik heb ook nooit een stuk van uw hand gezien over de lobbyorganisaties die in Den Haag zeer effectief opkomen voor “de heilige drank”.

  Wel lees ik niet onderbouwde claims dat cannabis onder jongeren “op grote schaal” een rol speelt bij het veroorzaken cvan criminaliteit. Dan de rechters die jonge verdachten een “softdrugsverbod” opleggen; ze mogen dus wel gewoon harddrugs gebruiken van de rechter? Of zou het hier toch gaan om een algmeen verbod op drugs (inclusief alcohol)?

  Over de wijsheid van het verbod op alcohol onder de 18 is een hoop te zeggen. In de VS is de drankleeftijd 21 en daar wordt een hoop gedronken, ook op veel jongere leeftijd dan 21. Persoonlijk denk ik dat een goede opvoeding, verhoging van de weerbaarheid en het vermijden van het verboden-vrucht-effect ook bij alcohol effectiever zijn dan verbodspolitiek.

  Met uw vooral door persoonlijke waarneming onderbouwde griezelverhalen over zeer extreme gevallen (meeste jongeren staan niet voor de rechter), draagt u bij aan de angstcampagne die politiek nu al zo’n tien jaar voert over cannabis. De verslavingsindustrie vaart er wel bij, want de meeste ouders zullen na lezing van uw stukkie denken: als mijn kind cannabis gebruikt is dat zo’n beetje het ergste en meest riskante dat hij of zij zou kunnen doen.

  Ik ken zulke ouders persoonlijk. Ik ken er ook een stel die de daad bij het woord voegden en hun zoon op straat zetten, toen bleek dat hij een joint had gerookt. Keiharde duidelijke aanpak. Uiteindelijk werd hij jaren dakloos, ging oa amfetaminen spuiten en andere harddrugs gebruiken en gleed totaal af. Zou dat nou komen door dat jointje of door de manier waarop zijn ouders daarop regaeerde, meneer Klomp?

 12. Ik heb uw bronnen bestudeerd maar ik heb nergens een bewering kunnen vinden dat er een oorzakelijk verband is tussen cannabisgebruik en criminaliteit. http://nl.wikipedia.org/wiki/Post_hoc_ergo_propter_hoc, Klomp.

  Uw baseert uw meningen liever op ervaring dan op wetenschap. In dat geval zou ik u aanraden af en toe een jointje te roken. Ik kan me niet voorstellen dat je dan nog beweert dat soft drugs schadelijker zijn dan alcohol of net zo schadelijk als hard drugs.

 13. Ik heb uw bronnen bestudeerd maar ik heb nergens een bewering kunnen vinden dat er een oorzakelijk verband is tussen cannabisgebruik en criminaliteit. http://nl.wikipedia.org/wiki/Post_hoc_ergo_propter_hoc, Klomp.

  Uw baseert uw meningen liever op ervaring dan op wetenschap. In dat geval zou ik u aanraden af en toe een jointje te roken. Ik kan me niet voorstellen dat u dan nog beweert dat soft drugs schadelijker zijn dan alcohol of net zo schadelijk als hard drugs.

 14. @lennart: ik beweer mijn mening niet op mijn ervaring, maar op de werkwijze van de organisaties die zich dag in dag uit met deze materie bezig houden. De rechtbanken (die overigens in duizenden vonnissen onbetwist stellen dat softdrugs een gevaar vormen voor de volksgezondheid), het Openbaar Ministerie. De hulpverleners.

  U heeft er een studie van gemaakt, dat is mooi. Jammer dat u de door de rechterlijke macht ondersteunde stelling dat softdrugs een criminogene factor vormen, niet wenst te weerleggen. Het is mij dientengevolge anders een raadsel waarom rechtbanken wekelijks een softdrugsverbod en intensieve behandeling opleggen om het gevaar van softdrugs te bestrijden.

  Ik weet overigens prima wat het is om een jointje te roken. Ik heb goede vrienden die compleet in de vernieling zijn geraakt door softdrugs.

 15. Het spijt me van uw vrienden. Mijn vrienden die (met mate) softdrugs gebruiken zijn juist gelukkige mensen die het goed doen en met twee benen in de maatschappij staan. Ik geef toe dat dit geen representatieve groep is, maar dit geeft aan dat het niet zo zwart-wit is.

  Ik onderken inderdaad dat softdrugs een criminogene factor is, maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat deze factor voor een voldoende gedeelte oorzakelijk is, al helemaal geen bewijs dat een vermindering in gebruik van soft drugs tot algehele vermindering van criminaliteit leidt (uw argumentatie gaat alleen op voor individuele gevallen) en al HELEMAAL geen bewijs dat een verbod op soft drugs tot vermindering van criminaliteit leidt. (Uit cijfers blijkt dat het eerste effect van een verbod juist meer criminaliteit is.)

  Een rechtbank zie ik niet als autoriteit op het gebied van volksgezondheid. Als de rechter een invidivu een softdrugsverbod en behandeling oplegt geloof ik dat dat gunstig is voor de betreffende persoon, net zoals een alcoholverbod dat kan zijn. Dat betekent niet dat de hele samenleving daarbij gebaat is.

 16. @lennart: een rechtbank staat niet op zich. Beslissingen en beleid worden altijd gedragen door het oordeel van deskundigen uit de forensische hoek. Rechters leggen geen verboden op omdat ze dat zelf willen. Ze gaan af op specialisten (psychologen, psychiaters, verslavingsdeskundigen) die de verdachte in kwestie hebben onderzocht.

  Er is wel degelijk bewijs voor de stelling dat het verminderen van misbruik van softdrugs zal leiden tot vermindering van criminaliteit. Softdrugsverslaafden die afkicken krijgen hun leven weer op de rit en zijn in staat zonder het plegen van strafbare feiten verder te leven. Terzijde: de reclassering heeft zelfs een zijtak: de verslavingsreclassering. Geloof mij: die hebben het heel druk in Nederland.

  Ik ben het met je eens dat een individu an sich niets zegt over het geheel. Behalve als die individuen onderdeel zijn van een constante stroom.

 17. Softdrugs is niet zo ‘soft’ meer.
  Er zit wel zeker een verschil tussen een tuinkweek of een professionele kweek.
  .En daarin zal het verschil van gebruik/geld ook wel in liggen denk ik.
  Met drank is er ook een groot verschil in de percentage alcohol.
  Met wiet ook in de thc.

 18. Ik kan op basis van postcode bepalen hoeveel opleiding mensen hebben en hoeveel drank/drugsmisbruik en misdaad er plaatsvind.Ook kan ik aan de hand van de postcode bepalen wie er het vaakst in de rechtbank staan en welke excuses ze voor hun misdrijven zullen aanvoeren.

  Volgens de anti drugslobby redenatie zou het dus het beste zijn postcodes te verbieden.

 19. Kun je niet ophouden met die onzin van jou ajb nep journalist.

  En nu niet alles weghalen he.

  Dan ga je maar in gesprek, ik ben er klaar voor lafbek.

 20. En ik zal het nog even toelichten, voordat je zegt dat ik inhoudsloos loop te lullen uit mijn nek;

  1. ” Nederland is een liberaal land.”

  Nederland is helemaal geen liberaal land, het is geen land maar een deelprovincie van de EU zonder enige zeggenschap.

  2. ” Jonge delinquenten zeggen natuurlijk wel vaker wat. Niet zelden onterecht. ”

  Verklaar je nader, een zin bestaande uit lucht. Wat zeggen ze dan niet onterecht??

  3. ” De Reclassering is in Nederland de organisatie die zich drukt maakt om het lot van verdachten.”

  Sinds wanneer maakt de Nederlandse overheid zich druk om een burger? Grow up nep journalist.

  4. ” Het spijt mij, beste belangenorganisaties. Dat doet het wel. En op grote schaal.”

  En dat zeg jij omdat dienaars in overheidsdienst dat zeggen? Of spreek je nu eindelijk eens uit eigen ervaring?

  Man je hebt geen idee hoe de wereld in elkaar steekt. Dat blijkt al uit het feit dat je een vertrouwen hebt in de Nederlandse overheid, waarbij enige argwaan nergens te vinden is.

  De nep journalist eigen zou ik zeggen.

  Slaap lekker verder Klomp, met die nix praatjes van jou.

  Inhoudsloos gewauwel, anders kan ik het niet duiden.

 21. Er is wel degelijk verband tussen de zogenaamde soft- en harddrugs. Het hangt bij de zgn. softdrugs af van de mate van gebruik. Die kun je daar nog wel enigszins in de hand hebben. Het THC gehalte in bv. hasjiesj is zeer sterk verhoogd. Al jaren geleden is bv. in Israël al wetenschappelijk aangetoond dat een frequent gebruik van THC de hersencellen aantast met alle nadelige gevolgen van dien. Nu juist dit gehalte per gram veel meer dan verdubbeld is t.o.v. vroegere jaren, is ook de werking op die cellen sterk toegenomen, tenzij het gebruik per gram gemiddeld sterk is verminderd en dat is weer niet zo. Chris is dus minder nep als hierboven gesteld.

 22. @tjatja: de overheid is dagelijks met goede mensen druk in de weer om de burger te helpen. Het is natuurlijk makkelijk en lekker om vanuit frustratie af te geven op tienduizenden ambtenaren, maar niet constructief en zeker niet realistisch.

  Op mijn website staan bijna zevenhonderd verhalen, waarvan de meerderheid kritisch is op justitie en de rechtspraak. Misschien is het een idee om eerst die verhalen te lezen.

  Wat inhoudsloos betreft: je hoeft dit allemaal van mij niet aan te nemen. Maar praat eens met officieren en rechters die dagelijks de gevaren van softdrugs voor het voetlicht brengen.

 23. Zonder statistieken en zonder wetenschappelijke gegevens, noem het maar ervaring: Vrijwel alle uitvallers in het MBO waar ik mee te maken had, hadden een op een of andere manier problemen met drugs, het overgrote deel met wiet. Soms gecombineerd met gamen. Achter het drugsgebruik lag soms nog een hele wereld van problemen (of excuses) maar bij overmatig blowen ( en eigenlijk al bij matig blowen) zien we leerprestaties, aandacht en motivatie achteruit gaan.
  Dus ja, softdrugs zijn helemaal zo soft niet.

 24. Helaas moet ik concluderen dat softdrugs geen softdrugs meer zijn. Een jointje in de jaren 70 was een echt jointje, nu krijgt men na twee keer inhaleren al de meest waanzinnige spookverhalen in je geest. Dit is zo sterk als de heroine in de 70er jaren. Dus praat niet over softdrugs want die bestaan echt niet meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *