Hoe oud moet een baby zijn voor je het kan vermoorden?

 

Hoe oud moet een baby zijn voor je het kan vermoorden?

Die vraag klinkt wat ongepast. Luguber, zelfs. Maar het is een juridisch relevante vraag.

Onlangs werd een man in de VS veroordeeld voor het neerschieten van een vrouwelijke geldloper, die daardoor haar ongeboren tweeling verloor. De Amerikaan krijgt per vermoorde foetus een gevangenisstraf van vier jaar.

Ik ben het principeel oneens met die uitspraak. Deze man had nooit veroordeeld moeten worden voor de dood van de ongeboren tweeling.

Dat zit zo.

De zwangere geldloopster werd neergeschoten in Indianapolis. Een staat waar de wet dicteert dat je alleen aangeklaagd kunt worden voor moord of doodslag op een foetus van zeven maanden oud.

De ongeboren tweeling in de buik van de vrouw was op het moment van de schietpartij vijf maanden oud.

Maar in Amerika zijn ze natuurlijk niet voor een gat te vangen.

De staat Indianapolis scherpte speciaal voor deze zaak de wet aan, waardoor de man ineens wel veroordeeld kon worden voor de moord op de ongeboren tweeling.

Nu weet ik wel vrij zeker dat er niet veel mensen op deze aardbol rond zullen lopen die hier een traan om zullen laten.

Maar ik vind het principeel niet juist.

Helemaal alleen sta ik daar waarschijnlijk ook niet in. In Nederland zou een dergelijke gang van zaken namelijk helemaal niet kunnen.

We beginnen er zelfs ons strafrecht mee:

 Art 1 sr: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane strafbepaling.

Oftewel: burgers in Nederland kunnen alleen gestraft worden als ze iets hebben gedaan dat al strafbaar was voordat ze het feit pleegden. Het is de overheid simpel verboden om menselijk gedrag achteraf strafbaar stellen.

En dat is nu precies wat ze in Amerika hebben gedaan. Hoewel het moeilijk voor te stellen is, is het toch waar. Op het moment dat de zwangere geldloopster werd neergeschoten, kon je nog niet aangeklaagd worden voor de dood van een foetus jonger dan zeven maanden.

Toegegeven. Dat is een fout in de wet en de overheid heeft alle recht (zelfs de plicht) om de fout te herstellen. Het voert echter principieel te ver om iemand die bij wet niet strafbaar is, toch achteraf strafbaar te maken.

Daar is de wet niet voor bedoeld.

 

Delen

0 reacties

 1. In feite komt de dader er nog goed mee weg. Ik ben benieuwd naar je uitleg waarom je het niet eens bent met die uitspraak. Moord is moord me dunkt. En kom niet af met de vergelijking te maken met abortus, want dat slaat nergens op.

  Opmerking vooraf: Je weet je onderwerpen wel uit te kiezen zeg, steeds vrijblijvend een keiharde misselijkmakende kwak in het zottekot (=internet) te gooien. Ik kan me voorstellen dat dit je een discussiedraad tot in het kwadraat laat genereren. Doe je soms een gooi naar het hoogste bezoekerstal voor een blog dit jaar? Op deze manier gaat je dit zeker lukken. 🙁

 2. Chris,

  Quote: Deze man had nooit veroordeeld moeten worden voor de dood van de ongeboren tweeling.

  – Hij kreeg 4 jaar per foetus a 5 maanden ten gevolge van een zwangere geldtransporter neer te schieten.

  Zou je je mening kunnen toelichten inzake wat je bedoelt? Vind je het onterecht en zo ja, waarom?

 3. Rationeel gezien betekent deze veroordeling dat een ongeboren _potentiele_ persoon gelijkgesteld wordt aan een geboren persoon.

  En wanneer een ongeboren potentiele persoon gelijkgesteld wordt aan een geboren persoon, dan komt inderdaad abortus om de hoek kijken. Want welke persoon gaat dan voor? De ongeboren potentiele, of de persoon die die potentiele persoon met zich meedraagt?

 4. Deze man, de roofovervaller, werd veroordeeld tot 53 jaar straf. Te weten om:

  – 30 jaar voor poging tot moord, schietend en wel een zwangere geldloopster.

  – 8 jaar voor de ongeboren kinderen, die toen 5 maanden waren. Vier jaar per overleden kind.

  – 15 jaar voor een gewapende roofoverval.

  Ik ben erg benieuwd wat hier niet aan zou kloppen. De straf lop grond van argumentatie ijkt mij meer dan humaan.

 5. @Corine 19.25

  Neem het mij niet kwalijk, maar:

  Volgens mij is er een groot verschil tussen vrijwillige abortus en het gegeven dat je kinderen door een gestoorde crimineel uit je buik wordt geschoten.

  Dat wilde ik toch even kwijt.

 6. Chris,

  Wetten worden door mensen bepaald. Quote, jij:

  Op het moment dat de zwangere geldloopster werd neergeschoten, kon je nog niet aangeklaagd worden voor de dood van een foetus jonger dan zeven maanden.

  – Neem even mee dat abortus in staten van de States verboden zijn…

  Hetzij door groene zee of een abortusarts, hetzij zeker door een kogel of trap in de zwangere buik.

  Ik begrijp nog steeds je stelling niet.

 7. Zo moeilijk is de toelichting van Chris toch niet. Het zit hem in het woord ‘voorafgegane’. Je kunt in Nederland slechts veroordeeld worden voor een feit dat strafbaar is volgens de wet op het moment dat het gepleegd wordt, en niet als de wetgever de wet achteraf aanpast aan het feit.

  Voorbeeld: moord gepleegd in 2003. Kan je niet nu worden veroordeeld tot het huidige maximum van 30 jaar, want het maximum was toen 20 jaar. Uiteraard kan je wel tot levenslang worden veroordeeld, want dat kon toen ook.

 8. Mathieu,

  Nl is de States niet, al begrijp ik wat je stelt.

  Maar ook dan ben ik het niet met je eens. Ook in NL zijn heel wat vonnissen tot stand gekomen of aangevochten middels jurisprudentie/cassatie/HR.

  Ontsnappingsclausules gelden op ieder gebied, zeker binnen het strafrecht/de wetgeving.

  En ook hier zou het afknallen van een zwangere als zwaarder meewegend in een veroordeling worden opgenomen. Levensvatbare foetussen of niet.

  Je voorbeeld klopt niet. Bij ontdekking/bewijs van daderschap telt het jaartal van het gepleegde delict niet bij de vervolging, maar de huidige vervolgingsregels.

 9. Siem,

  Vonnissen tot stand gekomen door jurisprudentie gaan veelal om het wegen van het bewijs of de interpretatie van de wet. Hier draait het louter om iets dat niet strafbaar is gesteld ten tijde van het plegen.

  Daar kun je alleen aan ontsnappen als je de wet in kwestie achteraf aanpast aan het delict. Een dergelijke gang van zaken tast de rechtsbescherming van mensen op een ingrijpende manier aan.

  Wat abortus hier mee van doen heeft, is mij volstrekt niet duidelijk.

 10. Siem, wanneer een potentieel persoon gelijkgesteld wordt aan een bestaand persoon (en dat is wat er gebeurt wanneer iemand voor moord op een foetus veroordeeld kan worden), dan is de stap naar het verbieden van abortus makkelijk gezet.

  Die twee hebben wel degelijk met elkaar te maken, vooral in Amerika waar dit soort wetten gebruikt worden om het recht op abortus langzaam af te brokkelen.

 11. En Chris, deze hele zaak, de wetswijziging en de veroordeling zijn allemaal onderdeel van een lang bestaande beweging in de VS. Er liggen hele andere zaken aan ten grondslag en heeft veel meer connotaties dan het “simpele” ‘wet veranderen nadat de misdaad gepleegd is’.

  In veel staten wordt er geprobeerd om “feticide” wetten erdoor te drukken om zo via een achterdeur abortus moeilijk, danwel onmogelijk te maken. Soms via amendementen op bestaande wetten (deze zaak is via amendement op een al bestaande wet gedaan), danwel door het invoeren van nieuwe wetten.

  Stukje bij beetje worden er dan amendementen doorgevoerd of wetten aangepast die het recht op abortus steeds verder afbrokkelen.

  Er ligt veel, veel meer aan ten grondslag dan de begrijpelijke menselijke gevoelens die recht willen zien voor de moord op 2 foetussen. Het is een cultuur, een beweging, een stroming binnen de maatschappij in Amerika die – omdat ze niet via de voordeur binnen kan komen – in veel staten de achterdeur gebruikt.

  De dood van deze 2 foetussen wordt door die beweging nu gebruikt om deze wijzigingen er – gesteund door de emoties van de publieke opinie – snel doorheen te jagen.

  Als je simpelweg in google “indiana” en “feticide” intikt, dan krijg je inzicht in wat er daar (net als in veel andere staten in de VS) aan het gebeuren is.

 12. Corine,

  Ik geloof je graag, maar dat maakt dit verhaal niet anders. Feit blijft dat een wet aangepast is nadat het strafbare feit gepleegd is en dat een dader is gestraft die nog geen dader was toen hij deed wat hij deed. Dat is voor relevant. De hele abortus-discussie is voor mij in deze niet van belang.

 13. Ik vindt de dood van kindertjes geen reden om er mee te spotten. Wat een misselijk verhaal. Typisch weer zo een linkse reljournalist met zijn rotkop

 14. Het is ook altijd hetzelfde! Mensen lezen een artikeltje maar oppervlakkig en reageren dan vanuit het `onderbuikgevoel`.

  De moord op de zwangere vrouw en haar ongeboren kinderen, is een tragisch en gruwelijk gegeven. Maar de issue is dat de wet ná het plegen van het delict aangepast is geworden, om deze dader `extra veroordeeld` te kunnen krijgen. De reden zou zeer wel, zelfs hoogstwaarschijnlijk, Corinne haar argumentatie kunnen zijn.

  Ik zal eens een (fantasie) voorbeeldje geven waar wat minder `onderbuikgevoel` bij komt kijken, een voorbeeldje in Nederland.

  Onze Minister van Justitie fietst op een 80km weg buiten de bebouwde kom. Hij schrikt zich het `apenzuur` als er een auto langs komt `flitsen` met 100 km/u.
  Enfin, de auto word een eindje verder staande gehouden en de bestuurder krijgt een fikse schikking voor 20km/u te hard buiten de bebouwde kom.
  Dit is echter niet naar de zin van de Minister, die is zó geschrokken, die wilt het rijbewijs van die gast hebben, dus laat hij de wet aanpassen dat met een overschrijding van 15km/u buiten de bebouwde kom het rijbewijs spontaan ingevorderd word. Aanpassen met terugwerkende kracht naar het tijdstip waarop de Minister zo geschrokken was, teneinde alsnog het rijbewijs van die ene chauffeur te pakken te krijgen.

  Dit kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat je pas weet dat je een misdrijf of overtreding begaan hebt, als je erachter komt dat de wet dit ineens strafbaar stelt ná het (onbewust) plegen van zo een feit.

  Persoonlijk bezorgt de Amerikaanse wetgeving mij een tweeslachtig gevoel.

  Enerzijds waardeer ik het systeem van straffen per delict en dan de gehele straf bij elkaar optellen.
  Het liefst zou ik dit zien als er sprake is van misbbruik van meerdere personen. Nu word een misbruiker in één keer veroordeeld voor al de gepleegde delicten, de strafmaat kan dan maximaal 1/3e hoger uitvallen. Dit doet geen recht aan al de slachtoffers, die elk hun leed gezacht willen zien, door een veroordeling van de dader voor het tegen hen gepleegde delict. Heeft iemand 5 personen misbruikt, dan ook 5 aparte veroordelingen die tesamen zijn totale straf maken. Gerechtigheid voor elk apart slachtoffer. Akkoord, mee eens, straffen kunnen dan exorbitant hoog worden, daders hun kans op reïntegratie voorgoed ontnemen. Niet direct `de basis` van ons Wet- en Rechtbestel.

  Anderzijds, ben ik minder gecharmeerd van het systeem van `plea-bargain` en jury-uitspraak. Enkele facetten hebben hun voordelen en anderen hun nadelen. Even een `dealtje` sluiten met het OM, kan belastinggeld en werkdruk besparen, maar dan lijkt het snel dat Rechtspraak `te koop` is. Een jury kan zich laten leiden door `onderbuikgevoel`, waardoor niet altijd een weloverwogen uitslag tot stand zal komen.

  Maar zo heeft elk Rechtsysteem wel zijn makken.

 15. Chris, je haalt een zaak totaal uit het verband, eigenlijk om te laten zien dat het zo in Nederland nooit zou kunnen gebeuren.

  Nee, maar heus niet omdat de wet ons zo goed beschermt. Dat kan hier nu (nog) niet gebeuren omdat het sociale en maatschappelijke klimaat hier (nog) niet zo ver is.

  Kijk nou echt eerst maar eens naar de Indiana Feticide Laws (en vooral wie er het grootste gedeelte van heeft meehelpen schrijven, een van de grootste pro-life mensen die er zijn), dan naar de maatschappelijke stroming die in heel Amerika abortus wil laten verbieden, en zeg dan nog eens dat dit een simpel gevalletje van “wet achteraf veranderen” is.

  Dit zit ingebed in een veel grotere beweging met een heel ander doel dan eenvoudigweg “recht voor dode foetussen”.

 16. @corine: ik haal niets uit het verband en ik weet eigenlijk niet hoe ik het nog duidelijker aan je uit moet leggen, dan in het verhaal naar voren komt.

  Je suggereert zelf dat de anti-abortus beweging achter deze nieuwe wet zit. Ik zie echter niet het verband met deze zaak.

  Wat de belangen ook zijn. Er is een moord gepleegd. Die moord is volgens de wet niet strafbaar EN dan wordt er SPECIAAL voor deze zaak een wet aangepast.

  Dat kan nu niet in Nederland en dat zal later waarschijnlijk ook niet kunnen, onder meer omdat het in onze Grondwet staat (art 16).

 17. Even googlen Chris.

  “Sue Swayze, a lobbyist with Indiana Right to Life who helped write the bill […].”

  De wet is niet speciaal voor deze zaak aangepast. Deze zaak is aangegrepen om – gedreven door de emotie van de publieke opinie over deze zaak – er een wijziging door te drijven die iets heel anders beoogt dan recht voor deze twee foetussen.

  Deze zaak kwam als een geschenk uit de hemel voor de zogenoemde Pro Life (wiens leven?) lobbyisten en ze hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Door hem terug te brengen naar een simpele discussie over “grandfathering” ga je geheel voorbij aan wat er hier echt aan de hand is.

 18. @Corinne en Chris, wacht even.

  We spreken hier over twee compleet verschillende rechtsystemen, het Amerikaans en het Nederlands. Hoewel beiden gestoeld op wat men `democratie` noemt, zijn hier gigantische verschillen tussen.
  Ik denk dat jullie nu langs elkaar heen discussiëren.

  Chris, jij hebt gelijk dat een wet aanpassen met terugwerkende kracht, een absoluut ongewenst fenomeen is. Iets dat schijnbaar mogelijk is in de VS en de Goden zij dank, niet in NL.

  Corrine, jij hebt gelijk als je stelt dat hier de brede `anti-abortus`-lobby in de VS achter kan steken. Dat ze deze zaak aangegrepen hebben om de wet het leven van een ongeborene te beschermen, nog scherper te kunnen stellen.

  Vóór de invoering van deze wet en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie, was het mogelijk een legale abortus te doen op een zes maanden oud foetus, dit kan nu dus niet meer. Het is teruggebracht naar 5 maanden, vanaf 5 maanden beziet de wet een ongeboren foetus dus als een `levend mens`, een rechtspersoon met het recht op leven. Jurisprudentie die nu in de gehele VS zal tellen (veelal net zoals de jurisprudentie die voortkomt uit `Europese rechtzaken`, ook in Nederland van toepassing zal zijn).

  Het `wachten` is dus nu op een zaak die 3 maanden oude foetussen behelst, dan kan de wet in retrospectief weer aangepast worden, totdat het doel bereikt is. Abortus is illegaal! De extreem rechts godsdienstwaanzinnigen in de VS hebben dan hun zin.
  Mensen, waar spreken we hier over? De Verenigde Staten van Amerika! Land of the free! Waar veel scholen de evolutietheorie van Darwin verwerpen, hun leerlingen leren dat hetgeen in de Bijbel geschreven, het daadwerkelijke ontstaan van de mensheid is. Een land dat gewoonweg de wet kan aanpassen met terugwerkende kracht, het moet niet veel gekker worden!

  Absoluut belachelijk dat er een wet aangepast kan worden met terugwerkende kracht, zoals in deze casus omschreven. Voor een zeer waarschijnlijk `waarom`, is hetgeen Corrine ter berde brengt helemaal zo gek nog niet.

  Brabosh zegt:
  “Je weet je onderwerpen wel uit te kiezen zeg, steeds vrijblijvend een keiharde misselijkmakende kwak in het zottekot (=internet) te gooien. Ik kan me voorstellen dat dit je een discussiedraad tot in het kwadraat laat genereren.”
  Mijn beste Brabosh, is dit dan niet de bedoeling, de opzet van een weblog als dit?
  Volg slechts de discussie tussen Chris en Corrine, beiden hebben gelijk, nu nog even tot een vergelijk komen.

  Chris confronteerd ons met een gruwelijk, misselijkmakende zaak en de gevolgen hiervan voor een buitenlands rechtsysteem. Daarna daagt hij ons uit tot debat.
  Het woord `abortus` valt en een van de respondenten haakt hierop in met haar visie over het eventuele `waarom`. Mooi toch?
  Slechts even Chris en Corrine `naar rechts richten`. Beiden praten nu een beetje langs elkaar heen.
  Chris gefocussed op de juridische consequenties van deze zaak, Corrine op de waarschijnlijke onderbouw die ten grondslag ligt aan dit.

 19. Eens met bovenstaande reactie van Troy, 15.24

  En natuurlijk ben ook ik het eens met de stelling van Chris dat een wet niet ‘gemaakt’ mag worden om alsnog te kunnen bestraffen.

  Toch denk ook ik dat er hier veel meer aan de hand is dan slechts een aanpassing. Het klinisch doden van een foetus ligt al erg gevoelig en dan op zo ’n wijze je ongeboren kinderen kwijt moeten raken.

  Ik neem aan dat er appel zal worden aangetekend. Alhoewel, de straf voor poging tot moord op de geldloopster zou dan ook zwaarder uit kunnen vallen.

 20. @Chris:
  Inderdaad doet hetgeen Corrine hier ter berde brengt, niets af aan jouw betoog. Ik vind het wel mooi dat een respondent hier dieper op inging, een mogelijke en zeer waarschijnlijke oorzaak voor het `waarom` ter discussie stelde.

  @Siem:
  Dank voor je respons.
  Maar ik vraag je, stap nu eens weg van het gevoelsmatige in deze zaak. Moeilijk, ik weet, maar toch. Bekijk deze zaak eens met de kille, koude ogen van een strafpleiter.
  Dader schiet geldloper neer voor eigen gewin (buit). Geldloper blijkt geldloopster te zijn en 5 maanden zwanger van een tweeling.
  Ik denk niet direct de `eerste keuze` van de dader, toch?

  Verder volg ik jouw repliek, zoals ik die van Corrine volg. Er is meer aan de hand als er zo een juridische actie gevoerd word.

  In appel.
  De 8 jaar die deze dader erbij heeft gekregen voor de dood van 2 ongeborene, zijn eigenlijk irrelevant. De kille casus is dat er een wet aangepast is geworden in retrospectief.

 21. Ah wat, louter technisch juridisch bekeken heeft rechtbankverslaggever wellicht een punt. Maar daar gaat het mij niet om. Een slechte [straf]wet mag mij om het even op gelijk welk ogenblik herzien worden in het algemeen belang. Daar moeten al die punten en komma’s voor wijken. De misdadigers in de wereld die omwille van procedurefouten en andere juridische achterpoortjes alsnog aan straf ontkomen zijn, zijn niet meer te tellen. In België krijgen we al jaren het verwijt dat we onze misdadigers teveel pamperen en de straffen te licht zijn, zeker als de Wet Lejeune wordt toegepast. Meest recent nog dat geval van die vrouw wier man (een politieagent notabene!) door een recidivist werd doodgeschoten met een hoofdschot, en de boef alweer (met een enkelband) vrij rondloopt. [Marc Munten (42) doodschoot de gevangenis met een enkelband verlaten. Mohamed Hammani (30) werd in 2005 nog tot 20 jaar cel veroordeeld. ‘Een totaal verkeerd signaal’, zegt een verbijsterde weduwe Jeanine Vanwymelbeke zie: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=U22M5U1Q%5D

 22. Beste brabosh,

  Het is makkelijk om te denken dat papieren regeltjes aangepast kunnen worden aan ons rechtvaardigheidsgevoel. Het is echter juist het vertrouwen dat mensen mogen hebben in de juistheid van de regels, dat ons een gevoel van rechtvaardigheid zou moeten geven.

  Stel nu eens dat we na uw reactie het woord rechtbankverslaggever als een belediging gaan zien. Voor het gemak slepen we u maar even voor de rechter om er een veroordeling door te drukken.

  Daar gaat het hier om. Slachtoffers van misdrijven mogen vertrouwen op een goede werking van de wet, maar daders mogen dat ook.

  Er is niets mis met het aanpassen van een wet. Het is echter in alle facetten onrechtvaardig om dat met terugwerkende kracht te doen. Een dergelijke mogelijkheid tast de rechtstaat meer aan dan een individuele dader die, hoe onbevredigend dan ook, niet gestraft kan worden.

  Ik weet niet hoe het in Belgie zit, maar in Nederland ontlopen misdadigers hun straf niet meer door vormfoutjes. Dat is niet meer mogelijk.

  Van lichte straffen hebben we ook geen last. Nederland zit in de top 3 van zwaarste straffen in Europa.

 23. Ik ben het hier *VOLLEDIG* mee eens. Niks onderbuikgevoelens, de wet is de wet en als deze misdadig wordt toegepast om iemand zwaarder te straffen om achterliggende politieke redenen, is de rechter die dat mogelijk maakt een grotere crimineel dan de overvaller.

 24. Het is makkelijk om te denken dat papieren regeltjes aangepast kunnen worden aan ons rechtvaardigheidsgevoel. Het is echter juist het vertrouwen dat mensen mogen hebben in de juistheid van de regels, dat ons een gevoel van rechtvaardigheid zou moeten geven.

  Stel nu eens dat we na uw reactie het woord rechtbankverslaggever als een belediging gaan zien. Voor het gemak slepen we u maar even voor de rechter om er een veroordeling door te drukken.

  Daar gaat het hier om. Slachtoffers van misdrijven mogen vertrouwen op een goede werking van de wet, maar daders mogen dat ook.

  Er is niets mis met het aanpassen van een wet. Het is echter in alle facetten onrechtvaardig om dat met terugwerkende kracht te doen. Een dergelijke mogelijkheid tast de rechtstaat meer aan dan een individuele dader die, hoe onbevredigend dan ook, niet gestraft kan worden.

  Ik weet niet hoe het in Belgie zit, maar in Nederland ontlopen misdadigers hun straf niet meer door vormfoutjes. Dat is niet meer mogelijk.

  Van lichte straffen hebben we ook geen last. Nederland zit in de top 3 van zwaarste straffen in Europa.Vóór de invoering van deze wet en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie, was het mogelijk een legale abortus te doen op een zes maanden oud foetus, dit kan nu dus niet meer. Het is teruggebracht naar 5 maanden, vanaf 5 maanden beziet de wet een ongeboren foetus dus als een `levend mens`, een rechtspersoon met het recht op leven. Jurisprudentie die nu in de gehele VS zal tellen (veelal net zoals de jurisprudentie die voortkomt uit `Europese rechtzaken`, ook in Nederland van toepassing zal zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *