Hoe ver kun je gaan?

De kwestie is door het ‘nieuws’ over de deal van Peter R. de Vries met de ontvoerders van Heineken weer eens actueel.

Hoe ver  kun je als journalist gaan om het nieuws boven water te tillen?

Moet je tipgevers betalen? Hoe benader je verdachten? Is het oké om het criminele onderwerp van je boek mee te laten delen in de winst?

Ik vind persoonlijk dat je als (misdaad)journalist ver kunt en moet gaan om je doel te bereiken.

Maar het moet niet ten koste gaan van de waarheidsvinding.

Journalisten die betalen voor nieuws of een verhaal lopen het levensgrote risico dat het betaalde geld van invloed is op het verhaal. Geld is in de regel nu eenmaal niet echt een dienaar van de waarheid.

Ik heb zelf nog nooit een cent uitgegeven voor een verhaal en van mijn directe collega’s ben ik er ook vrij zeker van.

Maar zou het een probleem zijn om iets te betalen? Een journalist heeft natuurlijk meerdere manieren om een ‘betaald’ verhaal te checken en een goede journalist zal ook andere bronnen raadplegen.

Iets anders is de benadering van verdachten.

Ik heb onlangs iets bijzonders meegemaakt. In het kader van een onderzoek naar een moord in de provincie sprak ik samen met een collega af met een aantal betrokkenen. Om het gesprek niet meteen op een soort verhoor te laten lijken en de sfeer wat te breken, dronken we een biertje met ze.

Daar kun je heel politiek correct over gaan lopen doen, maar de realiteit is dat je met deze mensen nu eenmaal niet in een theehuisje gaat zitten om onder het genot van een petit four en een kopje kruisbessen-thee van gedachten te wisselen. Zo werkt dat gewoon niet.

Het Openbaar Ministerie in Groningen was niet bepaald blij met onze actie. En een van de advocaten van een verdachte in deze zaak al helemaal niet. Betrokkenen ‘dronken voeren’ om de waarheid boven water te krijgen, dat doe je gewoon niet. 

Bij mij was de verbazing groot toen ik hoorde dat mijn collega door het OM werd aangesproken op deze gang van zaken.

Ik denk niet dat het de taak van het OM is om zich te bemoeien met onze nieuwsgaring. Zolang wij ons aan de wet houden, lijkt mij bemoeienis uit den boze.

Het probleem zit hem ook helemaal niet in het drinken van een biertje (van dronken voeren was absoluut geen sprake). Een eventueel probleem zou pas ontstaan als je op deze manier informatie krijgt die niet klopt.

Ik durf hier wel te beweren dat hier geen sprake van is. Geen zichzelf respecterende journalist zal dronkemanspraat voor waar aannemen, laat staan zomaar publiceren. Een gesprek onder het genot van een biertje is oriënterend van aard. De informatie die je krijgt slechts een startpunt om verder te kijken.

Dat is geen onterechte beïnvloeding.

Dat is gewoon goede journalistiek.

Delen

23 reacties

 1. Waarde Chris,

  Zoals ook bij jou bekend is er een ‘journalist’ die in opdracht van een strafrechtadvocaat een verhaal ‘maakt’, hierbij de waarheid daadwerkelijk ‘verkracht’, dit verhaal publiceert om later een aardig centje (9000 euro) van deze advocaat inzake ‘bewezen diensten’ en dat allemaal om zijn cliënte in een beter ‘daglicht’ te krijgen.

  Tsja……van die ‘journalisten’ zijn er schijnbaar meer dan voldoende.

 2. Ethiek is prachtig.

  Maar 9000 euro is ook niet niks…

  En ach, wat is nu de waarheid? Is Malika gevaarlijk of toch niet? Zit ze in de drugds of toch niet? Is ze veroordeeld of toch niet? Zit ze vast of toch niet?

 3. Kijk hier dan, zelfs Chris Klomp heeft klaarblijkelijk zijn prijs om van alles neer te kalken als de prijs maar toereikend is.

  En dan moet zo een journalist nog bescherming van Justitie krijgen ook (dit ingevolge zijn eerdere posting)?

  Laat de journalistiek dan maar gewoon vogelvrij zijn zoals de rest van de Nederlanders want als de pris goed is, dan is verslaggeving in Nederland te koop, nogmaals, ook Chris Klomp schijnt voor de euro vatbaar te zijn.

 4. Iedereen heeft zijn prijs,Jacques. Als jij mij 9000 euro geeft, schrijf ik op wat je wil horen.

  Die waarheid is vaak toch maar saai. Wel eens van Theo Koomen gehoord?

 5. Wat? Wie? Dit kan niet waar zijn. Een journalist dient nooit geld te ontvangen voor het fabriceren van de waarheid. Wij zijn waarheidsvinders! Waakhonden van de democratie! Hoeders van de rechtstaat! Wachters bij de poort van de Werkelijkheid en de achterdeur van het grote bedrog!

 6. Wat nu dan Chris, haal jij jouw eigen opmerkingen weg?

  Author: rechtbankverslaggever
  Comment:

  Iedereen heeft zijn prijs, Jacques, maar journalisten niet. Als jij mij 9000 euro geeft, schrijf ik nog niet op wat je wil horen. Dat is tegen mijn principes.

  De waarheid is wel vaak saai. Wel eens van Theo Koomen gehoord? Die maakte er een hele eigen show van.

  Dit zegt toch al meer dan genoeg, zeker als jij stukken weghaalt waarbij jouw integriteit (door je eigen opmerkingen) ‘im frage kommt’.

  Erg zwak Chris, maar ik heb ze nog in mijn mailbox staan.

 7. Jullie moeten eens ophouden met dat gepeur in andermans zaken. Wie geeft jullie daar uberhaupt het recht toe? Vertel me dat maar eens even

 8. Goeie vraag, Willem. Artikel 7 van de Nederlandse grondwet gaat over de persvrijheid. Persvrijheid is een wezenlijk onderdeel van een democratie. De bedoeling is op deze manier de machten te kunnen controleren.

  We doen ons best. Een lintje is niet altijd nodig.

 9. Wel ja, nu ziet een gesjeesde journalist zich ook al als ‘parlement’/oppositie. Het moet niet gekker worden…de machten te kunnen controleren…..teiltje !!!!

 10. Nou, Jacques

  Niet zozeer als oppositie of parlement. Ook die dienen wij namelijk te controleren. De rol van de pers in een democratie moet je niet onderschatten, natuurlijk.

  Journalistiek is: ten behoeve van de gemeenschap accurate informatie verspreiden en de macht controleren.

 11. Ik vind dat Chris en Rob best een lintje verdienen. Ze schrijven zonder daarvoor een cent te krijgen toch mooie stukken op het internet en daar kunnen wij allemaal van genieten.

 12. Wel Chris,

  Hou jij je nu maar met dat rechtbankgekalk bezig, stop hier en daar een steekpenning in je zak dan ben je ook weer blij, maar bemoei je vooral niet met het echte journalistenwerk want daarvoor ben jij niet in de weg gelegd, zeker als je zelfstandig bekend maakt dat je voor een bepaalde prijs als ‘journalist’ te koop bent.

 13. Beste Jacques,

  Natuurlijk ben ik te koop. Dacht je dat ik al die rechtbankverslagen voor niets maak? Daar krijg ik keurig geld voor en dat is maar goed ook.

  Verder vind ik het jammer dat je het ambt van rechtbankverslaggever zo door het slijk haalt. Wat dacht je hoe bijvoorbeeld een Gerard Reve is begonnen? Ook hij behoorde tot het selecte groepje rechtbankverslaggevers. Ik vind niet dat je daar te licht over moet denken.

 14. He Jacques doe nait zo lullig, mien jong. Chris heeft hier in het Noorden al over heel wat moordzaken geschreven. Tis best een speurder!

 15. Deze week kwam ik op de site van voormalig informatiemakelaar Michel Kraay. Na het lezen en bestuderen van zijn site vielen bij mij de puzzelstukjes op zijn plaats over de werkwijze van Peter R. de Vries. Peter R. de Vries maakt gebruik van het feit dat van overheidswege voor de journalistiek geen toezicht is op de Wet Bescherming Persoonsgegevens, ondanks dat deze wet wel op de journalistiek van toepassing is.

  Peter R. de Vries maakte gebruik van de verboden diensten van Michel Kraay die in privacygevoelige tot zeer geheime informatie handelde. De Hagenaar leverde jarenlang opsporingsinformatie en het feitenmateriaal aan Peter R. de Vries die voor de gewone burger of journalist niet voorhanden is: gegevens van af- en bijboekingen, PIN-locaties, voormalig werkgevers, kentekens, geheime telefoonnummers en complete strafbladen. Zijn werkwijze leidde er toe dat hij werd gearresteerd en niet veel later werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van half jaar voor overtreding van de privacywet. De opdrachtgevers bleven buiten schot. Lees alles over de dubieuze methodes van peter R. De Vries in de Nieuwe Revu http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-media.php?Section=DeRevu Voor een grotere versie dient u op de afbeelding te klikken

  Peter R. de Vries ontmaskerd (Het bijzondere verhaal van Michel Kraay-Auteur Stan de Jong 10 januari , 2009) ‘Banken, verzekeraars, media (onder meer het programma van Peter R. de Vries) – allemaal maakten ze gebruik van de informatie die Michel K. op illegale wijze vergaarde. K. werd gepakt en kreeg celstraf. http://www.standejong.nl/2009/01/10/het-bijzondere-verhaal-van-michel-k/

 16. Rapport Particuliere recherche: programma’s die zich specialiseren in het brengen van onderwerpen die verband houden met schendingen van wetten en die daarvoor stelselmatig research verrichten, in hun werkzaamheden sterk lijken op recherchebureaus.De producenten van dergelijke programma’s schakelen recherche of handelsinformatiebureaus in om aan bepaalde informatie te komen. (bron http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-media.php?Section=HpdeTijd) Spraakmakend voorbeeld is Peter R. de Vries. Als hem wordt gevraagd hoe hij aan vertrouwelijke persoonsgegevens komt zegt hij: ”Vraag niet hoe het kan, profiteer er van.” Na ampele overweging is besloten om de journalistiek niet in het onderzoek mee te nemen. De redenen hiervoor waren dat met het vergaren en verwerken van gevoelige informatie voor doeleinden die op het snijvlak van journalistiek liggen een nieuwe en complexe materie zou worden aangesneden, die het verdient om in een aparte studie te worden behandeld. Bovendien lijkt het er op dat bedoelde programmamakers veelal met succes een beroep zullen kunnen doen op het maatschappelijk belang van controle van de macht, vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting. http://www.wodc.nl/images/1089_Volledige%20tekst_tcm44-58808.pdf

  Tot het onderzoeksteam van het rapport Particuliere recherche, uitbreiding van de reikwijdte van de wet? behoorde Peter Klerks. De heer dr. Peter Klerks is eveneens de samensteller van
  0psporing leert van gemaakte fouten: Nog geen twintig jaar geleden gingen ‘goeie’ rechercheurs gerust ’s nachts in hun eentje naar de bajes om een verdachte te horen. Kort door de bocht gezegd, maakte het toen eigenlijk niet uit hóé je resultaat behaalde, áls je het maar haalde. (http://spl.politieacademie.nl/opsporing-leert-van-gemaakte-fouten/tabid/793/Default.aspx) Klerks heeft het over Peter R. de Vries werkloos maken : De gemaakte afspraken zijn terug te vinden in een stuk dat de conceptvisie van de Nederlandse politie op opsporing moet weergeven. Het stuk kwam begin 2007 gereed. Peter Klerks: “Kort door de bocht geformuleerd zou het ons doel moeten zijn om Peter R. de Vries werkloos te maken. Beeld je doorlopend in dat hij op je schouder zit en meekijkt. Wat zou hem opvallen? Zo’n lerende houding zoeken we. We staan – óók binnen de opsporing – steeds meer in de kijker. Critici als Peter R. de Vries, maar ook rechtspsycholoog Peter van Koppen hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Daar moet je serieus mee omgaan. Door mensen als zij wordt de druk om transparant te zijn en kwaliteit te leveren steeds groter. Het Openbaar Ministerie gaat inmiddels in deze beweging mee. In de nieuwste richtlijnen is opgenomen dat er meer openheid zal zijn in de berichtgeving. Ook de politie moet mee. Tot nu toe waren we terughoudend. Niet alleen vanwege ‘het belang van de zaak’, maar vaak ook om de privacy van de verdachte te bewaken. Maar de lijn wordt nu steeds meer: als iemand via zijn advocaat bepaalde zaken naar buiten brengt, kunnen OM en politie daar ook open over communiceren. Want kennelijk spelen privacyoverwegingen dan geen rol. Feit is wel dat deze beweging naar buiten nieuwe eisen stelt aan recherchechefs. Zij bepalen wat ‘gegeven’ wordt en wat niet. We besteden hier daarom ook aandacht aan.

 17. beste allemaal ik maak het kort het is een zootje en het blijf een zootje ze moeten allemaal eens goed aan gepak worden zo word er geen recht aan gedaan ze maken er maar wat van en voor al als het geld een spel speel het spreek woord luit bij mij dan geld en een fluit draai de hele wereld op uit

 18. Magnificent goods from you, man. I’ve take into account your stuff

  prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve bought right here,

  really like what you’re stating and the way in which by

  which you are saying it. You’re making

  it entertaining and you continue to care for to stay it sensible. I cant wait to read much more from you. This is actually a

  great site.

 19. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

Geef een reactie