Lucia de Berk

 

De regiopolitie in Groningen zet in persberichten standaard het woord verdachte, maar rept vervolgens wel altijd over de oplossing van een misdrijf.

‘Met aanhouding jeugdbende 30 misdrijven opgelost’

Dat stoort mij enorm. 

 Nog één keer dan: de politie lost geen misdrijven op. De politie pakt een verdachte op. Het is aan de rechter om te oordelen.

Dat lijkt een kleine en strikt theoretische ergernis van een rechtbankverslaggever, maar deze dynamiek heeft veel grotere gevolgen. Wie denkt een dader te hebben gepakt, zal die dader ook als dader behandelen. Alles wat hij/zij zegt komt in dat kader te staan.

En het is niet alleen de politie.

Justitie kan er zelf ook wat van. Vandaag werd duidelijk dat het OM een bij een poging tot doodslag gebruikt mes na onderzoek door de technische recherche niet verder had onderzocht op sporen ‘omdat het niets zou zeggen over het daderschap’.

De advocaat in deze zaak, Mr Boone, sprong vandaag terecht uit zijn vel. Het OM moet helemaal niet op zoek naar een dader. Het OM moet duidelijk maken wat er precies aan de hand is geweest en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Je kunt immers een mes ook verder onderzoeken om te kijken of de verdachte het uberhaupt wel gedaan kan hebben.

Waarheidsvinding. Daar gaat het om.

In de zaak tegen Lucia de Berk speelt een soortgelijke dynamiek. In een van de vonnissen komt een rechtbank tot het oordeel dat de omstandigheden zo verdacht waren en de aanwijzingen zo sterk, dat Lucia het wel gedaan moest hebben. Daar kwam bij dat de dood van het eerste kind (Amber) diende als opmaat voor de dood van de andere kinderen.

Oftewel: als Lucia Amber om het leven heeft gebracht, dan heeft ze de anderen ook gedood.

Ik geef toe. Ik zeg het hier wat kort door de bocht, maar volgens mij geeft dit al goed aan in welke valkuil je stapt als je denkt vanuit het daderperspectief. Als je gaat zoeken naar een specifieke dader, dan zul je altijd aanwijzingen vinden voor zijn daderschap. De bekende hond en de stok.

In mijn eigen rechtbankwerk zie ik dat met grote regelmaat terug. Dat wat een verdachte doet of heeft gedaan staat altijd in het teken van de verdenking. Logisch, maar even goed gevaarlijk.

In die dynamiek is geheugenverlies bij een slachtoffer altijd een logisch gevolg van het opgelopen trauma en geheugenverlies bij de verdachte een teken van zijn schuld. Een slachtoffer die liegt kan het zich wellicht niet goed meer herinneren en een verdachte die de waarheid niet spreekt, die zal het wel gedaan hebben.

De hier geschetste gang van zaken dreunt door in de hele strafketen.

Zo worden verdachten vaak door deskundigen weggezet als anti-sociaal. Niet zo gek, denk ik dan. Diezelfde deskundigen lezen eerst de heftige verwijten die Justitie de verdachte maakt. Er zijn advocaten die mede daarom pleiten voor een blind onderzoek. Laat de verdachte maar eens beoordelen zonder inzage in zijn dossier.

De dwaling in de zaak Lucia de Berk noopt velen er toe na te denken over ons systeem. Is de rechtspraak in Nederland wel in staat om dit soort excessen te voorkomen?

Hoewel ik denk dat het beter kan (wat overigens neerkomt op meer rechten voor verdachten/daders), denk ik ook dat de hierboven geschetste dynamiek niet makkelijk uit een systeem weg te halen is.

Denken in schuld zit stevig besloten in het werk van de politie en justitie. Geef een mens de opdracht boeven te pakken en je zult boeven krijgen.

Of ze het nu zijn of niet.

Delen

0 reacties

 1. Het OM heeft in de zaak Lucia nooit aan waarheidsbevinding gedaan. Er moesten emoties gladgestreken worden en daarvoor werden misdaden verzonnen. En bij die verzonnen misdaden werd een dader gezocht.

 2. OM/politie doet alleen hun waarheid voor de rechter brengen.
  Rechters doen dus niet aan waarheidsvinding omdat
  zij op voorhand politie geloven.

 3. Mij zou het meer storen als de politie een persbericht verspreidt: ” 6 verdachten bekenden 30 misdrijven te hebben gepleegd maar we hebben de 30 zaken niet opgelost.”
  What’s in a name en ik zou er niet zo zwaar aan tillen. Ik snap wel waarom je het scherp weg wil zetten.
  Het gaat inderdaad om waarheidsvinding en daar schort het wel eens aan. De leider van het opsporingsonderzoek, dat is nog altijd de officier van justitie, heeft naar mijn mening tot taak alles te laten onderzoeken en daarbij horen ook zaken die de verdachte kunnen ontlasten. Die moeten ook worden opgenomen in het dossier zodat een rechter daar over kan oordelen.
  Het is echter aan de zijlijn makkelijk oordelen voor ons.
  Onze meningen worden vaak gevormd door de dingen die we door de pers aangeleverd krijgen. Daar vormen we ons oordeel op zonder alle in’s en out’s te weten. We weten eigenlijk niet eens of hetgeen we van de pers aangereikt krijgen wel klopt. Telegraaf is sterk in het brengen van een opgeklopt verhaal en Peter R kan er ook wat van. Misschien zijn we wel erger dan de rechters.
  Ik denk dat het niet valt te voorkomen dat er mensen onschuldig worden aangehouden en worden veroordeeld. Net zo min en die veel categorie is groter, dat voorkomen kan worden dat mensen die het wel gedaan hebben worden vrijgesproken.

 4. @Chris

  Quote: ‘Met aanhouding jeugdbende 30 misdrijven opgelost’

  Dat stoort mij enorm.

  – Als de bekentenissen van de jeugdbendeleden en aangetroffen goederen overeen komen, dan kun je met een gerust hart spreken over opgelost.

  Quote: Nog één keer dan: de politie lost geen misdrijven op. De politie pakt een verdachte op. Het is aan de rechter om te oordelen.

  – De politie is er om te onderzoeken, de rechters zijn er om de onderzoeksuitkomsten te beoordelen. In die zin heb je gelijk.

  En eerlijk gezegd ben ik van mening dat dit topic erg zwart-wit en kort door de bocht is.

  Zeker afgemeten aan de zaak Lucia de B.

 5. @siem: een bekentenis alleen is van nul en generlei waarde in een rechtszaak. Gegarandeerd vrijspraak.

  De aanwezigheid van goederen kan een bewijs vormen, maar waarvoor? Voor een diefstal, maar net zo goed voor heling. Maar het kan ook betekenen dat een huisgenoot schuldig is en de spullen in een andere kamer heeft gelegd.

  Maar op zich is dat nog niet eens zozeer het punt. Het gaat om de kerngedachte van politie/justitie. Ze zijn veel te veel bezig met schuld en de veroordeling. Wat mij betreft is Lucia de Berk het schoolvoorbeeld van deze dynamiek.

  Ter illustratie:

  Twee weken geleden stond een man voor die werd verdacht van hennepteelt. 800 planten. Opbrengst 100.000 euro. Bekentenis. Planten aangetroffen. Ongetwijfeld ronkend persbericht.

  De uitkomst was dat de man de plantjes zo nu en dan in opdracht van meneer X water gaf. De 100.000 euro kon niet worden opgeeist omdat onduidelijk is wie er achter de kwekerij zat.

  Ik bedoel maar.

 6. En denk je dat het in omringende landen beter is? Hoe zit het met rechterlijke dwalingen in Belgie, Frankrijk, Duitsland, Italie, Amerika etc etc? Is een onschuldig iemand schuldig verklaren (en omgekeerd) niet inherent aan het berechtingsproces?

 7. Het begint met de kwaliteit van het opsporingsonderzoek.Het Openbaar Miniserie klaagt aan.
  Rechters vellen het oordeel of het bewijs voldoende is, wettig is is en overtuigend. Zij moeten zich vaak laten leiden dor deskundigen. Hoe deskundig en ervaren zijn de verhorende ambtenaren (rechercheurs) nog. Ook zij worden begeleidt door deskundigen. De mogelijkheden om van een verdahte een bekentenis los te krijgen, worden steeds verder ingeperkt. Advocaten geven in sterk toenemende mate de verdachten het advies om het zwijgen ertoe te doen. Gaat het nu om de waarheid of om te proberen de feiten geweld aan te doen? Een ontkennende verdachte komt hierdoor weer dichter bij een verdachtmaking dan vroeger. We zouden dus verantwoorde methoden moeten bedenken waardoor de kansn weer groter wordt dat een verdachte het misdriujf bekend wat hij/of zij heeft gepleegd, voorzien van details die hij/zij alleen maar kan weten. Inperking van rechten en meer deskundigheid levert dus meer op dan een verdere uitbreiding hiervan. Hoe deskundig en onafhankelijk zijn de diverse deskundigen en als daaraan kan worden worden getwijfeld, wie wil er dan nog als deskundige optreden?

 8. @Chris 19.38

  – Als een bekentenis daderdetails bevat is vrijspraak beslist niet altijd gegarandeerd.

  – Verder ging het mij om bekentenis in combinatie met aangetroffen goederen. Jij trekt dat los van elkaar.

  Ter illustratie noem je een voorbeeld dat juist laat zien dat rechters er zijn om te bepalen of een verdachte ook dader is. In dit geval de politie/het O.M. het nakijken. En zo hoort het.

  Ik begrijp je punt en ben het daar mee eens. Een onderzoeksdossier hoort ‘droog’ aangeleverd te worden. De uiteindelijke beoordeling van schuld en/of veroordeling is een taak die elders hoort te liggen.

 9. @siem: al is een bekentenis nog zo gedetailleerd, het is wettelijk nooit genoeg. Niemand kan veroordeeld worden op basis van alleen zijn bekentenis. Dat is bij wet geregeld.

  Ik trek die zaken niet los van elkaar, ik geef alleen aan dat aangetroffen goederen niets hoeven te zeggen over de persoon die het misdrijf zou hebben gepleegd.

  Als je een persoon met een gestolen fiets pakt, wil dat nog niet zeggen dat je de dief ook hebt.

  Mijn ter illustratie is idd niet zomaar gekozen. Het onderstreept mijn argument.

 10. Na 12,5 jaar getraumatiseerd te zijn door het schenden van de rechten en geen gelijkwaardigbehandeling en nog wel door je inzet voor je naaste voor het voorkomen van het moedwillig en oogluikend toekijken en laten van onnodig lijden en strijden tot de dood en geestelijke mishandeling en het niet naleven van de arboregels etc.
  Alsmede ook je 35 jaar je ingezet te hebben voor de zwakkere chronische zieken/ gehandycapten/ ouderen/kinderen. Maar in de Naam van de Koningin heeft men laten zien de dienaren dat je tot je dood moet streven voor je rechtvaardigheid.
  Maar we hebben letterlijk en figuurlijk mee moeten maken tot de dood scheid.
  We hebben in de 12 jaren echt moet ervaren, dat de regerende leugen de waarheid is en dan zal je in de Naam van de Koningin haar dienaren ook nog van al je bezittingen worden beroofd en je huis verkopen en worden ontslagen en getuigen worden niet gehoord.
  Echter we hebben de afschuwelijkste zaken in handen, waarbij wijlen door de politie mbt dat zij terminaal was, dat ze zij, u heeft hier iemand voor je staan met de dood in de ogen en de politeman gaf wijlen aan, dat is u probleem. We hebben nog echter nog ongelooflijke wettelijke overtuigende verhalen, maar we weten dat politie/wetenschappers/deskundigen en de rechterlijke macht de waarheid in pacht hebben,Maar onzerzijds door de vernoemde personen zijn wij door hun functioneren in een ware hel terecht gekomen.
  Er wordt ook gesproken voor een ieder in de Staat der Nederlanden in hulp en bijstand op basis van gezondheid/wmo/jurische/recht, maar helaas we kunnen echter onderbouwen dat het niet zo is, anders behoefde wij niet en tot heden nog onnodig behoeven lijden en strijden tot de dood, waarbij wijlen de nabestaanden achter heeft moeten laten met een inhoud van zee van tranen in armoe, als dank voor je inzet voor je medemens meer dan 30 jaren.
  4 juli heeft wijlen ons verlaten, die heeft een ieder nog in een schrijven bedankt die haar en het gezin onthouden hebben van het bieden van een reikende hand. Maar 12,5 jaar beschuldigd te zijn en niet op waarheid berust, komt er een tijd van komen en van gaan. Want in de Naam van de Koningin haar dienaren moet je onnodig lijden en strijden tot de dood.
  We zullen voor de tijd nog alles onderbouwend weergeven hoe en waardoor en door wie hier in ons Vaderland door het schenden van het recht en geen gelijkwaardige behandeling moeten streven.
  Voor wijlen de moeder van mijn kinderen ons heeft verlaten hebben we in samenhang met elkaar de belofte gedaan, voor het aardse gaan verlaten op wat voor manier. met hetgeen waarbij we nimmer geloofwaardig zijn geacht op de site dbwa.info vast te leggen voor de dood. Waarbij onze kinderen nooit zo als wij in de Naam van de Koningin haar dienaren behoeven strijden en onnodig lijden tot de dood, voor gerechtigheid, daarom hebben we voor de dood alles vast gelegd.
  Als mij onverwachts overkomt kan ik alleen maar zeggen, mensen bedankt in het vertrouwen dat jullie in mij had. Door mijn inzet voor jullie en daarvoor te zijn gestraft en 12,5 jaar heb doen streven, is het voor mij niet meer een menswaardig leven.
  Ook kinderen, je vader heeft ook voor jullie moeder gestreefd voor een menswaardig leven, ja ze in misbruikt en verkracht als kind in haar jonge leven.
  Geloofwaardig werd ze niet ook niet door deskundigen en artsen en de rechter waar ze huilend in de rechtbank om hulp riep, ze heeft nog drie jaren door moeten streven tot haar dood, kinderen we hadden voor jullie een eigen huis, waar je moeder zich zo voelde thuis, maar door schenden van de rechten is het ontnomen door eerlijke tegenover je medemens.
  Dat is de Koninklijke onderscheiding die eerlijk zijn en aan de regels van de wet houden, worden alles ontnomen. en die er van onthouden verkrijgen de Koninklijke onderscheiding. Maar kinderen jullie Moeder mijn allerliefste vrouw heeft als een martelaar afscheid moeten nemen van dit bestaan. Om dat de rechten werde geschonden van het fundament en geen gelijkwaardigheid moest je moeder mijn allerliefste vrouw tot de dood in de strijdt.
  Kinderen zolang ik hier nog ben, zal ik tot mijn dood voor gerechtigheid streven,want je moeders en je vaders wens was om jullie wat mee te geven, we hebben ons veel onthouden om voor jullie toekomst perspectief te waarborgen, maar kinderen het heeft helaas niet zo mogen zijn. jullie weten kinderen de inhoud van jullie ouders tranen en het niet mogen leven maar overleven elke dag 12,5 jaren lang staat op de site dbwa.info En onze hoop wat ons is overkomen niet meer degene die we achter laten.
  ik ben mijn beste vriendin verloren.
  Waar ik het jawoord aan heb gegeven.
  We hebben voor vele samen doen streven
  voor hun angst pijn en verdriet
  Maar als je inzet voor je naaste
  kinderen reik nooit je handen aan je naaste
  Want je weet, je komt in terecht in een Ware Hel
  En onschuldig in de cel
  ja je wordt in de Naam van de Koning door leugens van haar dienaren als ontnomen.
  Kinderen we hopen als ouders dat jullie niet zal overkomen.
  Kinderen witte rozen had ik uitgekozen
  Voor jullie moeder mijn allerliefste vrouw
  Ja je vader is je moeder gebleven tot haar dood trouw.
  Nu ligt ze kil/stil en koud omringd met kaarsen en die mooie rozen die ik voor haar heb uitgekozen.
  Daarna heb ik nog een woord gesproken toen is zij in as vergaan.
  Ja die nu dan omringd is met een kaars en bloemen die nu op mijn kast doet staan.
  Als mij lichaam ook stil is kil en koud.
  Dan is mijn taak volbracht.
  En dan wordt ik terug verwacht.
  Maar ik wil een ieder nog zeggen hoeveel ik van jullie houd.
  Er is een tijd van komen en gaan.
  Ja wij beiden zullen afscheid moeten nemen met een zee van een traan door het schenden van het recht, door 12,5 jaar onschuldig te hebben gemoeten al in gevecht.
  Er is een tijd van komen en gaan
  Maar jullie achterlatend met een inhoud van een zee van een traan.
  Kinderen nimmer zijn we geloofwaardig geacht van het fundament tot de hoogste macht wat we hebben verwoord of hebben geschreven, daardoor hadden we 12,5 jaar al geen menswaardig leven. nooit behoeft in de landen te zeggen wij wisten nergens van, als men de inhoud in de landen vernemen dan vragen ze zich af hoe dat onmenselijke wat we hebben moeten door maken tot de dood toch kan. In de 12,5 jaren hadden we zoveel wonden van onze naaste kunnen helen maar we kregen door onze ware hel de kans voor niet.
  Elke dag vragen ze nog naar mijn reikende hand, in ons eigen Vaderland omdat de reikende hand onthouden wordt, hierin kan men zien dat het aan menslievenheid er in ons Vaderland echt aan schort.

 11. 10 juli 2010

  Politie/OM Kennemerland brengen minder verdachten voor rechters.

  Marleen Bath Ggz Nederland: rechter legt straf op en wij beslissen of daar TBS bij komt.
  Dus nadat je mensen opsluit(Ggz bekende mengelezimmer)
  gaan ze diagnose stellen.
  En zo lopen de nieuwe Ggz kampen vol.
  a euro 500 per cel per dag.
  De psyche-hater die net zoals in 1940 1945
  op de stoel van de rechter gaat zitten.
  Deze diagnose stellingen gelden niet voor:
  Verkrachters zoals de Zwembad pedo, Sander Vreeswijk
  en alle andere moordenaars en verkrachters.
  Want daarvan zegt Ggz Nederland op voor hand
  dat ze deze(mensen kunnen genezen)
  Zoals Finkesieper werd veroordeeld tot vier jaar voor verkrachting houdt Ggz Nederland het op onzedelijk handelen( citaat Peter Hanneman uit Overveen.)
  En niet te vergeten ook niet behandelen intern maar ambulant want deze gedrochten vormen geen gevaar voor de samenleving.
  Ggz kamp voor politieke gevangenen anno 2010

  Gepke de Leef Haarlem

 12. Mengele de grondlegger van de huidige Ggz.
  Overleden 1986 na riant leven.
  Boeken geschreven onde de vs naam Dr Green.
  Familie van Mengele maakt nog steeds de pillen
  op befehl van Mengele(Duitsland).
  DSM 45 psyche-haters wie niet ziek is maken wij ziek.

 13. Zo en nu na het daklozen tellen ook even het Eichmann
  dossier openen.
  Zodat we weten hoeveel kinderen van de NL nazi’s
  nu nog in het bestuur van Nederland zitten.
  Zoals ze bij de politieakademie zeggen:crimineliteit
  zit in de genen.
  Dus verlos de burger van deze vernietigers van de
  moeder aarde en haar bewoners

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *