Marokkaanse criminelen bestaan niet

In Nederland leven Marokkanen. En criminelen. Sommige criminelen zijn van Marokkaanse afkomst. Maar wat hebben die twee eigenlijk met elkaar te maken? Marokkaanse criminelen bestaan niet. There. I said it.

Horden deskundigen buigen zich dagelijks over de reden voor crimineel gedrag. In hun oordeel zit wel iets van een soort gezamenlijke deler. Mensen die misdrijven plegen zijn Bad (‘gewoon’ slecht), Mad (gestoord) of Sad (gevormd door de omstandigheden).

Helaas zijn we er daar nog niet mee. De drie ‘hoofdgroepen’ lopen meer dan eens door elkaar. Mensen met een stoornis hebben soms de omstandigheden niet mee. Of ontwikkelen een gebrekkig geweten juist door die stoornis of de slechte omstandigheden waarin ze leven. Geef een jongen met beperkte intellectuele capaciteiten een slechte opvoeding en weinig scholing en je hebt al snel een levensgroot probleem. Daar hoef je geen Marokkaan voor te zijn.

Die dynamiek kent geen etnische oorsprong. Een blanke jongen in een achterstandswijk in Leeuwarden kampt wat dat betreft met dezelfde problematiek als een Marokkaan in Amsterdam-West.

Maar goed. De cijfers. De gevangenissen in Nederland zitten toch vol Marokkanen? Nou, dat valt heel erg mee. Afhankelijk van hoe je de definitie ‘Marokkaan’ hanteert (ben je nog Marokkaan als je hier geboren bent?) tussen de 5 en 10% van de totale detentiepopulatie.

De berekening van het percentage is een beetje tricky. Want wanneer ben je Marokkaan? Volgens het CBS ben je dat al als een van beide ouders in Marokko geboren is. Bij die 10% gaat het dus ook om jonge verdachten die helemaal niet in Marokko geboren zijn, maar bijvoorbeeld een kind zijn van een Marokkaanse vader. Op een schommelende dagelijkse gevangenispopulatie van rond de 10.000 hebben we het dus over 500 tot 1000 stuks. Alleen al in Amsterdam wonen 70.000 Marokkanen. In Nederland ruim 360.000.

Oververtegenwoordiging

Is er dan niets aan de hand? Jawel. Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd als het gaat om de ruimere cijfers. Getallen die iets zeggen over vervolging, alternatieve straffen en arrestaties. Ongeveer de helft van de Marokkaanse jongens tussen de 16 en 23 jaar kwam ooit in aanraking met de politie. En dat is een probleem.

Maar ook hier zijn wel wat nuances te maken.

Misdaadcijfers zeggen niets als je de werkelijkheid er achter niet meeneemt. Zo mogen de Nederlandse jongeren zichzelf ook niet al te hard op de borst kloppen. Een kwart kwam in aanraking met de politie. Daar komt bij: jongeren met een sociale achterstand in dichtbevolkte stedelijke gebieden gaan consequent vaker in de fout. Uitgerekend de gebieden waar in verhouding meer Marokkanen wonen. Gecorrigeerd voor die elementen komt de groep ‘foute’ Marokkanen al een stuk dichter in de buurt van ‘foute’ Nederlanders.

Oké. Dan is het dus een ‘cultuur’ of ‘ras’probleem? De ‘aard’ van de Marokkanen? Als dat zo is, dan hebben we een probleem. Want hoe verklaren we dan het gegeven dat meisjes en ietsje oudere Marokkanen dan weer niet massaal opduiken in de misdaadstatistieken? En hoe kun je eigenlijk wijzen naar een specifieke cultuur als de Marokkaanse overlastjongeren waar we het over hebben in overwegende mate nog nooit een voet in Marokko hebben gezet? Als je geboren en opgegroeid bent in Amsterdam-West, welke cultuur neem je dan mee? Is dat dan de opvoeding van je ouders die niet massaal opduiken in de misdaadstatistieken?

Als rechtbankverslaggever duurde het voor mij niet lang om vast te stellen dat misdaad geen etnische oorzaak heeft. En geen kleur. Mensen plegen misdrijven omdat ze niet mee kunnen of willen komen in de maatschappij. Doelloos op straat hangen. Omdat ze verslaafd zijn aan middelen. Of niet de opleiding hebben om zelf legaal geld te kunnen maken.

En wat als we op die manier kijken naar Marokkanen?

Het percentage werkloze Marokkanen is ongeveer drie keer zo hoog als het percentage werkloze autochtonen. Marokkanen scoren bovendien rond de vier keer zo hoog als het gaat om lage inkomens. En met de opleiding is het al niet veel beter. Marokkanen komen opvallend vaak niet verder dan het basisonderwijs. Bijna vier keer zo vaak als autochtonen

Duidelijke cijfers

Dat zijn duidelijke cijfers. Marokkanen zitten nog te veel in de bijstand of in de lage inkomens met veel te lage opleidingen. Hoe je het ook wendt of keert, ook in de ‘blanke’ criminaliteit is dit gegeven een zeer grote ‘stimulans’ voor grensoverschrijdend gedrag.

Marokkaanse jongeren die crimineel gedrag vertonen bestaan en ze doen het slechter dan autochtone jongeren. Dat is helaas een feit. Die problematiek kent echter heel veel oorzaken, zoals hierboven geschetst. De Marokkaanse afkomst is daar niet één van. De directe verbinding tussen ‘Marokkaans’ en ‘crimineel’ is niet te maken.

En dan heb ik nog een gegeven voor u. Nederland telt 2% Marokkanen. Als zij cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn. Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.

Ik weet het. Dit is geen boodschap die je politiek kunt verkopen.

Maar het is wel waar.

Criminele Marokkanen bestaan. Maar Marokkaanse criminelen niet.

PS

Dit verhaal verscheen op 25 maart eveneens in NRC Next.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt me ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

140 reacties

 1. Mooi onderbouwd betoog, eens een keer niet alleen maar emotioneel (of die emoties nu sociaal of discriminerend zijn, een emotioneel betoog werkt enkel tegen-emoties in de hand en voor je het weet zit je in een onderbuikgevecht).

  Overigens: dat zoveel Marokkaanse jongeren in aanraking zijn geweest met politie (t.o.v. Klaasjes-zonder-tintje) heb ik altijd geweten aan attention bias van die politie: zij verdenken Marokkanen eerder van een gepleegd feit.
  Dat kan ik trouwens niet staven: geen feiten dus. Wel werk ik veel met jongeren (eerste en tweede generatie allochtonen) en hoor ik van hen dat dit vaak voorkomt. Ze worden vaker en sneller ondervraagd. (Of os dit mijn en hun attention bias??)

 2. Als we dan toch met nuance bezig zijn (top, Chris), moeten we natuurlijk ook bekijken in hoeverre de omstandigheden waar de Nederlandse Marokkanen, met name de jongens, in zitten zelfgekozen zijn. We kunnen wel zeggen dat Marokkaanse jongens vaker werkloos zijn, of hun school niet afmaken, maar waar komt dat dan door? Welk deel is cultuur en discriminatie, welk deel nalatigheid?
  Ik heb lang geleden voor die klassen gestaan en toen was het verschil in mentaliteit tussen de Marokkaanse jongens en meisjes overduidelijk. De meisjes hoorden altijd bij de topleerlingen, zeker in gedrag, de jongens… tja.
  Ik snap heus dat de jongens zich eigenzinnig gaan gedragen als ze zoveel in de schoenen wordt geschoven, maar een deel van het statistieken mogen ze zich toch best aantrekken?

 3. ” En met de opleiding is het al niet veel beter. Marokkanen komen opvallend vaak niet verder dan het basisonderwijs. Bijna vier keer zo vaak als autochtonen”

  Hier mag naar mijn mening ook wel een goed onderzoek naar gedaan worden.
  Ikzelf ben van Marokkaanse afkomst en heb op de basisschool altijd te horen gekregen dat ik het Atheneum nooit aan zou kunnen (MAVO was beter). Ik heb zelf het geluk gehad dat ik hoogopgeleide ouders heb die zeer oplettend waren in die tijd waardoor ze zoals mijn vader toen zei “niet in de val zouden trappen” dit geldt ook voor mijn zusje en mijn broertje daar hebben mijn ouders ook altijd voor moeten vechten.
  Momenteel doe ik een universitaire opleiding. Mijn zusje doet atheneum en mijn broertje gymnasium.

  Wat was er van ons terecht gekomen als onze ouders niks van het onderwijssysteem afwisten?

 4. Waar de baby geboren wordt, bepaalt voor een groot deel zijn/haar toekomst. Diezelfde Marokkaanse crimineel geboren in een warme liefdevol gezin en een omgeving die hem gelijke kansen geeft als mens, zal ook statistisch aan het doorsnee gemiddelde voldoen.
  Het zijn de vruchten die we planten!

 5. Goed, verhelderend stuk. Met een kleine aantekening over het volgende citaat.

  “Als [Marokkanen] cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn. Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.”

  Dat is een valse dichotomie. De juiste tweedeling (aan de hand van je percentage) zou zijn: “Marokkanen en niet-Marokkanen.” En niet elke niet-Marokkaan is een autochtone Nederlander.

 6. (Oeps, ik zie “de rest en de autochtone Nederlanders” staan. Maar dan vind ik “en dat zijn wij” dan weer suggestief tegenover de Marokkanen gezet.)

 7. Er zijn 3 soorten leugens leugens grove leugens en statistieken.iedereen googelt tegenwoordig de statistieken die ze nodig hebben bij elkaar. Totaal niet overtuigend.

 8. Geen goed betoog! Het probleem van de Marokkanen is niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Belgie. Ook in Marokko zelf!

 9. Er is denk ik wel een indirect causaal verband bestaat in de oververtegenwoordiging van Nederlanders met een Marokkaanse afkomst in de bijstand en misdaadstatistieken. De variabele beeldvorming moet in beschouwing genomen worden (of negatieve beeldvorming, of discriminatie). Zou het verband niet zo kunnen zijn: negatieve beeldvorming leidt tot uitsluiting ( bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt) leidt tot crimineel gedrag/bijstand ontvangen? Dit geldt ook voor andere bevolkingsgroepen, maar negatieve beeldvorming richt zich al jaren op allochtonen van Marokkaanse afkomst.

 10. Zijn er gegevens voor welk delict die 50% jongens tussen 16 en 24 in aanraking zijn gekomen met de politie? Vaak is het feit dat iemand rondhangt op straat al genoeg aanleiding. Zeker als er nog gebiedsgerichte bepalingen gelden (samenscholingsverboden, verbod je in een portiek te bevinden). Het niet bij je hebben van je ID kan ook reden zijn om iemand te arresteren en vast te zetten. Ik zou graag verder gespecificeerde cijfers zien. Ja hier zit een probleem maar dat is niet alleen een probleem van de jongeren zelf, noch van hun opvoeding en scholing. Het is ook een probleem wat politiek, politie en ‘de brave burgers’ zich mogen aantrekken. We kunnen mensen niet de publieke ruimte ontnemen, we kunnen wel bepaald gedrag daar eisen en dat gedrag kan je positief stimuleren. Dat lijken we vergeten te zijn als maatschappij. We criminaliseren het ‘doelloos rondhangen’. Zijn er ook cijfers van hoeveel politie-inzet er is op het (al dan niet pro-actief) bestrijden van hangjongeren?

 11. @diederikferrari: de leugens zitten niet in de statistiek zelf, maar in de betekenis die je er aan schenkt. Tenzij je het CBS een leugenachtige organisatie acht. Het is in Nederland kinderlijk eenvoudig om het aantal Marokkaanse-Nederlanders in de bijstand op te zoeken. Dat zijn exacte cijfers.

  In dit blogje kun je eveneens de interpretatie van de cijfers zien. Misschien is het aardig om daar wat over te zeggen.

 12. Fijn om dit te horen. Als je categorisch wordt afgewezen in de maatschappij omdat je anders bent, levert problemen op. Ik hou niet van dat gezeur over DE buitenlanders. Het zijn mensen en daar zitten leuke en minder leuke mensen tussen.

 13. het is idd niet verstandig om crimineel gedrag aan een bevolkingsgroep te hangen….. maar van muggen heb ik ook meer last van van ander vliegend spul… en daarom probeer ik ze buiten te houden… niet omdat alle muggen steken, maar omdat ik er meer last van heb dan van andere vliegers…..
  Ik heb alle verstand en begrip voor de redenaties en politieke correctheid.. maar je kop in het zand steken voor de werkelijkheid (die klaarblijkelijk niet iedereen zo ervaart) is ook niet handig.

  en mijn moeder, zus, vrouw worden nu eenmaal vooral door niet-westerse jongeren vaker met hoeren vergeleken.. die trend herken ik wel… en dáár heb ik last van, niet van hun afkomst..

 14. Laat alle nuanceringen (hoe terecht oook) niet de reden worden van het wegkijken van het probleem…want een probleem is het toch wel (zie bijv. de reactie rock in the burning). Zo wordt het ervaren en dat is hun werkelijkheid……..Het niet aanpakken hiervan zal tot een verdere 2-deling in onze maatschappij leiden, onvermijdelijk. Dus ook hierop actie !!

 15. Voor een eerlijker beeld zou je moeten meenemen hoe vaak iemand in aanraking is geweest met de politie. Een jongere die een enkel vergrijp pleegt wordt in dit stuk gelijkgesteld met draaideurcrimineel. Van die laatste heeft maatschappij uiteraard veel meer last.

  “Nederland telt 2% Marokkanen. Als zij cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn.”

 16. Dit is op orientalnights herblogden reageerde:
  ” Die dynamiek kent geen etnische oorsprong. Een blanke jongen in een achterstandswijk in Leeuwarden kampt wat dat betreft met dezelfde problematiek als een Marokkaan in Amsterdam-West.

  Maar goed. De cijfers. De gevangenissen in Nederland zitten toch vol Marokkanen? Nou, dat valt heel erg mee. Het cijfer schommelt zo rond de 5%. Op een schommelende gevangenispopulatie van rond de 10.000 hebben we het over ongeveer 500 stuks. Alleen al in Amsterdam wonen 70.000 Marokkanen. In Nederland ruim 360.000.”

  […]

  ” En dan heb ik nog een gegeven voor u. Nederland telt 2% Marokkanen. Als zij cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn. Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.

  Ik weet het. Dit is geen boodschap die je politiek kunt verkopen.

  Maar het is wel waar.

  Criminele Marokkanen bestaan. Maar Marokkaanse criminelen niet.”

 17. artstikke mooi artikel, maar ik vraag me af of de schrijver ervan zélf is opgegroeid in achterstandswijken, zoals in Den Haag… Marokkaanse criminelen, criminele Marokkanen, ik zie het verschil niet, wat ik wel met mijn eigen ogen heb gezien is dat deze groepen érg veel problemen geven. En dan hebben veel van deze jongeren écht wél een goed leven, er is wél mogelijkheid voor werk, goede scholing etc. Zij kiezen zélf voor het slechte pad. Heel erg leuk dat wanneer deze jongeren ouder en volwassen worden minder slechte dingen uitvreten, maar ondertussen is er in de jeugd erg veel nare dingen uitgevreten en staat de volgende generatie klaar om diezelfde “kwajongensstreken” dunnetjes over te doen, zo niet te overtreffen. Nu wordt de term “kwajongensstreken” gebruikt, en in een artikel of blog staat dat interessant en liefkozend maar we hebben het wel over berovingen, men wordt van zijn fiets af geslagen voor de fiets en zijn slippers (zelf van dichtbij mee gemaakt) kinderen van 10 krijgen een mes op de keel, kinderen van dezelfde leeftijd worden beroofd, geslagen en bedreigd voor hun step of fiets, vrouwen worden op straat mishandeld en in auto’s getrokken en men durft gewoon de politie niet te bellen uit angst voor consequenties. Dit zijn maar een paar “kleine” voorbeelden die bijna dagelijks voorkomen en ook gewoon onder je neus gebeurd. Vreemd is wel, als deze groep, volgens de percentage van de blogger, zo klein maar is, waarom zie ik niet andere groepen op straat hetzelfde doen? Althans, niet is een groot woord, maar dan zou dat nóg meer voor moeten komen, aldus de statistieken.
  Deze Marokkaanse criminelen of criminele Marokkanen (geef het beestje maar een naam) zijn een erg groot probleem! *there! I said it!* Helaas geven zij de goede/normale (gelovigen) Marokkanen bij veel (kortzichtige) mensen een slechte naam. Gelukkig zijn deze goede mensen óók in grote getallen aanwezig.
  Nog een kleine aanvulling; ik vraag me nog steeds af of de schrijver van deze blog zijn gedachtes baseert op cijfertjes die opgeven zijn door een overheidsorgaan (dezelfde overheid waarin ik mijn vertrouwen verloren heb) waarbij ik vraagtekens zet en mijzelf afvraag hoe betrouwbaar deze statistieken zijn. Heeft de schrijver van deze blog een veilig en mooi leven gehad waar hij op een veilige afstand zijn mening heeft kunnen vormen op basis van cijfertjes door andere gegeven? Of heeft hij een aantal jaar tussen deze groepen geleefd? Was hij een buurman van één van de jongeren die een senior van rond de zestig uit heeft gescholden voor “kanker hoer” alleen maar omdat zij wat heeft gezegd over het spugen op de grond? Ik vraag me af of al die zogenaamde intellectuelen, die alles wat Geert Wilders doet veroordelen, nog dezelfde geloofsovertuigingen hebben als zij dit soort dingen dagelijks mee maken. Als zij dit soort zaken zélf, aan den levende lijve ondervinden. Als het hun moeder is die voor niets uitgescholden wordt, als het hun zusje is beroofd en betast word, als hun broertje mishandeld en beroofd wordt, Ik denk het niet…
  Heel mooi hoor, die cijfertjes, maar theorie en praktijk zijn twee totaal verschillende dingen.
  Ik zeg niet dat alles wat Geert Wilders doet goed is, integendeel, hij slaat véél te ver door. Maar heel soms durft hij dingen te zeggen en dan denk ik, ja hij heeft gelijk. Meestal niet hoor.
  🙂

 18. volgens mij is de “stigmatisering’ ook van groot belang. In de 90-er jaren luisterde ik regelmatig naar de politiescanner. Héél vaak hoorde je dat na een overtreding of misdrijf naar een “Marokkaans type” gezocht werd. In de avond of nacht is iedereen al wel een beetje donkerder en vanuit het raam aan de overkant is niet te zien of iemand uit Italië, Tunesië, Friesland of Limburg komt. Vervolgens hoorde je dat in de omgeving alle iets donkerder jongens (vaak Marokkanen) werden aangehouden en gescreend. Tja op die manier komen wel heel veel Marokkanen in aanraking met de politie. Is het een blank Europees type dan worden niet alle Europees uitziende mannen hierop aangekeken, aangehouden en gescreend. Dat zorgt er wel voor dat je flink de balen krijgt van het continu aangehouden en gescreend worden. En dat kweekt ook onverschilligheid of juist verzet hiertegen, een grote mond of een middelvinger of erger!
  Later mocht er niet meer van ‘Marokkaans type’ gesproken worden en werd het Naffer (Noord Afrikaans) Wat alles er echt niet veel beter op maakte! Dit stukje geschiedenis wordt vaak vergeten.

  Is er iets gebeurd en is er een iets donkerder uitziende jongen bij betrokken dan zien mensen niet waar hij precies vandaan komt en al kom je uit Irak of Soedan….. voor de toeschouwer is het snel ‘een Marokkaan”. Hoe komen zij van dat stigma af???

 19. Geert toch het is zo simpel allemaal.
  Je gaat wel op sommige vlakken slim te werk.
  Verdeel en Heers…….dat doe je uitstekend.
  Al die vrienden van je die vertrokken zijn beginnen allemaal een eigen partij en die snoepen allemaal wat zetels en dan komt het…..
  Jij zal dan gaan samenwerken met al je ex pvv vrienden die je nu zgn verlaten hebben.
  Verdeel en Heers!

  Je doet het op dat vlak uitstekend
  Ps hou de Marokkanen gewoon een spiegel voor…….

 20. “Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.” Het lijkt mij sterk dat er in Nederlandse gevangenissen alleen Nederlanders en Marokkanen vanstzitten. Verder mooi stuk!!

 21. Wat jammer Chris dat jij niet tussen de verslaggevers stond tijdens de tenenkrommende persconferentie van Wilders, waar hij weer op demagogische wijze goochelde met cijfers en mijn collega journalisten niet in staat waren tot scherpe vragen!

 22. Je bent 37
  Je woont 34 jaar in Nederland
  Je hebt basis school gedaan
  Je hebt mavo gedaan
  Je spreekt Nederlands Engels Duits.
  Je bent Marokkaan
  Je hebt al jaren lang een vaste baan
  Je krijgt oproep voor inburgering cursus
  Verplicht………

  Dat is de realiteit
  Waar Marokkanen in leven.

  Kijk hoe Marokkanen als outkast worden behandeld

 23. Toch vreemd dat uit onderzoek blijkt dat in Den Haag het aantal Marokkaanse jongeren die met justitie in aanraking komt 10% hoger ligt dan bij andere groepen. De politie Amsterdam vorige week heeft gewaarschuwd dat er groepen jonge Marrokaans criminelen zijn die in het zware werk zitten. Zware wapens gebruiken en meer mishandelingen. Kijk naar die liquidatie enkele maanden geleden. Ik zou je bronnen misschien beter uitzoeken.

 24. Trouwens alle criminelen bij opsporing verzocht en die op Facebook voorbij komen gaan eerst door de make-up. Voor het noord Afrikaanse uiterlijk.

 25. Als we mensen die in Nederland worden geboren van meet af aan als niet-(helemaal-)Nederlanders gaan behandelen, of zelfs bij voorbaat als k**marokkaan o.i.d. bestempelen, dan kan ik het die mensen niet helemaal kwalijk nemen dat ze zich ernaar gaan gedragen, want wat heeft het voor zin tegen constante vooroordelen aan te vechten. Levenslang “niet een van ons”; waar hoor je dan thuis?

 26. Zo zonde dat een paar criminelen ervoor kunnen zorgen dat een hele Nederlandse bevolkingsgroep in een zo kwaad daglicht kunnen zetten.

 27. Chris,

  Onderstaande moet inderdaad aangepast worden in je column . Turken, Surinamers, Polen, Chinezen etc. etc. zijn niet autochtone nederlanders.

  Goed, verhelderend stuk. Met een kleine aantekening over het volgende citaat.

  “Als [Marokkanen] cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn. Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.”

  Dat is een valse dichotomie. De juiste tweedeling (aan de hand van je percentage) zou zijn: “Marokkanen en niet-Marokkanen.” En niet elke niet-Marokkaan is een autochtone Nederlander.

 28. Enkele kanttekeningen:
  A) hoe zit het met de in- en exclusiecriteria betreft autochtoon en allochtoon?
  B) vaststellen dat etniciteit geen invloed heeft op de misdaad. Kan dat niet onderhevig zijn van bias door perceptie, politieke overtuiging en de gebruikte cijfers?
  C) als 2% van de Marokkanen 10% van de misdaad doet, betekent het nog niet dat de overige 90% door autochtonen is gedaan.

  Het artikel rammelt aan alle kanten en ben zeker niet overtuigd.

 29. Oké mee eens. Maar laten we dan wel alle crimineeltjes harder aanpakken, van welke komaf dan ook. Als ik zo af en toe die grote bekken zie in zo’n programma als Wegmisbruikers, dan jeuken mijn handen. En dan zie ik ook een veel te softe handhaver. Tegen de auto en een paar dagen brommen zou ik zeggen. Dat hoef je in onze omringende landen echt niet te flikken. ‘Ze’ krijgen hier veel te weinig tegengas. Dat is het probleem en dat heeft inderdaad niets te maken welk kleurtje de etterbak heeft. En als we dat nou eens regelen, dan hebben we geen demagogen meer nodig.

 30. Ik volg het helemaal, maar ik snap het onderscheid “Marokkaanse crimineel” / “Criminele Marokkaan” niet…

 31. Vind dat het stuk van Badryouyou, ondanks dat het niet zo gelikt geschreven is als jouw stuk, veel meer de issue raakt dan al die statistieken die aardig subjectief zijn. Denk dat de meeste mensen die het over het Marokkanenprobleem hebben, doelen op de respectloze straatschoffies, tasjesrovers, etc. en niet op de 500 criminele drugsdealers of moordenaars.

  De oorzaak is duidelijk omschreven hieronder, nota bene door een Marokkaan. Dus als je echt iets nuttigs wilt doen, schrijf dan een stuk met hulp van Badryouyou en zorg dat daarover, over die opvoeding in die cultuur van de Marokkanen hier, een maatschappelijke discussie op gang komt, bovenal bij de Marokkanen zelf. Als dezelfde, al dan niet bekende, Marokkanen de aangifte tegen Wilders kracht bij willen zetten, dan moeten ze ook deze discussie gaan voeren binnen de eigen gemeenschap. Het gaat hier niet om de uitspraken van Wilders, het gaat er hier om, dat de oorzaak aangepakt wordt, waarom Wilders toch een berg stemmers heeft en dat is echt niet omdat die puur racistisch zijn. Dat zijn de mensen die met een boog om de Marokkaanse hangjongeren lopen, dat zijn de vrouwen die wel eens voor “kankerhoer” uitgemaakt zijn door een 12-jarig Marokkaans straatschoffie, dat is het lesbische stel dat weggepest wordt uit een wijk door diezelfde jongeren. Dan kan je met statistieken de boodschap brengen dat die niets meer of minder doen dan de anderen, maar een niet negeerbaar deel van de NL bevolking denkt daar anders over. Dus de oorzaak moet aangepakt worden en een begin is de maatschappelijke discussie over dat probleem.

  http://badryouyou.wordpress.com/2012/12/12/probleemmarokkanen/

 32. Mijn zoons hebben, idd op grond van hun (overigens niet-Marokkaanse) afkomst een Arabisch voorkomen. Een van hen is van de week onschuldig enkele dagen vastgehouden op grond van dat Arabische voorkomen. @D

 33. Pingback: Voor onze Yous | wanda politica

 34. Een ding moet duidelijk zijn, als je je niet kan gedragen in een gast land ga dan lekker naar je eigen land (voor mensen met een buitenlands paspoort) om te rellen .

 35. mensen mensen doe toch eens normaal, de meeste hebben ons al voorbij gelopen met hun opleidingen het zijn gewoon nederlandse marokanen of turken , ik werk al zeker 37 jaar met ze en met plezier.
  natuurlijk gebeurt er wel eens wat maar ga je zelf nu eens na ben je zelf nooit jong geweest

 36. Van harte gefeliciteerd met deze blog heer Klomp. Al jaren irriteert het mij dat het geroep van Wilders c.s. blind wordt overgenomen. Nuances zijn echter op zijn plaats.

  Het is waar dat Marokkanen zijn oververtegenwoordigd en ook als je rekening houdt met leeftijd en sociaal-economische achtergrond dan nog is het hoger dan van autochtonen.

  Bij criminaliteit denkt men vaak -zie ook reacties hier- aan geweldsmisdrijven. Daar horen echter ook bijvoorbeeld winkeldiefstal bij. Dit is de lijst van 2012:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81947NED&D1=0-26&D2=0-2&D3=0-2&D4=1,5&D5=l&HDR=G4,G3,G1,G2&STB=T&VW=T

 37. Misschien moet de media wat meer aandacht besteden aan positieve bijdragen van Marrokanen in de Nederlandse samenleving. Dit zal op langere duur een positief effect hebben op Marrokaanse jongeren.

 38. Misschien moet de media meer aandacht geven aan positieve bijdragen van Marrokanen aan de Nederlandse samenleving. Dit zal op langere duur ook een positieve uitwerking hebben op Marrokaanse jongeren.

 39. Ik heb moeite met het woord Marokkanen… Hoe lang blijf men onderscheid maken tussen mensen?!

  Iemand waarvan zijn/haar ouders hier geboren zijn, die hier zelf geboren is, die hier kinderen heeft gekregen, hier leeft, hier gestudeerd heeft, hier werkt en ook een Nederlandse paspoort heeft…

 40. Beste schrijver,

  U hebt iets geschreven waar ik ook al heel lang van overtuigd ben. Wanneer gaan foccussen op betere scholing, werk en huisvesting van deze lagere sociale klassen, zal dit probleem voor een groot deel opgelost worden. Want wanneer deze jongeren betere kansen krijgen in onze maatschapij in plaats van niet redelijke vooroordelen zullen zij het beter gaan doen en minder in aanraking komen met justitie.

  U heeft voor mij gevoel alleen 1 foutje gemaakt. In de laatste alinea zegt u dat de marokaanse gemeenschap op zijn hoogst voor 10% van de problemen verantwoordelijk kunnen zijn en dat de rest (90%) voor de autochtonen is. Dit klopt natuurlijk niet. Je vergeet namelijk de rest van de alochtonen bevolkinggroepen in dit plaatje.

  Ik hoop dat een grote groep in Nederland gaat inzien dat het niet helpt om alochtonen te discrimineren als zij vaker overlast veroorzaken dan autochtonen. Het helpt wel wanneer je deze mensen eerlijke kansen op goede toekomst geeft.

 41. @davedh
  De dingen die jij mee maakt dagelijks zoals je zelf beweert maak ik niet mee, en bij mij in de wijk wonen ook veel Marokkanen. Het beeld dat je dus schetst met je tekst is dus ook relatief. Het CBS wat betreft cijfers niet vertrouwen is een keuze, dat maakt nog niet waar dat de cijfers in werkelijkheid ook niet kloppen.

  Daarnaast ben ik zelf van Marokkaanse afkomst, geboren en getogen in Leiden. Ik ben het zat om vaker te moeten solliciteren dan pietje of henkie. En natuurlijk snap ik de vooroordelen wel, maar ik ben een individu, ik ben geen groep en ik behoor niet tot “de groep” (welke percentage die ook mag bevatten) waar men overlast van heeft, en zou het daarom ook op prijs stellen om niet zo behandeld te worden. Goede moeten onder de kwade lijden hoor ik men al denken, maar ook dat is een keuze, een keuze waar mij een bepaald onrecht word aangedaan die ik niet verdien. Constant aangesproken worden op het geen een andere Marokkaan fout doen…even serieus, hoe zal jij het vinden als ik je altijd zou behandelen als een Pedofiel?

  En niet omdat Nederlanders zo oververtegenwoordigd zijn als het gaat om pedofilie (ik ken de cijfers niet persoonlijk), maar slechts gebaseerd op een vooroordeel…

  Men moet kijken naar de oorzaken en vervolgens de problemen verhelpen, Men moet zich niet blind blijven staren op de negatieve uitkomsten van de oorzaken.

 42. De hoeveelheid Marokkanen die als bijstandstrekkers worden aangeduid zijn vooral deze…

  De gastarbeiders die in de jaren 60 hiernaartoe werden gehaald door WIlders z’n VVD, hebben nu net te weinig pensioenopbouw en krijgen er daarom een paar tientjes per maand bij uit de bijstand.

  Voila.
  Wilders sprak van Marokkanen die crimineel zijn of in de bijstand zitten… (abjecte vergelijking trouwens). Maar dat zijn de mensen die keihard hebben gewerkt om onze troep op te ruimen, dus.

 43. Marokkaanse criminelen bestaan wel degelijk en heus niet alleen in Marokko,Marokkaanse hasj komt echt uit Marokko compleet met echte Marokkaanse drugshandelaren met verblijfsvergunning etc. na 5 jaar krijgen ze een NL paspoort en hebben ze er twee.

  Veel mocro’s van rond de 25 zijn geboren en deels opgegroeid in Marokko,een derde generatie mocro in NL is een uitzondering geen regel,in 30 jaar tijd ook nogal onmogelijk.De meeste mocro’s in NL zijn het gevolg van gezinshereniging van de afgelopen decennia,en niet omdat we ze nog nodig hadden als laagopgeleide gastarbeider.

  Ook geven deze fijne mensen altijd aan Marokkaan te zijn en twee paspoorten te bezitten en spreken ze over die Hollanders waarbij Hollander als een minderwaardig soort mens word gezien,en terecht,je kan ze tenslotte alles wijsmaken.Je mag ze discrimineren hoer en homo’s noemen en dan nog komen ze voor je op,die blanke Hollanders van een bepaalde politieke signatuur.

  Jullie worden bedankt,het was weer heel fijn om allah akbar schreeuwende jongeren door de buitenwijken van mijn dorp te zien omdat de Gutmensch hun dat recht geeft en ze feitelijk daarbij aanmoedigen.

  Blanke mensen die tegen racisme demonstreren(alsof mocro zijn een ras is)laten toe dat er met jihad vlaggen gezwaaid kan worden http://tinyurl.com/p43tsmd .Vind je het gek dat ze Nederlanders als minderwaardig zien en niet alleen dat stelletje idioten dat loopt te demonstreren?

  Minder Marokkanen is prima,als je een verblijfsvergunning hebt geen werk maar wel een uitkering,is het helemaal zo’n vreemd idee niet om die niet te verlengen.Hetzelfde geld ook voor dubbele paspoorten zie het Nederlandse paspoort maar als “green card” zoals in de USA b.v. . Je misdragen is einde green card en het land uit.Die jihad vlagdrager http://tinyurl.com/p43tsmd tijdens die demonstratie vind ik een prima kandidaat daarvoor,een voorbeeld stellen heet dat in goed Nederlands.

  Je kwetst daar echt geen Marokkanen mee,Marokkanen zien de slechte ook liever vertrekken net zoals Nederlanders graag andere Nederlanders apart willen zetten in tuigdorpen omgeven door hoge hekken of nog liever willen verbannen naar Duivelseiland.

  @Appie,je kan het niet laten jezelf Marokkaan te noemen of van Marokkaanse afkomst,vroeger zeiden mensen dan mijn ouders komen uit Indie of uit Suriname of mijn vader is Surinaams of mijn moeder is Indisch,het lijkt misschien een klein verschil maar is het zeer zeker niet.

  Het is een mentaliteits verschil,waarom een zichzelf eerst als Marokkaan te zien mens aan nemen als je ook een gewone Hollander bruin,geel,groen of paars kan aannemen?In goed Nederlands zeggen wij “eigen schuld dikke bult”.Solliciteer gewoon onder de naam Piet en presenteer je als Hollander inplaats van Marokkaanse afkomst.

  “Al Qaida kent trouwens ook dit sollicitatieprobleem. Als je lid van die vriendenclub wilt worden, ben je, als je bijvoorbeeld Pim den Aantrekker heet, verplicht een islamitische naam te nemen. Maar heb je die, dan mag je in de hele wereld werk voor Al Qaida verrichten.” citaat Theodor Holman http://www.parool.nl/parool/nl/508/THEODOR-HOLMAN/article/detail/3611767/2014/03/12/De-een-is-een-vrouw-de-ander-heet-Mohammed-een-derde-mist-een-arm.dhtml .

 44. @Anoniem

  Die zijn ook constant in het nieuws, artiesten zoals Ali B, een hele rits uitstekende schrijvers, theatermakers, acteurs, de burgemeester van Rotterdam enz enz.

  Je moet het alleen willen lezen.

 45. @Jop Loos

  Drugsgerelateerd.. daar noemt u iets. NL kent de meeste autochtonen in buitenlandse gevangenissen van heel Europa, bijna allemaal vanwege drugs.

  En wie gebruiken die drugs? Autochtonen.

  U hebt kennelijk de aantallen in het artikel gemist.

  En Marokkanen kunnen geen afstand doen van hun Marokkaanse nationaliteit.

  Tot slot kennen we overal mentaliteitsverschillen, dat is een non-argument.

  Waar het om draait, is dat wij ze moeten laten integreren, net als invoegen op de snelweg. Als je geen ruimte biedt, is het boem!

  Of gewoon een vriendelijk groeten.

 46. @JopLoos
  “je kan het niet laten jezelf Marokkaan te noemen of van Marokkaanse afkomst,vroeger zeiden mensen dan mijn ouders komen uit Indie of uit Suriname of mijn vader is Surinaams of mijn moeder is Indisch,het lijkt misschien een klein verschil maar is het zeer zeker niet.”

  – Dat is niet een klein verschil maar geen verschil. Wellicht is het in jou hoofd wel een verschil maar dat heeft niks van doen met de werkelijkheid en/of met welke intentie ik het heb gezegd. Als je goed leest schijf ik ook; “ben ik zelf van Marokkaanse afkomst”. Naar mijn idee is dat het zelfde als zeggen “Mijn vader komt uit Marokko” oid.

  “Het is een mentaliteits verschil,waarom een zichzelf eerst als Marokkaan te zien mens aan nemen als je ook een gewone Hollander bruin,geel,groen of paars kan aannemen?In goed Nederlands zeggen wij “eigen schuld dikke bult”.Solliciteer gewoon onder de naam Piet en presenteer je als Hollander inplaats van Marokkaanse afkomst.”

  – Nou ik zal je vertellen waarom, omdat je namelijk met een persoon te maken hebt. De criteria om iemand in dienst te nemen zou niet afhankelijk moeten zijn zoals jij stelt of men zich zelf als Nederlander ziet of niet. En dat is ook exact de soort discriminatie waar men van moet kokhalzen.

  Mijn ouders komen uit Marokko en ik ben hun kind, ik stam af van twee lieftallige Marokkaanse ouders, ik zal nooit verloochenen wie ik ben. Dat jij wellicht niet kunt accepteren dat ik me zelf een Nederlander vind (en officieel ook ben) van Marokkaanse afkomst is denk ik dan toch meer een probleem bij jou dan bij mij. Alleen vervelend dat het dan vaak mijn probleem word gemaakt in de praktijk. En hoewel ik daar ook begrip voor heb is het toch onterecht zoals ik eerder al vermeld heb. Bij uitstek blijft, behandel mensen met respect die zij verdienen ongeacht welke kleur, ras, geslacht, geaardheid etc. etc. etc. Je bent als autochtone Nederlander (als je dat bent) echt niet beter ofmeer waard qua mens zijn. Dus hoort een ieder als gelijke behandeld te worden klaar!!

 47. Hoi Chris, beter CBS statistieken gebruiken dan “ik zie het bij mij op straat”. Als autochtone Nederlander groeide ik op in een witte achterstandswijk. Daar sloegen die autochtonen wel het racisme uit me. Zouden dat bijvoorbeeld Marokkanen zijn geweest, dan had ik vast wel last gehad van veel racistische gevoelens. Zo werken mensen: wat ik zie, is hoe het is. Als iemand van een andere groep me iets aandoet, komt het door die groep (en zijn het ook eikels). Is het mijn eigen groep, dan zijn het gewoon eikels (en zijn er vast begrijpelijke redenen). Hoe dan ook, rottigheid van je eigen groep werkt heel relativerend 🙂

 48. PS Chris, ik bedoelde bovenstaande als: goed dat je CBS statistieken gebruikt. Ik herlees het net en zie dat je het ook als vermaning kan zien

 49. @Appie,jij komt voort uit Marokkaanse ouders wonend in NL dat maakt jou tot iemand uit de Hollandse klei,accepteer dat nu eens gewoon, je bent op Hollandse grond gemaakt en dus Hollander geen Marrokaan,ook niet omdat je toevallig ook een Marokkaans paspoort hebt omdat een Koning in Marokko vind dat jij daar niet welkom bent als je alleen een Hollands paspoort zou hebben.

  Jij bent niet van Marokkaanse afkomst want JIJ komt niet uit Marokko,hoe moeilijk is dat?Je kan jezelf natuurlijk buiten blijven sluiten als een soort vooroorlogse Jood,maar je weet waar dat toe geleid heeft.

  Uit NL zijn vrijwel alle joden gedeporteerd zonder dat iemand daar een ruk om gaf,en de reden daarvan is dat joden zich als uitverkoren volk speciale wetten eisten voor zichzelf,Hollanders als niet kosher bestempelden eigen taal winkels en buurten synagoges etc. etc. antisemitisme was wijd verbreid in heel Europa.

  Nu zijn het de Islamieten die zich laten voorstaan op hun geloof en aparte wetten eisen,Hollanders zijn niet haram etc. etc. kortom de geschiedenis herhaalt zich.Moskee of Synagoge zijn niet welkom in west Europa en ook niet in Oost Europa.

  Jammer dat er geen Amerika meer bestaat waar we alle geloofs gekkies door de jaren heen naartoe verdreven hebben,twee geloven op één kussen daar slaapt de duivel tussen en is gewoon een waarheid als een koe.

  “Je bent als autochtone Nederlander (als je dat bent) echt niet beter ofmeer waard qua mens zijn. ”
  Raar verwijt van iemand die in Hollandse klei is gemaakt en geboren .

 50. PS het zogenaamde Amsterdamse accent en het bargoens(dieventaal) komen voort uit het Jiddisch,niets joods is islamieten vreemd.

  En ik mag dat zeggen,kijk maar naar mijn naam.

 51. Zo Geertje,
  Wel goed lezen hoor ! Kost iets meer tijd dan het braken van one-liners !!

 52. @Jop Loos, om er maar een paar uit te pikken; ‘De meeste mocro’s in NL zijn het gevolg van gezinshereniging van de afgelopen decennia,en niet omdat we ze nog nodig hadden als laagopgeleide gastarbeider.’ Ja, want toen we ze niet meer nodig hadden, zouden we ze, als de onmensen die ze zijn, natuurlijk ook nooit gezinshereniging hebben moeten geven. Het idee alleen al dat ook zij recht hebben op een familieleven… En ‘Marokkaanse criminelen bestaan wel degelijk en heus niet alleen in Marokko’, maar Appie is geen Marokkaan aangezien hij van de ‘Hollandse klei’ is? Zou hij wel een Marokkaan zijn als hij crimineel is? En als laatste ‘Niets Joods is Islamieten vreemd’? Erg logisch voor een geloof dat dezelfde voorouders deelt. Je argumenten (als deze al als argumenten omschreven kunnen worden) slaan kant noch wal.
  Verder, leuk stukje! Maar als 2% Marokkaans is, maar het percentage Marokkanen in gevangenis is 5%, zijn ze daar duidelijk oververtegenwoordigd. En je hebt ook Marokkaanse criminelen hoor, net als dat je Nederlandse criminelen hebt.

 53. @Artila,lezen is moeilijk maar met wat bijscholing leer je dat misschien nog wel.

  Toen we ze niet meer nodig hadden,hadden we de mogelijkheid verblijfs en werkvergunningen in te trekken(het zwitserse model)inplaats daarvan onder druk van goedmensen zoals jij,mochten ze een paspoort voor hun en hun hele familie die hier dus niet nodig waren en waar geen werk voor was,dat mag jij menselijk vinden ik persoonlijk vind dat mensen in een kansloze situatie proppen in verouderde wijken niet echt menselijk.

  Menselijker was geweest om hun terugkeer te bekostigen en de armzalige situatie daar iets te verbeteren bv door ze een X geldbedrag mee te geven,voor mijn part 5 jaar ww.

  Appie zou mits crimineel een Hollandse crimineel zijn zoals Chris in zijn stuk ook al betuigd.Maar dat snap jij dan weer niet.

  Ergens zie jij de overeenkomsten tussen Joden en Islamieten ook,daarentegen delen ze niet dezelfde voorouders zoals jij beweerd.

  Mensen zoals jij weten niet waar ze het over hebben meestal een gebrek aan opleiding,en dat mijn beste Artila zal niemand over Joden durven beweren.

 54. Er wordt vermeld dat er slechts 5% van de gevangenen Marokkaans zijn. Er wordt pas aan het einde van het artikel vermeld dat slechts 2 procent van de bevolking Marrokaans is. Ik vind ook dat cultuur onderbelicht wordt in dit artikel. Voornamelijk de invloed van cultuur afdoen omdat we de problemen niet zien bij meisjes lijkt mij kortzichtig. Volgens mij is er namelijk een gigantisch verschil tussen vrouwen en mannen in de Marokkaanse cultuur. Daarnaast is de opmerking ‘dit is geen boodschap die je politiek kunt verkopen’ volgens mij krom. Dat een politicus Marokkanen aanvalt wil nog niet zeggen dat het gehele politieke spectrum anti Marokkaans is. Ik denk zelfs dat er een groot aantal politieke partijen deze boodschap zou willen verkopen en ik denk dat dit ook jarenlang vaak genoeg gedaan is. Natuurlijk zijn er ook veel maatschappelijke problemen, die door dit artikel mooi genoemd worden. Volgens mij is dit alleen vooral ontstaan door het jarenlang negeren van problemen met allochtonen, omdat dit racistisch was.

 55. Negeren van problemen zeg je? nee. het negeren van discriminatie zal je bedoelen, In de jaren 70 was ik getrouwd met een Tunesier. Ontelbare keren zijn we op straat aangehouden, zomaar, goh, lijkt op pesten. If it looks like a duck .. Papieren laten zien. Uit de lange rij worden gehaald op Schiphol, in de haven van Den Helder, razzia’s in pensions, teveel om op te noemen. En waarom? Zeg het me maar. Zou het om zijn huidskleur zijn denk je? Mijn zoon is geweigerd bij discotheken, werd verdomde rot behandeld bij de Bijenkorf toen hij iets wilde ruilen (paar voorbeeldjes maar), een buschauffeur die voor zijn voeten op de grond spuugde (hij was met een paar vrienden), och, ik kan uren doorgaan. Je zou er wel crimineel van worden. Nog een voorbeeld: neef (ook Tunesier) staat op een bloedhete dag zijn auto te wassen in zijn zwembroek. Politie. Legitimeren, en snel! Had zijn paspoort op zijn kamer, driehoog. Met man en macht stormen ze naar binnen. Och, moet kunnen toch, zo iemand ziet er toch uit als een crimineel. Schandalig is het. Mijn zoon is een eigen computerbedrijf begonnen, loopt uitstekend gelukkig, Ik moet er niet aan denken dat hij met zijn buitenlandse naam zou moeten solliciteren, hoezo discriminatie? Breek me de bek niet open…

 56. @Tonnie,als het kwaakt zal het wel een eend wezen,jij kwaakt maar bent een dom gansje.Je jaren 70 heel progressief met een Algerijn,Marokkaan,Turk of Tunesïer trouwen om vervolgens pas de cultuur verschillen in te zien,maakt het beeld compleet.

  Positieve discriminatie is ook gewoon maar discriminatie,breek me de bek niet open….

 57. Waarschijnlijk ben je er nog mee getrouwd omdat je hem zielig vond zo zonder vrouwtje en hij had toch ook recht op een normaal gezinnetje prietpraat en zijn maatjes op gezinshereniging.

  Voor jou heeft dat een zoon opgevoed zonder vader vanwege…. opgeleverd,wees maar trots op je zoon die kennelijk nooit geaccepteerd is en die jij hebt geleerd dat het lag aan anderen.

 58. wat een dom gekwaak – je snapt er niks van, jumping to conclusions zonder iets te weten. Zeker zo’n domme tokkie, zonder verstand, zonder werk en noem maar op. Zielig.

 59. PVV-sympathisanten mogen Chris Klomp dankbaar zijn met deze omgekeerde promotie. Zelden gaf een artikel het Linkse-intellectuelenprobleem, in al z’n manipulativiteit en verdorven onderscheidingsvermogen, zo voortreffelijk weer.

  Het Marokkanenprobleem is helaas slechts één van de vele problemen waarvoor deze, in de politiek en journalistiek zo prominent aanwezige, realiteit hatende groep verantwoordelijk is.

 60. @Tonnie,kun jij geen normaal Nederlands?
  Tokkies zijn bewoners van achterstandswijken veelal marokkaans dus.

 61. Landelijk mogen mocro’s maar 2 procent zijn maar in de 4 grote steden liggen die verhoudingen heel anders,in Amsterdam bijvoorbeeld is al over de 50% van niet westerse afkomst en zijn goed voor 80% van alle criminaliteit ondanks alle positieve discriminatie voorrang bij woningen,moskeeën etc. etc. .

 62. Ik vraag mij af wat het doet voor de cijfers, als elke homo die een discriminerende opmerking naar z’n hoofd krijgt door ee jongen van Marokkaanse afkomst. Uit een recent onderzoek is gebleken dat 90% van de homoseksuelen wel eens door een Turk of Marokkaan is gediscrimineerd….

 63. nog een paar nuances:

  1) slechts 24,5% van de misdrijven in Nederland wordt opgelost, dit cijfer is nog beduidend lager voor de categorie inbraken, berovingen en geweldsmisdrijven. Dat betekent dat je stuk gebaseerd is op de cijfers van een kwart van alle gepleegde misdrijven.

  2) je spreekt over Marokkanen, hou er rekening mee dat de derde generatie echter bij het CBS niet meer onder de noemer allochtoon en Marokkaan meer valt maar onder autochtoon. Alleen de eerste en tweede generatie valt onder die noemer.

  Als je dit bij elkaar optelt raakt het stuk kant noch wal.

  Verder, laten we wel wezen, voor de meesten in Nederland valt alles wat er mediterraan uitziet of daar op lijkt onder de noemer Marokkaan, simpelweg omdat ze niet genoeg van de wereld gezien hebben of weten, en het is gewoon makkelijk om dat te doen, al die nuances maken het leven maar ingewikkeld. Politici zullen dit altijd gebruiken (zowel voor- als tegenstanders van PVV).

 64. Nou ik ben geboren op Curaçao, ben inmiddels 55 jaar, en woon al meer dan 45 jaar hier in Nederland, en ik zelf moest ook hard aan wennen om hier verder te gaan met de Toekomst, en mijn moeder werkte erg hard, elke dag in en uit, mijn vader was politieagent op Curaçao, en hij was bijna nooit thuis. Maar na hun scheiding wilde mijn moeder samen met ons een heel nieuw leven beginnen hier in Nederland, ook voor de vele scholen, universiteiten en ik was toen maar pas 10 jaar.
  Maar heel veel dingen die je wilt doen, soms komen het niet altijd op je pad, en mijn moeder werkte nog steeds zo hard, toen ze hier in Nederland heeft gewoond, ook nog voor haar zelf werkte, want ze was coupeuse, en was zeer bekend en had heel veel klanten op Curaçao en ook hier in Nederland had ze heel wat klantenkring opgebouwd.
  Ik heb zelf ook heel wat voor mijn kiezen gehad, en nog steeds moet ik zelf er voor vechten en ook voor mijn Rechten moet ik nog altijd opkomen, want in de meeste gevallen doet niemand voor je.
  Mijn moeder ging met haar 65e terug naar Curaçao en ik bleef hier achter met mijn oudere zus die op 59 jarige leeftijd in 2010 is overleden.
  Een andere zus van mij ging ook terug, en ik ben nog steeds hier, samen met mijn andere zus.
  Maar tussendoor is heel wat met mij gebeurt, minder en leukere dingen, en ik dank GOD dat toen mijn moeder terug ging (ik was 19 jaar) dat ik gespaard ben werd voor vele slechte vrienden, want ik had heel wat vrienden, en zelfs heb ik bij iemand gewoond die drugs gebruikte en voor alle duidelijkheid … ik heb voet bij stuk vol gehouden dat ik zelf nooit drugs zou gebruiken, en dit was ook zo, nooit zelf heb ik drugs gebruikt.
  Want ook door vrienden kan je goed in de problemen komen, of het in het criminaliteit is of jij drugs gebruikt, en als iets ernstig gebeurt … dan is het te laat.
  Ik heb zelf nu een dochter met een Marokkaanse man gekregen, ze is inmiddels 23 jaar.
  Ze heeft ook heel wat mee gemaakt al zelf, niet dat ze met drugsgebruik zat of what ever … want ik heb op de Huishoudschool gezeten, en toen ik klaar was met de opleiding, ben ik helaas, en tot spijt genoeg niet door gegaan met een vervolgopleiding, want op de Huishoudschool kon je allerlei richtingen op, in die tijd kon je verder voor een opleiding Bejaardenzorg, kinderverzorging of iets anders wat met zorg heeft te maken, gaan, maar ik deed dit helaas niet.
  Maar ik heb altijd mijn dochter geleerd en veel met ze gepraat, dat de dingen nooit zomaar en gratis naar je toe komen, je zal hier voor zelf moeten vechten om je doel te behalen, maar op een eerlijk en Rechtvaardig manier.
  DAT heb ik haar geleerd, en ik heb altijd de tijd hiervoor genomen, om met ze te praten hier over, en dat ze haar huiswerk maakt, ouderen/ouders,/familie met respect moet behandelen.
  En nog (maakt mij niet uit al zou ze 30, 40, of 50 jaar zijn) ik zal haar altijd blijven stimuleren, maar de rest moet zij zelf doen.
  Ik zal haar ook altijd steunen waar ik ook kan, maar het is haar toekomst nu!
  En ze werkt, ze doet de Juridische opleiding, en is zelfstandig genoeg om te weten wat ze wilt!
  En het is gewoon nu mijn visie in dit, ook Wilders kwestie/visie over Marokkanen … ik vind dat gedeeltelijk ook de ouders (en ok er zijn zat ouders ook die hun Nederlandse Taal niet zo goed kunnen beheersen), ook kunnen zeggen tegen hun kind of kinderen … ‘Kijk een opleiding is ook erg belangrijk, vecht hier voor want het komt niet zomaar aan waaien, al moet jij hier voor knokken, probeer toch een doel te bereiken, want het is ook voor jou en je toekomst!’
  En het is zo jammer dat Elk Cultuur over dezelfde kamp worden geschoren, het is niet nodig.
  Ik zou als ik in een Bestuur zat in een wijk waar Allochtonen, Nederlanders of welk Cultuur dan ook zouden wonen, een soort Buurthuis op zetten, en de jongeren flyers geven, en hen uitnodigen om iets nuttigs te komen doen.
  Gewoon iets doen waaraan zij wat nuttigs kunnen doen dan rond hangen buiten en anderen hun leven een living Hell maken, bijvoorbeeld een eigen kringloop/buurthuis van maken dat zij oude meubels kunnen opknappen, wat dan ook!
  En meestal als je hen ook agressief bejegend dan word de situaties nog erger gemaakt dan het is, en dan heb je ook nog de kans dat het een keer escaleert!!!
  Ik zal even een voorbeeldje geven:
  Ik heb vroeger meer dan 30 jaar in Eindhoven gewoond, en daar waar ik gewoond heb zag ik een keer van die hangjongeren ergens op de stoep staan en een jongen stond met zijn auto half op de stoep met in de auto de muziek hard aan staan.
  En dit waren geen Marokkaanse, maar gewoon Nederlandse jongeren, en het is echt zo!
  Mijn dochter was nog klein, en daar woonden ook nog oudere mensen, een oudere echtpaar waren mijn buren en ze sliepen altijd met de raam open, en ik zat tv te kijken, maar het was bijna elf uur in de avond, dus ik was er op een geven moment klaar mee met dat harde muziek.
  Dus op een gegeven moment liep ik naar buiten, een beetje met wat knikkende knieën, maar ik ben gewoon naar ze toe gelopen!
  En ik kan wel tegen hen gaan schreeuwen van zet de harde muziek wat zachter, maar ik dacht, daar schiet ik niets mee op, ik moet ze met voorzichtigheid benaderen.
  Dan krijg je een grote mond van hier tot ginder, of ze halen hun ouders, dan escaleert alles en heb je nog grotere problemen.
  Dus ik heb ze heel netjes te woord gestaan, ik heb heel netjes uit gelegd waarom ik wil dat zij de muziek iets zachter zetten, en gezegd dat ze gerust hier mogen staan, maar ik zei dat zij wel rekening moeten houden met ander en elkaar.
  En die ene jongen zei geen woord, hij stapte in zijn auto en, zette de muziek daadwerkelijk zachter en vroeg of ik het zo goed vond.
  En ik zei ja natuurlijk het is zo goed, ik bedankte die jongen en het was geregeld.
  Daarna heb ik ze 2 of 3 keren nog vlakbij ons gezien, hebben ze ook netjes de muziek zacht staan als ze bij mijn huis weer stonden, en als ik naar buiten liep en ze zagen mij dan deden ze mij dan groeten.
  En ik vind het ligt meestal ook aan jezelf, hoe jij met een ander om gaat en benaderd.
  En als het Marokkaanse jongeren daar zou hebben gestaan, zou ik het zelfde hebben gedaan, netjes gevraagd of zij de muziek zachter kunnen zetten.
  Want als jij ze zo benaderd, rustig blijft en vriendelijk vraagt, dan benaderen jou ook vriendelijk.
  Wij wonen met z’n allen in zo’n klein landje als Nederland, en eigenlijk herhaald de Geschiedenis met heel veel dingen altijd weer, net als toen de Turkse en Marokkaanse arbeiders hier naar Nederland werden gehaald, om A) het werk te doen, wat een Nederlander destijds niet wilde, oh omdat B) ze vonden dat het te smerig was om te doen … OH Nee Ik vergeet 1 ding …C) want wij Nederlanders waren te goed voor dit soort werk!
  En daarom zie je ook in vele fabrieken dat er Allochtonen daar nog werken, en meestal hebben hun ouders of grootouders daar ook gewerkt!
  En dit is helemaal niet erg, want werk is werk, klaar!!!!!
  En nu gebeurt hetzelfde met de Bulgaren, Roemen en de Hongaren, die bepaalde werk willen doen en voor een prikkie (misschien voor 6 of 7 euro per uur, als het niet meer is), werk die heel veel Nederlanders niet willen doen!
  Ik pak qua werk praktische alles aan (mits ze een man willen voor een bepaald werk), maar mij is niet te veel of te smerig.
  Ik werk nu zelf al 2 jaar in de Thuiszorg, en ik kom best wel veel dingen tegen en ik zie ook veel leed en verdriet, geloof me, maar ik vind mijn baan nog altijd heel erg leuk, want ik doe onze medemens helpen, je krijgt ook heel veel mensenkennis hier van en je leert mensen observeren!!
  Ik heb ook nog 3 jaar achter elkaar seizoenwerk gedaan, ik heb met Poolse, Bulgaren, Roemenen peren staan plukken, maakt niet uit, in welk weer en wind, regen!!!.
  Nou ik had geen last van ze, ze helpen jou en de meesten van hun zijn harde werkers.
  En zo gaat het in de Marokkaanse of in welk Cultuur dan ook, er zijn zat harde werkers tussen die nooit slechte dingen hebben gedaan, die hard voor hun centen werken, die proberen ook nog rond te komen, want zij voelen net als wij allen, ook dat hardheid hoe het nu aan toe gaat.
  En ik maakt me eigen ook weleens te kwaad,, als ik zie dat sommige Antilliaanse jongeren het gewoon voor zichzelf … Verbruiden, gewoon.
  Ze hangen elke dag rond, ze doen niets om iets aan hun gedrag te veranderen, en ze willen in het meeste gevallen gewoon niet luisteren, al bedoeld een ander het goed met ze.
  De meesten doen er niets aan om met de Nederlandse maatschappij mee te doen, of zich eigen niet willen passen.
  Is zo jammer dit … maar als laatst … vind ik wel dat de Onschuldigen … Het niet de DUPE van de ROTTE Appels Mogen worden, het is niet eerlijk en dit hebben zij toch niet verdiend!!!!

 65. ik ben niet echt gelovig maar wel wat meegekregen.
  oordeel niet opdat gij niet beoordeelt worde of zoiets vond ik altijd wel een goeie.
  of zoals mijn vader zei we leven in vrijheid dankzij buitenlandse hulp we moeten het samen doen.
  ik vond het een leuk en leerzaam verslag bedankt

 66. Pingback: Confronterend stuk van Marcouch - Pagina 15

 67. Fa58,het is een grote misvatting om te zeggen “Gastarbeiders kwamen hier om het werk te doen wat nederlanders niet wilden doen” en volkomen onwaar.

  Feit is dat na de tweede wereldoorlog de regering vond dat NL te vol was en mensen aanmoedigden om te emigreren naar b.v. Canada of Australie,om de vrij simpele reden dat NL toen nog voornamelijk een agrarisch bedrijf was dat moeite had alle mondjes te voeden.

  De economie veranderden en van boeren werden we producenten van vele vaak arbeids intensieve(scheepsbouw,staalindustrie)producten,om daarin te kunnen blijven groeien waren er arbeiders van buitenaf nodig.Eerst waren dat Italianen Spanjaarden en Grieken,maar die mensen gingen vlot weer terug toen de economie in hun land aantrok.

  Pas daarna kwamen eerst de turken en later de rest,toen kwamen de jaren 80 en een crisis weg arbeidsplaatsen en die zijn ook nooit meer terug gekomen,de machines en techniek is verkocht aan Taiwan en foetsie scheepsbouw en staalindustrie.

  Veel van deze mensen zijn later inderdaad bij de stadsreiniging een aanverwante baantjes terecht gekomen,net als vele Hollanders,was nl een goede baan je was ambtenaar etc met alle bijkomende voordelen.

  Heel spijtig dan ook dat positieve discriminatie ertoe geleid heeft dat buitenlanders voorrang kregen.

  Ik zeg dit niet om je aan te vallen ofzo want ik heb je stukkie gelezen en met genoegen,want er bestaan ook gewone redelijke mensen zoals jij en dat is altijd fijn.

 68. Even een gewetensvraag. Als je bijvoorbeeld een schilder of loodgieter inhuurt voor een klus. Is het dan ook onmenselijk om deze terug te sturen na de klus ipv. hem en zijn hele familie in jouw huis te laten wonen om vervolgens hun religie op te dringen met alle gevolgen van dien?

 69. Nou, als ik moet afgaan op de Facebookpagina getiteld ”Ik ben Marokkaans en ik ben…”, dan zijn er wel degelijk flink wat Marokkanen verder gekomen dan de middelbare school. Van artsen tot aan advocaten en piloten toe, het aantal aan succesvolle Marokkanen wordt steeds groter en groter op de pagina, elke daag stromen er een heleboel binnen. Ik zou zeggen neem daar eens een kijkje, je ziet een totaal ander beeld dan wat u beweert bij dat stukje over Marokkanen komen opvallend vaak niet verder dan middelbare school.

 70. De reden dat het een cultureel probleem betreft, komt door slaan.
  Kinderen slaan is in de “Nederlandse” cultuur, niet gedaan, in de meeste westerse opvattingen is kinderen slaan niet toegestaan, marokkaanse ouder krijgen dit steeds meer en meer door, moeders zelfs nog meer dan vaders. En ik wil niet beweren dat als je als kind klappen krijgt het een garantie is dat je crimineel wordt, maar er zit niemand, niet 1 iemand dus, die vroeger geen geweld heeft gekend in zijn of haar opvoeding (schreeuwen, slaan, misbruik)….. NIET 1….

 71. Hoeveel % van de top 500 draaideurcriminelen in Amsterdam is Marokkaan? Hoeveel % van de jeugdbendes is Marokkaan? Hoeveel % van de taakstraffen (want o wat zijn die populair) wordt toegekend aan Marokkanen? Zoek dat voor de lol eens uit.

  Oh ja en dan deze… Quote” Hoe verklaar je dat meisjes en iets oudere Marokkanen niet oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken?”

  Ik bedoel werkelijk? Heb je wel enige research gedaan? Deze constatering zie je wereldwijd!!! Kleine nuance, Antilliaanse mannen vormen bijna de enige uitzondering op deze regel. Heeft alles te maken met het feit dat in de categorie 25-35 jaar kinderen krijgen en settelen om de hoek komt kijken. Meisjes/vrouwen vormen wereldwijd een minderheid op het gebied van criminaliteit.

  Quote”En hoe kun je eigenlijk wijzen naar een specifieke cultuur als de Marokkaanse overlastjongeren waar we het over hebben in overwegende mate nog nooit een voet in Marokko hebben gezet?”

  Wat simplistisch gedacht. Denk je dat je in een bepaald land moet zijn opgegroeid om de cultuur mee te krijgen? Om je daarmee verbonden te voelen? Er zijn genoeg Joden die in Amerika zijn geboren en daar meerdere malen per week naar de synagoge gaan en deel uit maken van de Joodse gemeenschap. Zij voelen zich evenveel Jood en verbonden met de Joodse cultuur als iemand die in Jeruzalem is geboren.

  Sorry vriend, dit is echt een gaar artikel.

 72. Ik heb ooit, zo’n 25 jaar geleden, gewerkt in de Rijksinrichting Het Lloydhotel, toen nog gevestigd in het daarvoor totaal ongeschikte gebouw aan de Oostelijke Handelskade.
  Het was me toen al duidelijk dat er hard gewerkt zou moeten gaan worden aan scholing en opleiding voor Jongeren van Marokkaanse afkomst…daar is niet veel van terecht gekomen…

 73. Waarom gewoon niet toegeven dat het gewoon helemaal mis is met vooral de marokkaanse jongens, als de marokkaanse gemeenschap er nu eens zelf wat aan gaan doen i.p.v.zielig in hun slachtofferrol terug kruipen dan zou er veel meer respect komen .
  Ik heb zelf een discussie gehad met een marokkaanse jongen van 17 die mij vertelde dat ze gewoon de straat op gaan en dat die ouders denken dr school of politie voed ze verder wel op. Dus dan ligt er toch een groot deel bij de opvoeding en laten we het nou niet eens ovet de goeie hebben ,alle respect daarvoor maar laten we het nu eens over de slechte hebben en met name in groepsverband want dat zijn echt geen lieverdjes en ze hebben nooit wat gedaan ik zweer ik zweer

 74. Niets dan waarheid. Het probleem wordt groter gemaakt dan het is. Bovendien is het geen oplossing om criminele Marokkanen naar hun geboorteland terug te sturen. Dat is enkel het verplaatsen van een probleem, niet het oplossen ervan.

 75. Mooi artikel, twee zaken die mij opvallen: tijdens een vakantie in Marokko viel mij op dat kinderen die over de schreef gaan gecorrigeerd worden door iedereen: familie, vrienden, buren vreemden. De opvoeding is veel meer een zaak van de maatschappij dan van de individuele ouder. In gesprekken met Marokkanen daar vertelden ze mij dat ze het raar vinden dat wij in Nederland de andere kant opkijken als een kind van een ander iets fout doet. Andersom zouden wij het raar vinden als anderen onze eigen kinderen corrigeren. Kortom, hier lijkt wel degelijk een cultuurverschil aan de orde. Waarom het over jongens gaat en niet over meisjes lijkt me ook wel duidelijk: meisjes worden binnengehouden en krijgen veel minder ruimte. Ik zou wel eens willen weten wat de cijfers zeggen over criminaliteit van meisjes met een nederlandse of marokkaanse achtergrond. Tweede punt: mijn dochter studeert en woont nu enkele jaren in Amsterdam en heeft dagelijks te maken met Marokkaanse jongens die niet verder komen dan “lekker meisje”, “hoer” of andere diepzinnigheden. Statistieken zijn één ding, dagelijkse realiteit een ander. Mijn dochter heeft inmiddels en duidelijk (negatief) beeld van deze knapen. En dat kan ik haar ook weer niet kwalijk nemen En tot slot: Wel raar dat wij mensen die in Nederland geboren zijn geen Marokkaan mogen noemen. Vraag hen zelf welke nationaliteit ze hebben, Negen van de tien zegt dan “Marokkaan”. Ik ben er voorlopig nog niet uit

 76. @ Bettine, kleine correctie: de meeste Marokkanen crimineel of niet, zijn in Nederland geboren. Dan is er geen sprake geboorteland Marokko. Verder, helemaal met u eens!

 77. @ Rob Janssen, vervelend dat uw dochter last heeft van een stel jongens. Maar dagelijks uitgemaakt worden voor ”hoer” en ”lekker meisje” etc. lijkt me sterk. Misschien is het vast weleens voorgekomen, maar dagelijks houdt natuurlijk in dat het letterlijk elke dag gebeurt, van maandag t/m zondag, het hele jaar door, :-/. Lijkt mij heeeeel sterk. Daarom kan ik uw tekst niet serieus nemen.

 78. Ik vind verder dat er teveel wordt gefocust op de problemen onder Marokkaanse jongeren, ik begrijp dat dit de laatste dagen vooral naar aanleiding van de minder-Marokkanen uitspraak van Wilders is maar door continu op deze manier dit soort onderwerpen te bespreken, krijgt het volk inderdaad een zeer negatieve beeld. Dat is helemaal niet nodig, ik lees ook dat er genoeg goede Marokkanen zijn maar dan wordt er snel van onderwerp verandert, naar alweer de criminelen. En wat mij ook opvalt, is dat autochtone criminelen compleet in de doofpot worden gestopt en werkelijk niemand heeft het hierover. ”Ja maar daar gaat het niet over”, hoor ik u denken, nee maar op deze manier zal het negatieve beeld bij Marokkanen nooit verdwijnen en al er altijd het misverstand dat ”alleen de Marokkanen” voor problemen zorgen blijven bestaan en dat niet-Marokkanen allemaal hartstikke heilig zijn :-/. Ik ben niet zo van het vingertje wijzen naar een bepaald volk en roepen ja kijk die en die crimineel, dat is gewoon belachelijk want elk volk heeft z’n portie rotte appels. Maar als Marokkanen dit voortdurend en onterecht moeten aanzien dan wordt het hoog tijd dat we nu ook eens de criminaliteit onder autochtone Nederlanders gaan opsommen en zorgvuldig onderzoeken met procentjes dit procentjes dat. Eens kijken naar wat de ”verschillen” zijn, hè? Lijkt me wel zo eerlijk (en kinderachtig).

 79. Als een Nederlander ontspoort liggen daar vaak andere redenen aan ten grondslag dan wanneer een Marokkaan over de scheef gaat. Dat maakt vergelijken van cijfers lastig, zo niet onzinnig. De PVV stelt een terugkerend patroon vast op basis van cultuur en religie. Bij Marokkanen is er sprake van bijkomende risicofactoren op asociaal gedrag, waar men met legale inperking van aantallen denkt wat aan te kunnen doen.

 80. In het algemeen gaat het om een deel van de 2e en 3e generatie van Marokkaanse afkomst, die geen respect hebben voor het land waar ze in geboren zijn en wonen, geen respect hebben voor andere godsdiensten, geen respect voor de blanke Nederlandse vrouw die allemaal hoeren zijn en zelfs de donkerder getint vrouwelijk ras uit hun eigen land van herkomst, wordt door hun lastiggevallen en uit het niets geslagen op straat in hun gezicht geslagen; een feit van twee bevriende Marokkaanse werkende vrouwen in Rotterdam, die ’s avonds de deur niet durven uit te gaan hierdoor; ook het spugen voor je voeten om hun minachting voor je te benadrukken… en je allerlei K ziektes toewensen op straat, omdat je niet ingaat op hun versier of drugs verkoop avances… ruzie krijgen omdat je niets vermoedend hem aankeek… toeristen die in hun onschuld foto’s maken van een een uitzicht of een pand, waar er één van hen doorheen loopt en je deze vervolgens dreigend over je heen krijgt, om die foto te wissen of zelfs je in die discussie jouw fotocamera jatten… toeristen met hun tiener meiden rondlopen en zij hen lastigvallen in het bijzijn van hun ouders en als deze er wat van zeggen, je gewoon een klap kunt krijgen… winkeliers die hen aanspreken op hun gedrag en vervolgens hun waren vernield zien worden of in het kanaal gedumpt zien worden… honderden aangiften per jaar worden niet gedaan, omdat we inmiddels bang zijn voor represailles of dat we denken, dit heeft toch geen zin.
  Moeten wij autochtone, een dame van Marokkaanse afkomst zo behandelen, geloof maar niet dat je er mee wegkomt.
  Wekelijks kan je in Rotterdam en Den Haag wel weer ergeren aan hun houding en onbeschoft gedrag, in het openbaar vervoer, op straat, op het station en in de rijen van de supermarkt en zelden dat iemand er wat van durft te zeggen.
  We kunnen allerlei mooie excuses bedenken waarom ze zo zijn, er is godzijdank een meerderheid die kiest voor studie en opklimmen in de maatschappij, maar wij last van hebben, is de groep die voor het snelle geld verdienen gaat en nergens geen boodschap aan heeft en zich absoluut niet willen uniformeren met ons, in hun ogen “softy” gedrag… grootste reden dat ze ook geen respect hebben voor onze gezagdragers. Onze maatschappij is te vrij voor hun mentaliteit! Wat wij ze wel geven, zijn de “tools” om ons ook verbaal aan te vallen, dat wij ze discrimineren en weten jullie waar een Ahmed Aboutaleb of een Ali B. voor staan? Verraders!
  Zal jullie sterker vertellen, een heel groot percentage pvv stemmers is ook van buitenlandse afkomst en als ik ze vraag waarom, is de strekking in het algemeen:
  “omdat het zachte Nederlandse beleid deze problemen niet erkend en niemand zijn mond open durft te doen en het beestje niet bij de naam durft te noemen”
  Jarenlang heb ik meegewerkt aan allerlei integratie projecten en festivals, miljoenen zijn er, vanuit gemeentes en de overheid in gestoken, het resultaat is de tweedracht waar wij nu in staan.

  Misschien heel misschien, dat als de vele ook goede jongeren onder hen, hun familie en de eerste generatie ouderen, hun manieren leren en hun houding weten te veranderen en er misschien een landelijk charme offensief loskomt uit hun groepering, dat dit algemene negatieve beeld wegebt en respect zal kunnen opleveren van diegene die zich aan hun ergeren… maar vrees het ergste.

  Las ergens tussen de reacties dat mensen uit Sudan of Iran ook al gauw verward worden, maar ik ken er een aantal, maar die hebben er geen problemen mee, zij zullen nooit zo agressief reageren op verdenkingen… die behouden hun charme, blijven rustig en hebben er begrip voor.
  Ik trek echt met heel veel bevolkingsgroepen op, geen één die mij dit ooit heeft doen schrijven.

 81. Toch jammer dat als je een serieus probleem aan draagt wat voor veel mensen een realiteit is er meteen weer gekozen wordt voor het laf wegduiken in een slachtoffer rol. Het is nou eenmaal zo, de cijfers liegen er niet om, dat de groep Marokkaanse mensen in Nederland groter vertegenwoordigt zijn dan de andere groepen. Je kan een probleem nou eenmaal niet uit de weggaan en de andere kant op kijken omdat de Marokkaanse gemeenschap zich dan weer op zijn teentjes getrapt voel. Misschien dat een stukje zelfreflectie een hoop kan veranderen en dat je als Marokkaanse gemeenschap het tuig kan aanspreken op hun buitensporige gedrag. Wil je verandering in de manier waarop er naar je gekeken wordt zul je eerst je gedrag moeten veranderen.

 82. Keigoed stuk , Chris Klomp. De zaken die jij omschrijft zijn feiten, niets is zwart wit in het leven en soms zijn zaken niet wat het lijkt, als je ze niet van dichtbij benadert…Een verademing eens iets te lezen dat geschreven is met nuance…Dank!

 83. Ik ben geen Marokkaan ben er ook niet geboren heet geen Hassan noch Mohammed,Moessie of Driss,maar dat zijn mijn buurmannen in het halfopen kamp.

  Ik voel mij dan ook zeer verbonden met de Joden die stelselmatig door hun antisemitisch behandeld en benaderd worden.

  Desondanks leek het mij beter mijn ogen daarvoor te sluiten te bekeren tot de Islam alle vrouwen zonder hoofddoek of chaperone voor hoer en niet haram uit te schelden.

  Kwestie van overleven hier in de buurt.De PVDA zonder mijn idealisme allang dood.

 84. Was nog even vergeten te melden wat je met homo’s mag/moet doen,maar een hoog gebouw met toegang tot het dak is een mooie plek voor de dialoog tussen hun en mijn nieuwe geloofsgenoten.

 85. Had ik al gemeld hoe schandalig het is dat twee 2% zijn doodgeschoten terwijl ze een juwelier zijn goud heel fair wouden verherverdelen,schande.

  Ze moeten wie dan ook maar bij voorkeur die juwelier en zijn vrouw ophangen aan een hijskraan,moord en racisme is het en sowieso tegen mijn geloof,zegt de Imam.

  En jullie moeten met zijn allen een aanklacht daartegen indienen,gewoon omdat het anders ook gebeurt maar dan met minder media aandacht.

  Allah houdt ook van hakken.Allah Hakkenbar,voor al uw puntloffen.

 86. Ze hebben die vuile vieze moordende ongelovigen gewoon naar huis laten gaan.

  Actie actie actie,het kan toch niet zo zijn dat wij toestaan gewapende noord-afrikaanse overvallers VOGELVRIJ verklaren?

  Gutmensch staat allen op tegen dit oneindige onrecht en van allah krijg je later de eerste playstation.

 87. In welke intellectuele bocht je je ook wringt feit blijft dat veel Marokkanen een pain in the ass voor ons zijn.
  Ik bedoel dan niet de zorgvuldig uitgekozen Marokkaan die bij P&W aan tafel schuift.

  Ik bedoel de groepjes Marokkanen die hele wijken in Den Haag en Rotterdam onveilig maken. Laatst nog een groep van zo’n 15 Marokkanen die in Crooswijk een woning onwederrechterlijk binnentraden en de (3) autochtone bewoners Total loss sloegen.
  Die groep Marokkanen en hun supporting system bedoel ik en zij is niet gering.

  Ik vind het leuk geprobeerd om het hele Marokkanen probleem te bagatelliseren door de feiten anders te rangschikken maar het biedt geen beter perspectief noch uitzicht voor mensen die in deze wijken wonen en hieronder lijden.

  Er is een grote gemene deler dat veel Marokkanen kenmerkt namelijk hun verbijsterende vermogen tot agressief externaliseren .

  Ik ken geen groep in Nederland die zichzelf hiermee zo op achterstand weet te zetten als Marokkanen.
  Zolang men in de Marokkaanse gemeenschap niet de moed heeft om de blik naar binnen te richten zie ik het somber in voor zowel “onze” Marokkanen als de Nederlandse gemeenschap als geheel.

  De prikkel om dit te doen wordt grotendeels teniet gedaan door de goedbedoelende “autochtoon met een ideaal” .

 88. @josephhooymayers

  “”feit blijft dat veel Marokkanen een pain in the ass voor ons zijn”‘.

  Daar begint u mee.
  Als dat het uitgangspunt is, van scholen, werkgevers, ofwel de maatschappij, denkt u dan dat er iets zal verbeteren?

  “”Ik ken geen groep in Nederland die zichzelf hiermee zo op achterstand weet te zetten als Marokkanen
  “”

  Kletskoek! zie de cijfers van HBO-volgers, Marokkaanse schrijvers, theatermakers, acteurs, de burgemeester enz.

  1) er is een groep lastpakken, onder jongeren van Marokkaanse komaf. Klopt.
  2) de overige 343.000 doen het prima hier

  En dat mag je niet over 1 kam scheren. Integreren moet van 2 kanten komen, als u geen ruimte biedt op de snelweg vor een invoeger is het ook BOEM. Let op , in dat geval moet U ruimte bieden dus….

  Bovendien is het geval WIlders natuurlijk alleen maar simpel en ziekelijk voor zijn eigen aandacht. Hij zit al sinds 1998 in de kamer. Stond erbij en keer ernaar, nooit een werkbare oplossing van gekomen voor lastpakken van welke aard dan ook, in 16 jaar niet. Sneu toch?

 89. @robjanssen

  Een kennis, oude dame van 89, ging onlangs per trein een weekje op vakantie met andere ouderen.
  Ze miste de lokale bus naar Utrecht vanwege de nucleare top en sprak daarom 2 jonge medelanders aan (van Marokkaanse komaf).
  De heren hebben haar 100 km verderop tot op het station gebracht, geholpen met de bagage en haar uitgewaaid tot de trein vertrok. Belangeloos.

  U bent bevooroordeeld.Hoe vaak vallen autochtone jongeren vrouwen lastig.. poe ! NL is kampioen kinderporno alleen al.

 90. 90% autochtonen? Nee wij hebben hier ook nog polen, bulgaren, Hongaren en roma. Tegenwoordig gaat opsporing verzocht voor 90% over Oost blokkers of licht getinte jonge mannen. Verklaar dat eens!

 91. s.h dat wilde ik dus net ook vragen ben benieuwd wat de deskundige heren hier op antwoorden!! dat het niet allemaal marokanen zijn dat weet iedereen!

 92. Dit verhaal gebaseerd op statistieken is grote BS. De auteur gaat er gemakshalve vanuit dat Marokkanen evenredig over Nederland zijn verspreid. In Groningen of Zeeland, om maar eens wat te noemen, zullen ze de hele discussie met verbazing volgen, want het probleem is in die gebieden niet of nauwelijks aanwezig. Maar ga eens in de grote steden kijken, met marrokanenpopulaties van boven de 10%, in sommige wijken zelfs 25 % en waar bv de koopavond begeleid wordt door de ME, alleen vanwege voornamelijk noord Afrikaans tuig.
  Uiteindelijk is dit geen nationaal probleem, maar voornamelijk een randstad probleem.

 93. De ingestampte les van WO-2 : Gij zult niet discrimineren, is een gemiste kans.
  De les had moeten zijn : Gij zult niet toestaan dat welke minderheidsgroep dan ook, met de rug naar de bestaande maatschappij gaat/blijft staan.
  Op een bepaald moment krijgt de minderheidsgroep macht. De Joden beheersten de diamanthandel ed , en de islamieten krijgen de macht vh aantal. Er zijn al “no go aria’s” in de grote steden.
  Waar dat op uit draait weten we helaas allemaal.

  Heel jammer dat we door de verkeerde les vergiftigd zijn.
  Laten we dus de juiste kiezen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  Dus, wil je Nederlander zijn, spreek dan Nederlands. Ook met je kinderen. Respecteer de Nederlandse normen en waarden.
  Zo niet, dan geen baan, geen uitkering en terug naar het land waar je hart klaarblijkelijk woont.

 94. Dit stukje rammelt aan alle kanten. De cijfers kloppen niet en de conclusies al helemaal niet. In werkelijkheid is het niet 50% maar zo’n 80% van de Marokkanen tot 24 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. Koppel dat aan het opsporingspercentage in Nederland en je kunt de conclusie trekken dat zo’n 95 % van de Marokkaanse mannen crimineel is. Het is typische linkse retoriek om zoiets te ontkennen of hier omheen te praten. Marokkaan staat min of meer gelijk aan crimineel. Reken op zo’n 500.000 Marokkanen in Nederland, helft man, waarvan 95% crimineel dan zijn dat zo’n 237.500 criminelen. Als iedereen uit die groep 1 keer in de week iets uithaalt dan weet je wat de gevolgen zijn.
  Als er in Nederland geen Marokkanen zouden zijn dan zou het personeel van “Opsporing verzocht” werkeloos thuis zitten.

 95. Pingback: 180 GRADEN | DOGFAECES

 96. Vraagje over voornoemde “cijfers”: Iemand die hier geboren is is toch een autochtoon? Ongeacht of de (voor)ouders elders geboren zijn. Waar, en vooral hoe kun je dergelijke cijfers mbt de criminaliteit/veroordelingen/detentie qua afkomst eigenlijk vandaan halen, Chris? Hoe wordt dat in de “papieren” aangeduid? Qua nuance.

 97. Steek het geld in deze bevolkingsgroep! Leer ze alles en uiteindelijk zullen ze alsnog het misbruiken. Zo zitten deze mensen nu eenmaal in elkaar. Ze kiezen voor de criminaliteit (het snelle geld) en niet voor de eerlijke manier. “Leven op de straat” is vele malen stoerder, heftiger dan een “normaal” leven met een kantoor baan. Wil je in deze groep investeren? Of investeer je liever in de overige % Nederlanders, die WEL willend zijn en niet denken dat ze geen keus hebben buiten de criminaliteit? Dit artikel is gebaseerd op statistieken waarin de “Nederlandse” Marokkanen niet zijn mee genomen (geboren en getogen).

 98. Ik heb sterk de indruk dat de schrijver van dit stukje selectief omgaat met de statistieken om een door hem gewenste eindconclusie te kunnen trekken.

  quote; “En dan heb ik nog een gegeven voor u. Nederland telt 2% Marokkanen. Als zij cijfermatig tot vier keer vaker in de problemen komen, dan kunnen ze procentueel gezien nooit voor meer dan tien procent van de problemen verantwoordelijk zijn. Dat laat ruim 90% voor de rest en de autochtone Nederlanders. En dat zijn wij.”

  Als je een paar weken achter elkaar “Opsporing verzocht” kijkt dan valt het op dat zo’n 90% van de daders Marokkaan is, de andere 10% heeft doorgaans een Oost Europees uiterlijk. Autochtone Nederlanders komen maar hoogstzelden voor.

 99. Ik vind het lastig om uit het stuk te halen wat je definitie is van een Marokkaan.

  ga je uit van iedereen die in Marokko is geboren? of gebruik je iedereen met een Marokkaanse culturele achtergrond? of gebruik je misschien het cijfer van iedereen met Marokkaanse ouders? of zie je als Marokkaan iedereen met een getinte huidskleur (de fout die de meeste Nederlanders maken).

  Als je wilt concluderen dat er geen Marokkanen probleem is dan ben ik het daar van harte mee eens. Echter de conclusie dat er geen probleem is, mag zeker niet worden getrokken. Laten we in ieder geval als probleem definiëren dat er criminaliteit van getinte jongens wordt ervaren en dat er bar weinig concrete maatregelen worden genomen om deze criminaliteit/ervaring te verminderen.

 100. Citaat: “Mensen met een stoornis hebben soms de omstandigheden niet mee. Of ontwikkelen een gebrekkig geweten juist door die stoornis of de slechte omstandigheden waarin ze leven.” In beide voorbeelden worden de omstandigheden als een excuus voor falend gedrag gepresenteerd. Die zienswijze past bij kleine kinderen. Volwassenen daarentegen moeten worden gezien als wezens die hun omstandigheden creëren, niet omgekeerd.

 101. Ten eerste de cijfers over de Marokkanen in gevangenissen. 5% van de gevangenen is marokkaans, terwijl zij slechts 2% van de bevolking vertegenwoordigen zoals je later zegt. Kortom, ze zijn zwaar oververtegenwoordigd in de gevangenis. Daarnaast dus ook in de kleinere misdaad.

  Daarnaast denk ik dat de meeste mensen wel begrijpen dat je niet crimineel bent omdat je marokkaans bent, maar dat het eerder komt door de werkloosheid, buurten waar ze vandaan komen. Maar hoe is het toch mogelijk dat zoveel marokkanen in achterstandswijken wonen en slecht opgeleid zijn? Zei krijgen, net als nederlanders, ook gewoon de vrijheid om een opleiding te volgen.

  Het probleem ligt inderdaad bij de opvoeding van de ouders. Hoewel zij geen misdaden plegen, spreken zij vaak gebrekkig nederlands, is de man koning in huis en is er totaal geen toezicht op de kinderen. En door dit gebrek aan toezicht hangen de kinderen op straat, behalen ze slechte resultaten op school en blijven ze kansarm. En hierdoor komen ze dus vaker in de criminaliteit terecht. Is dit omdat ze marokkaans zijn? Nee. Het is echter wel een gebrek aan motivatie van een groot deel van deze immigranten om zich aan te passen aan de maatschappij waarin ze leven. En het deel marokkanen dat zich niet aanpast is daarbij wel opvallend hoog.

 102. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hoeveel-criminaliteit-er-onder-marokkanen Met name mannen van Marokkaanse herkomst tussen de 18 en 25 worden vaak van misdrijven verdacht. 20,3 procent van hen werd in 2012 van een of meer misdrijven verdacht. Dat is meer dan vier keer zo veel als bij autochtone mannen van dezelfde leeftijd (4,5 procent).
  Van de jongens van Marokkaanse herkomst tussen de 12 en de 17 werd 13,1 procent in 2012 verdacht van een misdrijf. Dat is vijf keer zo veel als onder autochtone jongens (2,6 procent).

 103. Hoe was het ook al weer ? Iets met statistieken en leugens ? 😉

  Als het artikel stelt dat 20,3 % in 2012 werd verdacht van misdrijven, dan is het ook interessant te weten wat er in de andere jaren is gebeurd. Als in 2008, 2009, 2010 en 2011 ook 20,3 % werd verdacht van een misdrijf dan zou het totale criminaliteitscijfer makkelijk op 100 % kunnen uitkomen. Of op 20,3 %. Dit afhankelijk van de overlap in verdenkingen.

  Ook een interessante quote;

  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2249910.ece/Er_zijn_niet_slechts_een_paar_criminele_Marokkanen

  “zeventig procent van alle Marokkaanse jongens onder de 24 jaar in Amsterdam ‘antecedenten’”.

 104. Allemaal leuk en aardig, maar volgens mij zijn de oorzaken van criminaliteit al redelijk vastgelegd en onderzocht. Het ‘nature vs nurture’ debat is al redelijk beslecht ten faveure van nurture in het hele criminaliteit vraagstuk. Dat is niets nieuws onder de zon.

  Dat hele nurture gebeuren geldt zowel voor autochtonen als voor allochtonen. Een autochtoon in een achterstandswijk in Leeuwarden heeft inderdaad waarschijnlijk net zo veel kans crimineel te worden als een Marokkaan in een achterstandswijk in A’dam.

  Dat geconcludeerd hebbende: als je de cijfers van het CBS er eens goed op na slaat (en de boel niet spint of verdraait), blijkt toch dat Marokkanen verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. hoe is dit te rijmen met het feit dat autochtonen en allochtonen evenveel kans hebben in de criminaliteit te belanden als ze bijvoorbeeld opgroeien in een achterstandswijk? Als de ‘nurture omstandigheden’ gelijk zijn en men dus evenveel kans heeft in de criminaliteit te belanden, waarom zijn met name Marokkanen oververtegenwoordigd? Waarom is er 1 etniciteit die er met kop en schouders bovenuit steekt?

  Zou de oorzaak daarvan dan toch in die etniciteit liggen?! Is er dan toch een reden waarom Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit in vergelijking met bijvoorbeeld andere etnische minderheden in vergelijkbare omstandigheden als bijvoorbeeld de Turken?

  Niemand wordt geboren als crimineel. De oorzaak ligt hem in het ‘nurture’ gedeelte. Maar is er in dit geval niet een etnische grondslag die dit nurture gedeelte beinvloedt?

  De nurture omstandigheden benoemen is leuk, maar die omstandigheden zijn al lang wetenschappelijk vastgelegd. De nurture omstandigheden verbeteren kan niet zonder de daadwerkelijke oorzaak van deze problemen aan te pakken. Je kunt een probleem Marokkaan in een uitsluitend witte wijk zetten, naar de beste witte school laten gaan, als de opvoeding thuis klote is, zal hij nog steeds problemen geven.

  Waar zit hem de oorzaak dat in verhouding een groter percentage Marokkanen school niet afmaakt en/of geen goede opleidig geniet, werkloos is, slecht opgevoed worden etc?

  Zou dat misschien te maken hebben met de cultuur waaruit deze mensen komen en in schijnen te blijven hangen? Wellicht het totale gebrek aan bereidwilligheid om te integreren in onze samenleving? Het feit dat deze jongeren opgevoed worden met normen en waarden die botsen met onze maatschappij, omdat de ouders nog steeds de botsende normen en waarden hanteren uit de Marokkaanse samenleving?

  Deze mensen komen uit een samenleving die compleet haaks staat op de onze. Een samenleving die in veel normen en waarden compleet haaks staat op de onze. Het erge daaraan is: die botsende normen en waarden worden nog steeds gehanteerd door het totale gebrek aan integratie en worden nog steeds van generatie op generatie doorgegeven.

  De samenleving waaruit deze mensen komen, loopt minimaal zo’n 50 jaar achter op de Nederlandse. Op alle fronten. Religie speelt een veel te grote rol, elkaar tegemoet komen en onderhandelen wordt als een zwakte gezien. Elkaar overschreeuwen en het recht van de sterkste is het enige dat geldt. Zelfkritiek en zelfkennis bestaat niet. Deels doordat dit ook vaak gepaard lijkt te gaan met een lage intelligentie/laagopgeleid zijn, maar nog meer omdat dit in die samenleving een teken van zwakte is. Religie speelt in Marokko een veel te grote rol. Juist deze religie wijst de ‘ongelovigen’ compleet af en samenlevingen als de onze worden dan door deze religie ook compleet veracht.

  Ik kom in het ziekenhuis dagelijks mensen tegen die uit Marokko komen, al 30 jaar in Nederland zijn, maar nog steeds hun zoon of dochter nodig hebben om als tolk te dienen, omdat er geen fatsoenlijke zin Nederlands uit komt. Integratie begint met taal. als mensen de taal niet spreken zullen ze nooit de normen en waarden overnemen van de samenleving waarin ze moeten integreren. Je kunt niet afdwingen dat mensen die taal leren. Dat ligt 100% aan die mensen zelf. Dat is 100% hun instelling.

  Vergelijk de Marokkaanse samenleving eens met de Turkse. Hoewel de Turkse samenleving nog lang niet zo ontwikkeld is als de onze, is deze al wel een stuk verder ontwikkeld dan de Marokkaanse. In de Turkse samenleving speelt religie nog steeds een grote rol, maar lang niet zo erg als in Marokko. Er zijn meer Westerse invloeden (normen en waarden) terug te vinden in de Turkse samenleving dan in de Marokkaanse. Vergelijk dan nu eens de criminaliteitscijfers van de Turken met die van de Marokkanen….

  Soms komt het voor dat samenlevingen gewoon niet met elkaar te verenigen zijn. Mensen die naar NL komen (ook al hebben wij ze hier naartoe gehaald) en die hier niet mee willen doen (om wat voor reden dan ook), horen hier gewoonweg niet. Als goedwillende Marokkanen hier willen blijven en willen integreren/meedoen, prima. Wil je niet? Wegwezen. Iedereen in NL heeft middels onderwijs (recht op) gelijke kansen. Het is aan de mensen zelf om de keuze te maken wat ze daar mee doen. De criminaliteit is inherent aan die keuze. Verkeerde keuze is wat mij betreft dan ook eruit.

  Door tolerant te zijn tegen mensen die gewoonweg niet willen, maken we tegelijkertijd ook de goedwillende Marokkanen kapot. Deze tolerantie van mensen die zich moreel superieur voelen, heeft namelijk geleidt tot een totale intolerantie jegens alle Marokkanen. Niet Geert Wilders is de oorzaak van intolerantie jegens Marokkanen, maar de linkse kerk die jarenlang de problemen heeft weggewuifd en ontkend (in plaats van ze aan te pakken) is de oorzaak van de huidige intolerantie. Door mensen die de problemen gewoonweg benoemen, met behulp van harde feiten, weg te zetten als racisten, heeft de linkse kerk een complete intolerantie gezaaid waarin de nuance inmiddels zoek is. Juist die nuance waar de schrijver voor pleit. Wilders zaait geen intolerantie, hij oogst deze.

 105. Beste rechtbankverslaggever,

  Je noemt in je begin van je verhaal een aantal statistieken, waarbij ik mijzelf afvraag waar de bronvermelding blijft?
  Ook spreek je over een aantal wat geregistreerd is in Nederland, heb je dan ook objectief inzage wat er dan illegaal in Nederland rondloopt?

  Verder vind ik je stuk niet goed onderbouwd, mede vanwege het feit dat ik een stuk culturele aanpassing, normen & waarden mis in je verhaal.
  Waarom is er meer bijstand en etc door Marrokanen in Nederland? Dat is niet enkel het gegeven dat die uit de lagere sociale klasse komen? Ik zou daarom een stuk niet puur op cijfers baseren, dit schiet in mijn optiek tekort.

 106. Laten we wat wiskunde doen, er zij dus 360.000 Marokkanen? En 500 ervan zitten in de gevangenis. Dat is dus 1 op de 720. En er zijn circa 16.000.000 Nederlanders (zal nu vast meer zijn maar dit zeiden ze op school 😛 ) En 10.000 gevangenen. Waarvan 500 Marokkaans en laten we zeggen 1.500 van andere afkomst. Dus dan blijven er nog 8.000 Nederlanders over. Misschien minder of meer. 16.000.000 : 8.000= 2.000

  Er zit dus duidelijk wel een verschil. Dit is niet discriminerend bedoeld. En natuurlijk zijn de omstandigheden ook anders voor een individu. Vooral in dit geval. Maar het is toch wel bijna het drie dubbele. En dat is geen beschuldiging maar met deze kennis moet er toch wel een rede zin waarom de Marokkaanse jongeren hier eerder tot geneigd zijn. En dat is ook iets wat op te lossen valt. Als we het probleem maar vinden. Maar om als Nederlanders ons te gedragen alsof we beter zijn brengt volgens mij alleen het tegenover gestelde omhoog. Want net als met het Deurne verhaal, word er weer gepraat over het individu Marokkaan. En wat moeten de jonge Marokkaanse kinderen dan denken die tv kijken. Die krijgen al automatisch een stikker op geplakt. En als dat veranderd is het hele stereotiep al weer weg en is een crimineel een crimineel. En heeft het niks met afkomst te maken.

  Ik ben een kind van 16 en zelfs ik kom zo ver. Niet dat je veel invloed kan uitoefenen op de maatschappij. Maar logica blijft toch het zelfde? Of ligt dat bij mij?

 107. “@Appie,jij komt voort uit Marokkaanse ouders wonend in NL dat maakt jou tot iemand uit de Hollandse klei,accepteer dat nu eens gewoon”

  Het lijkt wel alsof je mij niet begrijpt, of je doet als of ik weet ’t niet…nog een keer: IK BEN NEDERLANDS en mijn ouders zijn uit Marokko naar Nederland gekomen. Aangezien ik een kind van mijn ouders ben (duh) ben ik van Marokkaanse afkomst…maar wel een Nederlander. Snap je het nu? of ga je nu weer…whatever…Mijn boodschap lijkt me duidelijk…maar wellicht voor de personen die niet terug willen lezen komt het hier op neer: Behandel mensen met respect en niet anders omdat ze een ander kleurtje hebben of omdat jij vind dat ze anders zijn dan…

 108. @ArnoldOutlook.

  Oke, Randstadprobleem. Dat betekent dat de autochtonen reljeugd oververtegenwoordigd is in de rest van het land. Zou zo maar kunnen.. lees vooral de kleine berichtjes in populaire dagbladen. De grote gaan over de niet-Nederlanders trouwens. Autochtone wandaden daar reageert niemand op.

  Ja, er is een groep met een probleem.
  Maar lost NOG meer hetze tegen die groep iets op?

  nee dus.

 109. De hormonale huishouding heeft nogal invloed op de Cbs statistieken..
  Qua geboorte, leeftijd, ziekte, gezondheid..enzovoort.
  Of..is besnijden nog te gevoelig om te bespreken voor 18 plus?

  Qua religie heb ik nooit gesnapt waarom de mens het nodig vond de gift van God ‘aan te passen’
  Arrogant eigenlijk, om zijn ‘gift’ te moeten aan te passen in het meest intieme deel.

  Maar goed..
  Mensen zijn van nature, eigenlijk destructief voor hun omgeving..
  Teveel hersenkronkels schijnt het.
  Het is tussen de oren..
  Vermoed ik..

 110. Of het wangedrag te maken heeft met de macho cultuur of religie?
  De dames doen het wel goed.
  Tenminste..weten wel in hun opleiding af te ronden, en aan het werk te komen..
  Een grote zelfdiscipline.
  Schoppen het ver.
  Dezelfde religie, een andere ‘cultuur’

  Ik ga zelf ook vaak de fout in om dat op 1 hoop te gooien.
  Religie en cultuur gaan vaak hand in hand.

  Ook in Nederland hebben vrouwen eigenlijk nog niet zo lang stemrecht.
  ( Alhoewel het stemsysteem achterhaald is
  lijstduwer en de burgermeester wordt aangewezen, gedoe)

  Scheiding van kerk en staat is wel een GRONDRECHT.
  Dat ieder zelf mag kiezen is een VOORRECHT:

 111. @de Opsporing verzocht argument gebruikers!

  Opsporing verzocht kan makkelijk met autochtonen gevuld worden.Men doet nu net als of autochtonen heiligen zijn en nooit iets fout doen.

  Het is hypocriet van “de Nederlanders” en de “Marokkanen” om met vingertjes te wijzen.

  JA Marokkanen moeten zich beter gedragen, en JA daar horen Nederlanders ook aan bij te dragen, het werkt nou eenmaal 2 kanten op. Het grootste probleem momenteel is dat de oorzaken inmiddels zo diep geworteld zitten in de maatschappij en daarom de uitwerkingen niet zo maar verdwenen zijn uit het straat/denkbeeld van (sommige) Marokkanen over Nederlanders en vice versa.

  Als ik zoals hierboven lees dat Marokkaan zijn gelijk staat aan Crimineel zijn dan denk ik dat men het probleem niet begrijpt en (bedoeld of onbedoeld) voortzet door dit soort uitspraken en gedachten te doen en hebben. Zo zullen er ook gelijke voorbeelden zijn van Marokkanen uiteraard.

  De cijfers zijn verder niet echt belangrijk…laten we er maar gewoon vanuit gaan dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit dan andere, prima! En nu? Kom op nou mensen, allemaal een mening maar geen oplossing?

  Weet je wat de oplossing is? dat is er niet 1, dat zijn er ruim 17 miljoen…het begint bij je zelf en nergens anders. Jullie kennen de uitspraak vast; “De maatschappij dat ben jij!”.

  En de overheid moet de rest doen…om maar een voorbeeld te noemen denk ik dat gemeentes moeten stoppen met hele wijken kansarmen bij elkaar te stoppen, dat maakt die mensen namelijk echt niet kansrijker maar wel kans-crimineler.

  In 2 grote lijnen liggen de problemen bij de bevolking zelf en de overheid. Doe gewoon je best en behandel de eerst volgende Marokkaan of Nederlander met respect en je krijgt het vanzelf terug.

 112. We zetten ze niet bij elkaar, zij willen graag bij elkaar. En dat is logisch. Doen Nederlanders in den vreemde ook. Zelf heb ik mijn wijk langzaam maar zeker islamitisch zien worden. En ik zag talrijke autochtonen hun best doen om de medelanders te laten integreren. Ik hoorde daar ook bij. Ik schreef brieven, leende mijn telefoon uit enz.enz.Ging mee op gesprekken ed. Helaas bleef dit alles eenzijdig, want als ik vriendelijk vroeg of de kinderen niet meer in het trappenhuis wilde plassen of dat ze hun vuilnis niet in mijn tuin wilde gooien, dan waren ze opeens niet thuis. Ik heb ze geleerd de vuilnisbak te gebruiken, de lakens zo op te hangen dat ik er niet onderdoor hoefde te kruipen,enz. Ze hadden helaas maling aan alles. Behalve als er iets nodig was, dan wisten ze me wel weer te vinden. En zo verging het niet alleen mij. Ik heb er respect voor dat er zoveel goedwillende burgers bezig waren en ik heb alle begrip dat ze ontmoedigd uit de wijk vertrokken. Zo ook ik. Ik wil niet neergezet worden als een mens die de ander geen kansen bood. Ik wil ook niet dat al diegenen met mij, zo worden neergezet. Mocht u denken dat het leuk is om te moeten verhuizen uit een wijk waar je bent opgegroeid, dan heeft u het mis.
  Wij hebben ons stinkende best gedaan. Punt. En uitschelden en weg treiteren werd ons deel. Waarom ? Omdat we hetzelfde geloof toevallig niet aanhingen. Omdat we daardoor onrein waren. Of al dan niet alleenstaande vrouw , ik noem maar wat. Om het over 6 jarige jochies maar niet eens te hebben die je van je sokken reden op het voetpad en als je er wat van zei, riepen…..we drijven jullie straks wel met zn allen de Noordzee in en dan wordt dit land van ons. Ik zeg u, dan vertrek je wel. Ik wilde ook wel weer eens mijn eigen taal om mij heen horen, of een praatje maken met een toevallige passant…….maar nee…..niemand meer die fatsoenlijk Nederlands sprak en als de medelander dat wel kon, dan wilde die niet met zo’n onreine hond gezien worden.

  Meneer Appie, ik ben idd bij mezelf begonnen en ik heb dat velen met mij zien doen !! Behalve de islamiet. Nee, die niet. Jammer.
  Heel erg jammer. Gemiste kansen, die niet meer te keren zijn.
  Ik werd een vreemdeling in mijn eigen land, waarvan ik de taal niet sprak. Weet u hoe erg dat is ? Als ik uw stukje lees, dan vraag ik me ernstig af, welke ervaringen u dan heeft opgedaan ?

  vriendelijke groet !

 113. Appie, je reactie maakt mij eerlijk gezegd een beetje kwaad.

  Als ik het goed begrijp dan schuif jij alle oorzaken van problemen met Marokkanen af op de Nederlandse bevolking, en de overheid.

  Als er al sprake van zou zijn dat er een gebrek is aan respect dan geeft dat niemand het recht om overvallen te plegen, in te breken, dingen te stelen etc.

  Wat had jij van die juweliers verwacht ? Respect ? Kopje thee ? Wat moet je voor respect hebben voor dat soort mensen ?

  Vind je bv serieus dat als jij mij niet respecteerd ik het recht heb om jouw winkel te overvallen, in te breken in je huis etc ?

 114. Zet al die tering marokkanen / nep afrikanen op een trein, mag best zon oude zijn, lachen deden ze om wo2, dus nu kunnen ze de situatie van dicht bij mee maken, ook zijn kazen een laf incompetent volkje die problemen oplossen door zich nog toleranter op te stellen.
  OP is een idioot met een minieme herseninhoud.

 115. @Boss
  Zo zo… geschiedenis maar eens nakijken. Marokko riep op om de Fransen te steunen in WOII en dat hebben ze gedaan ook.

  Walgelijke reactie.

 116. Helaas wordt er verder niet op ingegaan dat , en minderjarigen en dan bedoel ik 12-16 jarige, en vele misdaden niet genoteerd worden als “Marokkaans” oftewel etnische minderheid. Dan komen we al snel tot dit soort conclusies. Tevens als men Nederlands aangeeft terwijl men 2 paspoorten heeft dan houdt het ook op. Nummertjes bij elkaar zoeken kan ik ook. Echter men moet om zich heen kijken, en wat blijkt? Juist trek je eigen conclusie ook al bevalt die sommige mensen niet.

 117. Dat is zo na te kijken via bureau Halt van Justitie op internet.
  Schrik je van het aantal autochtone schoffies.
  ( is ook gewoon logisch, er zijn maar 350.000 Marokkanen in het totaal in dit land, dus laat staan hoeveel in die leeftijdscategorie) . Kortom, het overdrijven van verhalen in de media is ook een vak…..

 118. die man die dit stuk geschreven heeft is zeker met een “burka” getrouwd…. feiten en statistieken wijzen het tegendeel aan, Marokkanen zijn een probleem aan het worden, de islam is een probleem aan het worden…..Als het toch zo goed is in al die landen waar ze wegkomen, waarom moeten ze dan naar Nederland……Omdat ze hier geld krijgen, een huis krijgen en er niets voor hoeven doen??? Het lijkt wel het beloofde land……Eruit trappen terug naar het land van herkomst…..

 119. @Gerard, heb nog een paar keer gemaild met de schrijver. Volgens mij had hij ook wel door dat het inhoudelijk een erg slecht artikel is. Hij loopt met cijfers te strooien, maar ergens op het eind snapte hij er ook niets meer van. Had graag een inhoudelijke discussie met hem gevoerd, maar dat is met deze persoon niet echt mogelijk. Jammer dat ik mijn vooroordelen aangaande dit soort lieden vaak bevestigd zie worden.

 120. Nou gerard je komt Nederland niet eens in als je geen 1400 euro of meer verdiend. sommige mensen kijken alleen naar de fouten van Marokkanen. Weet je wel hoe vaak je bedonderd wordt door je eigen lieden. Ziekenhuizen die te hoge bedragen incasseren Onderzoekers die de boel bedonderen , banken die ons jarenlang hebben voorgelogen. onze huizen staan totaal onderwater. Weet je wel hoeveel werknemers stelen van hun baas.Hoeveel pedofielen heeft Nederland wel niet. Laat je kind nooit achter bij een nederlandse man. Mijn eigen docher is op jonge leeftijd door een nederlander verkracht, zijn daarom alle Nederlanders slecht. Weetje hoeveel ouderen worden mishandeld in verzorgings tehuizen. Hoeveel kinderen plegen zelfmoord alleen omdat ze gepest worden.
  Maar Nederlanders zien deze dingen niet, de politie heeft er geen tijd voor. te druk met op Marokkanen te letten. Het is makkelijk om een groep aan te wijzen. Hoeveel Marokkanen hebben je ooit iets aangedaan en hoeveel Nederlanders. Ik kan geen een marokkaan aan wijzen wel veel Nederlanders

 121. @dutchdoing je hebt helemaal gelijk. En terwijl Nederland de joden gewoon mee gaf aan de duiters heeft Marokko de joden met open armen ontvangen. Daar leven ze nu nog vredig naast elkaar

 122. In Marokko, waar ik al drie maal ben geweest, zijn alle politie agenten, rechters, advocaten, ministers etc Marokkanen. In de Nederlandse media zijn alle Marokkanen slecht en alle Nederlanders goed. Dat is toch gevaarlijke, holocaust onzin? Tegelijk tref ik op het Gerechtspaleis in Den Haag heel veel Marokkaanse medewerkers. Ik denk aan de geestelijk schade die de kwade, stigmatisatie, elke dag met mensen kan doen, en wat de jeugd ervan maakt. Marokkanen zijn vriendelijk, vindingrijk, ze recyclen als bezeten, ze hebben altijd een grap of een kwinkslag, beheersen de zelfspot, en gaan lachend over straat. Hun eten is lekker, maar niet erg scherp, maar dat kunnen ze niet helpen. En ze monopoliseren klassieke schoonheid, zijn welbespraakt en hun haar zit altijd perfect.

 123. Goed zo Egmond ben het helemaal met je eens, is inderdaad gevaarlijk. Meer Nederlanders zouden daar eens op vakantie moeten gaan. Ik ben als Nederlandse met een Marokkaan getrouwd
  en kwam er al snel achter dat ik vanaf toen ook werd gediscrimineerd. Ik heb een goede lieve man en zijn haar zit inderdaad altijd perfect. Ik dacht atijd dat Nederland een tollerant land was . Het doet pijn om te zien hoe mensen minachtend naar hem kijken. Ik durf in een gesprek niet eens meer te vertellen dat mijn man Marokkaan is dan word ik ook minachtend aangekeken
  We doen niemant kwaad werken beide hard.. Maar Nederlanders accepteren hem niet en mij nu ook niet meer
  We hebben Nederland inmiddels verlaten bijna 50 procent is het met wilders eens. Het is toch te triest voor woorden
  Ik was een echte Nederlandse met hart en ziel en voel me er niet meer thuis. Voor mij zijn alle mensen gelijk ongeacht kleur geloof of afkomst. Maar hierboven spreken ze over soorten en soort lieden
  Nou mijn man is gewoon een mens en ik ook van vlees en bloed

 124. Zo lang de crimineeltjes van Marokkaanse komaf niet door hun eigen gemeenschap keer op keer gecorrigeerd worden, zullen de vele goede er onder lijden; waarom de eigen gemeenschap? Omdat ze voor autochtoon gezag, totaal geen respect kunnen opbrengen en voor “ongelovige” vrouwen al helemaal niet. Laat ze eerst maar leren hoe ze zich op straat dienen te gedragen… als wij hun moeder of zus op dezelfde wijze zouden aanspreken, dan kan je er zeker van zijn, dat je er niet met alleen woorden van afkomt en negen van de tien keer, zal je ook in groepsverband afgestraft worden.
  Mijn mening blijft onveranderd omdat ik niets heb zien veranderen in de tientallen jaren, dat ik direct of indirect, met ze te maken heb gehad.
  Laten we alsjeblieft stoppen met dat hypocriete pacifistische tolerantie gelul en ze niet de kans geven om hen in de zielige gediscrimineerde slachtoffer tools te geven, waar ze dankbaar gebruik van maken, in alles waar je ze op aanspreekt!

 125. Marokkaanse criminelen bestaan misschien niet in uw ogen, echter criminele Marokkanen bestaan wel degelijk en het is en blijft een feit dat deze partij oververtegenwoordigd is in ons justitieel apparaat. Wat u ook aan statistieken naar voren brengt. Deze worden weerlegt door andere statistieken. Het is maar wat wil zien en lezen.Ik kan zo 20 andere statistieken naar voren toveren dat zij wel oververtegenwoordigd zijn. Afhankelijk van ras, geloof, afkomst, en kleur. Echter in dit preutse Nederland mag je niet zeggen wat er speelt en moet je misdadigers (ook de autochtonen) pamperen tot ze er bij neervallen.

 126. Hello there,

  I’m Aimad Imime, a Professional Marketer and Graphic Designer, proudly serving as the CEO of Aimad Designs Agency, located in Morocco.

  Our recent diagnostic of your website has unveiled significant opportunities for improvement. By refining the visual design and optimizing content, we can inject newfound dynamism into your online presence. Moreover, a sharp, vectorized logo will lend your brand the innovation it deserves. I’m confident these enhancements will make a tangible impact on your business.

  For a deeper dive into the possibilities, reach out to me via WhatsApp at (+212) 70 807 0033 or simply visit my website at http://www.aimaddesigns.pro. Your success is our priority. Looking forward to creating something extraordinary together.

  Warm regards,

  Aimad Imime
  CEO, Aimad Designs Agency

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *