0 reacties

 1. Beste Chris, Het is soms ook maar net welk rapport je er bij pakt. In het rapport “The Burden of
  Crime in the EU” uit 2005 staat het volgende:

  In 2004 levels of crime were most elevated in Ireland, the United Kingdom, Estonia, The
  Netherlands and Denmark and lowest in Spain, Hungary, Portugal and Finland. Factors
  associated with high levels of crime include urbanization and the proportion of young people in
  the population.

  Ik geloof best wel dat de criminaliteit wat gedaald is in de afgelopen jaren, maar als we tot de hoogste in de EU behoren is er ook weer niet zoveel redenen tot tevredenheid of veiligheidsgevoelens. Ik denk zelf dat er dus wel degelijk een (wetenschappelijke) basis is voor ons gevoel van onveiligheid en dat dit niet alleen maar uit de media komt.

 2. @jaap:

  ik denk ook zeker niet dat we tevreden moeten zijn, maar het is soms wel prettig om (wetenschappelijk) wat afstand te (kunnen) nemen van gehypte berichtgeving.

  Ik ken het rapport niet dat je aanhaalt, maar ik begrijp dat het hier gaat over het jaar 2004. ‘Mijn’ rapport gaat over een langere periode en zegt dus iets over de trend.

  Daarnaast vind ik het ook niet zo zinvol om ons met andere landen te vergelijken. Lijkt me te complex.

  De algehele tendens van een dalende criminaliteit over een langere periode in Nederland vind ik interessant, met name omdat er volgens mij in de samenleving een heel ander beeld is van criminaliteit. Ik weet zeker dat de media-aandacht (vooral de zwart-wit benadering van De Telegraaf) veel doet in de beeldvorming.

 3. Beste Chris,
  Dank voor je snelle reactie, altijd leuk als de schrijver van het Weblog reageert. Voor mij is het EU rapport uit 2004 met Nederland als het op drie na crimineelste land van de EU wel een belangrijke aanwijzing dat de criminaliteit zich in Nederland op een (onaanvaardbaar) hoog niveau bevindt. Overigens laat ook dit rapport wel een daling zien over de jaren, maar dat betekent nog niet dat er een aanvaardbaar niveau is van criminaliteit. Blijkbaar trekken we verschillende conclusies uit dezelfde gegevens. Het zij zo. Een andere aanwijzing dat ons criminaliteitsniveau hoog is en de daling wat genuanceerd dient te worden is dat de Telegraaf op 21 juli 2008 (na te zoeken op internet) op basis van CBS cijfers het volgende constateert:
  “Meer dan de helft van de misdrijven betreft diefstal. Toch is het aantal diefstallen in de laatste jaren juist sterk afgenomen. In 2007 waren er ruim een kwart miljoen diefstallen minder dan in het piekjaar 2002.”
  Dat is natuurlijk mooi maar dan komt het:
  “Andere veel voorkomende misdrijven zijn vernieling, geweld en verkeersmisdrijven. Tussen 2002 en 2007 namen deze vormen van criminaliteit juist toe.” De Telegraaf komt hier mijns inziens keurig genuanceerd uit de hoek en geeft aan dat misdrijven die het veiligheidsgevoel aantasten juist toenemen.
  Een andere bron is Elsevier. Een artikel van 20 november 2008 meldt het volgende: “Door personeelsgebrek moet de Nederlandse politie tienduizenden misdaadzaken laten liggen. Het gaat onder meer om gewapende overvallen en verkrachtingen. Hoogleraren strafrecht zijn zeer bezorgd over de ontwikkelingen. Hoogleraar Peter Tak zegt dat ‘de georganiseerde criminaliteit niet op het gewenste niveau kan worden opgespoord’, aldus RTL Nieuws.”
  Begrijp me goed ik hoop van harte dat je gelijk hebt, maar ik krijg teveel andere signalen.

 4. @jaap: elk niveau van criminaliteit is in essentie onaanvaardbaar. Wat de cijfers betreft: voor elk rapport is een tegenrapport. De een zegt dit, de ander zegt dat. Wel opmerkelijk dat de cijfers van De Telegraaf zo tegengesteld zijn.

  Meer in het algemeen denk ik dat criminaliteit iets is van alle tijden. Gebrek aan welvaart betekent stijging criminaliteit.

  Opmerkelijk is ook nog dat in ‘mijn’ rapport naar voren komt dat overheidsbeleid niet zo veel invloed heeft op de cijfers…

  Dus politieke partijen die maar blijven hameren op de onveiligheid van de samenleving zouden misschien uit een ander vaatje moeten tappen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *