Neuroloog mag zich verdedigen

De rechtbank heeft gesproken in het conflict tussen activiste Sophie Hankes en neuroloog Kuks van het UMCG in Groningen.

Hankes, fanatiek strijdend tegen medische blunders en de artsen die daar geen verantwoordelijkheid voor willen nemen, plaatste Kuks op het internet op een zwarte lijst. Hij zou haar als patiënt niet serieus hebben genomen.

Kuks schreef zijn frustratie daarover van zich af door middel van een ingezonden brief in een medisch tijdschrift.

Begin deze maand stonden de twee op initiatief van Hankes voor de rechter. De activiste meent dat de neuroloog haar schade toebrengt door zijn ingezonden brief. De brief staat in een gezaghebbend tijdschrift en is dus gelezen door veel medici en medici-in-wording. Wat de activiste betreft, zet Kuks haar ten onrechte neer als simulant. Door dit beeld is het maar de vraag of ze ooit nog goede medische hulp kan krijgen.

Kuks op zijn beurt wil van de zwarte lijst af.

En dus moest de rechter er aan te pas komen. Die blijkt nu de kerk stevig in het midden te laten. Zo stelt ze dat het Kuks vrij staat om te reageren zoals hij heeft gedaan. Er is geen sprake van laster, smaad of belediging.

Kuks daarentegen moet volgens de rechter niet moeilijk doen over de plaatsing op een zwarte lijst. De neuroloog is een hoge boom en hoge bomen moeten tegen een straf briesje kunnen.

Ik heb het gehele vonnis nog niet gezien en moet het doen met wat er op dit moment in de media verschijnt over de uitspraak.

Maar ik kan al wel zeggen dat ik me wel enigszins verbaas over de stelling van de rechter dat Kuks probleemloos op een zwarte lijst mag blijven staan. Ik ben benieuwd naar de motivering, hoewel een rechter in kort geding niet al te diep op de materie in hoeft te gaan.

Hankes stelt op haar website dat Kuks haar medische hulp heeft onthouden en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Bovendien zou hij medeschuldig zijn aan medische misstanden omdat hij het falen van zijn collega’s verzwijgt.

Met alle respect voor de rechter in kwestie, maar dat is wel wat meer dan het moeten incasseren van kritiek. Dat zijn complete beschuldigingen waarvan ik vind dat mevrouw Hankes ze dient te bewijzen voor ze het op het internet zet. Deze beweringen gaan veel verder dan het uiten van weloverwogen kritiek.

De vraag die mij nog rest, is de volgende: als iemand een zwarte lijst koppelt aan medische misstanden, moet diegene dan ook niet per individu bewijzen dat er sprake is van een medische misstand? Een misstand zo erg dat plaatsing op een zwarte lijst (en dus imago-schade) onontkoombaar is? 

Wat overblijft is de stelling van de rechter dat de ingezonden brief van neuroloog Kuks door de beugel kan. Ik heb die brief eens opgezocht en ik ben wel benieuwd hoe de lezer van dit weblog over een dergelijk schrijven denkt.

Mag een neuroloog die door een organisatie onder vuur wordt genomen, op deze manier reageren?

(Om problemen met copyright te voorkomen, hou ik het bij citaten)

In MC stond onlangs (MC 15/2009: 654) een artikel met foto van de oprichter en woordvoerder van Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland (SIN). Ik had de ethicus en jurist niet direct herkend in die vredige omgeving….

….Enkele jaren geleden zag ik namelijk eenmalig een persoon voorzien van diverse hulpmiddelen die beeldvormend onderzoek eiste. Ik mocht de voorgeschiedenis van de patiënt niet inzien.De taxichauffeur kwam als getuige mee – een consultvrager met ervaring dus. Het klinische beeld was (voor zover dat mij ter beoordeling werd gelaten) niet compatibel met enige neurologische ziekte. In tegendeel. Geen MRI en einde consult want verder overleg bleek onmogelijk….

….Na het consult kreeg ik nog enkele ‘juristoïde’ brieven van de consultvrager die – zoals later bleek – een prominente SIN’er was. Geen klacht bij het ziekenhuis, geen oproep voor een tuchtraad, maar wel een foto op een website.

…. Zolang er geen orgaan is waar indringers in spreekkamers ter verantwoording kunnen worden geroepen, is het verstandig geen aandacht te besteden aan dit soort tribunalen en hun lieden….

…..Naar mijn ervaring is SIN kwaadaardige onzin van wrange wrokkers die hun zin niet krijgen…..

Paterswolde, april 2009
prof. dr. J.B.M. Kuks, neuroloog

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *