Rob Sitek

 

Ik heb het hier wel eens eerder aangekaart.

Wij van de journalistiek doen ons werk soms bedroevend slecht. We hebben een grote mond over anderen en stoppen onze kolommen en zendtijd vol met kritiek.

Terwijl we soms beter even een dag of dertig in de spiegel kunnen kijken.

Deze week zag ik een tv-reportage over de doodgeslagen Rob Sitek. Door een taxichauffeur zo hard geslagen dat hij aan de gevolgen overleed.

Dit is wat de voice-over bij de beelden zei:  

‘De rechter laat  in het vonnis niets aan duidelijkheid te wensen over. De verdachte heeft het slachtoffer willens en wetens doodgeslagen’

Niet dus. Aan alle kanten fout. En niet een klein beetje fout. Heel erg veel fout. Niet eens in een straal van 300 kilometer in de buurt van een kop van een spijker.

Hoe kan een journalist zo vreselijk de plank mis slaan?

Rob Sitek is niet willens en wetens om het leven gebracht. Sterker nog: de taxichauffeur had volgens de rechter niet eens de opzet om Sitek van het leven te beroven.

Zo moet het ongeveer zijn gegaan.

Er is ruzie over de ritprijs. Sitek discrimineert de taxichauffeur. Die spuugt hem in het gezicht, waarop Sitek hem met de vlakke hand in zijn gezicht slaat. Een vernederende bitch-slap, zoals een van de getuigen later zou zeggen.

De taxichauffeur haalt vervolgens met gebalde vuist één keer uit. Sitek valt achterover met zijn hoofd op het fietspad en kan zijn verwondingen niet navertellen.

Een vreselijk drama.

Maar beslist geen moord en ook beslist geen doodslag. Sterker nog: de taxichauffeur was volgens de rechter niet eens van plan Sitek zwaar letsel te bezorgen. Hij had er echter wel rekening mee moeten houden. Voorwaardelijk opzet. Je was het niet van plan, maar het is er wel van gekomen.

Begrijp me goed.

Het is logisch dat de nabestaanden niet blij zijn met een gevangenisstraf van twee jaar.

Maar een objectieve lezer van dit vonnis moet ook constateren dat de gedachten van de rechtbank helemaal niet zo gek zijn. Dat Sitek niet alleen is overleden door de klap van de taxichauffeur, maar ook door een reeks noodlottige gebeurtenissen.

Gebeurtenissen die hij zelf niet kon voorzien en waar hij ook geen opzet op had.

De rechtbank stelt in het vonnis vast dat het Sitek was die zich agressief gedroeg en dat de taxichauffeur daar op mocht reageren. Zijn reactie is echter – zeker gezien zijn functie – buitensporig geweest. Hij had weg moeten lopen of de hulp van zijn collega’s in moet schakelen. Dat de klap van de chauffeur buitensporig was omdat hij een geoefend kickbokser is, acht de rechter niet bewezen.

Oftewel:

De rechtbank is van oordeel dat verdachte, door [slachtoffer] met een harde vuistslag tegen het hoofd te slaan, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel zou toebrengen. Het is algemeen bekend dat het hoofd een kwetsbaar onderdeel van het lichaam is en dat de reële kans bestaat dat een harde, gerichte vuistslag op het hoofd tot zwaar lichamelijk letsel kan leiden. In hoeverre een mogelijk kickboksverleden daarbij een rol heeft gespeeld kan op basis van de bewijsmiddelen niet worden vastgesteld, zodat dit element geen rol speelt bij de beoordeling.


Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen. De mensen van de televisie hebben een beetje een kort door de bocht-vertaling gegeven. Wat maakt dat nou uit?

Ik denk best wel veel. Je geeft de mensen die er naar kijken toch ergens het idee dat er in Nederland maar twee jaar celstraf staat op een moord.

Dat is een gedachte waar je niet alleen als nabestaande terecht kwaad over kan worden.

Ware het niet dat het simpel niet klopt.

De rechtspraak kan niet zonder draagvlak van de maatschappij. Als wij met zijn allen menen dat er harder gestraft moet worden, dan gaat dat op termijn ook gebeuren.

Ik vind dat prima, maar dan wel op basis van geldige argumenten en niet op slechte vertalingen van journalisten.

Maar er staat nog iets opmerkelijks in het vonnis. De rechtbank houdt in het vonnis rekening met de aandacht die de taxichauffeur in de media heeft gekregen.

Zou het kunnen zijn dat de inspanningen van GeenStijl in deze juist een strafverlagend effect hebben gehad?

Delen

0 reacties

 1. Schandalig slecht inderdaad. Te meer een kijkje op rechtspraak.nl een dergelijke fout had kunnen voorkomen. Daar staat in het nieuwsbericht namelijk: ‘Aangezien verdachte niet het opzet heeft gehad op de dood van Sitek is in deze zaak geen sprake van doodslag of moord, maar van zware mishandeling de dood tengevolge hebbende.’ Hadden ze niet eens het vonnis zelf voor hoeven lezen.

 2. Sterke post Chris. Ik denk dat hetzelfde gaat spelen bij de zaak in Club Q van afgelopen zaterdag. Ik heb gisteren nog een korte gemaakt van de zaak voor RTL nieuws.

 3. Chris,

  Journalistiek gezien goed helder stuk. Goede uitleg van het vonnis. Er zijn ook in Groningen een aantal zaken geweest waar een simpele klap in het uitgaansleven jammerlijk tot dramatische gevolgen leidde. Ik weet niet meer wat hierin de vonnissen waren of dit vergelijkbaar is. Het is triest dat het steeds gebeurd.

 4. Sterk stuk! Zit me als strafadvocaat ook kwaad te maken over de onzin die familie en media (in hun kielzog) over de strafmaat de wereld insturen. Men weet niet eens wat voorwaardelijk opzet is. Waar heb je het dan over? Ga eerst eens lezen en dan praten.

  Fijn dat een journalist in deze verhitte tijden van vettige sentimentaliteit en ontspoorde emotie-uitingen even de feiten op een rij zet.

 5. meneer Bouman,

  de nos maakt hier de fout, hetgeen Chris heel goed uitlegt in zijn blog, niet de familie.

  de familie rouwt en willen een zware straf want een familielid is dood door “zinloos geweld”
  de familie weet niet beter want die hebben niet gestudeerd voor advocaat of rechter, natuurlijk kramen die mensen onzin uit wat de rechtspraak betreft.
  dat kan je de familie niet kwalijk nemen.

  het is dus, kwaad maken over de onzin die de media en familie (in hun kielzog) – dus andersom – over de strafmaat de wereld insturen.

 6. Heel helder en sterk uiteengezet en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik steeds meer waardering krijg.

  Keep it up.

 7. Goed stuk Chris. Goede uitleg over de begrippen moord, doodslag, dood door schuld en zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende. En nu blijkt de NOS zich ook nog eens aan papegaaien te doen zonder de berichtgeving op inhoud te checken. Heeeeeel fout!

 8. Chris,strikt formeel gezien heb je gelijk, echter er kan en mag niet zomaar voorbij gegaan worden aan de emotionele impact die dit teweeg heeft gebracht en dan met name voor de nabestaanden.
  Ook al was er mogelijk geen opzet van die taxichauffeur, door zijn toedoen is er wel iemand van het leven beroofd.

  Tevens heb je in een eerder commentaar terecht gesteld dat de gemiddelde burger qua nieuwsgaring afhankelijk is van de media.
  Dus ken ik niet de finesses, maar zoals ik deze kwestie heb begrepen was er geen sprake van noodweer en daarom vind ik de straf ook wel heel erg laag.

 9. @anoniem: als je rekening wil houden met de nabestaanden, dan moet je ook rekening houden met de emotie van de chauffeur en zijn familie. Bij noodweer zou er helemaal geen straf volgen. Twee jaar is erg lang voor een klap in het gezicht.

 10. Een verkeerde vergelijking. Bij de taxichauffeur is er geen sprake van nabestaanden.

  Evenmin was er sprake van een klap in het gezicht.
  De taxichauffeur deed aan kickboksen en had beslist kunnen weten dat een harde stomp tegen het hoofd meer risico’s met zich meebrengt dan een gewone klap in het gezicht.

 11. Pingback: uberVU - social comments

 12. @anoniem: de taxichauffeur heeft ook ongetwijfeld familieleden, vrienden, gezin etc die hier te maken hebben. Rekening houden met emotionele impact kan niet selectief worden toegepast.

  En wat de kickbokser betreft: de rechtbank heeft een mogelijk kickboksverleden en de rol/invloed in deze zaak niet vast kunnen stellen.

 13. Het ging hier over nabestaanden, niet zomaar familieleden en vrienden.

  Kickbokser of niet, er is nog zoiets als gewoon gezond verstand.

  Natuurlijk had ook Rob van tevoren andere keuzes kunnen maken, maar dat neemt de verantwoordelijkheid van de taxichauffeur niet weg.

 14. @anoniem: het ging in deze om de emotionele impact. Die is er bij de nabestaanden, maar ook -in mindere mate- bij familie van dader.

  Idd er is nog zoiets als gezond verstand. Het vonnis van de rechter komt er echter op neer dat ook iemand met een gezond verstand niet had hoeven verwachten dat 1 klap tegen het hoofd de dood op zou leveren.

  De rechter legt de verantwoordelijkheid ook bij de taxichauffeur. Het levert hem zelfs een celstraf op van twee jaar. Los van alle emotie: dat is gegeven de omstandigheden en gezien eerdere vergelijkbare rechtszaken zeker geen kleine straf.

  Zie bijvoorbeeld:

  http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/2009/06/25/had-doodgeslagen-venema-zelf-schuld-aan-zijn-dood/

 15. De link die hier wordt gegeven bevat een totaal andere situatie, alleen de fatale val komt overeen.

  De taxichauffeur was in deze situatie ruimschoots in de gelegenheid geweest om dit risico te vermijden

 16. Helemaal eens met dit topic!

  De verslaggeving, niet alleen door de NOS, strookt volstrekt niet met de feiten/uitspraak en dat is schandalig. Journalistiek gezien, zeker voor de redactie van het NOS-journaal.

  Wel kan ik begrijpen dat ‘men’ de straf te laag vindt, .

  Wat ik mis in het topic is dat de chauffeur een publieke functie had en ‘ingesteld’ zou moeten zijn op eventuele vervelende klanten, cq. anders had moeten reageren.

  Ook mis ik het gegeven dat het een kickbokser betrof en dat de sectie-uitkomst was dat door de kracht van de klap de halsslagader van het slachtoffer scheurde. De val op de stoep heeft niets met de doodsoorzaak te maken, denk ik dan. En van een chauffeurende kickbokser mag je verwachten dat hij zijn kracht en bij toepassing daarvan, de consequenties kent.

  Al met al ben ik van mening dat de straf behoorlijk laag is uitgevallen. Dat zou ook te maken hebben met het gegeven dat de chauffeur een blanco-strafblad had.

  @Chris: Raar dat je de (inhoudelijke) link naar Geen Stijl hebt geplaatst.

  Daardoor herhalend wat je afkeurt.

 17. @anoniem: in beide gevallen gaat het om een uitgedeelde klap, waarvan de uitdeler geen rekening hoefde te houden met het intreden van de dood. Van noodweer is in geen van beide gevallen sprake.

  @Siem: staat toch wel degelijk in het verhaal. ‘Gezien zijn functie’.

  Ook de kickbokser komt duidelijk aan bod. De rechtbank neemt dit gegeven niet mee. Spreekt zelfs van het vermeende kickboksverleden.

  Beter lezen graag.

  Wat GeenStijl betreft: het is niet mijn beleid om iets wat ik afkeur, niet te plaatsen.

  Wat de straf betreft: deze chauffeur heeft zich in essentie schuldig gemaakt aan een mishandeling. Een mishandeling zoals we ieder week honderden keren kunnen zien in het uitgaansleven. Ik praat dat niet goed, maar een dergelijk gegeven dient de zaken wel te relativeren.

 18. Chris

  Ik begon met helemaal eens met dit topic!

  En inderdaad, ook de funtie staat er. Sorry! Blijft staan dat ik het raar vind dat het kickboksverleden nagenoeg niet in de beoordeling van het vonnis is meegenomen.

  De man had beter kunnen en moeten weten, al was er geen sprake van opzet tot doden.

  Mishandeling met de dood tot gevolg: niet helemaal vergelijkbaar met de honderden mishandelingen zonder dodelijk slachtoffer. In die zin blijft de straf erg licht.

  En de NOS, nogmaals, zou zich diep moeten schamen.

  Toch raar dat je (her)plaatst wat je afkeurt. Ik zie er de functie niet van in.

 19. @siem: het is juist heel goed te vergelijken met die honderden mishandelingen. Er dient in dit geval namelijk juist niet te worden gekeken naar het uiteindelijke gevolg.

  Of zoals de rechtbank het letterlijk stelt: ‘Bij de beoordeling van de aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg zich zal voordoen zijn algemene ervaringsregels maatgevend en niet de aard en de ernst van de litigieuze gevolgen’

 20. Chris,

  Quote: Er dient in dit geval namelijk juist niet te worden gekeken naar het uiteindelijke gevolg.

  – Helemaal mee eens, juridisch bezien. Al is dat zuur voor de nabestaanden. En het blijft raar, alsof sprake van risicobesef/eigen verantwoordelijkheid er niets toe doet.

  Quote: Of zoals de rechtbank het letterlijk stelt: ‘Bij de beoordeling van de aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg zich zal voordoen zijn algemene ervaringsregels maatgevend en niet de aard en de ernst van de litigieuze gevolgen’

  – Tja, de een rijdt met een borrel op wel met dodelijke gevolgen een mens uit het leven en de ander niet.

  Misschien moeten er ook algemene ervaringsregels gaan gelden voor dreunen die er in het maatschappelijk verkeer worden uitgedeeld.

 21. @siem: op zich is het niet zo raar als het lijkt. De algemene ervaringsregel is dat iemand niet meteen komt te overlijden bij een enkele klap tegen het hoofd. In dit geval is de uitkomst zo uitzonderlijk dat je er geen rekening mee hoeft te houden.

  Wat ervaringsregels betreft ligt dat toch iets anders bij rijden onder invloed. Iedereen weet dat dit grote risico’s met zich meebrengt.

  Dat gezegd hebbende: iemand dood rijden onder invloed van alcohol valt in 9 van de 10 gevallen onder art 6 WvV en dat is een schuldmisdrijf en geen opzetmisdrijf. Niet inhoudelijk juridisch maar wel qua argumentatie goed te vergelijken met de zaak Sitek.

  Ik denk dat je in de zaak Sitek moet bedenken dat dit bijna iedereen had kunnen overkomen. Je komt in een ruzie terecht, iemand valt je aan en je slaat terug. Een dergelijke actie is in veel gevallen zelfs door de wetgever ’toegestaan’. Je mag je immers verdedigen. Deze zaak is in de kern niet anders. Alleen de functie van de chauffeur en het dodelijke letsel maken het gecompliceerder.

 22. Ben het volkomen eens met de schrijver, dat een ongelukkige vriendin voor de rechtbank een verhaal van een kwartier houdt over hoe verschrikkelijk alles voor haar en kind nu is, heeft niets met de zaak te maken. Het “slachtoffer” gaf de eerste klap, als je zoiets doet kun je altijd een reactie verwachten. In dit geval in zijn nadeel. Ja je hebt altijd mensen die harder slaan. Een hoge straf vind ik in dit geval niet op zijn plaats

 23. Helemaal mee eens Albert ,

  De omgekeerde wereld, wanneer de taxichauffeur een autochtoon was en het slachtoffer een allochtoon , zou je hele andere berichtgeving horen vanuit de media en zou de taxichauffeur vrij gesproken moeten worden, omdat de allochtoon de eerste klap gaf

  Iedereen weet het , maar Zwijgt er over

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *