Rookverbod

untitled 

Morgen moet café de Kachel in Groningen naar de rechter voor overtreding van het rookverbod. Bezoekers van de kroeg paften er de afgelopen maanden bewust en met toestemming van de kroegbaas op los.

En dat mag niet meer.

Verantwoordelijk hiervoor is primair de Tabakswet, maar het rookverbod komt terug in meerdere wetten en besluiten.

De gang naar de rechter kan geen verrassing zijn. De kroeg heeft al meerdere waarschuwingen gehad, ze hadden het kunnen weten.

Het is altijd lastig om vooruit te lopen op unieke rechtszaken, al was het alleen maar omdat ik geen jurist ben en lang niet alles kan overzien. Toch wil ik wel een poging wagen.

Ik durf wel te beweren dat café de Kachel tegen een veroordeling aan zal lopen.

De kroeg moet zich namelijk melden bij de strafrechter  en die zal in overwegende mate naar de simpele overtreding kijken.

En die overtreding op zich staat niet ter discussie.

Hier en daar hoor je geluiden dat de kroeg niet strafbaar zou zijn, omdat de rookwet in strijd is met onze grondwet.

Denk: Ongelijke behandeling. Keuzevrijheid. Uitsluiting.

Dit verweer gaat echter niet op. De Nederlandse rechter mag het strafrecht namelijk helemaal niet koppelen of toetsen aan onze grondwet.

Wel aan het Europees recht, maar of een strafrechter  zich hier aan zal wagen, dat waag ik te betwijfelen.

De Kachel moet het volgens mensen die het kunnen weten anders doen. Een kort geding beginnen tegen de Staat.

Daar waar de strafrechter namelijk primair kijkt naar het strafbare feit zelf, daar moet de rechter in kort geding een afweging maken van de belangen.

Omdat je aan de ene kant uiteraard de wet hebt, maar aan de andere kant de uitwerking van die wet op personen of bedrijven.

In kort geding kan een rechter bijvoorbeeld best bepalen dat iemand onevenredig zwaar wordt getroffen door een bepaalde maatregel.

In dit geval kan de kroeg in kwestie bijvoorbeeld best aannemelijk maken dat het met het rookverbod ten dode opgeschreven is. Het belang lijkt me duidelijk.

Daar liggen volgens mij de kansen.

De gang naar de strafrechter op vrijdag heeft nu al de naam een proefproces te zijn.

Maar volgens mij moet het echte proefproces nog beginnen.

 

UPDATE

Justitie eist een boete van 1200 euro en een voorwaardelijke sluiting van een maand met een proeftijd van twee jaar. De advocaat van de kroeg wilde eigenlijk een aanhouding. Hij meent dat de zaak beter door de bestuursrechter kan worden afgedaan. Waarschijnlijk leest ook hij mijn blog…..

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *