Rookverbod

untitled 

Morgen moet café de Kachel in Groningen naar de rechter voor overtreding van het rookverbod. Bezoekers van de kroeg paften er de afgelopen maanden bewust en met toestemming van de kroegbaas op los.

En dat mag niet meer.

Verantwoordelijk hiervoor is primair de Tabakswet, maar het rookverbod komt terug in meerdere wetten en besluiten.

De gang naar de rechter kan geen verrassing zijn. De kroeg heeft al meerdere waarschuwingen gehad, ze hadden het kunnen weten.

Het is altijd lastig om vooruit te lopen op unieke rechtszaken, al was het alleen maar omdat ik geen jurist ben en lang niet alles kan overzien. Toch wil ik wel een poging wagen.

Ik durf wel te beweren dat café de Kachel tegen een veroordeling aan zal lopen.

De kroeg moet zich namelijk melden bij de strafrechter  en die zal in overwegende mate naar de simpele overtreding kijken.

En die overtreding op zich staat niet ter discussie.

Hier en daar hoor je geluiden dat de kroeg niet strafbaar zou zijn, omdat de rookwet in strijd is met onze grondwet.

Denk: Ongelijke behandeling. Keuzevrijheid. Uitsluiting.

Dit verweer gaat echter niet op. De Nederlandse rechter mag het strafrecht namelijk helemaal niet koppelen of toetsen aan onze grondwet.

Wel aan het Europees recht, maar of een strafrechter  zich hier aan zal wagen, dat waag ik te betwijfelen.

De Kachel moet het volgens mensen die het kunnen weten anders doen. Een kort geding beginnen tegen de Staat.

Daar waar de strafrechter namelijk primair kijkt naar het strafbare feit zelf, daar moet de rechter in kort geding een afweging maken van de belangen.

Omdat je aan de ene kant uiteraard de wet hebt, maar aan de andere kant de uitwerking van die wet op personen of bedrijven.

In kort geding kan een rechter bijvoorbeeld best bepalen dat iemand onevenredig zwaar wordt getroffen door een bepaalde maatregel.

In dit geval kan de kroeg in kwestie bijvoorbeeld best aannemelijk maken dat het met het rookverbod ten dode opgeschreven is. Het belang lijkt me duidelijk.

Daar liggen volgens mij de kansen.

De gang naar de strafrechter op vrijdag heeft nu al de naam een proefproces te zijn.

Maar volgens mij moet het echte proefproces nog beginnen.

 

UPDATE

Justitie eist een boete van 1200 euro en een voorwaardelijke sluiting van een maand met een proeftijd van twee jaar. De advocaat van de kroeg wilde eigenlijk een aanhouding. Hij meent dat de zaak beter door de bestuursrechter kan worden afgedaan. Waarschijnlijk leest ook hij mijn blog…..

Delen

0 reacties

 1. Bedankt voor jullie doorzettingsvermogen en heel veel succes gewenst! Een roker met een beetje zelfrespect (en dat zijn gelukkig de meesten) laat zich niet buiten zetten, gaat niet te koop bij de deur staan of achter het raam in een rookhol. De enige redding is dat de heer Klink zo snel mogelijk de wet verandert. Daar zijn 2 simpele oplossingen voor te bedenken: óf door de werknemers recht op schone lucht te geven (dan is een goede afzuiging voldoende en is ook eenvoudig te controleren door de VWA), óf hij neemt een voorbeeld aan Spanje en geef de café’s zelf de keus of er wel of niet gerookt mag worden en de grotere restaurants en hotels krijgen de verplichting een afgescheiden rookruimte te hebben. Ik hoop dat het hier niet Ierland achterna gaat. Waar eerst gezellige, levendige wijken waren zijn het nu spooksteden geworden. Beste rechter: geef iedereen de keus, de roker zijn sociale leven terug en maak de horeca weer gezellig. vr.gr. Dinie

 2. @Dinie. Ik denk dat de (politie)rechter in dit geval misschien wel wil, maar mogelijk geen kans kan geven. Het gaat volgens mij namelijk (alleen maar) om de vraag of het rookverbod is overtreden. En dat lijkt mij evident. De kans moet van een andere kant komen, bijvoorbeeld de Kortgedingrechter of wijziging van de regelgeving. Theoretisch hoeft een rechter geen straf opleggen als hij vindt dat de omstandigheden van het speciale geval zodanig zijn dat de verdachte er onevenredig vanaf zou komen als hij tegen een straf aan loopt. Maar De Kachel kan dit hier wel vergeten, denk ik. En trouwens: kan het niet gezellig zijn zonder rook???

 3. Nee Dee, voor een roker is een wijntje zonder peuk hetzelfde als wippen zonder klaar te komen.

 4. @dinie: probleem in je vergelijking is dat je doorgaans niet copuleert in het gezelschap van derden (uitzonderingen daargelaten)

 5. @Dinie: Ik gun rokers best hun rokertje, maar ik vind niet dat mensen die geen rook in hun longen willen hebben daardoor niet meer in (kleine) café’s terecht zouden kunnen omdat daar een rookgordijn hangt. Dat de enige redding zou zijn dat de minister de wet verandert lijkt mij wat gezocht. Een andere mogelijkheid zou zijn: stoppen met roken. Dat levert meer redding op (met name voor jezelf) dan het wijzigen van de wet. Ik weet uit ervaring dat stoppen met roken niet eenvoudig, zeker als je een verstokt roker bent (geweest). Maar er zijn genoeg mensen wie het wel gelukt is.

 6. Dat is de makke met jullie: ik laat me door niemand opleggen om te stoppen met roken. Er is altijd nog iets als zelfbeschikkingsrecht. Ik gun iedereen die dat wenst een rookvrije kroeg maar gun ons er dan ook een waar we wel mogen roken. Stop met het pesten van mensen die zijn opgevoed in een tijd dat roken nog als gezond werd beschouwd en laten ze hun subsidie gebruiken om de jeugd voorlichting te geven over de gevaren. Helaas zijn die weer massaal ermee begonnen omdat het weer spannend is om het te doen juist omdat het nu niet meer mag. Ieder is zijn eigen tijd vergeten.

 7. @dinie: er is ook niemand die een ander zegt te stoppen met roken. Het nadeel van roken is echter dat een ander er ook schade van heeft.

  Automobilisten zouden bijvoorbeeld met een beroep op zelfbeschikkingsrecht kunnen zeggen dat ze de vrijheid moeten hebben om 180 km/u te rijden op de snelweg. Die vrijheid hebben wij als maatschappij ook ingeperkt in verband met de gevaren voor de volksgezondheid. Dat heeft volgens mij niets met pesten te maken.

  Maar ik ben het (als verstokte niet-roker) op onderdelen wel met je eens. Ik vind ook dat met name in de kleine kroegen (daar waar het personeel zelf ook rookt) best gerookt mag worden.

 8. Is mijn rook dan echt zoveel gevaarlijker dan wat je binnen krijgt door de industrie en uitlaatgassen? Sorry maar ik vind dat zo’n struisvogelpolitiek. Om daar nou een groot gedeelte van het volk voor opzij te zetten. Wat je zegt over de kleine kroegen is precies zoals ik het ook bedoel. En uitzonderingen op de regels zijn best wel mogelijk: kijk bijvoorbeeld maar naar Duitsland, Spanje en België.

 9. @dinie: tsja, ook dat argument gaat niet echt op. Je kunt natuurlijk niet zeggen: zij doen het ook niet goed, dus hoef ik het ook niet goed te doen. Bovendien is men al flink bezig om de overlast van uitlaatgassen tegen te gaan. Je komt tegenwoordig met een vervuilende auto Berlijn al niet meer in en meer Duitse steden volgen snel.

  Ik snap de strekking van het rookverbod wel, het is natuurlijk ook voornamelijk de jeugd die langdurig in die tenten zit, maar ik zie ook dat de kleine bruine kroegen er kapot aan gaan. En dat zijn nu net (wat mij betreft) de leuke kroegjes. Het moet een kleine moeite zijn voor de anti-roker om die kroegen te mijden.

  Dus: gewoon een uitzondering maken voor de kleine kroegjes. Daar waar het personeel zelf kiest voor de rook en de klant ook

 10. @mia:

  dat lijkt me nou niet echt het toonbeeld van gezelligheid.

  Misschien een gezellig keuvelende robot achter de toog?

 11. Altijd nog beter dan in weer en wind buiten moeten staan. Sterven we niet door de longkanker dan wel aan een dubbele longontsteking. En zo’n rookhol vind je wel gezellig? We lijken wel vissen achter glas in een kom. Ik ben het eens met Mia, dan nog liever zelfbediening. Met een omroepinstallatie als de drankjes klaar staan. Dat vind ik ook in restaurants: waarom geen lopend buffet waar geen personeel voor nodig is? Creatieve oplossingen zijn er genoeg te bedenken zodat het voor ons rokers ook nog leuk is om uit te gaan maar dat willen die anties niet. Meestal ex-rokers, die zijn het ergst en wel OMDAT ZE ONZE SIGARET HET LIEFST BIJ ZICHZELF IN DE MOND WILLEN STOPPEN OMDAT HET NA AL DIE JAREN NOG STEEDS MOEILIJK IS OM NIET MEER TE ROKEN.

 12. Mea culpa, ik had even last van nicotinegebrek en dan ga ik altijd harder praten. Ik zal het niet meer doen.

 13. Andere boeg…
  Van wie heeft men -in de ruimste zin des woords- het meeste overlast?
  a. de nicotine-verslaafden
  b. de alcohol-verslaafden
  c. de drugs-verslaafden

 14. b. de alcohol-verslaafden. Denk aan de gezinnen die gebukt gaan aan een aan de alcohol verslaafde vader- en/of moeder. De zwervers. De doden en zwaargewonden in het verkeer. De gevallen van strottenhoofdkanker.

 15. @mia:

  dat is een lastige. Nicotine staat onbetwist op nummer 1 als het om de ergste verslaving gaat met de meeste gevolgen voor de gezondheid.

  Wat mij betreft staat alcohol op nummer 1 als het gaat om maatschappelijke ellende in de ruimste zin van het woord. Verkeersongelukken, (huiselijk) geweld, sociale uitsluiting.

  Wat drugs betreft: slechts een kleine groep heeft problemen met harddrugs. Wat softdrugs betreft maak ik me meer zorgen. Teveel jongeren met problemen.

 16. Ik ben ook een roker. Echter, het rookverbod in de horeca kan ik billijken. Als ik even wil roken, dan ga ik wel even naar buiten.
  Toch zit er een heel hypocriete kant aan het verhaal: caféhouders worden door het rookverbod keihard getroffen in hun beurs, en worden daarvoor niet gecompenseerd. Het is hun broodwinning die in het gedrang komt! En dat, terwijl dezelfde overheid die deze regeltjes oplegt en voor de financiële kant van het verhaal wegloopt, met de andere hand kapitalen aan accijnzen en belastingen binnenschraapt. Schandalig vind ik dat!

 17. Denk ook eens aan een ander. Neem bijvoorbeeld oudere mensen. Degene die slecht ter been zijn kunnen niet zo makkelijk naar buiten voor een sigaretje. Die zijn nu dus hun stamkroeg kwijt. Zitten te vereenzamen achter hun geraniums. Ik begrijp niet dat er niet over de sociale gevolgen nagedacht wordt. Klink wil minder zelfmoorden? Nou, dan moet hij vooral zo doorgaan.

 18. @erwin: op zich heb je gelijk, maar die belastingen worden natuurlijk weer in andere zaken gestopt waar we allemaal van kunnen profiteren.

  @dinie: ik denk dat je nu wat te hard van stapel loopt. Een causaal verband tussen het rookverbod en een toename van zelfmoorden? Dat lijkt me niet. Bovendien zou je ook kunnen zeggen dat een grotere groep ouderen wellicht nu juist wel naar de kroeg kan in verband met de schonere lucht.

 19. Denk je dat het leuk is om uitgesloten te zijn van de maatschappij? Dat je naar buiten wordt geschopt of dat je als een vis achter het raam in een soort aquarium mag gaan zitten? Als je je dat niet in kan denken ben je duidelijk geen roker.

 20. Ik denk niet dat ik de enige ben die nu depressief is van dit alles. Die er geen reet meer aan vindt.

 21. @dinie: nou, nou, nou. Uitgesloten worden..Dat zijn grote woorden. Volgens mij kun je overal nog roken. Alleen niet binnen.

  En ik ben inderdaad geen roker. Nooit geweest, ook.

 22. Ik kan er ook niets aan doen dat ik het zo voel. Als het echt om onze gezondheid zou gaan dan zou een totaalverbod op handel en het gebruiken van tabak het enige legitieme zijn maar men wil onze euro’s niet missen. Nu is het zoveel mogelijk rokertjes pesten. Ik gun een ieder die dat wenst een rookvrije horeca maar gun mij er dan ook waar ik wel roken kan.

 23. @dinie: volgens mij is de maatregel er niet om mensen te pesten. Het is in eerste instantie een gezondheidsmaatregel. Vergeet niet hoe wij vroeger over bijvoorbeeld asbest dachten. Er werd zelfs reclame voor gemaakt! Pas nu realiseren we ons dat deze stof verschrikkelijke gevolgen heeft.

  Ik snap persoonlijk ook niet zo goed waarom mensen nog steeds roken (los van het verslavende aspect) Je neemt een toch wel heel groot risico met je lijf.

 24. Stoppen met roken is nog moeilijker dan stoppen met het spuiten van heroïne. Ken je nagaan! Wat je verder schrijft geld ook over het roken. Mijn- en oudere generaties zijn opgegroeid in een tijd dat het als gezond en ontspannend werd beschouwd om te doen. In tabaksreclames was iedereen vrolijk. Laten ze stoppen met ons te pesten en laat de CAN en Stivoro hun miljoenen aan subsidies gebruiken om de jeugd goede voorlichting te geven zodat die er nooit aan beginnen. Het trieste is dat we daarmee juist zo goed op weg waren want er gingen er steeds minder aan beginnen. Moet je nu eens op een schoolplein gaan staan. Volgens mij roken ze allemaal. Juist omdat het niet mag, je lekker verzetten tegen de maatschappij.

 25. @dinie: ik weet niet of het rookverbod jongeren aanzet tot roken. Dat lijkt me een te makkelijke stap. Miljoenen aan goede voorlichting helpen natuurlijk niet, als jongeren in elke kroeg het verkeerde voorbeeld zien….

 26. Klopt maar ik zit vaak in Nederland, op bezoek bij mijn bejaarde ouders en familie en vrienden, die ik nu dus nooit meer gezellig mee uit eten of naar de kroeg kan nemen.
  En over de jongeren in de kroeg: als je rokers en niet-rokers kroegen zou hebben kan je er regel van maken dat die alleen maar binnen mogen in die zaken waar niet gerookt mag worden. Creatieve oplossingen genoeg te bedenken. De wet is gemaakt voor een rookvrije werkplek voor het personeel maar iemand die geen personeel heeft mag ook geen rookcafé hebben. Waarom kunnen er in andere landen wel allemaal uitzonderingen zijn en Nederland niet? Ik hoop dat ik ooit weer trots kan zijn op mijn land van herkomst, wat eens (nog niet zo lang geleden) het meest vrije land ter wereld was en nu helaas in een politiestaat aan het veranderen is.

 27. Nou, nou, nou…een politiestaat…Dat zijn wel weer hele grote woorden. Is dat misschien niet waar Nederland nu meer last van heeft? We reageren (zeker op het internet) wel heel erg zwart-wit en lijken genoegen te scheppen in het polariseren van problemen. En we zijn daarin ook wel erg dubbel. We komen op voor onze eigen rechten, maar we willen de rechten van anderen (moslims, veroordeelden) graag zo snel mogelijk inperken.

  Volgens mij zijn we nog steeds een enorm vrij land. Ik denk dat de ‘betutteling’ eerder een gevolg is van de steeds groter wordende roep van de massa ‘om te leven zoals het zelf wil’

 28. Nederland een vrij land? Als je een afwijkende mening hebt wordt je doodgeschoten (Fortuijn, Van Gogh) of moet je voor het gerecht (Wilders). Ik denk eerder dat ze de rokers aanpakken om aan de echte problemen niets te hoeven doen. Maar laten we maar niet over politiek beginnen want dan gaan we wel erg off-topic.

 29. Uit de Wikipedia: “Politiestaten worden meestal gekenmerkt door totalitarisme en een sterke sociale controle”.
  Nou, ik vind dat we aardig op weg zijn. Het gaat nu nog enkel over het rookverbod maar er komt nog wel meer betutteling aan. Het kan niet anders of de ene helft van de bevolking moet de andere helft gaan controleren.

 30. @dinie: dat Wilders voor het gerecht moet, lijkt me juist een teken van beschaving. Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Ik heb daar al eerder een heel verhaal over geschreven. Iedereen mag zeggen wat hij/zij wil, maar zal daar indien nodig ook verantwoording voor moeten afleggen.

  Ik verbaas me altijd een beetje over mensen die zo tekeer gaan tegen regels. Regels en wetten worden gemaakt om te voorkomen dat willekeur en het recht van de sterkste gaan gelden. Wetten zijn nodig omdat mensen van nature vaak voor zichzelf kiezen en niet voor de ander.

  Willen we de samenleving leefbaar houden, dan zullen we rekening moeten houden met de ander.

  En dat betekent in dit geval niet een ander opzadelen met de schadelijke gevolgen van je eigen verslaving.

 31. Nogmaals: ik vind het logisch dat er een rookvrije horeca is maar geef ons rokers dan ook een horeca waar we wel mogen roken. Is door de gemeenten makkelijk te verwezenlijken door middel van vergunningen die ze afgeven. Wat is er tegen dat we als rokers onder elkaar zullen zitten? Nu kan het alleen maar door middel van verraad van burgers onderling gecontroleerd worden. Zoveel politie en VWA ambtenaren zijn er namelijk niet. Een roker zal zijn shot willen hebben. Dat kan je vervelend en onbegrijpelijk vinden omdat je zelf niet rookt maar dat is nu eenmaal wel zo. Nog een paar gevaren zoals het nu is: meer branden van inderhaast weggegooide sigaretten omdat men stiekem rookt en bang is betrapt te worden. En wat te denken van zinloos geweld want met een borrel op én ook nog eens een gebrek aan nicotine worden we er niet gezelliger op. Jullie niet-rokers denken er veel te makkelijk over.

 32. En over Wilders: jullie linkse mensen luisteren niet goed naar hem. Hij drukt zich wel iets te sterk uit maar in wezen gaat het over emancipatie van de vrouw. Iets waar jullie je 40 jaar geleden ook bij de Nederlandse vrouw druk over maakten.

 33. Beste Dinie,

  Ik vind het niet vervelend dat een roker zijn shot wil hebben. Ik vind het vervelend dat deze roker mij betrekt bij zijn of haar ongezonde gedrag.

  En laten we nu niet helemaal uit de bocht vliegen. Moeten we nu echt het rookverbod afschaffen omdat rokers anders agressief worden?

  Wat Wilders betreft: ik luister heel goed naar hem en het bevalt me niet wat hij zegt. Wilders mobiliseert ongenoegen en daar is uiteindelijk niemand bij gebaat.

 34. Waarom denk je dat de agressiviteit de laatste tijd zo toegenomen is? Al die korte lontjes? Ik begrijp de heer Klink dan ook niet want die is zelf een roker en moet toch weten wat het met je doet als je een tekort aan nicotine hebt. Wat Wilders betreft ben ik het wel met u eens. Hij brengt het verkeerd. Daarom is het zo jammer dat de gevestigde partijen het ongenoegen over sommige misstanden in onze multiculturele samenleving niet op een positieve manier oppakken. In het besef dat ik u niet kan overtuigen van mijn gelijk voor wat betreft het roken eindig ik mijn retirade en wens u het beste toe. En voor mijzelf wens ik, als ik de volgende keer over ben uit Spanje, dat we uit kunnen gaan naar een kroegje waar we wel roken mogen. Adios uit een zonnig Spanje (waar we, anders dan in Nederland, niet hoeven te sterven aan een dubbele longontsteking als we buiten moeten roken).

 35. @Dinie. Met genoegen je briefwisseling met de rechtbankverslaggever gelezen. Op één zin in je ‘laatste woord’ wil nog ingaan: “… eindig ik mijn retirade…” Bedoel je dat je je niet meer terugtrekt of dat je de tirade beëindigt?

 36. Hoi Dee, je hebt gelijk, ik heb me vergist in het woord. Ik bedoelde tirade (een ‘retorische aanklacht met omhaal van woorden’).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *