Strafrechter Wedzinga zelf in verdachtenbankje

 

De laatste post op het weblog van voormalig raadsheer (rechter) Wicher Wedzinga uit Groningen begon als volgt:

De strafrechter in het verdachtenbankje?

6 augustus 2008

Onder de titel “falende rechters vaker bestraffen” verscheen onlangs een artikel in o.a. De Gelderlander waarin een groep advocaten en rechtswetenschappers pleit voor het uitbreiden van de mogelijkheden om rechters die tekort schieten en fouten maken te bestraffen. Tevens zouden rechters hun oordeelsvorming “opener” moeten motiveren.

 

Einde citaat.

Gisteren werd duidelijk dat Wicher Wedzinga opnieuw voor de rechter moet verschijnen. Na strafzaken over zware mishandeling, poging doodslag, afpersing, bedreiging en het onterecht voeren van de titel advocaat volgt nu een strafzaak over schending van het ambtsgeheim.

Een geheim niet langer geheim.

Wedzinga heeft als raadsheer van het Hof in Leeuwarden ooit een zekere Danny K. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Later gaf hij aan dat hij twijfels had en dat hij zich in de raadkamer heeft laten overtuigen door zijn twee collega’s. Maar niet van harte.

Hij bracht zijn twijfels over aan de verdachte en diens advocaat. Open over de oordeelsvorming.

En dat mag dus niet.

Dat wat in de raadkamer besproken is, mag deze raadkamer nooit verlaten. Het geheim van de raadkamer. De rechtbank dient met een unaniem oordeel naar buiten te treden.

Van mij mag dit geheim morgen verdwijnen. Ik vind dat rechters wel eens wat meer verantwoording mogen afleggen. Geef helder weer hoe het beslissingsproces tot stand is gekomen. Dat recht moet de dader hebben.

Maar:

Wedzinga heeft na zijn ontslag (volgend op de mishandeling van zijn toenmalige vriendin) zelf de aanval gekozen. Eerst door uitgebreid (en vrij eenzijdig) zijn verhaal te doen bij NOVA. Door een hele pagina te vullen in het NRC en door zijn ex te pas en te onpas verbaal aan te vallen.

Bovendien begon hij een weblog. Op zich niets mis mee, ware het dat hij daar zwaar en wat mij betreft zeer ongenuanceerd de aanval opende op alles wat hem niet welgevallig was. Gedreven door rancune. Begrijpelijk wellicht, maar niet echt een zuivere reden.

Kritiek, zeker van binnenuit, is toe te juichen.

Maar de toon op zijn website, de ongerichte frustratie en de rancune. Daar komen brokken van. Dat kon niet anders.

Het schenden van het ambtsgeheim is een ernstige aangelegenheid.

Maar je kunt er ook je schouders over ophalen. De twijfel is openbaar gemaakt, de rechter is niet meer in functie, de rechtsorde is niet geschonden. Door waar we waren gestopt.

Ik denk dat de verbale aanval van Wedzinga (op onder meer rechters en advocaten) hem in deze zaak parten gaat spelen. Het gaat niet meer louter om het schenden van een ambtsgeheim.

Het lijkt erop dat Wedzinga de verkeerde slapende honden wakker heeft gemaakt.

En die beginnen nu te blaffen.

En zoeken een stok om mee te slaan.

 

Schenden van het ambtsgeheim (art 272 WvSr) is een misdrijf. Er staat maximaal een jaar gevangenisstraf op of een boete van de vierde categorie (maximaal 18.500 euro). Wedzinga loopt nog in een proeftijd van een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. 

Delen

0 reacties

 1. @mia:

  tsja, het was me al eerder opgevallen. Eerst een mail sturen en later deze weer intrekken. Het past wel een beetje in het hele plaatje, vrees ik.

 2. Wellicht (om niet te zeggen hopelijk) heeft het feit dat Wedzinga opnieuw vervolgd wordt ook iets te maken met het feit dat de man tot de dag van vandaag vrolijk doorgaat met zijn malafide praktijken. Op zijn website schermt hij nu weer met een samenwerking met Digirecht BV, klinkt erg interessant maar dat bedrijf is helemaal nergens te vinden in het handelsregister. Hardleerse man.

 3. @maarten:

  de vraag is of zijn activiteiten illegaal zijn. Voor zover ik weet mag een ieder een juridisch adviesbureau beginnen.

 4. Eigenlijk is het te triest voor woorden.

  Voor zijn faillisement (W.W.) wierp H.J.M. Smit (Henk) zich op als redder in nood.
  De man heeft zelfs zijn villa in Spanje te koop gezet om ‘zijn vriend’ Wicher te helpen voor de financieële ondergang.
  Weldoener Henk Smit lijkt nu ook slachtoffer te zijn geworden van de geesteszieke Wedzinga.

  http://link.marktplaats.nl/207833659
  Onder deze advertentie staat een link naar strafloket.nl, lees dat maar eens!

 5. @rechtbankverslaggever
  Zeker, maar schermen met een niet bestaande BV dat is in elk geval de zaken mooier voorstellen dan ze zijn. En misschien ook wel strafbaar, maar dat laten we verder maar aan politie en justitie over.

 6. @maarten:

  dat kan. Mijn interesse gaat meer uit naar de eventuele verdiensten van een dergelijk adviesbureau. Volgens mij moet de curator daar van weten, gezien het faillissement.

 7. Het is te zot voor woorden. Degene die de negatieve aanbeveling op Marktplaats heeft gezet, is Smit, tegen wie inmiddels door verschillende personen aangifte is gedaan wegens poging tot oplichting, verduistering en smaad. De man zelf is blijkens rapportages psychisch gestoord, evenals zijn echtgenote, en veroordeeld wegens witwassen en belastingfraude. De villa in Spanje zit naar zijn eigen zeggen in een Luxemburgse trust en is vermoedelijk verkregen door crimineel geld. Er lopen tevens andere procedures tegen Smit (strafrechtelijke, civiele en fiscale), die officieel als vuurwapengevaarlijk te boek staat en die ik pas na mijn verhuizing heb leren kennen. Over Krips kan ik kort zijn. Mijn reactie bij een ander bericht spreekt voor zich en de domienregsitratie van Digirecht BV staat op naam van …. Henk Smit. Degene die zich Mia noemt, neemt alles kritiekloos over en kan ik niet echt serieus nemen. Maar het ergste van alles is datgene wat de `rechtbankverslaggever’ te berde brengt. Hij stelt dat ik mij heb laten “overtuigen” door mijn twee collega’s. Dat zegt alles over het niveau van de rechtbankverslaggever. Dat zeg ik niet en dat staat er niet. Er staat dat ik aanvankelijk ernstige twijfels had (logisch na een vrijspraak, het omgekeerde zou erg zijn) en dat ik “overstag ben gegaan”. Goed lezen is erg belangrijk. Ik zeg niet dat dat mijn twee collega’s mij hebben omgepraat, maar ik geef mijn innerlijke overtuiging weer. Niet meer, maar ook niet minder. Zo staat het ook in de correct geformuleerde dagvaarding. Het overstag gaan, blijkt overigens simpelweg uit de veroordeling. Ik zeg dus niets over de gang van zaken tijdens de beraadslaging in raadkamer. In die mening word ik gesteund door het OM en het enige dat het Hof in zijn belssing op het beklag heeft gezegd is dat de rechter er maar eens naar moet gaan kijken. Als het Hof zou vinden dat ik schuldig zou zijn, zou een procedure verder zinloos zijn. Ik heb begrip voor dit standpunt van het Hof. En ik vind het bijna pijnlijk dat een rechtbankverslaggever zich een dergelijke blunder permitteert. Een verontschuldiging zou hier op zijn minst passend zijn. Binnenkort zullen alle stukken (maar dan ook alle stukken) op internet verschijnen en zal ik mij publiekelijk in de media verdedigen, al dan niet geflankeerd door mijn advocaat mr. Plasman. Want hoewel het een procedure achter gesloten deuren is, vind ik een publieke verantwoording op zijn plaats. Zeker omdat ik vierkant achter mijn woorden sta en blijf staan.

 8. Volgens mij is er niks mis mee dat Wedzinga openlijk iets zegt over hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. Het Raadskaner geheim is een grote schande. Er moet openheid zijn. Wedzinga heeft m.i. gelijk met zijn kritiek op de rechtspleging; het ware echter meer te bewonderen geweest als hij die kritiek ook al had geuit toen hij er zelf nog deel van uit maakte. Desondanks lees ik zijn blog met plezier.

 9. @wicher:

  ‘Het niveau van de rechtbankverslaggever’, ‘bijna pijnlijk’, ‘een dergelijke blunder’

  Is het nu zo moeilijk om kritiek op anderen zakelijk te brengen? Zonder op de persoon te spelen? Of een ander met grote woorden en snelle conclusies naar beneden te halen?

  Wat mij betreft is de constatering ‘laten overtuigen’ helemaal niet zo gek als je zelf schrijft over je ernstige twijfels en het later ‘overstag gaan’ in het raadkamerproces. Je gaat (taalkundig) nu eenmaal niet overstag op basis van je eigen veranderende inzichten.

  Als ik vanuit mezelf van mening verander, dan zeg ik niet tegen anderen dat ik overstag ben gegaan. Tenzij ik schizofreen zou zijn, natuurlijk….

 10. @ Gelet op de onschuldpresumptie in artikel 6 EVRM hoort een rechter in elke zaak uit te gaan van de onchuld van de veradchte en is zijn startpunt zo gezien dus een vrijspraak. Het beginsel `in dubio pro reo’ ligt hieraan in het verlengde. Dat was ook mijn uitgangspunt in deze zaak, waarin de verdachte bovendien door de rechtbank was vrijgesproken. Wanneer een rechter dan vervolgens tot een veroordeling komt, gaat hij dus overstag. Dat staat los van de overwegingen die tot die veroordeling hebben geleid. Ik haal u niet naar beneden, maar het feit dat u mijn woorden niet letterlijk weergeeft en in de juiste juridische context plaatst, geeft mij te denken. Maar goed, het heeft geen zin om hierover op dit log verder te gaan. Discussie gesloten. Denk liever eens na wie er echter Mia schuilgaat. Ik dacht dat ik hierover een duidelijke hint had gegeven. En wat Ed betreft: je hebt volkomen gelijk. Het geheim van raadkamer moet worden afgeschaft en staat minst genomen op gespannen voet met de openbaarheid van de zitting en de verpichting van rechters om hun vonnissen beter te motiveren, een verplichting waarin rechters overigens ernstig tekort schieten (Promis). Er wordt dan ook voor gepleit om dit geheim af te schaffen. Hopelijk komt het ooit zover en hopelijk schaffen we de schijnheiligheid in ons land af door het introduceren van “dissenting opinions”. Een rechter die een afwijkend mening heeft, moet die mening op papier zetten. Dat doet niet af aan het gezag van het rechterlijk gewijsde, eerder het tegendeel, en het komt de discussie ten goede.

 11. @wicher: als ik uw woorden verkeerd interpreteer, zou het dan wellicht kunnen dat u gewoon niet duidelijk genoeg bent geweest? Is er van uw kant wellicht sprake van een verkeerde woordkeuze? Of heeft de (vaak zo onwetende) wereld u weer eens niet goed begrepen?

 12. Wicher, heb jij misschien een fout gemaakt op je web-site vwb het KvK-nummer?
  Zo te zien heb je hetzelfde KvK-nummer 02046291 als:

  Naam: STICHTING WONINGCORPORATIE GRONINGER WESTERKWARTIER
  Vestigingsadres: HOOFDSTRAAT 44
  Vestigingsplaats: 9861AJ GROOTEGAST
  KvK-nummer: 02046291 0000
  Soort Inschrijving: Hoofdvestiging
  Status: Uitgeschreven uit het Handelsregister

  En wat bedoel je hiermee?
  “Denk liever eens na wie er echter Mia schuilgaat.”

 13. Lappen tekst zie ik overal voorbij vliegen van een nog steeds strijdvaardige heer Wedzinga. Ik kan er niet bij wat het hem uiteindelijk brengt. Enkel een handvol fanatieke ongenuanceerde en veelal in ieder geval in moraal dubieuze volgelingen.

  Tja, openheid en transparantie. Ik zou zeggen laat de heer Wedzinga dan eerst bij zichzelf beginnen door reacties op zijn weblog te allen tijde te plaatsen dan wel, zoals het zich in mijn ogen betaamt, in ieder geval mede te delen dat een reactie om een bepaalde reden niet wordt geplaatst. Zelfs dat laatste vindt hij overbodig.

  Even terug naar het begin. Wie een vrouw in elkaar slaat, daarna vreemde sprongen maakt om de gevolgen voor zichzelf in het maatschappelijke verkeer te beperken en uiteindelijk tracht de daad probeert d.m.v. argumenten enigszins te ontkrachten en, zoals ik het bekijk, wel publiekelijk enige schuld heeft erkend maar diep in zijn hart volgens mij daar toch heel anders tegenaan kijkt, heeft in het vervolgtraject, te weten een kruistocht tegen alles en iedereen waartegen de heer Wedzinga zich toch jaren uitermate plezierig heeft aangeschurkt inclusief een naar ik aanneem niet al te vervelende salariëring, verliest op voorhand al alle geloofwaardigheid.

  Eigenlijk is het een diep triest mens die zijn onmiskenbare talent ontegenzeglijk ook nu compleet vergooit.

  Een vorm van aandachttrekkerij, ook al is die negatief en resulteert met de regelmaat van de klok in een rechtszaak.

  Nogmaals; tsja…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *