Deken wil dat complotadvocate stopt

De toezichthouder in Amsterdam wil een einde maken aan de praktijken van advocate Henriëtte Nakad-Weststrate. De reden is opvallend te noemen. Nakad zou geen goede rechtsbijstand verlenen omdat ze is bevangen door complotdenken en activisme.

Het verzoek van de deken komt niet uit de lucht vallen. De raadsvrouw, verbonden aan het kleine Amsterdamse kantoor Bailey & Parker, voert al geruime tijd een verbeten strijd tegen Jeugdzorg, de overheid en sommige media over door haar ervaren misstanden in de jeugdzorg. Ze radicaliseerde de laatste maanden in de rechtszaal en op sociale media.

Wat de deken betreft is er alle reden om in te grijpen. De toezichthouder verzocht de Raad van Discipline vandaag in de rechtbank in Amsterdam om er voor te zorgen dat Nakad geen enkele jeugdzorg-gerelateerde zaak meer aanneemt. Als dat niet mogelijk is, dan zou ze voor onbepaalde tijd geschorst moeten worden.

Complotdenken

Volgens de deken functioneert Nakad niet omdat zij ‘in jeugdzorgzaken geen – en in ieder
geval zonder meer onvoldoende – professionele distantie bewaart tot haar cliënten. Daarbij lijkt sprake te zijn van een tunnelvisie en een zekere mate van complotdenken waardoor verweerster in haar oordeelsvorming wordt gehinderd.

Zij ziet zichzelf als een klokkenluider die als advocaat met juridische procedures ernstige misstanden binnen de jeugdzorg aan de orde moet stellen. Als de rechterlijke macht haar niet in het gelijk stelt, beschuldigt zij de rechterlijke macht van (medeplichtigheid aan) diezelfde misstanden. Bovendien voldoet zij door de standpunten die zij inneemt en de juridische instrumenten die zij inzet, niet aan de professionele standaard’

YouTube

De raadsvrouw geeft er volgens de toezichthouder geen blijk van haar praktijk behoorlijk uit te kunnen oefenen en verwijst daarbij onder meer naar filmpjes op YouTube. In één van de filmpjes stelt Nakad dat er ‘mogelijke pedofielen’ zitten in de regering en het parlement die het systeem van jeugdzorg ‘infiltreren’.

Al eerder suggereerde Nakad dat premier Rutte persoonlijk de opdracht had gegeven om vragen in de Demmink-zaak te laten liggen. Zo zou Pieter Omtzigt monddood zijn gemaakt.

Wat de deken betreft heeft Nakad alle recht op haar vrijheid van meningsuiting als klokkenluider, maar is zij in procedures niet in staat gebleken om adequate en effectieve rechtshulp te verlenen.

‘Als zij als advocaat optreedt in procedures is zij louter activistisch bezig, zonder te voldoen aan de professionele standaard waaraan haar handelen mag worden getoetst’, aldus de deken.

De toezichthouder verwees onder meer naar een wrakingsactie bij de rechtbank in Den Haag, maar weigerde op mijn verzoek zijn verzoekschrift met de verdere onderbouwing te overhandigen ‘omdat dit niet gebruikelijk is’.

Geluidsfragment

De deken liet tijdens de zitting een geluidsfragment horen van een gesprek tussen hem en Nakad, waarin de raadsvrouw toegeeft dat ze niet meer in staat is om jeugdzorg-gerelateerde zaken te doen. Ze gaf tegenover de deken aan zich terug te trekken uit de jeugdzorgpraktijk en ‘nauwelijks nog zaken te hebben’.

Later maakte Nakad echter duidelijk dat ze zich alleen terug zou trekken als een klacht die tegen haar is ingediend door Jeugdzorg-West zou worden ingetrokken. Tijdens de zitting vertelde de raadsvrouw weer dat ze wordt overspoeld door jeugdzorg-zaken van mensen die teleurgesteld zijn in hun eigen advocaat.

Rommelig

De zitting vanochtend verliep uitermate rommelig. Nakad kwam met een groot aantal onbewezen stellingen die de wenkbrauwen deden fronzen. Zo beweerde ze onder meer onomwonden dat kinderen geprostitueerd worden door Jeugdzorg. In haar verklaringen sprak een groot wantrouwen naar de rechtspraak, de advocatuur en de journalistiek.

‘Die advocaten en journalisten op Twitter verdedigen allemaal ook pedofielen. Of schrijven er over. Bijna op het obsessieve af’, aldus Nakad. Verder wees ze er op dat de rechtspraak haar cliënten steeds maar weer in het ongelijk stelde en daarmee een dienst bewijst aan de ‘machtige massa-industrie’ van de jeugdzorg.

Volgens Nakad schetst de deken onterecht een beeld van een ‘rare activistische vrouw’. ‘Ik word als labiele mevrouw afgeschilderd, nog net niet van middelbare leeftijd’

Onderzoek

De onder vuur liggende raadsvrouw eiste een onderzoek naar de relatie tussen anonieme tipgevers in het dossier, individuele leden van de Raad van Discipline en advocaten ‘die zijn gelieerd aan Den Haag’. Ze stelde verder dat twitterende advocaten en journalisten de deken moeten hebben aangespoord om in te grijpen (de deken ontkent dat ten stelligste) en ze liet onomwonden weten dat ‘de gehele advocatuur’ niet in staat is om ouders die te maken krijgen met Jeugdzorg adequaat bij te staan.

‘Ze springen alleen in de bres voor de rechtstaat als het om vergoeding voor rechtsbijstand gaat’, aldus Nakad.

Omdat de Raad van Discipline, die inhoudelijk niet de gelegenheid kreeg om vragen aan Nakad te stellen, enkele eisen van de raadsvrouw (zo wil ze een volledige transcriptie van de gesprekken tussen haar en de deken en de aanwezigheid van internationale waarnemers) niet inwilligde, wraakte ze de gehele Raad van Discipline. Nakad zei ‘per saldo grote vraagtekens te hebben bij de onpartijdige en onafhankelijke behandeling van de zaak‘.

De tuchtzaak tegen de raadsvrouw is nu voor onbepaalde tijd aangehouden omdat er vandaag geen wrakingskamer meer beschikbaar is.

YouTube

De verbeten strijd van Nakad is al tijden bezig en wordt onder meer online gevoerd. In een door programmamaker JDTV (die eerder samenwerkte met complotdenker Micha Kat) opgenomen video stelt ze, gekleed in toga, onder meer dat haar dochter een ‘bijna verkeersongeluk’ had nadat Nakad een proces had gevoerd tegen Jeugdzorg.

De raadsvrouw denkt dat er mogelijk sprake was van een ‘represaille vanuit het systeem’ en vertelt in de video verder dat Jeugdzorg niet alleen kinderen afpakt, maar ook eigenhandig ‘verkeerde vrienden’ op de kwetsbare jongeren afstuurt. Volgens Nakad kan wat Jeugdzorg in samenwerking met de rechtspraak doet ‘het licht niet verdragen’.

In dezelfde video spreekt Nakad in het Engels de natie toe en stelt ze dat het een feit is dat het hele jeugdzorg-systeem in Nederland geïnfiltreerd is door mogelijke pedofielen tot op het hoogste niveau in de regering en het parlement.

 

Activiste

De raadsvrouw was recent kort lijsttrekker van de complotpartij Partij voor de Kinderbelangen, met de stevig van het pad af geraakte voormalige voetbalinternational en QAnon-volgeling Bryan Roy als lijstduwer en corona-activiste Irma van der Meer als kandidaat. Op haar sociale media retweette ze onder meer berichten over moord en doodslag in Duitsland door vaccinaties tegen het corona-virus.

De partij (die door een gebrek aan belangstelling niet mee zal doen aan de verkiezingen) zegt op te komen voor kinderrechten, maar wordt volgens insiders achter de schermen gerund door activiste Yvonne Brinkerink, die in 2014  20 maanden celstraf kreeg, onder meer omdat ze 700.000 euro aan gelden bestemd voor kwetsbare kinderen (PGB-gelden) achterover had gedrukt.

De enorme zak centen van de belastingbetaler ging bepaald niet naar de broodnodige zorg voor zeer kwetsbare kinderen. Brinkerink bracht het volgens de rechtbank naar het casino en leefde een welvarend leven, met luxe vakanties en dure spullen.

E-Court

De complotretoriek van Nakad begon enkele jaren geleden al. Ze was betrokken bij de oprichting van e-Court, een soort robotrechter voor incassogeschillen. Dat initiatief kwam echter met een klap tot stilstand toen bleek dat de robotrechter niet transparant was, er geen vonnissen openbaar werden gemaakt en het initiatief letterlijk in strijd bleek met het recht op een eerlijk proces.

De mislukking van e-Court bracht Nakad er toe om te suggereren dat de rechtspraak en de media met een vooropgezet plan haar initiatief om zeep hadden geholpen. Het zaadje van de rancune was geplant en is inmiddels een uit de kluiten gegroeide warrige boom geworden met vele vertakkingen.

Opvallend genoeg bleek toen al de ware aard van Nakad. E-court begon namelijk een procedure om ‘rechters uit alle hoeken van het land’ te horen over het ‘complot’ om e-Court brodeloos te maken. Een principezaak, zou je enigszins naïef kunnen denken, maar niets is minder waar. De procedure zou namelijk probleemloos worden ingetrokken als eerherstel, een schadevergoeding van miljoenen euro’s en een baan voor Nakad als ICT-adviseur bij de Raad voor de Rechtspraak zou volgen.

Demonstratie

Na afloop van de rommelig verlopen tuchtzaak vandaag voegde Nakad zich buiten de rechtbank bij een groepje van ongeveer vijftig demonstranten en sprak ze via een microfoon de aanwezigen toe. De raadsvrouw verhaalde onder meer over de strijd tegen Jeugdzorg en kindermisbruik.

De deken zal er ongetwijfeld een bevestiging in hebben gezien van zijn verzoek om activisme buiten de poorten van het recht te houden.

UPDATE

Kort na de tuchtrechtzaak bleek raadsvrouw Henriëtte Nakad-Weststrate ineens volledig verdwenen van de website van haar advocatenkantoor Bailey Parker. Het kantoor wil zelf niet inhoudelijk reageren, maar stelt desgevraagd wel dat ze per 1 maart ‘niet meer werkzaam is voor ons kantoor’.

UPDATE II

Op maandag 8 maart 2021 besloot de wrakingskamer de wraking ongegrond te verklaren. Wraking kan wat de wrakingskamer betreft niet fungeren als rechtsmiddel tegen onwelgevallige of onjuiste (proces)beslissingen. Omdat Nakad volgens de wrakingskamer slechts tijd wil rekken, is haar een verbod opgelegd om in deze procedure opnieuw te wraken.

‘Omdat verzoekster als advocaat verondersteld wordt ermee bekend te zijn dat wraken als
reactie op (proces)beslissingen nooit tot honorering van een wrakingsverzoek zal leiden
en haar wrakingsverzoek niet anders kan zijn bedoeld dan om tijd te winnen – het
schrijven van verzoekster van 3 maart 2021 past ook in deze bedoeling – is naar het
oordeel van de wrakingskamer sprake van misbruik van het recht op wraking. De
wrakingskamer zal daarom op de voet van artikel 47 lid 2 Advocatenwet en artikel 515 lid
4 Wetboek van Strafvordering bepalen dat een volgend wrakingsverzoek van verzoekster
niet meer in behandeling wordt genomen’

 

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *