Verbod op dagboek Vaatstra

Het was nog geen week geleden dat complotdenker Wim Dankbaar boos en verontwaardigd was op de media. Waren ze soms helderziend? Waarom beweerden ze nu al dat zijn nog te publiceren dagboek van Maaike Vaatstra verboden zou worden door de rechter?

De meeste journalisten zijn niet helderziend. Maar ze zijn vaak wel gezegend met een gezond stel hersens en het vermogen om zaken te relativeren. De afloop van de tegen Dankbaar gevoerde rechtszaak over het gekaapte dagboek was ook voor de leek makkelijk te voorspellen:

Wim Dankbaar kaapte het dagboek van Maaike Terpstra (voorheen Vaatstra), de moeder van de veertien jaar geleden vermoorde Marianne Vaatstra. Hij probeerde het schrijven te gebruiken in zijn eigen strijd tegen ‘een corrupte’ overheid. Een overheid die de echte daders van de moord (asielzoekers) naar het buitenland zou hebben gesmokkeld om politieke onrust te voorkomen. Strijder Dankbaar werd vandaag hard door de rechter teruggefloten. Om een hele simpele en voorspelbare reden: Maaike Terpstra heeft het auteursrecht. Het is haar werk. Zonder toestemming mag niemand wat doen met haar pennenvruchten.

Dankbaar probeerde het in de aanloop naar zijn rechtszaak nog wel. Door Jan en Alleman wijs te maken dat hij die toestemming wel had. Hij koketteerde met zijn goede contacten met Maaike. Vond dat ze samen optrokken. Als ware broeders in de strijd tegen die corrupte overheid.

Maaike reageerde ijskoud via de juridische weg: ze vroeg aan de rechter om een contactverbod. Het ultieme middel om je van een last te ontdoen. Dat ze maar nooit meer met Dankbaar in aanraking mocht komen. Zoals deze week ook zijn zaakwaarnemer Hans Mauritz schoorvoetend moest erkennen: Maaike Terpstra is doodmoe van Dankbaar. Dat had ze zelf in een telefoongesprek gezegd.

De rechter heeft geoordeeld.

Bron: AD 19/1213

Bron: AD 19/12/13

En meent dat een contactverbod nu nog niet aan de orde is. Maar geeft Dankbaar wel een duidelijke waarschuwing mee: een rechter zou in de nabije toekomst wel eens anders kunnen oordelen als hij zijn koers voortzet.

‘De mogelijk van weinig respect voor privacy getuigende wijze waarop [gedaagde sub 1] in het algemeen opereert om zijn denkbeelden wortel in de werkelijkheid te doen schieten is, mede gelet op het effect dat van de reeds besproken toewijzingen zal uitgaan, onvoldoende om nu een straat- en contactverbod op te leggen.

[gedaagde sub 1] dient er bij het uitzetten van zijn verdere koers in de zaak-Vaatstra overigens wel rekening mee te houden dat het belang dat [eiseres] (en de rest van de familie) erbij heeft dat de familie rust krijgt doordat ook de buitenwereld die zaak met de veroordeling van Jasper S. als afgedaan beschouwt, door een in de toekomst mogelijk tot oordeel geroepen rechter zwaar zal worden gewogen’

Het vonnis van de rechter is een gevoelige slag voor de complotsite van Wim Dankbaar. Daar moeten alle belastende zaken over het dagboek binnen twee dagen verdwijnen, op straffe van een ‘boete’ van duizend euro per weigerdag. Met een maximum van 200.000 euro. Ook moet het vonnis van de rechter pontificaal op de site komen te staan. In Times New Roman. Met extra grote letters. Het is Dankbaar zelfs verboden daar nog een opiniërende tekst bij te zetten. Het dagboek moet bovendien weer terug naar de rechtmatige eigenaar. Zowel in papier als digitaal.

Maar misschien nog wel veel erger: Dankbaar moet zijn gezworen tegenstander Yehudi Moszkowicz (die op de klaagsite van Dankbaar badinerend ‘pindamannetje’ wordt genoemd, maar ieder jaar door vakgenoten in de top 10 van beste advocaten wordt gezet) zesduizend euro aan advocaatkosten betalen. Een veelvoud van de kosten die de jurist daadwerkelijk heeft gemaakt.

Persoonlijk vind ik de juridische kant van het verhaal niet eens zo heel erg interessant. Dat was allemaal keurig te voorspellen. Ik vraag mij echter in bange gemoede af wat er nodig is om Wim Dankbaar cs in te laten zien dat hun blinde strijd om ‘de waarheid’ slachtoffers maakt.

Serieuze en integer werkende journalisten die met hem en zijn volgelingen te maken krijgen, zijn opmerkelijk eensluidend in hun oordeel. Dankbaar lijkt langzaam de nieuwe Micha Kat te worden. Hij deinst er zelfs niet voor terug om volstrekt persoonlijke informatie, zoals de medische gegevens van Maaike Vaatstra op het internet te publiceren.

Er ligt nu een duidelijk vonnis waarin Dankbaar teruggefloten is. Waarin zijn recht op onderzoek beperkt is. Ondertussen heeft de rechtbank in Groningen een psychiater en een psycholoog de opdracht gegeven Dankbaar psychisch door te lichten. Een ongekend zware en ongebruikelijke opdracht als gevolg van een paar uur kinderachtige chaos tijdens een van de rechtszaken tegen Dankbaar.

Na dat onderzoek staat hij als verdachte terecht bij de Meervoudige Kamer (MK) in Groningen. Voor laster en smaad. Twee slachtoffers zijn het zat om nog langer door verdachte D. in verband te worden gebracht met een veertien jaar oude moord. Geloof mij: je moet het bont maken als je voor smaad en laster bij de ‘grote’ MK staat.

Wanneer kijkt Dankbaar in de spiegel en ziet hij wat velen wel zien?

Dankbaar is een man op een missie en hij heeft daarin gaandeweg steeds meer fatsoensnormen overschreden. Alles voor zijn waarheid.

Op zich is dat nog niet eens zo heel erg. Er zijn meer mannen op een missie die het internet met kapitalen bestormen en hun eigen kleine en trouwe publiek vinden om hun frustraties tegenaan te typen.

Maar het is intens treurig om te moeten constateren dat een rouwende en bijna onder de stress bezwijkende nabestaande van een gruwelijke lustmoord een rechter nodig heeft om haar te kunnen beschermen tegen de blinde drift van een zelf benoemde ‘onderzoeksjournalist’.

UPDATE: Een ontstemde uitgever Hans Mauritz laat weten zichzelf als de grote winnaar te zien van het kort geding, maar desalniettemin toch maar in beroep te gaan tegen het vonnis. Hij noemt de uitspraak van de rechter ‘corrupt’. Inmiddels heeft het online warenhuis Bol.com besloten de verkoop van het gehele boek van Dankbaar cs voorlopig te staken.

UPDATE II – Wim Dankbaar gaat toch niet in hoger beroep tegen de uitspraak. Hij vreest opnieuw geconfronteerd te worden met hoge kosten. Opmerkelijk: een van de redenen om in hoger beroep te gaan was eerder nu juist de hoge kosten die hij kwijt zou zijn aan de advocaat van Maaike Terpstra (Vaatstra).

Delen

50 reacties

 1. Ik verwacht niet dat Wim zich er bij neerlegt.
  Hij gaf begin januari al zelf aan dat Maaike niet wou dat haar dagboek gebruikt werd.
  Dus… ‘respect en empathie’ is nergens op te maken.
  Gebrek eraan, dat dan wel..overduidelijk, ook nog..

 2. Goed Blog weer Chris. Jammer dat we zoveel tijd moeten besteden aan dit soort gekkies. Frustrerend ook. En helemaal voor de nabestaanden. Goed om ze stevig aan de tand te blijven voelen! Hulde voor jouw bijdrage in deze!

 3. Geweldig nieuws dat Wim de advocaat van de tegenpartij moet betalen. Dat maakt mijn hele dag goed. Hopelijk niet de laatste keer dat Wim de portemonnee moet trekken 🙂

 4. Dit gaat pas ophouden als Wim de psychiatrische behandeling krijgt die hij hard nodig heeft.

 5. Overigens heeft hij nu al commentaar op het vonnis en gaat daarmee nu al tegen de uitspraak in:

  5.4.
  beveelt [gedaagden] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, bovenaan op de ‘homepage’ van de website http://www.rechtiskrom.wordpress.com, met lettertype Times New Roman, grootte 11, althans duidelijk leesbaar, melding te maken van de inhoud van dit vonnis door deze zonder opiniërend bijschrift integraal te vermelden,

  Er staat nu al een gestoord commentaartje van Wim. Als hij daar morgen of overmorgen de uitspraak boven plaatst op de voorpagina is er dus al sprake van een opiniërend bijschrift.

 6. Zijn rol in de Deventer moordzaak staat mij nog glashelder voor de geest. Bijna onvoorstelbaar dat deze mensen zich niet kunnen voorstellen welk leed ze bij bijvoorbeeld de slachtoffers veroorzaken en hoe weinig respect en vertrouwen ze in de rechterlijke macht hebben.Ik schrijf er verder maar niets over, anders moet ik me later ook nog verantwoorden voor de rechter.

 7. “Daar moeten alle belastende zaken over het dagboek binnen twee dagen verdwijnen, op straffe van een ‘boete’ van duizend euro per weigerdag.”

  Niet “alle belastende zaken”, wel eerdere citaten en voornemens (uit) het dagboek te publiceren. En een dwangsom is geen boete.

 8. > In Times New Roman. Met extra grote letters.

  11 point is een heel gebruikelijke tekstgrootte, niet bijzonder groot. De eis was 12 (vreemd dat een rechter zich met zulke details bezighoudt?!)

  14- of 16-punts begint pas een beetje groot te worden.

 9. > Hij [Hans Mauritz] noemt de uitspraak van de rechter ‘corrupt’.

  Bronvermelding? Kan ik dat ergens nalezen? Of was het mondeling of telefonisch?

 10. hulde aan jou chris klomp, hoeveel krijg je betaald voor al die onzin…………….looser

 11. lekker is dat hè die verering,, zie het hier ook in leeuwarden, stelletje NSB”rs!,prachtig dat nederige………….word er helemaal geil van……NOT

 12. Dag Chris,

  Je lijkt me een grote jongen en ik vermoed dat je ook enig journalistiek bloed in je aderen hebt. Ik ben één van die ‘complotters’ die onderzoek heeft gedaan in de zaak Vaatstra. En die zeer langdurige en zeer warme contacten heeft onderhouden met Maaike Terpstra (de moeder van Marianne Vaatstra).

  Nu heeft het er alle schijn van dat jij je informatie slechts hebt verkregen via `andere bronnen` dan rechtstreeks via Maaike Terpstra zelf. Bronnen die jij niet durft te noemen of die jij slechts wenst te verdraaien naar eigen goeddunken. Dat zou dan een journalistieke doodzonde zijn. En dat je ook mordicus weigert om onze bevindingen één op één in dit onderzoek te benoemen. Dat alles zou uiteraard niet getuigen van enig journalistiek gehalte van jouw kant (of van het AD) maar ook dat je daarin blijkbaar een geheel eigen agenda voert. Wellicht heb ik het helemaal mis maar alleen jij (en jouw redactie) kunnnen die indruk bij ons wegnemen. Was het niet voor ´ons´ dan toch zeker voor je lezers op je eigen blog en die op de website van het AD.. Het is jouw eigen geloofwaardigheid Chris, die jij hier zal moeten verdedigen.

  Aan jou dus de vragen waarom je nooit contact hebt gezocht (of gekregen) met Maaike Terpstra zelf en waarom je ook nooit hebt getracht om een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van onze bevindingen of de weigering van Maaike om jou te woord te staan. Het is uiteraard jouw journalistieke recht om te berichten naar jouw overtuiging maar het is ook jouw journalistieke plicht om te berichten conform de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek:

  1. Algemeen
  1.1. De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers en luisteraars zich een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht.

  Hiermee krijg jij van mij (van ons) dus de gelegenheid om je berichtgeving journalistiek te onderbouwen. Uiteraard zullen wij `geen reactie` van jouw kant uitleggen als onmacht en of onwil.

  Groeten, André Vergeer.

 13. vreemde mensen bleh. wim weg duwen als gek. en zelf Totaal niets weten. ja ze zeggen het toch op Tv of in de krant hoor je ze roepen. totaal geen eigen onderzoek. en mening etc. wake up.

 14. Eerste reactie. Het vonnis van de kg-rechter laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Helder en gebalanceerd. Een nadere analyse waard. De kern is en blijft eenvoudig: Mariannes moeder wil niet dat er met haar (!) dagboek aan de haal gegaan wordt!

  Het gegeven dat zij als enige het auteursrecht heeft over haar eigen werk, is nu gerechtelijk bekrachtigd. Daarnaast is haar recht op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer -wederom- erkend. Het is krom, onrechtvaardig en zuur te noemen dat er zo’n strijd voor nodig is -en is geweest- om dit middels een kort geding te moeten afdwingen. De strijd eromheen lijkt ook allerminst over, maar er ligt nu wel een gerechtelijk vonnis dat duidelijkheid schept.

  Op zijn minst opmerkelijk dat deze zaak door Dankbaar c.s. als gewonnen beschouwd wordt. Je kunt het nog zo mooi framen, duiden en rationaliseren, maar feit blijft dat Dankbaar en Mauritz persisteren in een, hùn versie van de werkelijkheid.

  Het vonnis verwoordt in de paragrafen 4.22 – 4.25 gebalanceerd welke impact de handelswijze van Dankbaar c.s. heeft en heeft gehad. Door de krampachtige en rigide vasthoudendheid worden rouwende nabestaanden / gedupeerden nodeloos en onnodig lang beschadigd. Schoenmakers, blijf verdorie toch bij je leest en voeg deze moeder nu niet ten zoveelsten male leed toe door breeduit ter discussie staande theorieën en denkbeelden te blijven opdringen.

  Zij lijken het nu zelfs te gooien op een heus charmeoffensief in aanloop naar de publicatie van hun Verboden Dagboek-boek. Wederom wordt gehandeld ten koste en over de rug van de nabestaanden van Marianne, haar moeder voorop. Sterker: als we de co-auteurs mogen geloven gaat laatstgenoemde zelfs een enorm positieve dienst bewezen worden met de aanstaande publicatie. Ze moest Dankbaar maar vast dankbaar zijn! Heb je het dan begrepen of niet?! Hoeveel empathie en medemenselijkheid heb je dan?

  Bloggers en commenters op je hand krijgen door het ‘slim’ te verkopen getuigt nu niet bepaald van oprechte intenties van burgeronderzoekers; eerder van een ordinaire marketingtruc van een groepje mensen die kost wat kost hun gelijk willen halen.

  Het spijt me oprecht dat deze zaak -kennelijk- nog zoveel strijd en venijn met zich mee moet brengen. De “strijd” heeft almaar minder met waarheidsvinding van doen, en almaar meer met “gelijk halen ten koste van”. Het “doel” heiligt -kennelijk- vele middelen c.q. grensoverschrijdend handelen. Dat de rechter zich nu hiertegen heeft uitgesproken vormt hopelijk een volgende stap naar gerechtigheid: erkenning van een rouwende moeder die recht heeft op rust en afwezigheid van opdringerige intrusie in haar persoonlijk leven.

  Daarnaast is er ook nog zoiets als in foro conscientiae; vroeg of laat kom je onvermijdelijk voor de rechtbank van je eigen geweten. Zouden Dankbaar c.s. zichzelf in volledige onkreukbaarheid en onafhankelijkheid in de spiegel kunnen aankijken?

  Op deze wijze bedrijf je toch zeker geen “onderzoeksjournalistiek”? Een smet op het imago van integere burgeronderzoekers met gevoel voor grenzen en menselijke maat, die er gelukkig ook zijn.

 15. Daar hebben we de Vergeer weer met zijn ‘bevindingen’, waar je al na vijf minuten lezen doorheen prikt. Een medewerkster van grenshospitum als getuige opvoeren, terwijl de desbetreffende persoon in een opgenomen gesprek duidelijk laat blijken nergens zeker van te zijn, kan ik met de beste wil van de wereld geen journalistiek noemen. Dat is regelrecht prutswerk. Net als het verkeerd interpreteren van een voormalig directeur van een asielzoekerscentrum en het slordig aan elkaar knopen van nog wat losse flodders die ook nog eens regelrecht met elkaar in tegenspraak zijn. Dat krijg je als je graag hoor wat je wilt horen.

 16. vergeer zijn bevindingen komen dichter bij de waarheid dan de pulp uitzending van p r de vries en de stukjes van peter zijn hol maat chris klomp

 17. Wim laat merken in zijn opgenomen telefoongesprekken dat hij duidelijk woorden in de mond legt en stuurt.
  Geke Alexia..
  *omkoperij, chantage, corruptie*
  En Vergeer zet sadiste kinderporno on line..bij Bou ‘onze juriste’

  Is nog te googlen bij Vergeer en afbeeldingen.
  https://www.google.nl/search?q=andre+vergeer&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lcGyUpa8IOXu0gXr34HYDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=898
  Je kunt je afvragen waar hij deze vandaan haalt, of dat Vergeer ook met deze foto’s naar de politie is gegaan.
  En of Vergeer inderdaad de maker van de foto ook voor de rechter bracht.
  Hoeveel kinderen er dankzij Vergeer ‘gered’ zijn.
  En welk effect het diende om deze foto’s te plaatsen.
  Ter illustratie?

  Ik bedoel.na al die ‘jaren van onderzoek’ zou je wel een scoop moeten hebben met effect Don Rua s’Heerenberg.
  Maar ze krijgen geen verhaal boven tafel.
  Uitbuiting dat wel..

  Schijnbaar kwam Vergeer ermee weg.
  De politie is wel bij Vergeer geweest.

  Opmerkelijk dat ze blijven ‘hangen’ in oude zedenmoorden en zedenzaken.
  Tegenwoordig zijn er zoveel ‘loverboypraktijken’ dat je als ‘onderzoeker’ daar niet omheen kunt.
  Maar goed.. niet elitair genoeg..
  Er worden jaarlijks ook kinderen verwaarloost en mishandeld met dodelijk effect.
  Niet spannend genoeg, wel schrijnend.
  Alhoewel de’ Victoriagate’ wel interessant was..
  Labiele ouders die niet kunnen zorgen, maar wel blijven voortplanten…

  Kinderen lopen meer gevaar met de social media om daarin verzeilt te raken dan dat ze ‘besteld’ worden door de politieke en elitaire kopstukken.
  Ik denk eerder dat rijkere pedo’s ook in Thailand hun lusten botvieren….
  Maar goed.. Micha is degene die het buitenland er ook bij doet..
  *en zwijgt daarover..*
  Uw kind is de volgende Vaatstra…volgens de sekte..

  Hoe dan ook..
  Wim wist al vanaf januari dat Maaike niet wou dat Wim de dagboek gebruikte..En bij de rechtszaak verklaarde hij het pas 3 maanden op de hoogte te zijn.
  En Vergeer gaf ook aan dat zijn ‘hersenstoring Tia of CVA’ invloed had op zijn geheugen…toen de politie naar deze foto’s vroeg..

  Ik vermoed dat Wim (net als Kat) een abonnement hebben genomen bij de rechtbank..de komende jaren als hobby..

  In mijn mening is het een criminele groep, dat zichzelf ziet als Robin Hood..
  (Die trouwens gebaseerd is op de liederen van minstrelen, ook nog)

 18. Wat is me dus afvraag.. in hoeverre gaat die andere rechtzaak tegen Wim D., de smaad/lasterzaak nog betrekking krijgen op het boek van Dankbaar/Mauritz?

  Ik heb natuurlijk niet de hele tekst van dat boek gelezen, maar ik ben wel bekend met de verhalen van Dankbaar/Vergeer et al en hun jarenlange eeuwige riedel met bord voor de kop waarin ‘de 2 asielzoekers’ niet alleen bestempeld worden tot verdachte, maar zelfs als ‘100% zeker de daders’. In het eerste hoofdstuk dat op de promotiesite van het boek te lezen is worden die twee in ieder geval met volledige naam genoemd.

  Ik heb dan ook het sterke vermoeden dat de personen die de smaadzaak hebben aangespannen óók met volledige naam in het boek zullen staan, omdat Dankbaar c.s. in hun bord-voor-de-kop-wereldje menen dat deze personen de sleutel vormen tot het “bewijs” hiervoor.

  Is er kans dat de uitspraak in deze smaadzaak – die vertraging heeft opgelopen vanwege verplaatsing naar meervoudige kamer en psychisch onderzoek naar Wim D. – ook consequenties heeft voor de publicatie van dit boek, of moet daar dan weer een nieuwe rechtzaak voor gevoerd worden?

 19. ‘vergeer zijn bevindingen komen dichter bij de waarheid dan de pulp uitzending van p r de vries en de stukjes van peter zijn hol maat chris klomp’

  Dat is hem weer? Niveau van de gekkies wordt ook nooit beter.

 20. Een wat enge club, die Dankbaar en de zijnen. Vooral hun uitleg over het gevonden DNA van Jasper is niet meer normaal te noemen.

 21. http://rechtiskrom.wordpress.com/2013/12/18/geen-verbod-op-uitgifte-boek-geen-verbod-op-facebook-page-geen-smartengeld-geen-contactverbod/#comment-88745
  Wim gaat doorrrrrrrr..
  *Heeft genoeg ego en geld daarvoor.*

  Maar goed..
  FF omdraaien.
  Stel dat ik een boek schrijf..
  Getiteld ‘Wim Dankbaar en zijn waanzinnige wereld’
  Met stukken van RIK erbij, die hij zelf in de openbaarheid heeft gebracht.

  Dus geen geheim, én zijn eigen letterlijke visie die hijzelf bij het grote publiek tentoonstelde..
  Vergezeld en ingepakt door mijn eigen interpretatie,
  En een hoop aannames over familie Dankbaar,en familieverhoudingen.
  Waar of niet..doet weinig ter zake..

  Dat zou dus niet verboden zijn?

  Zijn theorie (fixatie) voor de verkrachting dat hij beeldend weergeeft, daar valt wel een stoornis bij te vertalen,

  Dat zou dus in principe wel mogen?
  (Naam van de hond laat ik dan wel uit, want dat beestje zou er last van krijgen)

  Dat vraag ik me af.

 22. Twijfelachtig dan wel schaamteloos stukje (anti-)reclame: stemmen voor de Plotter FaalHaas Awards van 2013 is nog mogelijk!

  Wie wordt verkozen tot FaalHaas van het jaar volgens Swapichou, wat complottheorieën betreft?
  Zie de shortlist van 10 genomineerden en stem gerust op (maximaal) twee Faalhazen (één vrije keus mogelijk). De koppige koploper momenteel? Een inkoppertje…

  Motivaties en voordrachten voor de categorieën Complottheorie van 2013, Slechtste complotsite van 2013 en de aanmoedigingsprijs Promising Plotter 2013 kunnen nog het hele weekend in de comments. De stembus voor dé #faalhaas13 sluit dus vanavond. Maak gerust gebruik van uw stemrecht, nu het nog kan 😉

  Iedereen alvast fijne dagen gewenst!

 23. Chris,
  Hoe voelt het nou om op een zinkend schip te zitten samen met je MSM vrienden?
  Trek toch je zwemvest aan en kies voor de waarheid.
  Verlaat dat zinkend MSM schip toch nu het nog kan.
  Fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2014.

 24. @ Waterman, jullie zien altijd zinkende schepen. Maar inmiddels is Dankbaar zelf gezonken met zijn rubberbootje. Of was je dat nog niet duidelijk?

 25. @Frank,
  Je kent volgens mij de definitie “zinkend schip” nog niet.
  Je hebt geen flauw idee hoe jij belogen wordt door je MSM bronnen.
  Wim Dankbaar vaart vrolijk /fluitend door en zijn boek komt gewoon op de markt,of je het nou leuk vind of niet.
  The truth is out in the open and can’t be stopped.

 26. Beste mensen,

  Ik was niet van plan te reageren op reacties. Omdat ik meen dat je complotgekkies niet meer ruimte en aandacht moet geven dan ze verdienen. Wat mij betreft is er wel genoeg aandacht geschonken aan Dankbaar cs. Het is prima om hun strijd tegen windmolens af en toe onder de aandacht te brengen, maar daar moet het dan ook bij blijven. Wat onzin is, moet onzin heten.

  Maar in het algemeen: ideeën en waarheden vinden hun bestaansrecht in een maatschappij alleen in een breed gedragen consensus. Dat de ideeën van complotters nooit gedragen zullen worden door een meerderheid, komt omdat die meerderheid nog altijd een soort gezamenlijke wijsheid bezit. Dat is dan ook de reden dat de MSM de MSM zijn. Omdat ze steun vinden in de maatschappij.

  Een boek dat wellicht enkele honderden lezers zal vinden is derhalve niet relevant te noemen. Sites waar enkel gelijkgestemden hun eigen waarheid op schreeuwerige en onfatsoenlijke toon vinden idem dito.

  Persoonlijk ben ik erg blij met de site van complotgekkies. Ze voorzien in een behoefte door gefrustreerde onvrede te kanaliseren. Ze vangen de toetsenbordridders op en geven een stem – hoe klein ook – aan de onvrede en de haat. Het is prima dat die haat daar blijft, voor een klein publiek. Vroeger vonden ze hun weg naar de kroeg, waar ze een uur voor sluitingstijd dronken op straat werden gezet. Nu blijven ze veilig thuis, waar ze anoniem hun gal mogen spuwen over alles dat hen dwars zit. En dat is goed.

  Mensen die schrijven over complotgekkies krijgen een hele lading kritiek over zich heen. Die kritiek – hoe grof ook – blijft gelukkig echter hangen in de krochten van het internet.

  Waar het hoort.

 27. Ik lees altijd de nieuwste schrijfsels van Wim Dankaar. Om me vervolgens weer te verbazen over zoveel onwerkelijke ideeen. Het is wel leuk; zolang het maar op internet blijft. :0

 28. Beste Chris,
  Ik had het absoluut niet beter kunnen verwoorden. Gedurfd en zo moeten we deze onzin te lijf gaan. Ze hebben nog steeds geen idee wat ze allemaal aanrichten bij de slachtoffers en ook bij anderen.
  Ik wens je fijne feestdagen toe en een succesvol 2014!~0

 29. Beetje flauw Chris, eerst weiger je me op je blog en nu reageer je ook al niet op mijn mailtje:

  Beste Chris,
  Je neemt me hopelijk niet kwalijk dat ik hier nog een keer reageer. Maar ik denk dat je nog veel moet leren. Te beginnen met je eigen mailtje van gisteren (heb het wat ingekort om wit-ruimte te sparen):

  Geachte heer Vergeer,
  Het spijt mij u te moeten mededelen dat u in onderhavige zaak geen direct betrokken partij bent. Het dispuut draait om de heren Dankbaar en Mauritz, alwaar de ter discussie staande teksten betrekking op hebben.
  U bent als geinteresseerde burger juridisch geen partij in deze, tenzij u uiteraard een schriftelijke machtiging kunt overhandigen waarop te lezen is dat u de zaken voor beide heren in behartiging neemt, waarna de eventuele correspondentie verder tussen juristen kan worden afgehandeld.
  Met warme groet,
  Chris Klomp
  Journalist

  Ik moet Hans Mauritz en Wim Dankbaar direct gelijk geven dat jij in staat bent om in een paar regels tekst zoveel baarlijke nonsens te proppen. Maar mijn observatie is ook dat je je blijkbaar rot geschrokken bent. Vooral ook omdat je zelfs niet op mij durfde reageren op je eigen blog.

  Te beginnen met je opmerking(en) dat ik geen direct betrokken partij zou zijn. Als jij je huiswerk zou hebben gedaan (kun je zelfs lezen in mijn gewraakte tekst), zou je ook weten dat ik zo’n 3 tot 4 jaar onderzoek heb gedaan in de zaak Vaatstra. Vandaar ook dat ik een zeer goeie band op heb kunnen bouwen met Maaike Terpstra. Ik beweerde zelfs dat jij nooit contact hebt gehad met Maaike zodat je anderen maar wat na zit te papagaaien, zonder (journalistieke) onderbouwing. Hetgeen je in bovenstaande blijkbaar ook al niet wenst te erkennen.

  Dan begrijp ik werkelijk niet waarom ik nota bene een machtiging zou moeten overhandigen om mijn mening hier en tegenover jou te mogen ventileren. Hoewel ik die zonder bezwaar zou kunnen krijgen. Je zet jezelf hiermee vooral voor gek omdat je dat uiteraard ook nooit hebt gevraagd aan je andere reageerders, tòch? Jouw “wederhoor” beperkt zich dus enkel tot “gemachtigde” partijen..?

  Je derde is ook direct de mooiste!: “… waarna de eventuele correspondentie verder tussen juristen kan worden afgehandeld…”. Ik begrijp volledig dat jij en je collega´s bij het AD inmiddels ongeveer alles in de juridische context plaatsen (zie de zaak Demmink en de aangifte tegen jou) maar hier ontspoor je dus volledig. Blijkbaar ben je bevreesd voor mogelijke juridische stappen van mijn kant want anders is je reactie niet uit te leggen. Ik vermoed dan ook dat je zo schrok omdat ik je wees op art. 1. Algemeen, van de Leidraad van de RvdJ:

  1.1. “De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers en luisteraars zich een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht”.

  Je schrok echt hè? En je hoopte van harte dat jullie juristen bij het AD je zouden steunen in je leugens, is ‘t niet? Een veroordeling zou ook zomaar invloed kunnen hebben op je carrière.

  Verder vind ik het hartverwarmend dat een groot deel van je reageerders afkomstig is van de site Swapichou, mij niet onbekend. Waarbij ik graag enige andere leugens nog eens wil weerleggen:

  1. FeeX van 19 december: ”En Vergeer zet sadiste kinderporno online bij Bou ‘onze juriste’”. Niet juist. Ik heb ooit een pleidooi gehouden TEGEN kindermisbruik. Niet alleen had ik die foto’s gekuist maar ook de Zedenpolitie Amsterdam haakte schielijk af toen ik voorstelde dat het gesprek bij mij thuis ook zou gaan over mijn bron en haar vruchteloze pogingen om in die zaak eindelijk eens aangifte te mogen doen bij het openbaar ministerie. Zie http://www.boublog.nl/2013/03/11/andre-vergeer-het-meisje-van-nulde-1/ Mijn bijdrage bestaat overigens uit twee delen, zie: http://www.boublog.nl/2013/03/11/andre-vergeer-het-meisje-van-nulde-2/ waarmee controleerbaar is dat FeeX hier schaamteloos zit te liegen.

  2. FeeX, ook van 19 december: “En Vergeer gaf ook aan dat zijn ‘hersenstoring Tia of CVA’ invloed had op zijn geheugen…toen de politie naar deze foto’s vroeg..
  Dit is zelfs een driedubbele leugen. Inderdaad heb ik in februari van dit jaar een CVA opgelopen maar op vragen van “geïnteresseerde” volgers van Swapichou heb ik op 28 juni jl. reeds geantwoord: “Overigens heb ik geen hersenbloeding gehad maar een CVA, een wezenlijk verschil, en gaat het uitstekend met me…” Daarnaast heb ik die “stoornis” ook nooit gebruikt als vermeende invloed op mijn geheugen. Simpelweg omdat mijn geheugen nog prima in orde is en omdat ik dat excuus ook nooit heb gebruikt tegenover de politie. Ten derde heeft de Afdeling Zeden van de Amsterdamse Politie ook nooit gevraagd naar ‘deze foto’s’. Niet, omdat zij al jarenlang zèlf over die foto’s beschikt en niet omdat zij vooral bevreesd was voor een openbare discussie daarover. Overigens had ik graag bemiddeld om die 5 CD-Roms met kinderporno over te (laten) dragen aan Zeden Amsterdam. Nu liggen ze in België bij die welbekende werkgroep…

  Dus Chris, het wezenlijke verschil tussen de leugen en de waarheid zit ‘m vooral in de verantwoording. Waar ‘complotters’ zich telkens willen (en kunnen) verantwoorden over hun bevindingen, staan “journalisten” als jij en jouw trollen die zich slechts bedienen van leugens en verdraaide informatie. En zodra het je te heet onder de voeten wordt, beroep jij je op je juridische afdeling en durft mij zelfs niet eens van repliek te dienen op je eigen blog..

 30. Is dat het enige weerwoord wat Chris Klomp nog heeft?
  Kritisch nadenkende wakkere mensen wegzetten als “complotgekkies”.
  Hoe moet de wakkere denkende mens Chris Klomp dan vanaf nu noemen?
  Ik doe hierbij een poging:
  Slaafse rechtbank meeloper. (Vroeger NSB-ers genoemd).
  Want zo zal Chris Klomp nu aangekeken worden in de Nederlandse samenleving.
  Op straat dan, hè Chris?

 31. Het is meer dan erg dat mensen zoals Waterman10 ( durft zijn echte naam niet te vermelden waarschijnlijk) zich zo uitlaten in dit geval over Chris. Je kunt het met elkaar oneens zijn, maar dat is heel iets anders dan zich in zulke beledigende taal uitlaten. Deze complotgroep is wel in te schatten gelet op de wijze waarop ze zich uitlaat over anderen.

 32. Geachte @waterman10: het staat u vrij uw gebrek aan fatsoen elders te etaleren, uw reactie levert u hier echter een permanente IP-ban op. Ik laat uw reactie staan om aan anderen te laten zien hoe complotters wensen te ‘strijden’.

  U kunt mij bereiken op mijn e-mail als u verder iets te berde wil brengen. U dient wel wel uw naam door te geven. Wellicht staat u open voor een gezellig kopje koffie. om zo het nu ontstane beeld van anonieme toetsenbordheld weg te kunnen nemen.

  Ik ga er van uit dat u daar het fatsoen en het lef niet voor op kunt brengen, maar wie weet zult u mij alsnog weten te verassen.

 33. Beste Chris,

  Ik neem de handschoen die je reikte aan Waterman graag over. Zoals je weet opereer ik altijd onder mijn eigen naam (André Vergeer) en ben ik er ook een voorstander van om je eens te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, zeg maar waar.

  Nu ik dus blijkbaar over het lef en het fatsoen beschik om je (onder mijn eigen naam) in een open gesprek te ontmoeten, zou ik je willen voorstellen om ons gesprek even op te nemen op tape. Wel zo duidelijk, niet?

  Rest mij nog om je te vragen naar datum, tijd en plaats van onze ontmoeting. Ik reis, vanuit het centrum, graag naar de uiteinden van Nederland; al was het maar om je bezwaren van een dergelijke ontmoeting alsnog weg te nemen..

  Warme groet, André.

 34. @André Vergeer

  Is dat een soort estafettestalking? Het is niet relevant om een gesprek met je aan te gaan, omdat je geen belanghebbende bent en je meningen niet interessant genoeg zijn. Dat gaf Chris toch al aan? Los daarvan zijn er niet zoveel mensen te vinden die vrijwillig een kopje koffie gaan drinken met mensen die kinderporno publiceren.

 35. Waterman is natuurlijk een laf figuur die zijn echte naam niet durft te geven. Daar ging het nu even om.

 36. @WimDankbaar – je reactie bevat een verwijzing naar een website over Marianne Vaatstra. Ik geef je hier geen podium voor je strijd. Alleen reacties zonder verwijzing zullen na screening in aanmerking komen voor plaatsing.

  Chris

 37. @ FeeX,

  Beste FeeX, je moet ooit enorm beschadigd zijn geworden dat je zo’n plezier beleeft aan andermans beperkingen. Laat een oude man als ik je nog eens zeggen dat je daar ooit spijt van krijgt. Vroeger of later.

  Zo heb ik jaren geleden een collega (45) gehad die er ook al zo’n plezier in had om zijn gehandicapte collega’s te beschadigen en te beschimpen. Het liefst stak hij een stok tussen de benen van zijn blinde collega’s. Zelf was hij ook gehandicapt maar voelde zich toen blijkbaar Eenoog.

  Geheel bij toeval kwam ik hem later in het ziekenhuis tegen omdat hij met longkanker was opgenomen. In de deuropening heb ik hem toen hardop uitgelachen. Hij begreep direct waar ik op doelde.

  Nee, ik vond het achteraf niet zo netjes van me maar enkele dagen voor zijn dood schreef hij een uitgebreide excuusbrief aan zijn vroegere ‘slachtoffers’. Ik weet dus niet of mijn actie hem daartoe heeft aangezet maar feit blijft dat hij uiteindelijk tot inkeer was gekomen.

  Mijn les was toen, dat als je ergens mee zit dat je dat dan niet oplost met ‘projectie’ maar beter een keer met iemand kan bespreken. We zijn geen van allen perfect en doen allemaal wat we denken dat goed is..

 38. @Jeroen,

  Jeroen, wees gerust ik zal jou en je kornuiten niet stalken. Waar ik wel op reageer is op aperte onwaarheden zoals: … “met mensen die kinderporno publiceren…”, waarmee je suggereert dat ik een voorstander ben van kinderporno.

  Nu kan het natuurlijk zijn dat je slecht leest of dat je het allemaal niet zo goed begrepen hebt. Om die reden zou ik je nog eens willen wijzen op mijn deel 2: http://www.boublog.nl/2013/03/11/andre-vergeer-het-meisje-van-nulde-2/

  Ik meen dat ik toen duidelijk uitgelegd had dat kindermisbruik en -porno bestáán en dat het verhullen van die beelden nu eenmaal niet bijdraagt aan de oplossing. Zoiets van “wat ik niet zie, bestaat niet”.

  Voor jouw informatie, ik was daar nooit over begonnen als die beelden mij niet zo hadden geschokt. En, ik denk met mij nog tal van andere mensen.

  Graag nodig ik je dan ook uit om daar een mening over te geven op dit blog. Want uiteindelijk ben ik hier niet over dat onderwerp begonnen, weet je nog?

 39. Tja. André Vergeer. Het maakt helemaal niets uit om welke reden mensen kinderporno publiceren, maar dat mag dus niet. Is gewoon een misdrijf. En we kunnen ons allemaal helaas voorstellen hoe zulke foto’s eruit zien, dus in dat opzicht hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Het probleem ligt overigens vooral wat er allemaal gebeurt om tot zo’n foto te komen, dus bewustwording van hoe het eindproduct eruit ziet is helemaal niet van belang. Het is een kulargument.

  Ad van den Berg, voormalig voorzitter van stichting Martijn, had ook een enorme verzameling kinderporno voor “research doeleinden” in zijn bezit, maar de reden dat hij die in zijn bezit zou hebben leverde hem toch echt geen seconde minder gevangenisstraf op.

  Saillant detail: de foto die je liet zien was afkomstig van een meerdere malen wegens kindermisbruik veroordeelde pedofiel, die zich voordoet als “bestrijder” van kindermisbruik. Ene meneer van Morkhoven, die recentelijk nog veroordeeld werd wegens misbruik van zijn neefje. Als je daarnaast naar de reageerders op bijvoorbeeld klokkenluideronline kijkt, waar die foto gepubliceerd werd, staat het vast dat daar in ieder geval één meemalen wegens kinderporno veroordeelde pedo tussen zit, ene “pinkypaint” (http://barracudanls.blogspot.nl/2012/10/pinkypaint.html)

  De foto is kortom afkomstig van een gepatenteerde pedo en wordt aangeboden aan een reaguurdersgroep waarvan in ieder geval vaststaat dat die niet zal gruwelen van je foto.

  Overigens werkt zoiets ook helemaal niet als “shock effect”. Het is vergelijkbaar met commercials over afgerukte handen die nooit één vuurwerkslachtoffer minder opleverden. Of waarschuwingen op pakjes sigaretten, waarvan geen roker ooit stopte. Het roept alleen maar walging op, waardoor mensen in een defensieve reflex schieten en de boodschap gaan ontkennen.

  p.s. Ik schreef nog een stukje waarin ik inging op je belachelijke “hetze tegen complotters geanalyseerd”, dat je op KLOL publiceerde. Je doet nu net of je zo’n openhartige dialoogzoeker bent, maar je verwaardigde je er nooit toe om daarop in te gaan.

  http://troebelwater.nl/26/5/2013/de-wanen-van-complotgekkies-geanalyseerd

 40. Pingback: Rilke Vrijmibo: De Geesteszieken | Swap I. Chou

 41. @ André hoe kom je erbij dat ik iemand met beperkingen uitlach..
  Ik twijfel aan je ziektebeeld, juist omdat dat soort problematiek beperkingen geeft.
  Het komt op mij over dat jij het zit te verzinnen.
  Het is geen verkoudheid, dat voorbij gaat, zonder restverschijnselen.
  Bij jou schijnbaar wel..
  Vooral omdat je zo zit te hameren op spelfouten en stijlvorm.
  Dus zit te ergeren aan ‘beperkingen’ van anderen..

  Dat het uitlachen van een stervende, ertoe brengt om iedereen een excuusbrief te schrijven..
  Ja tuurlijk.. dankzij jou heeft hij’ in vrede’ kunnen sterven?
  Of hebben de gekleineerden weer zelfvertrouwen?
  stuurde hij je een cc mee?
  Nee André..je hebt hem echt een lesje geleerd?

  Je mag in je handen knijpen dat nog in de auto mag rijden, zicht hebt, en de motoriek hebt voor het toetsenbord, etc
  Je concentratie nog hebt, om ellenlange stukken te produceren,en
  stukken te lezen.
  Dat is opmerkelijk met een nah..

  Dus ja, ik twijfel echt aan de dingen die opsomt als ‘feit’
  Lijkt me meer dat jij een dikke duim hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *