Weg met de Koran

Er is in Nederland veel te doen over de Islam. De religie zou veel te bloederig en gewelddadig zijn. Ik vroeg me af wat daar allemaal eigenlijk van waar is en besloot de Koran te lezen. En inderdaad: ik moet PVV-leider Geert Wilders gelijk geven. Een verbod op de Koran zou beter zijn.

Ik moet zeggen dat ik schrok tijdens het lezen. De Koran staat werkelijk bomvol met teksten die mensen op een idee zou kunnen brengen. Opruien tot haat. Het geweld is niet van de lucht. Een kleine bloemlezing:

Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.

Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen.

En hij ging den Israelietischen man na in de hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israelietischen man en de vrouw, door hun buik.

En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, en mijn haters, die vernielde ik.

En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken slaan den jongeling en de jonkvrouw.

Ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Pagina na pagina. Vreselijke teksten. Hoe is het mogelijk dat anno 2014 mensen deze geschriften nog steeds leidinggevend kunnen laten zijn in hun doen en laten?

Het is een schande.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *