Geweldsfantasie van Gideon van Meijeren

En weer is er ophef over uitspraken van een FvD-politicus. Kamerlid Gideon van Meijeren stelde dat mensen ‘bij wijze van spreken’ maar eens naar het parlement zouden moeten trekken en pas weg zouden moeten gaan als de regering is vertrokken. Niet iedere ophef is het waard om aandacht aan te schenken, maar wel als er een patroon valt te ontdekken. En dat is bij Van Meijeren meer dan het geval.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag bekijkt inmiddels of het FvD-kamerlid zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Van Meijeren zelf meent dat hij heeft opgeroepen tot vreedzaam protest, maar om te beoordelen of dat waar is, zul je moeten kijken naar de gehele context.

De uitspraken van de FvD’er kun je namelijk niet los zien van het gehele interview op een Belgische website, waar hij onder meer waarschuwt dat er een ‘totalitair regime wordt opgetuigd’ en er in het verleden vaker ‘regimes die zich tiranniek zijn gaan gedragen’ op enig moment toch door het volk ‘ten val zijn gebracht’. Volgens hem kan een revolutionaire beweging ontstaan ‘die zich natuurlijk onderscheidt van een protestbeweging, waarbij het zo urgent wordt omdat mensen niks meer te verliezen hebben’.

Belangrijker nog: hij stelt ook dat ‘de ervaring leert’ dat er bij dit soort acties doden kunnen vallen. Daar hoopt hij niet op. Van Meijeren opteert voor een fluwelen revolutie.

Grenzen

Van Meijeren zoekt bewust grenzen op en waakt ervoor om de lijn niet of niet te ver over te steken. Toch zitten er een aantal elementen in zijn uitspraken die in onderlinge samenhang bezien veel verder gaan dan een oproep tot vreedzaam protest.

Het FvD-kamerlid, dankzij de democratie goed voor maar liefst drie functies met naar schatting anderhalve ton aan inkomsten per jaar, schetst eerst een duidelijk vijandbeeld. Een tirannieke regering. Vervolgens spreekt hij over het ten val brengen van die vijand. Niet bepaald een vreedzame transmissie van macht. Maar het wordt erger; Van Meijeren heeft het over mensen die niks meer te verliezen hebben en koppelt de revolutionaire actie, die wat hem betreft dus geen protestbeweging is, aan mogelijke doden.

De vraag is natuurlijk waar de politicus op doelt als hij het heeft over dodelijke slachtoffers en dan dringt meteen het beeld op van de bestorming van Het Capitool in de Verenigde Staten. Bepaald geen vreedzame legale demonstratie.

Patroon

De uitspraken van Van Meijeren passen in een patroon. Hij roept namelijk bij voortduring dat Nederland geen democratie meer kent. Dat de macht niet meer bij het volk ligt. In de hoogtijdagen van het boerenprotest in Nederland brak het kamerlid al een lans voor het doorbreken van het taboe op geweld. Hij hield de boze boeren het volgende voor:

‘Als u dadelijk onteigend dreigt te worden, en u weigert, reken maar dat er onder aan de streep busjes aankomen met mannen met knuppels en helmen, en ze slaan u wel van het terrein af. En een taboe op geweld, wat er op dit moment in de samenleving rust, terwijl de staat het geweldsmonopolie heeft, kan er ook voor zorgen dat de staat nooit iets te vrezen heeft’.

Idee achter deze woorden was dat Van Meijeren feitelijk meende dat burgers het recht hebben om zich met geweld te verdedigen, bijvoorbeeld tegen het handhaven van in zijn ogen ongewenst beleid zoals in dit geval onteigening.

Corrupt

In juni van dit jaar zei hij nog het volgende: ‘Binnen het huidige systeem ga je dat door en door corrupte systeem nooit veranderen. Dat zou lukken als we in een functionerende democratie zouden leven. Dat hele systeem moet in elkaar storten, zodat wij de macht weer terug kunnen grijpen.’

Op 17 juli 2021 spreekt Van Meijeren in Purmerend een groep mensen toe en stelt hij dat de leden van de FvD nu al met meer zijn dan de gehele Nederlandse krijgsmacht. Ook hier zou je de suggestie in kunnen horen dat kennelijk een soort gewapende of gewelddadige strijd aangegaan kan worden. Waarom zou je jezelf anders vergelijken met de krijgsmacht?

Hij stelt dat er nog veel meer mogelijk is als de partij nog meer leden zou krijgen. Ook riep hij in de Tweede Kamer al eens op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Bedenk daarbij ook dat Van Meijeren onderdeel is van een partij die graag dreigt met tribunalen voor collega’s omdat die in hun ogen de coronapandemie verkeerd aan zouden hebben gepakt.

Een jaar geleden sprak de FvD’er in een interview met Café Weltschmerz dat onze democratie ‘totale schijn is’, dat rechters ‘totaal niet onafhankelijk of onpartijdig zijn’ en ‘dat we op dit moment uberhaupt niet meer in een democratie leven’. Van Meijeren erkende dat Forum nooit een meerderheid zal krijgen en daarom in zal moeten zetten op een anti parlementaire tactiek. Vergeet ook niet dat hij ooit zei trots te zijn op Forum-aanhangers die intimiderende mailtjes stuurden naar Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan.

Radicaal

De aanhang van Forum voor Democratie is te klein om een daadwerkelijke revolutie te kunnen ontketenen. Mede door de focus te verleggen naar bizarre complottheorieën heeft leider Thierry Baudet zijn eigen momentum de nek omgedraaid.

Maar woorden hebben wel gevolgen. Wellicht niet om een kritieke massa te kunnen bereiken, maar wel om extremistische eenlingen te bewegen in actie te komen. Daar zit het gevaar van grote woorden die je niet waar kunt maken. Dat gestoorde geesten zich geroepen voelen om in actie te komen. Want als de democratie afwezig is of niet meer werkt en een tirannieke regering kennelijk de wil van de burger onderdrukt, zijn er andere maatregelen nodig om ander beleid te verkrijgen. Het is niet voor niets dat het NCTV deze maand nog een dringende waarschuwing de deur uit deed gaan voor extremistische actievoerders die onder invloed van radicaal anti-overheidsprotest mogelijk geweld gaan plegen.

Geweld

In de duizenden rechtszaken die ik als verslaggever heb gedaan, heb ik wel geleerd dat vrijwel ieder mens in staat is om geweld te plegen. Wat vooral opvalt is dat veel daders in hun hoofd een valide reden hebben om dat geweld te plegen. Het slachtoffer had een aandeel in een ruzie, het bloed werd onder de nagels vandaan gehaald en ga zo maar door. We leven in lastige tijden en veel mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Die mensen zullen niet meteen naar het parlement trekken, maar het zal voor een selecte groep mensen koren op de molen zijn om een politicus te horen spreken over een tirannieke regering die ten val moet worden gebracht.

De woorden van Van Meijeren kunnen dan mogelijk gevaarlijk zijn, het zijn voor de goede verstaander ook loze woorden. Want stel dat een regering vertrekt als er sprake is van een langdurige ‘bezetting’. Wat dan? Nieuwe verkiezingen? We moeten toch aannemen dat Forum voor Democratie de democratie wenst te omarmen en dat er dus opnieuw gestemd gaat worden.

Maar wat als die nieuwe regering dan weer met beleid komt waar een bepaalde groep het niet mee eens is? En wat als FvD wel een keer deel mag nemen aan een regering?  Mogen de mensen die het dan niet eens zijn met beleid de ‘tirannieke partij’ dan ook ten val brengen? In de hoop dat er geen doden vallen?

Dat is geen democratie, dat is de dictatuur van een gewelddadige minderheid.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen