De kansloze treiterstrijd van Viruswaarheid

Deze week stuurde crisis-ontkenclub Viruswaarheid bizarre brieven aan basisscholen. In het knullig geschreven schotschrift werd de schoolleiding hooghartig ‘aansprakelijk’ gesteld voor het afnemen van coronatesten bij leerlingen. De ongepaste en kinderlijk intimiderende brief past in een lange rij van kansloze acties waar de actiegroep het bestaan zelfs van ontkent.

Toen ik op Twitter wat aandacht schonk aan de kansloze en intimiderende brief en de vele verloren rechtszaken, reageerde Viruswaarheid met de bekende populistische reflex;

‘Chris, Chris, wat kan jij een onzin verkopen’

Nu ben ik wel gewend aan mensen die liegen tot kunst hebben verheven en als legitiem wapen zien om de eigen dubieuze agenda te verhullen, maar dit was zelfs voor malicieuze complotdenkers tamelijk brutaal. Ontkennen dat je vrijwel alle rechtszaken glansrijk verliest, terwijl die vonnissen toch echt goed gedocumenteerd zijn.

Laten we dan maar eens een paar uitspraken (er zijn er meer) nalopen om te kijken of het inderdaad onzin is wat ik beweer. Kunt u zelf een afgewogen oordeel vormen.

Struisvogel

Op 25 juni 2020 pakt Viruswaarheid het groot aan. Feitelijk vragen de geradicaliseerde en liegende activisten (zo stelde voorman Willem Engel bijvoorbeeld in juni dat de pandemie voorbij was) aan de rechtbank in Den Haag om alle maatregelen die zijn genomen om de coronacrisis effectief te kunnen bestrijden op te heffen.

Dat leest u goed. Geen 1,5 meter afstand meer, geen noodverordeningen (omdat die wettelijk maar korte tijd zouden mogen duren) en de nog in aanbouw zijnde tijdelijke wet maatregelen Covid-19 al bij voorbaat ongeldig verklaren.

Tijdens de zitting verklaart huisjurist Jeroen Pols van Viruswaarheid met droge ogen dat er op dat moment slechts 80 mensen zijn overleden aan corona in plaats van de ruim 6000 Nederlanders die officieel op de dodenlijst staan (inmiddels zijn dat er meer dan 14.000 in Nederland en 2,3 miljoen wereldwijd).

De vele ‘argumenten’ die Viruswaarheid op papier aan de rechter voorlegt, zou je hilarisch struisvogelgedrag kunnen noemen, als het niet zo intens triest was. Volgens de club zijn de maatregelen om corona te bestrijden onaanvaardbaar in de huidige omstandigheden en met het voortschrijdende wetenschappelijke inzicht over Covid-19.

Geen virus?

Viruswaarheid stelt dat het OMT met ‘oncontroleerbare, niet onderbouwde en onbetrouwbare’ adviezen de baas is in Nederland, dat de besluitvorming niet gebaseerd is op wetenschap en dat zelfs het wetenschappelijk debat ontbreekt door onder meer eenzijdige mediaberichtgeving. De PCR-test is bovendien onbetrouwbaar en er wordt beleid gemaakt zonder dat aangetoond kan worden dat het virus nog in Nederland aanwezig is.

Juist ja. De overheid kan niet aantonen dat het virus nog in Nederland is. Kauw daar eens op met de kennis van toen en die van nu, zou ik zeggen. Vertel dat eens aan de honderden mensen die nu op hun buik op de IC liggen. Of aan de nabestaanden van de doden, gisteren de families van 65 mensen. Op één dag.

Oplossing

Met een oplossing komen de fervente vrijheidsstrijders echter ook. Er ‘had volstaan kunnen worden met niet afdwingbare adviezen aan het publiek’. Als uitsmijter gooien ze er nog maar eens een oneliner tegenaan: ‘er overlijden mogelijk meer mensen als gevolg van de maatregelen dan als gevolg van Covid-19’.

Juist. Wat kan de wereld toch simpel zijn als je vanaf de zijlijn roeptoetert. Een paar vrijblijvende adviezen aan het volk, het is niet te bewijzen dat het virus er uberhaupt is, de wetenschap praat helemaal niet met elkaar en van anderhalve meter afstand houden ga je dood.

Lesje

Het mag geen verrassing zijn dat de rechtbank in Den Haag Viruswaarheid op alle punten in het ongelijk stelde. Door allereerst te stellen dat noodverordeningen juridisch helemaal niet concreet in tijd beperkt zijn en dat de Staat bovendien al bezig was om die ‘noodoplossing’ in een wet te gieten.

De rechtbank gaat vervolgens door met een lesje staatsrecht. Viruswaarheid wil de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 op voorhand onverbindend verklaren. Maar dat kan dus helemaal niet.

Ten eerste omdat er nog geen wet ligt en ten tweede omdat het vaststellen van wetten aan de regering en de Staten-Generaal is.

Waarbij de vraag of, wanneer en in welke vorm een wet tot stand zal komen, moet worden beantwoord op grond van politieke besluitvorming en afweging van de daarbij betrokken belangen. De op de Grondwet berustende verdeling van bevoegdheden van de verschillende staatsorganen brengt mee dat de rechter niet mag ingrijpen in deze procedure van politieke besluitvorming

Betrouwbaarheid

Wat de betrouwbaarheid van het OMT betreft, oordeelt de rechter als volgt: Viruswaarheid c.s. hebben de deskundigheid van deze adviseurs op medisch-epidemiologisch terrein niet in twijfel getrokken. Onbetwist is dat gerenommeerde deskundigen op het gebied van de bestrijding van infectieziekten deel uitmaken van het OMT.

Heeft Viruswaarheid dan een punt door te stellen dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is? Ook al niet en de rechter verwijst daarvoor keurig en feitelijk naar het internationaal breed gedragen standpunt van de WHO en de immense hoeveelheid doden in de wereld.

In de media briefing van 22 juni heeft de WHO melding gemaakt van een new and grim record van het aantal gemelde nieuwe besmettingen met het coronavirus op één dag

De rechter wijst er verder op dat de Staat uit mag gaan van dreiging van het virus, simpel omdat ook in Nederland nog wekelijks mensen met Covid-19 verschijnselen worden opgenomen en overlijden.

Huiswerk

Uiteindelijk geeft de rechter de actiegroep wat mentaal huiswerk mee.

Het lijkt erop dat Viruswaarheid c.s. de mening zijn toegedaan dat de Staat gehouden is hen er (persoonlijk) van te overtuigen dat de gekozen aanpak de beste en de enig juiste aanpak is. Dat is niet het geval. Het is de taak van de Staat om een verantwoord en consistent beleid te voeren, maar niet om individuen ervan te overtuigen dat de gekozen aanpak boven alle andere mogelijkheden prevaleert. Bovendien kan op dit moment hoe dan ook niet worden vastgesteld wat de beste aanpak is voor de bestrijding van het coronavirus. Viruswaarheid c.s. pretenderen wel dat te weten, maar het siert de Staat dat hij erkent niet 100% zeker te weten of de gekozen aanpak achteraf de beste zal blijken te zijn.

Mondkapjes

Op 17 augustus 2020 stapt Viruswaarheid opnieuw monter naar de kortgedingrechter om de verplichting tot het dragen van mondkapjes in bepaalde delen van Amsterdam tegen te houden. Die verplichting zou een onrechtmatige inperking zijn van de grondrechten en bovendien totaal niet nodig.

De logica en de waarheid zijn ook nu weer eens ver te zoeken, getuige dit door Viruswaarheid ingenomen standpunt.

‘De ziekenhuizen en mortuaria zijn leeg en er zijn verder ook geen zieken te bekennen’

In die week werden er 4013 mensen positief getest. Het aantal besmettingen steeg van 5 tot en met 11 augustus met 56%. Er werden meer mensen opgenomen in het ziekenhuis. In augustus stierven er iedere dag Nederlanders aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Korte metten

De kortgedingrechter maakt dan ook korte metten met het standpunt van Viruswaarheid door aan te geven dat er letterlijk een wereldwijde crisis gaande is en dat er in Amsterdam op dat moment een verdubbeling van de besmettingen zichtbaar is.

De maatregel is bovendien bewezen niet onzorgvuldig genomen en er is ook al geen sprake van een immoreel experiment. De actiegroep kon bovendien niet aantonen dat een mondkapje schade zou opleveren voor de gezondheid.

De rechter wijst alles af wat Viruswaarheid naar voren heeft gebracht en legt de rekening voor de proceskosten bij de crisisontkenners.

Facebook

Op 6 oktober 2020 is het chaos troef in de rechtbank. Onder meer Viruswaarheid en een man uit Den Haag eisen dat Facebook bepaalde verwijderde pagina’s terugzet, waaronder de pagina ‘Nee tegen 1,5 meter’.

Op zich een best concrete eis zou je denken, maar tijdens de zitting ontkent Viruswaarheid letterlijk pagina’s aangemaakt te hebben op Facebook. Juist. Je eist iets waar je geen betrokkenheid bij hebt. Het was dan ook bepaald niet gek dat de rechter besloot dat de club fanatieke ontkenners van de realiteit dan dus ook automatisch helemaal geen partij is in het dispuut.

Maar daar bleef het niet bij qua chaos. Toen de zitting verder ging met de man uit Den Haag kreeg het hele gezelschap het niet voor elkaar om duidelijk te maken om welke pagina’s het dan zou gaan.

Lang verhaal kort: de rechter stelde vast dat Facebook in zijn algemeenheid prima mag en kan beslissen welke inhoud in strijd is met de duidelijk vooraf gecommuniceerde huisregels. En welke pagina’s er dus terecht weg worden gehaald.

De volksgezondheid is net even wat belangrijker dan het recht om aan de lopende band leugens te verkondigen die anderen in gevaar brengen.

Zaak opnieuw glansrijk verloren.

Communicatie

Op 25 november 2020 stapt de club van ontkenners wederom in het geheel niet gehinderd door logica en juridische kennis naar de rechter. Nu moeten de PCR-testen (het wattenstaafje in de neus) maar eens helemaal worden verboden en wil Viruswaarheid graag tevens bepalen hoe de overheid precies met haar burgers communiceert.

Viruswaarheid legt de rechtbank in alle ernst voor dat er een direct verband is tussen het aantal besmettingen en de maatregelen die door de overheid worden genomen. ‘De PCR-testcampagne raakt daarmee direct de vrijheden van de bevolking en daarmee ook van Viruswaarheid c.s.’

Een wonderlijke stelling. Alsof je zegt dat er een direct verband is tussen borstonderzoek en borstkanker. Onderzoek die borsten gewoon niet, dan hoeven mensen ook geen chemo om weer beter te worden.

De testmethode is volgens de club bovendien geen deugdelijk middel om een diagnose te stellen.

Viruswaarheid meent verder dat de overheid bij een positieve test niet meer de termen besmetting, besmettelijk, ziekte of geval mag gebruiken. Dat taalgebruik jaagt volgens de actiegroep namelijk angst aan en zorgt er voor dat de bevolking andere keuzes maakt, zoals het opvolgen van de maatregelen.

Bent u er nog?

Korte metten

Het zal u niet verbazen dat de rechter ook hier korte metten mee maakt.

‘Dat de richtlijn voor het gebruik van de CE-normering en het toezicht daarop in Nederland ten aanzien van de PCR-test niet goed functioneert is gesteld noch gebleken’.

Daar komt bij dat de stelling van Viruswaarheid dat de overheid ten onrechte de test gebruikt voor een diagnose helemaal niet klopt. Sterker nog; de overheid spreekt helemaal nergens van een diagnose, de test is een ondersteuning. Er is een arts nodig om de uiteindelijke daadwerkelijke diagnose vast te stellen en de Staat betwist dat ook nergens.

Volgens de rechter heeft Viruswaarheid ook al niet kunnen onderbouwen dat de test in strijd is met de voorschriften van de fabrikant. De rechter doet er nog een schepje bovenop en stelt vast dat de PCR-test internationaal wordt gezien als ‘de gouden standaard’. Zowel de wereldgezondheidsorganisatie als het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding betitelen de test als meest betrouwbaar.

Dan de communicatie van de overheid, waarbij de rechter tussen de regels door moeite heeft om niet in lachen uit te barsten.

‘Het is moeilijk op voorhand al een oordeel te vormen over de mogelijke onrechtmatigheid van toekomstige overheidscommunicatie’

En:

Dat de overheidscommunicatie tot nu toe feitelijk onjuist, misleidend of bovenmatig angstaanjagend is geweest is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet gebleken. Dat Viruswaarheid c.s. de overheidscommunicatie graag anders ingericht zouden zien en daar (ook nog) andere informatie in willen zien terugkomen, betekent – mede gezien de vrijheid die de Staat toekomt bij de inrichting van de overheidscommunicatie – niet dat de overheidscommunicatie tot nu toe onrechtmatig is geweest.

Zaak verloren. Factuur naar Viruswaarheid.

Winst

Eind december wint huisjurist Jeroen Pols van Viruswaarheid ineens een zaak over de verplichting om je te laten testen als je vanuit het buitenland Nederland in wil. Een doorbraak voor de absolute en heilige vrijheid van iedere Nederlandse burger? Een manmoedige altruïstische poging om het ‘dictatoriale regime’ hier definitief te breken?

Nou nee, dat zit even wat anders in elkaar.

Pols eist namelijk dat zijn eigen vrouw en kinderen vanuit Tanzania zonder test Nederland binnen mogen komen. Hij krijgt op dat moment gelijk, simpel omdat de uit dringende noodzaak geboren verplichte test toen nog niet wettelijk was verankerd. Voorman Willem Engel (die recent schoolbesturen potentiële kindermishandelaars noemt, die Willem Engel) was in de wolken met de uitspraak, hij sprak van een mooi cadeautje vlak voor de jaarwisseling.

‘Eindelijk rechtvaardigheid, en dit is pas het begin’.

Gevaar

Dat viel tegen. De regering goot de testverplichting keurig in een wet en Viruswaarheid moest opnieuw naar de rechter. Waar ze op alle punten wederom genadeloos onderuitgingen. Omdat de gezondheid van ons allen net even wat belangrijker is dan mensen die een simpel testje moeten ondergaan om te voorkomen dat ze anderen besmetten met een zeer naar virus. Waardoor Nederland nog langer in een lockdown zou komen te zitten.

‘Van belang is dat er sprake is van een regeling die tot stand is gekomen omdat de minister een zeer dringende omstandigheid aanwezig acht waarin ter beperking van gevaar direct moet worden gehandeld en die dus onverwijld in werking treedt’, aldus de rechter.

Glansrijk verloren. Proceskosten opnieuw naar de actiegroep.

Sabotage

Over het aanspannen van een oneindige stroom aan rechtszaken waarvan iedere eerstejaars student Rechten weet dat je ze gaat verliezen, kun je nog lacherig doen. Wat zorgelijker is, is de constatering dat Viruswaarheid het recht misbruikt om voor iedereen vervelende, maar zeer noodzakelijke maatregelen te saboteren die bewezen helpen om een gevaarlijk virus in te dammen.

Want probeer je je dit eens voor te stellen: stel dat rechters niet zo rechtvaardig en rationeel zouden zijn en alle maatregelen inderdaad op basis van de waanbeelden van de actiegroep zouden schrappen?

Zeg maar het Ierland-model tijdens de kerstdagen van 2020.

De zorg zou vastlopen, mensen die dringend reguliere zorg nodig hebben sterven of raken gehandicapt, verpleeghuizen worden lijkenhuizen en een deel van de Nederlanders zal maanden moeten revalideren om de inmiddels bewezen lange termijngevolgen van het coronavirus te boven te komen.

Je zal het maar op je geweten hebben.

Wat de treiteraars van Viruswaarheid nu al maanden proberen is tijdens een uitslaande flatbrand de brandweer aanklagen omdat ze bluswater gebruiken. Om vervolgens als ze ongenadig ongelijk krijgen weer naar de rechter te stappen in een poging om dan maar brandslangen te verbieden.

Het zal de geschiedenisboeken ingaan als een buitengewoon triest hoofdstuk in een toch al intens treurig boek.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *