Jan Dijkgraaf moet stoppen met online belaging

De enigszins bekende briefjesschrijver en voormalig journalist Jan Dijkgraaf moet van de rechter stoppen met het online belagen van de zoon van advocaat Herman Loonstein. De columnist werd  vandaag onder meer veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en diverse rectificaties.

Dijkgraaf viel de zoon van advocaat Herman Loonstein volgens de rechtbank Noord-Nederland in een periode van anderhalf jaar lastig op sociale media en moet daar op straffe van dwangsommen nu mee stoppen. Hij moet niet alleen 1500 euro schadevergoeding betalen aan Victor Loonstein, maar ook kwetsende tweets weghalen en het tijdschrift Panorama verzoeken een rectificatie op te nemen.

De onverkwikkelijke zaak begon al op 17 december 2017 toen Dijkgraaf reageerde op een tweet van het slachtoffer.

‘Sommige mensen checken obsessief of ze nog op block staat. Van die mensen die je ’s nachts bellen’. Nog geen half uur later twittert Dijkgraaf: ‘Victor is de huisstalker. Tevens een laf mietje’.

Op 6 maart 2018 herhaalt Dijkgraaf zijn verwijten over stalking in een Briefje van Jan. Op twitter gaat hij nog een aantal keren op de hem bekende zuigende manier verder op de vermeende stalking in de nachtelijke uren. In een online interview voor het blad Panaroma herhaalde hij in oktober 2019 zijn verwijt.

Volgens Victor Loonstein wordt hij ten onrechte beschuldigd van stalking.

Ernstig?

Dijkgraaf zelf liet de rechter weten dat de beschuldigingen die hij uitte helemaal niet buitengewoon ernstig van aard zijn. Volgens de columnist heeft de zoon van Loonstein hem wel degelijk lastiggevallen door hem met name ’s nachts mailtjes te sturen en te bellen.

De kantonrechter ging daar echter niet in mee en stelt dat Dijkgraaf de eer en goede naam van Loonstein geschonden heeft met zijn uitlatingen op sociale media en in de Panorama. De uitlatingen van de columnist ‘zijn niet voorzien van voldoende feitelijke grond, terwijl het tot de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Dijkgraaf behoort om, als hij gebruik wil maken van zijn uitingsvrijheid, een dergelijke aanval op de reputatie van Loonstein alleen te doen bij voldoende feitelijke grond’.

De rechter stelt in het vonnis vast dat Dijkgraaf ‘onvoldoende tot niet’ heeft kunnen bewijzen dat het klopt wat hij over het slachtoffer zegt.

Columnist

De rechter spreekt zich daarnaast uit over de status van een columnist door te stellen dat het uitgangspunt weliswaar is dat de grenzen van het toelaatbare voor een columnist ruimer liggen dan voor een journalist, maar dat betekent niet dat een columnist iemand lichtvaardig mag beschuldigen of dat de door hem gebruikte bewoordingen nodeloos grievend mogen zijn. Ook beschuldigingen geuit door columnisten moeten met andere woorden steun vinden in beschikbaar feitenmateriaal.

De rechter staat in het vonnis ook nog even stil bij de bekende loos krenkende stijl van Dijkgraaf en geeft aan dat de columnist zich met termen als ‘huisstalker’, ‘laf mietje’ en ‘sneuneus’ onnodig grievend heeft uitgelaten.

‘Het mag voor columnisten een bekende stijlfiguur zijn om te provoceren en te choqueren, maar in dit geval is de kantonrechter van oordeel dat het niet te plaatsen valt tegen de achtergrond van wat Dijkgraaf in zijn columns aan de orde wil stellen’

Besnijdenis

Tijdens het proces tegen Dijkgraaf gaf de columnist aan dat hij zijn recht op vrije meningsuiting gebruikte omdat er een zaak van publiek belang achter zou zitten. Namelijk de rol die de vader van Loonstein speelt bij het besnijden van joodse jongetjes. Niet verrassend valt volgens de rechter niet in te zien in hoeverre de uitlatingen van Dijkgraaf aan het adres van de zoon van de advocaat bijdragen aan dit debat.

Dijkgraaf moet nu binnen drie werkdagen de volgende tekst sturen naar de hoofdredactie van Panorama:

Op 5 oktober 2019 heeft Panorama op haar website een interview gepubliceerd met ondergetekende met de kop:

Buttkicker Jan Dijkgraaf

In het interview heb ik de heer Victor Loonstein ervan beschuldigd dat hij mij op een gegeven moment iedere nacht belde. Ik wil u erop wijzen dat deze beschuldigingen onvoldoende door feiten worden gedragen en onjuist zijn. De beschuldigingen zijn dan ook schadelijk voor Loonstein. Ik verzoek u dan ook om de betreffende passage uit het interview van uw website te verwijderen. Ik hoop dat u dit redelijke verzoek in overweging wilt nemen. De kantonrechter Noord-Nederland heeft mij op straffe van een dwangsom geboden om u deze tekst te sturen.

 Met vriendelijke groet, Jan Dijkgraaf

Daarnaast moet hij de gewraakte tweets verwijderen en de proceskosten betalen. Iedere keer dat Dijkgraaf opnieuw met het onterechte verwijt van stalking komt, kost hem dat 250 euro.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen