Moeder ‘door elite misbruikte’ Lisa zelf verdachte

Eind 2018 komt het onderzoeksprogramma Argos (VPRO) met een bizar verhaal. Een meisje zou langdurig misbruikt zijn door een netwerk van hooggeplaatste figuren, waaronder toenmalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink. Ze raakt naar eigen zeggen zwanger, de baby werd verkracht, vermoord en begraven in het bos. Haar moeder streed jarenlang voor haar waarheid, maar staat volgende week zelf voor de rechter. Met dank aan een obsessieve complotdenker.

Het verhaal van Lisa klinkt te gruwelijk om waar te zijn. Als ze 15 jaar is doet ze aangifte van stelselmatig en jarenlang seksueel misbruik. In een bos bij haar huis, in kubuswoningen in Rotterdam, bij haar thuis en in kamertjes in een café in Den Haag.

Ze spreekt over satanisch misbruik en een ronddraaiend rad, seks met dieren, haar vader in een witte doktersjas en kindermoord. Ze vertelt dat de chauffeur van Demmink hem afzette bij het bos en de politie zou ook nog eens op de uitkijk hebben gestaan om het misbruik mogelijk te maken. Volgens haar moeder deden de mannen ‘wedstrijdjes’ in hoeveel kinderen ze op een avond konden verkrachten. De slachtoffers zouden zijn gedrogeerd. Lisa kreeg volgens haar moeder drie keer per dag medicatie.

Bos

Lisa zelf zegt dat meerdere kinderen door de groep mannen is verkracht en dat er zeker drie baby’s van verschillende misbruikte kinderen werden geboren in het bos, die na de bevalling meteen werden misbruikt en gedood. Door een groep mannen met onder meer een CEO van een groot bedrijf en advocaten, vrijwel allemaal lid van de Leidse studentenvereniging Minerva. Volgens de moeder van Lisa konden de kinderen probleemloos in het bos bevallen omdat er ook gynaecologen en kinderartsen in de groep zaten.

Aangifte

Er volgt een aangifte, maar het Openbaar Ministerie laat de moeder weten dat uit onderzoek geen enkel bewijs is gekomen om haar verklaringen en die van Lisa te ondersteunen. Het OM doet dit mede op basis van een advies van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedendelicten (LEBZ), een groep deskundigen die in complexe zedenzaken wordt ingeschakeld om het waarheidsgehalte van aangiftes te beoordelen. De groep bestaat uit klinisch psychologen en orthopedagogen, rechtspsychologen, ervaren zedenrechercheurs en recherche-psychologen.

Ongeloofwaardig

Het LEBZ acht de aangifte van Lisa niet geloofwaardig en denkt dat de moeder, die in een vechtscheiding lag met de vader van Lisa, haar het verhaal ingefluisterd heeft. Er was volgens de groep wel erg veel aandacht in het gezin voor vermeend misbruik door de vader. Het café in Den Haag waar Lisa zou zijn misbruikt heeft volgens het LEBZ geen aparte kamertjes.

In een vrij ongebruikelijk vervolg besluit het Openbaar Ministerie om een tweede officier van justitie naar de zaak te laten kijken, maar ook die ziet geen reden voor vervolging. Het oordeel blijft staan:

‘Ondanks herhaalde inspanningen van politie en OM zijn er geen bewijsbare feiten aan het licht gekomen’

Bewijzen

De moeder geeft niet op. Een gynaecoloog verklaart op basis van onderzoek naar de baarmoedermond van Lisa dat het meisje inderdaad zwanger is geweest. Een trauma-therapeut van Lisa, die PTSS vaststelde, acht haar verklaring over seksueel misbruik geloofwaardig. Op een computer die binnen het gezin in beheer was, zou kinderporno zijn aangetroffen. ‘Een aantal duizenden afbeeldingen’, volgens bedrijfsrecherchebureau Hoffmann.

Artikel 12

Als de moeder een artikel 12 procedure inzet om het Hof te bewegen de zaak alsnog voor de rechter te krijgen, krijgt ze opnieuw een afwijzing. Die afwijzing heeft echter een vreemde geur als blijkt dat het hof onder voorzitterschap stond van Jan Wolter Wabeke, een man die in de jaren ’90 opdook in het zogenaamde Rolodex-onderzoek naar misbruik van minderjarigen. In het onderzoek werden zowel Demmink als Wabeke genoemd, maar die verdenkingen zijn nooit bewezen.

Aangezien Demmink en Wabeke privé bij elkaar over de vloer kwamen, was de vraag gerechtvaardigd of Wabeke zich hier niet terug had moeten trekken. Dit klemt temeer omdat het hof het niet nodig vond om Lisa en haar vader te horen en een verzoek tot uitstel van de advocaat van Lisa (om nieuwe bewijsstukken in te kunnen dienen) werd niet in behandeling genomen. In plaats daarvan kreeg de raadsman de afwijzing in zijn postbus gedropt.

Kerosine

Wabeke zou de laatste moeten zijn om over deze zaak te oordelen. Je geeft als rechterlijke macht driehonderd liter kerosine en een pak lucifers aan complotdenkers.

De moeder van Lisa liet haar stem in de media horen. Ze was bij RTL Boulevard, waarna Kamervragen van de SP volgden, mocht kritiekloos leeglopen bij café Weltschmerz en werd geïnterviewd door Wierd Duk voor de Telegraaf. Het hielp de zaak geen millimeter vooruit.

Arrestatie

We zijn inmiddels enkele jaren verder en de zaak heeft een hele andere wending gekregen. Enige tijd terug werd de moeder van Lisa aangehouden en in voorarrest geplaatst, samen met de bekende complotdenker Huig Plug (en zijn cameraman Parlevliet). Over Plug schreef ik eerder dit verhaal. Het trio zat enige tijd in voorarrest, maar mocht op een gegeven moment de strafzaak in vrijheid afwachten.

Dat wachten is nu bijna voorbij. Op 30 oktober moet de moeder zich melden bij de rechtbank in Breda om terecht te staan voor belaging (stalking), opruiing, smaadschrift (het zwartmaken van anderen) en dwang. Een dag later volgt Huig Plug.

De slachtoffers? Enkele mannen die volgens de moeder Lisa zouden hebben misbruikt. En de nieuwe partner van haar ex, een vrouwelijke raadsheer. De verwijten liegen er niet om. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee zich meer dan een jaar lang schuldig gemaakt aan het belagen van de vader van Lisa en zijn nieuwe partner (de vrouwelijke raadsheer). Plug dook zelfs op met een megafoon bij het woonadres van het stel.

Demmink

Daarnaast publiceerden zij via X (voorheen Twitter) en YouTube een lange lijst aan bizarre aanklachten over het vermeende misbruik, waarbij meer dan eens de namen werden genoemd van de vermeende kindermisbruikers, waaronder Joris Demmink en het kantoor van de landsadvocaat.

In de berichten valt onder meer te lezen dat Demmink baby’s zou hebben vermoord en aan het hoofd staat van een zeer machtig pedofielennetwerk. Het is een barrage aan ernstige verwijten, een vloedgolf aan smadelijke teksten, zonder enige nuance of voorbehoud.

Doofpot

Of het verhaal van Lisa (op onderdelen) klopt of niet, weet ik niet. Het klinkt als een vergezocht complot dat steeds groter werd en er zijn veel vraagtekens. Als het hier zou gaan om een doofpot, dan zijn er wel erg veel mensen bij betrokken. Dan zou in ieder geval de politie in het complot zitten, twee verschillende officieren van justitie, het LEBZ en het Gerechtshof.

Bovendien zouden meerdere kinderen in een openbaar bos in een grote stad langdurig zijn verkracht en zelfs bevallen van baby’s, terwijl nooit iemand iets heeft gezien of gehoord.

Wat ik wel zeker weet is dat de moeder van Lisa een alliantie is aangegaan met een man (Huig Plug) die al jaren bezig is met een persoonlijke en obsessieve vete tegen de overheid. Een vete die alle grenzen te buiten gaat en volstrekt niet geloofwaardig is.

Kinderhandel

Een voorbeeld:

Plug kwam enige tijd geleden met bewijsmateriaal dat in de zaak Lisa prijslijsten rondgingen met daarop de prijs voor kinderen: kinderhandel!

De documenten tonen echter het boekhoudkundige programma Exact Globe. Het programma gebruikt standaard termen als ‘moeder’ en ‘kinderen’ om hoofdprojecten en subprojecten te onderscheiden. Volgens Plug slaat een gekozen bedrijfsnaam Big Daddy Candy Bouquet op het document op kindermisbruik.

In werkelijkheid is het echter een door het bedrijf Exact gekozen fictief voorbeeld. Iedereen die het programma gebruikt, ziet deze fictieve naam verschijnen. Het ‘bewijs’ is lachwekkend eenvoudig te pareren.

Veroordelingen

De voormalig gevangenismedewerker Plug begon met het aankaarten van problemen in het Scheveningse gevangenisziekenhuis, maar is inmiddels alweer tijden bezig met het verkondigen van bizarre theorieën over een complot van sadistische hooggeplaatsten, die kinderen zouden misbruiken en vermoorden.

Hij liep al tegen meerdere veroordelingen aan (ook voor smadelijke teksten in de zaak Lisa) en verbeurde voor een kwart miljoen euro aan dwangsommen omdat hij mensen ongeremd bleef lastigvallen en beschuldigen van seksueel misbruik. Volgens een kort gedingrechter vinden de uitlatingen van Plug ‘geen enkele onderbouwing in de feiten’

Bij Plug spuit de rancune uit zijn oren: hij werd ontslagen als gevangenismedewerker en zijn ex-partner vond een nieuwe liefde bij de toenmalige minister van Rechtsbescherming Sander Dekker. De vaste cameraman van Plug is de zoon van een steenrijke familie, die op hun beurt weer rechtszaken verloren waar een door Plug aangevallen rechter bij betrokken was.

Kat

Je kunt Plug (‘Ik ben de stem van Lisa’) gerust de nieuwe Micha Kat noemen. Ook die sleepte mensen onverbiddelijk mee op zijn destructieve pad. De moeder van Lisa heeft in Huig Plug een medestander gevonden, een man die haar verhaal onder de aandacht brengt.

Mede door de blinde retoriek, het totale gebrek aan nuance en de ongeremde woede van Plug moet de moeder nu voor de Meervoudige Kamer van de rechtbank in Breda verschijnen. Haar verhalen in de traditionele media waren het probleem niet, de vele berichten die ze – deels samen met Plug – online heeft gezet zijn dat wel.

Op basis van de verwijten en de bewijsstukken zie ik niet in hoe ze kan ontkomen aan een veroordeling.

Daarmee is het zoveelste bewijs geleverd dat niemand iets heeft aan de inmenging van obsessieve complotdenkers. De moeder van Lisa eist een gedegen onderzoek naar de verhalen van haar dochter.

Wat ze echter met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid krijgt is een veroordeling en een strafblad.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen