Rechtspraak niet ingericht voor complotclowns

Een goed functionerende rechtspraak is essentieel voor de rechten van ons allemaal. Maar het systeem van rechten en plichten is kwetsbaar als kwaadwillende complotclowns er gewetenloos misbruik van maken. Dat leert de recente rechtsgang van drie onvolwassen complotdenkers maar weer eens.

Mocht u het hebben gemist: complotclowns Joost Knevel, Wouter Raatgever en crimineel Micha Kat hitsen in deze coronacrisis goedgelovige, maar mentaal uitgedaagde wappies vals op om in actie te komen tegen de overheid, rechtspraak, officieren van justitie, virologen en journalisten.

Ze doen dat met een barrage aan waanzinnige leugens en kwaadwillende roddels over onder meer ‘satanisch kindermisbruik en kindermoord’ en dat zorgde op meerdere plekken in Nederland voor beschamende taferelen. Monumenten en een begraafplaats werden bezoedeld en onschuldige mensen weggezet als moordende kindermisbruikers.

Bodegraven

De gemeente Bodegraven is een van de slachtoffers. Er moest beveiliging in worden gehuurd om de rust op een begraafplaats te garanderen, de burgemeester werd bedreigd, het gemeentehuis beklad en rouwende nabestaanden kregen fysiek te maken met gehersenspoelde activisten.

Genoeg reden dus om het complottrio voor de civiele rechter te dagen. Om zo een einde te kunnen maken aan de stroom van kwaadaardige, paranoïde en onbewezen nonsens die de onverantwoorde complotclowns ondanks een sommatie schuimbekkend blijven verspreiden.

Ter illustratie: in een recente video maakt Joost Knevel vanaf het strand in Spanje de burgemeester van Bodegraven tot een soort oppermachtig wezen. Een man die niet alleen mensen om het leven brengt, maar de kranten negatief over het trio laat schrijven en ook nog eens persoonlijk de Bed & Breakfast van Knevel van Booking.com af gooide…

Een kort geding is een manier om evidente laster en leugens te bestrijden. Maar als het om complotclowns gaat, blijkt weer eens de kwetsbaarheid van een systeem dat is ingericht op rationele en rechtvaardige overwegingen van volwassen betrokkenen.

Kat

Je zag het al van ver aankomen, op instigatie van de voor schulden en opgelegde celstraffen naar het buitenland gevluchte ‘ongekroonde koning van het gekkenhuis’ Micha Kat werd het kort geding dat de gemeente Bodegraven had aangespannen een beschamend circus van de wansmaak.

Nog voor de zaak inhoudelijk kon worden besproken, wraakte complotclown Kat de kortgedingrechter, omdat die weigerde zijn zelfbenoemde status als journalist te erkennen. Een logische opstelling van de rechter, omdat die status juist onderdeel is van het geschil tussen hem en de gemeente. Daar kan en mag ze helemaal niet op vooruitlopen. Sterker nog: dat zou vooringenomen zijn ten opzichte van de gemeente.

Crimineel

De status van complotclown Kat zou overigens voor niemand een discussie moeten zijn. Hij is qua gedrag en lijvig strafblad al jaren een recidiverende crimineel en werd in 2011 al geroyeerd door de journalistenvakbond NVJ na doodsbedreigingen aan het adres van Telegraaf-verslaggever Bart Mos. Zijn enige ‘kwaliteiten’ (behalve jarenlang teren op de zak van zijn bejaarde ouders en zijn ex) bestaan uit een jarenlange stroom aan waanzinnig nepnieuws, leugens, laster, smaad, beledigingen, ophitsing en bedreigingen.

Dat Kat zich onderzoeksjournalist noemt is een gotspe van Olympische proporties. Vanuit zijn onderduikadressen is Google zijn enige, maar botte wapen. Jaar na jaar koppelt hij de meest onbetrouwbare bronnen aan de meest walgelijke conclusies. Er is geen enkele journalistieke regel waar hij zich aan wenst te houden en er is geen enkel journalistiek medium dat nog ooit met hem samen zou willen werken.

Kat is wat je krijgt als je de Amerikaanse complotidioot Alex Jones bestelt bij AliExpress.

Wrakingskamer

Door de idiote strapatsen van Kat en zijn kornuiten kwam een wrakingskamer in Den Haag noodgedwongen op papier tot leven, maar die kamer werd vervolgens nog voor er een woord was gevallen door Joost Knevel gewraakt. In zijn paranoia eiste Knevel dat geen enkele rechter van de rechtbank in Den Haag over hem mag oordelen. Een tweede wrakingskamer moest eraan te pas komen om die wraking subiet naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Toen de eerste wrakingskamer op maandag 14 juni alsnog de wraking van de kortgedingrechter wilde behandelen, kregen ze te maken met een vanouds schuimbekkende Micha Kat, die via een videoverbinding vanuit Noord-Ierland, en met een Trump-petje op zijn kale hoofd, de rechters onder meer blind uitmaakte voor ‘crimineel’.

Satanisch

Geheel volgens zijn al jaren verstoorde denkpatroon noemde Kat de wrakingskamer onderdeel van de sado-pedo-elite en de kortgedingrechter persoonlijk verantwoordelijk voor satanisch kindermisbruik. Uiteraard wraakte Kat de wrakingskamer omdat ook die niet vooruit wilde lopen op de inhoudelijke behandeling van het kort geding en hem dus ook niet wilde erkennen als journalist.

Het komt zelden voor, maar het wrakingsverzoek van Kat was zo enorm brak en gammel dat de wrakingskamer het zelf af kon doen en het verzoek resoluut afwees. Er waren immers geen nieuwe wrakingsgronden naar voren gebracht.

Die duidelijke correctie deerde de volgens een van zijn advocaten aan angststoornissen lijdende complotdenker bepaald niet. Op hoge en de van hem bekende treiterende en zuigende toon vroeg hij aan de rechtbank of er nog steeds ‘sado-orgiën’ plaatsvonden op de rechtbank in Den Haag, waar volgens hem tijdens wilde feestjes kinderen met zwepen worden afgeranseld. Op een gegeven moment sloeg het hem zelfs zo in de verwarde complotbol dat hij met overslaande stem riep:

Ik neem de leiding over! Ik heb nu de leiding!

Woorddiarree

Helaas voor Kat was de voorzitter van de wrakingskamer geen moment onder de indruk van de opgewonden verbale woorddiarree van de narcistische complotdenker en liet ze de verbinding met Noord-Ierland gedecideerd verbreken om de rechtsgang niet nog verder te frustreren. Ook een hevig verbaal tegenspartelende Joost Knevel werd weggedraaid omdat ook hij de kortgedingrechter (die ooit kinderrechter was) ervan beschuldigde kinderen te misbruiken omdat ze nu eenmaal ooit verantwoordelijk was voor uithuisplaatsingen.

‘Ik zie allemaal zwarte kapjes in de rechtbank en dat is heel traumatiserend voor mij. Ik ben uithuisgeplaatst en misbruikt. Ik heb kindermoorden moeten zien. Zij is daar onderdeel van’

Het resultaat van deze schaamteloze vertoning van verwarde geesten en kwaadwillendheid laat zich raden. De wrakingskamer wees op dinsdag 15 juni de wrakingsverzoeken gemotiveerd af en legde een wrakingsverbod op aan Joost Knevel en Micha Kat. Voor het misbruiken van het middel om de rechtsgang te vertragen.

Niet verrassend kon de wrakingskamer onder meer probleemloos verwijzen naar de immer in schuimbekkende hoofdletters getikte twitterberichten van Kat, waarin hij letterlijk toegaf dat het hem te doen was om tijd te rekken.

Bommeldingen

Hoewel het resultaat er niet anders van werd, gooide Kat zoals zo vaak weer eens met overgave zijn eigen ramen in. Net zoals die keer dat hij vanuit Laos bommeldingen deed bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het kantoor van de landsadvocaat, maar er geen rekening mee hield dat de receptionistes zijn stem uit duizenden herkenden omdat hij ze al vele malen eerder lastig had gevallen met onnozele telefoontjes.

De rechtsgang tegen het onbeschaamd liegende en ophitsende trio is ondertussen een soap zonder einddatum. Hoewel de wrakingskamer een wrakingsverbod oplegde, zijn we er nog lang niet. En dat is deels te danken aan hoe ons systeem is ingericht.

Rationaliteit

Rechtspraak draait om rechtvaardigheid en rationaliteit. Om partijen die, hoewel ze doorgaans lijnrecht tegenover elkaar staan, met valide argumenten en bewijzen de rechter proberen te overtuigen van hun gelijk. Die argumenten moeten ergens een grond hebben. Zomaar iemand iets verwijten zonder onderbouwing hoort niet thuis in de rechtszaal en niet in de samenleving.

Als dat immers wel zou zijn toegestaan, dan zou eenieder probleemloos kunnen publiceren dat Micha Kat zelf een satanische kindermisbruiker is. Hij had immers ooit kinderporno op zijn weblog staan, walgelijke afbeeldingen die hij ook nog eens weigerde te verwijderen. Als je onbeperkt losse verbanden tot absolute waarheden mag bestempelen, dan zou je zelfs Wouter Raatgever een pedo mogen noemen omdat hij door problemen met zijn ex en Jeugdzorg zijn eigen kind niet meer ziet.

Rechten

De rechten van betrokkenen, zowel in het civiel recht als in het strafrecht, zijn buitengewoon belangrijk en waardevol. Een rechter die niet onpartijdig is en vooringenomen hoort een zaak niet te behandelen. Punt. Daarom is ook ooit de mogelijkheid ingebouwd om een rechter te kunnen wraken.

Verdachten die buiten eigen schuld geen goede voorbereiding hebben gehad of zich niet optimaal kunnen verdedigen, moeten er ook op kunnen vertrouwen dat ze alsnog die mogelijkheid krijgen. Bijvoorbeeld door een rechtszaak uit te stellen. Het systeem moet zo werken dat eenieder zijn of haar zegje in vrijheid moet kunnen doen.

Mopperopa

Ook met dat recht wordt soms door onvolwassenen gespeeld. Ik vergeet nooit dat de binnen het complotwereldje als mopperopa bekendstaande Nico van den Ham een eenvoudige rechtszaak over zwartrijden maar liefst zeven keer wist te rekken. De ene keer had hij geen advocaat en bezwoer hij ‘integer’ dat hij een raadsman zou hebben op de volgende zitting. Om doodleuk op een latere datum weer te verschijnen zonder advocaat. Waarbij hij natuurlijk meteen weer om uitstel vroeg om een advocaat te regelen. Uiteraard gebruikte ook Van den Ham het middel wraking als hij zijn zin niet kreeg en verkondigde hij met grote regelmaat aangifte te hebben gedaan tegen hoogwaardigheidsbekleders.

Dankbaar

Ook de beruchte complotdenker/stalker Wim Dankbaar bespeelt het recht op een oneigenlijke manier. De voormalige miljonair is inmiddels bankroet door alle dwangsommen die hij moest betalen wegens smaadschrift, maar hij voert zelfs na een uitgezeten celstraf van drie maanden nog steeds een barrage aan procedures. De obsessieve burgerspeurder wil koste wat het kost ‘getuigen’ (zelfs nabestaanden van moord en verkrachting) in de rechtszaal op laten draven om zijn verstoorde denkpatroon te kunnen illustreren.

Rechtbanken wijzen dit misbruik van rechtsmiddelen steeds op goede gronden af (want de rechtszaal is geen podium voor activisten), waarna hij verder gaat met wrakingspogingen, klachten aan Jan en Alleman en advocaten van zijn tegenpartij en zelfs op hoge toon aangiftes aankondigt tegen officieren van justitie en politieagenten.

Vergeet daarbij vooral niet dat Dankbaar ooit voor een deel beslag wist te leggen op de AOW van de moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra. Veel walgelijker kan misbruik van het recht niet worden in Nederland.

En laat ik dan voor deze keer maar zwijgen over haathippie Willem Engel, die samen met zijn huisjurist Jeroen Pols de rechtszaal gebruikt als een beschamend theater voor zijn schaamteloze leugens.

Misbruik

Het probleem met dit soort obsessieve personen is dat ze misbruik maken van rechten die ooit zijn bedacht om het recht rechtvaardig te houden. Je kunt rechten van volwassen, rationele mensen dan ook niet inruilen om af te zijn van malicieuze clowns die het recht misbruiken. Rechters zullen rustig en met – al dan niet geveinsd – respect moeten blijven luisteren naar mensen die het pad – bewust of onbewust – al jaren kwijt zijn.

Ook als ze persoonlijk en ter plekke op een misselijkmakende wijze beschuldigd worden van satanisch kindermisbruik. Ons belastinggeld zal blijvend uitgegeven moeten worden aan bij voorbaat kansloze wrakingsverzoeken en processen, die alleen maar uitstel van executie opleveren.

Voor partijen die in een kort geding snel een oordeel willen om een einde te kunnen maken aan gevaarlijke ophitsing of het verspreiden van kwaadaardige leugens is dat natuurlijk een bittere pil.

Maar het geeft ook aan dat onze rechtspraak een stuk sterker, rationeler en rechtvaardiger is dan de idioten die met alle mogelijke middelen laf weg willen duiken voor hun verantwoordelijkheden en wanhopig van de rechtspraak een klucht in zestig delen proberen te maken.

Het kort geding tegen het trio gaat vandaag dan ook om 15.00 uur verder.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een bijdrage: dat kan hier! Je kunt mij ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *