Willem Engel: dirigent van onze rancune

Ik was niet van plan om opnieuw over activist en haathippie Willem Engel te schrijven. Vooral omdat hij spoedig een beschamende voetnoot zal zijn in de coronageschiedenis. Toch doe ik het wel. Omdat de demoniserende dansleraar en zijn gevolg ons wederom leren hoe gevaarlijk rancune is in crisistijd.

Het hoeft nauwelijks betoog dat Willem Engel een karikatuur is geworden. Door de voor hem verslavende aandacht en het holle applaus van opportunistische en rancuneuze types is de zelfbenoemde Napoleon van de vrijheid zich onschendbaar gaan voelen en zich ook zo gaan gedragen.

De man die door een familievete en vele mislukte rechtszaken rancune naar een hoger kwaadaardig plan tilt. De activist die het niet kan verteren dat mensen met meer verstand en kennis hem corrigeren en ze daarom persoonlijk kapot wil maken. Gedreven door haat aan de Staat.

Hoe de omhooggevallen Engel zich in het maatschappelijke verkeer op misselijkmakende wijze misdraagt (kijk naar de parallellen met Donald Trump), is echter onderdeel van iets veel groters. Iets waar we ook na de treurige aftocht van deze zelfbenoemde zalvende Messias nog vaak mee te maken zullen krijgen.

Viroloog

Eerst maar eens terug naar afgelopen week. Toen werd bekend dat de in België zeer gewaardeerde viroloog Marc van Ranst letterlijk met zijn gezin in veiligheid moest worden gebracht omdat een geradicaliseerde, extreemrechtse en zwaarbewapende beroepsmilitair hem wil doden. De van het pad geraakte strijder is niet alleen antivax, maar ook woedend op politici en virologen. De kortsluiting in zijn hoofd veroorzaakt door maanden van desinformatie en nepnieuws.

Terwijl de Belgische politie sprak van een acuut gevaar en de klopjacht naar de potentiële aanslagpleger in volle gang was, liet Engel zijn slaafs juichende gevolg op de hem bekende treiterende wijze weten dat het allemaal de schuld van Van Ranst zelf was.

Mocht u op de een of andere manier nog in de veronderstelling zijn dat Engel niet verder kon zinken op treitergebied.

Vanuit zijn onderduikadres liet Van Ranst woensdag aan NU.nl weten dat hij zich zorgen maakt om actiegroepen zoals Viruswaarheid.

‘Wat jullie wappies noemen, is geen onschuldig fenomeen. Daarvoor hebben zij al een te groot deel van de conversatie in kunnen nemen. Als je continue beledigt, beschimpt en kleineert, dan kan dit bij sommigen tot dit soort acties leiden’.

Sardonisch

Een hardwerkende en ter zake kundige hoogleraar die zijn stinkende best doet om ons met zijn allen zo onbeschadigd mogelijk uit de pandemie te laten komen, moet halsoverkop met zijn vrouw en kinderen vluchten en een werkloze dansleraar met een rotsvast op zijn sardonische smoel gemonteerde grijns geeft het slachtoffer dronken van machtswellust nog een trap na.

De logica van Engel is onnavolgbaar opportunistisch, tot in de kern kwaadaardig en intens hypocriet. Volgens de bazelende vrijheidsgoeroe is het namelijk helemaal niet zo onlogisch dat een viroloog gevaar loopt; die ‘extreme haat’ heeft hij immers aan zichzelf te danken ‘door zijn aandeel in de angstpandemie’.  

Het is zelfs voor een geoefende schrijver lastig meteen onder woorden te brengen hoe intens misselijkmakend deze flagrante omdraaiing van de werkelijkheid is. Het is bijna alsof je als praktiserend nazi de genocide op de Joden rechtvaardigt omdat Joden immers toch intens worden gehaat door nazi’s.

Demonisering

Maand na maand hebben Engel en zijn enge trawanten (waaronder een door de overheid afgestrafte drugsdealer) alles in het werk gesteld om wetenschappers, journalisten, publicisten, rechters en politici neer te zetten als de vijand die bestreden moet worden. Van wilde fantasieën over een aanslag op Mark Rutte, de oproep tot het arresteren van agenten en het belagen van undercoveragenten tot de belofte van een tribunaal voor iedereen die niet in de evidente leugens van de coronaverzetsgroepen trapt.

Daar komt bij dat ze consequent en tegen de klippen op een door tienduizenden wetenschappers in honderden landen vastgestelde pandemie ontkennen en volkomen ten onrechte oprechte en goed bedoelde waarschuwingen en op het eerste oog effectieve maatregelen afdoen als angst zaaien.

Alsof een verstokte roker een longarts woedend te lijf gaat omdat die opmerkt dat roken kanker kan veroorzaken en het beter is om te stoppen. Het is de wereld op zijn kop. Een wetenschapper die met onderbouwing zijn werk doet verwijten angst te zaaien is een gotspe van Olympische proporties als je zelf bij voortduring angst aanjaagt door de rede en het verstand neer te zetten als gevaarlijk. Als je mondkapjes en vaccinaties dodelijk noemt en een longvirus dat letterlijk verantwoordelijk is voor miljoenen doden niet.

Circus

Het circus van Willem Engel bestaat niet uit criticasters die oprecht kritische noten kraken over beleid, het bestaat uit rancuneuze en gefrustreerde clowns die er genoegen in scheppen om de massa op te zetten tegen onder meer eerzame wetenschappers.

En dat is levensgevaarlijk.

Bespeel de massa met leugens en een duidelijk vijandbeeld en je valse noten zullen uiteindelijk doordringen tot de hoofden van gestoorde en geradicaliseerde eenlingen. Wat dat betreft verschilt Engel in weinig van een haatbaard die zijn jihadistische flauwekul in de hoofden van jongeren prent.

NCTV

Ik bedenk dat ook niet zelf. In het dreigingsbeeld van de NCTV worden de coronaverzetsgroepen letterlijk gezien als een potentieel gevaar. De angst is dat een geradicaliseerde eenling in de onderstroom van de groepen tot actie over zal gaan.

Het zal niet lang meer duren voor de valse lokroep van Engel uitgewerkt is. Zijn opportunistische aanhang hangt slechts situationeel aan zijn lippen. Ze hebben hem nu nodig omdat beperkende coronamaatregelen op dit moment impact hebben op hun leven. Als de pandemie en de maatregelen over zijn, verdwijnt Engel weer in de vergetelheid van een zwetend danshok.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het gedrag van Engel en zijn slaafse kornuiten legt opnieuw iets veel wezenlijkers bloot. Iets wat er al heel lang is en bij iedere crisis weer de kop opsteekt.

Rancune

Het is ons kwaadaardige vermogen om gedreven door persoonlijke rancune anderen laf op te hitsen om onze eigen doelen te verwezenlijken. Het is de politicus die vluchtelingen willens en wetens en bij herhaling wegzet als kwaadaardige testosteronbommen. De president die de vrije pers bewust betitelt als vijand van het volk om kritiek in de kiem te smoren en zo de oorlog tegen zijn criticasters door anderen te laten voeren.

Ook de journalistiek heeft hier al een tijdje mee te maken. Toen ik kritisch schreef over de waanbeelden van voormalig graancirkelgelover Janet Ossebaard was die dynamiek ook al duidelijk zichtbaar. In plaats van serieus op mijn argumentatie in te gaan, koos Ossebaard er voor een onterecht vijandbeeld neer te zetten. Omdat ik genuanceerd uitleg hoe kindermisbruik in elkaar zit en wie de daders zijn (meestal geen pedofielen) was ik ineens zelf een pedofiel.

Een beproefd concept bij activisten die geen weerwoord hebben. Geheel ten onrechte een heftig verwijt neerleggen waar de goegemeente zonder al te veel bij na te denken automatisch van gaat steigeren. De club van Willem Engel, Viruswaarheid, doet niet anders. De ander is de vijand, crimineel, misdadig, corrupt, landverrader, verantwoordelijk voor het leed van velen en noem het maar op. Bij gebrek aan argumentatie wordt een ander wapen getrokken: de demonisering.

Barrage

De geschiedenis leert dat demonisering (verwar het niet met kritiek) tot verwoestende resultaten zal leiden. Woorden zijn niet onschuldig. Wie een ander demoniseert met een barrage aan onterechte zware verwijten ontmenselijkt. En maakt zo van een ander mens een schietschijf.

De georkestreerde barrage aan haat in de richting van wetenschappers, journalisten, rechters en politici, al dan niet met hulp van een digitaal trollenleger, legitimeert geweld. Omdat de gestoorde eenling zich gesterkt voelt door het herhaalde vijandbeeld. Het doelwit is geen mens meer die met respect bejegend dient te worden of met argumenten bestreden, maar een kwaadaardige vijand die symbool staat voor alles wat er mis is gegaan in het leven van de dader.

Verantwoordelijk

Natuurlijk is Willem Engel niet persoonlijk verantwoordelijk voor de waanzin van een ontspoorde Belgische militair. Maar hij is wel onderdeel en bewust aanjager van een klimaat van haat en demonisering. Rancune trekt rancune aan. Willem Engel weet (net als dictators elders) hoe je gefrustreerde en boze mensen aan kan zetten tot daden. Door op te roepen ziekenhuizen te bellen en naar vaccinatielocaties af te reizen bijvoorbeeld. Of door hardwerkende huisartsen intimiderend een juridische strijd te beloven als ze doorgaan met vaccineren of weigeren (ineffectieve) medicijnen voor te schrijven.

En door virologen neer te zetten als veroorzakers van het leed in plaats van de bestrijders.

Engel is de eigenaar van een roedel vechthonden die de bijtgrage dieren ophitst om te bijten, terwijl hij zalvend blijft beweren zelf louter vanuit ‘liefde en verbinding’ te opereren.

Geradicaliseerd

Het is volstrekt logisch dat de aandacht van de autoriteiten nu eerst uitgaat naar een geradicaliseerde militair met gewelddadige plannen. Maar laten we niet vergeten dat de toon wordt gezet door de makelaars in haat. Ook in de politiek.

Zij schrijven dagelijks mee aan een draaiboek dat vroeg of laat heel slecht af kan lopen. Zij zijn de dirigenten van een gevaarlijke symfonie, in de volle wetenschap dat een deel van de bevolking maar al te graag de uitvoering op zich wil nemen.

Wakker worden, mensen.

Willem Engel is als persoon niet het probleem. Hij zou een dirigent zonder orkest en publiek zijn als rancuneuze, gefrustreerde en opportunistische mensen hem uit puur eigenbelang geen vleugels zouden hebben gegeven.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt me ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *