Het ongelijk van de coronawappies

We krijgen langzaam maar zeker een klein beetje grip op de coronapandemie, dus tijd om eens te kijken naar een paar met grote stelligheid gebrachte claims van coronacomplotwappies. Hebben ze ergens gelijk gekregen? Is er iets van een splinter van waarheid overeind gebleven? Het antwoord zal u vast niet verbazen.

De coronapandemie heeft de wereld veel ellende gebracht, niet in de laatste plaats een mondiale opleving van het de samenleving ondermijnende complotdenken. In tijden van angst en onzekerheid wordt er immers naarstig gezocht naar een simpele en overzichtelijke oorzaak. Of iets of iemand om tegen te kunnen strijden en te beschuldigen.

Wederom is gebleken dat het de mens helaas eigen is om de onvermijdelijk aan het leven verbonden onzekerheid om te zetten in simplistische schijnzekerheid, al is die nog zo ongeloofwaardig.

Zondebok

Het verleden heeft geleerd dat onzekere en bange mensen een zondebok nodig hebben in de strijd tegen de eigen angsten en onzekerheden. Het heden leert helaas nog onverminderd dat populistische politici daar gretig en gewetenloos misbruik van maken.

Wie had immers gedacht dat anno 2021 gekozen volksvertegenwoordigers in Nederland zonder schaamte (en geweten) bizarre coronacomplotten rondpompen en indirect oproepen om de gezondheid van anderen in gevaar te brengen ten faveure van hedonistische pleziertjes?

Vanaf het begin van de coronapandemie zijn complotwappies vol op het orgel gegaan met de meest waanzinnige gedachten en stellingen. Maar wat is daar eigenlijk nog van over? Laten we eerst maar eens beginnen met de voorspelde dictatuur die de hardwerkende Nederlandse bevolking blijvend zou onderdrukken.

Dictatuur

Mede door de – in de normale maatschappij gemarginaliseerd geraakte – nepnieuwsverspreider Robert Jensen en de langdradige haathippie Willem Engel is al vroeg in de pandemie het complot gelanceerd dat het coronavirus bewust de wereld in is gebracht om het naar vrijheid snakkende volk van hogerhand blijvend onder de duim te kunnen houden.

Dit complot hield bepaald geen stand. Niet alleen omdat we nu al zien dat overheden daar waar het kan versneld versoepelingen doorvoeren en beperkingen opheffen, maar ook omdat machthebbers ondanks de dringende nood wel degelijk ruimhartig oog hebben gehad voor vrijheden.

Zo werd er in Nederland lang nagedacht over het wel of niet invoeren van een beperkte en tijdelijke avondklok, bleven demonstraties ondanks de risico´s toegestaan, is een algemene quarantaine tot op de dag van vandaag wettelijk niet verplicht, werden lagere scholen beperkt gesloten, bleven regels over huisbezoek, thuiswerken en reizen slechts goedbedoelde adviezen, werd niemand verplicht om een corona-app te installeren of zich te laten testen en geldt er ook al geen algemene mondkapjesplicht. Ook een vaccinatieplicht is tot op heden niet verschenen.

Wetgeving rond corona kwam bovendien – zij het hortend en stotend en onder druk – tot stand via een democratisch proces en waanzinnige activisten kregen en krijgen nog steeds alle tijd en ruimte om (nood)wetten en regels bij onafhankelijke rechtbanken en gerechtshoven met de meest bizarre argumenten aan te vechten.

Tot vervelens toe zelfs.

Vrijheden

We hebben allemaal bij herhaling kunnen zien hoeveel vrijheden mensen nog hebben in parken, bossen, stranden, straten, snelwegen, vakantieparken en pleinen, ondanks de piepende en krakende zorg. We hebben de boze demonstranten gezien die in alle vrijheid luidkeels mochten roepen dat ze niets meer mochten roepen. Al dan niet met een zwaar ongepaste aangepaste Jodenster op de borst.

Dezelfde mensen overigens die enkele weken later samen met miljoenen anderen in het stemhokje in alle vrijheid een keuze mochten maken voor een andere politieke koers.

Wie in het optreden van de overheid nu nog een dictatuur ziet, weet niet wat een dictatuur is of sluit welbewust de ogen. Domheid is niet altijd een keuze, dom blijven wel.

Cash

Het kan goed zijn dat u het al vergeten bent, maar in het begin van de pandemie was het even populair onder de plotters; de stelling dat de coronacrisis is bedacht door de elite om contant geld helemaal te laten verdwijnen. Er doken immers bordjes op waarin winkeliers vroegen om niet meer cash te betalen.

In werkelijkheid was die maatregel natuurlijk gericht op het beperken van contactmomenten tussen gevers en ontvangers van munten en bankbiljetten, maar de heethoofdige plotters zagen een duidelijk signaal dat boosaardige machthebbers het geldverkeer volledig wilden digitaliseren. Om ons zo nog beter in de gaten te kunnen houden.

Ook dit complot bleek een losse flodder. De meeste bordjes zijn inmiddels verdwenen, contant afrekenen is praktisch overal onverminderd mogelijk en er is geen enkele aanwijzing dat de overheid het betalingsverkeer volledig wil digitaliseren om ons zo te kunnen volgen.

Vorig jaar werd in Nederland maar liefst 1,3 miljard keer contant betaald voor aankopen. De enige reden dat pinbetalingen dominant zijn is gelegen in het simpele feit dat burgers het zelf handiger vinden om digitaal te betalen. Voor een deel zelfs met de eigen smartphone, een apparaat overigens vol microchips waardoor bedrijven – waar we ons massaal moeiteloos bij registreren – bijna alles van ons te weten kunnen komen.

5G

Het snelle mobiele internet was het populairste onderwerp van de plotters in de eerste helft van de coronapandemie. Mede door de inbreng van de zalvend hooghartige voormalige graancirkelgoeroe Janet Ossebaard. Niet een door duizenden wetenschappers vastgesteld van dier op mens overgesprongen virus zou immers verantwoordelijk zijn voor de miljoenen besmettingen en de vele doden, maar de ‘vernietigende’ werking van de straling van 5G-zendmasten.

Dit bizarre complot liep zelfs zo uit de hand dat zendmasten (veelal 4G-masten) in Nederland in de brand werden gestoken of vernield.

Ook dit complot is probleemloos naar het rijk der fabelen verwezen.

Ten eerste omdat een soort van 5G in Nederland pas maanden na de start van de coronacrisis mondjesmaat werd geïntroduceerd. Dat leest u goed, ‘een soort van’, want feitelijk hebben we tot op de dag van vandaag nog een marginaal opgepimpte vorm van 4G, die gebruik maakt van dezelfde frequenties als 4G.

Dat is allemaal ook niet zo gek, pas in 2022 starten namelijk de veilingen voor het echte 5G (op de frequentie van 3,5Ghz).

Ten tweede omdat de straling van 5G helemaal niet geschikt is om een longvirus te veroorzaken, laat staan een pandemie. Ten derde omdat 5G maar zeer beperkt mondiaal beschikbaar is en het coronavirus net zo hard (en soms veel harder) toeslaat in landen waar 5G nog een verre droom is; in India of Peru bijvoorbeeld.

Vaccinaties

Hoe vaak hebben we het nu wel niet gehoord? Steenrijke mensen als Bill Gates proberen de ganse wereldbevolking door coronavaccins te decimeren! Op de immer in de verwarde hoofden van complotdenkers ronddwalende satanische kinderbloed-drinkende elite na zouden miljarden mensen er aan gaan door de dodelijke satanische prikken.

De echt zwakbegaafde broeders en zusters van de chronisch boze mondiale complotfamilie spreken zelfs nog steeds onbeschaamd en in schreeuwende hoofdletters van genocide en vaccinazi’s.

Ook deze onzinnige stellingen kunnen inmiddels met een grote lachwekkende boog in de prullenbak. Vijf maanden na de eerste officiële inenting zijn er wereldwijd bijna een miljard mensen ingeënt. Iedere dag komen daar honderdduizenden bij.

Op de extreem kwetsbaren na die merendeels al kreunend en steunend in het voorportaal van de dood hingen en een relatief gezien verwaarloosbaar aantal mensen met zeer ernstige bijwerkingen, is er niemand direct causaal aan gestorven. De wereldbevolking groeit ondertussen (ondanks de ruim 3 miljoen coronadoden) gestaag iedere dag vrolijk door.

En dan is er nog een detail.

In Israël is inmiddels de helft van de bevolking volledig gevaccineerd. Het aantal besmettingen liep daardoor terug van 650 naar dertien per 100.000 inwoners. Het aantal sterfgevallen daalde met een factor tien. Zeg dan nog maar eens met droge ogen dat vaccinaties bedoeld zijn om te doden.

Media

Complotdenkers zijn bepaald geen fan van de media. Niet zo gek ook; professionele journalisten proberen de waarheid te achterhalen en dat staat doorgaans mijlenver af van waar complotdenkers in willen geloven. Gedurende de coronapandemie zijn journalisten dan ook voortdurend belaagd, onder meer met het verwijt dat ‘de media’ bewust en in samenwerking met de overheid mensen angst aanjagen.

Hier is sprake van een bijzondere omkering van de feiten. Ten eerste is het zo dat ‘de media’ niet bestaan. We hebben in Nederland tientallen elkaar beconcurrerende kranten, zenders, radiostations, persbureaus en websites. Er bestaat niet zoiets als gecoördineerde media in ons land, laat staan dat de overheid kan bepalen wat in het nieuws is en wat niet.

Nieuws

Als er wereldwijd meer dan 3 miljoen mensen vroegtijdig overlijden door een virus of de ziekenhuizen in Nederland vol liggen en geplande operaties af moeten worden gezegd, dan is dat simpelweg nieuws. Bepaald geen fijn nieuws, maar het is niet aan de media om onwelgevallig nieuws te negeren.

Ten tweede is de rol van de media altijd gericht op het signaleren van misstanden. We schrijven vooral over dat wat er niet goed gaat. Zo zullen er binnen de Belastingdienst vast mensen zijn die graag willen lezen over hoe hard er op afdeling C van Toren 3 wordt gewerkt, maar we hebben toch echt meer belangstelling voor ouders die zwaar in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire.

Slecht nieuws brengen doe je niet om mensen bang te maken, maar om ze te informeren. Als je moet kiezen tussen een publicatie over autogordels van merk B die foutloos functioneren of de gordels van merk C die opzichtig falen, dan zal iedere journalist voor de laatste optie gaan. Simpelweg omdat een dergelijke fout grote gevolgen kan hebben.

Oneindig

De voorbeelden van complotten die nergens op slaan zijn talrijk. Ik kan ook probleemloos nog wel even doorgaan met het benoemen van volstrekt onzinnig nepnieuws uit de complothoek. Van mondkapjes die je vergiftigen omdat CO2 zich ophoopt (nee, zo werkt een open filterlaag niet) tot een Nederlandse politicus die zelfs het bestaan van een pandemie (letterlijk een ziekte die op meerdere continenten woedt) in twijfel trekt.

Kwaadwillend

Alle complotgedachten die we het afgelopen jaar voorbij hebben zien komen hebben wel iets gemeen. Ze hebben in meer of mindere mate bijgedragen aan het in stand houden en verlengen van de crisis. Door goedgelovige mensen te laten geloven dat de oplossingen die bedacht zijn (mondkapjes, vaccinaties, afstand houden) juist het gevaar vormen en niet het virus zelf.

Complotdenkers zien zichzelf graag als wakkere mensen (of moeders) die precies door hebben wat er speelt in de samenleving en ons domme schaapjes met een aan waanzin grenzend fanatisme willen behoeden voor rampspoed.

In werkelijkheid kun je zo langzamerhand beter stellen dat ze op zijn minst medeschuldig zijn aan het verlengen van het leed van velen.

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Je kunt mij ook met een vast per bedrag per maand steunen: klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *